Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport   
Course: PATL077 Specialization IV - Athletics Jumps
Schedule item:    
Person: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.   
Department: Atletika (51-600100)   
Actual from: 06.12.2018   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 06.12.2018 14:50   
Last change: 06.12.2018 14:50 
přednášky specka 
   

Attachments  
Plánování, evidence, vyhodnocení tréninkového procesu2018.pptx, 2,3 MB 
Dálka – technika, didaktika, trénink.pptx, 2,2 MB 
Skok do výšky - specializace2018.ppt, 2,4 MB 
skok o tyči - specializace2018.pptx, 4,2 MB 
Struktura výkonu ve skokanských disciplínách2018.pptx, 1,9 MB 
Trojskok - technika didaktika trénink.pptx, 3,7 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html