Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item: 18bHP3804x01   
Person: JUDr. Danuše Hůlková   
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)   
Actual from: 29.11.2018   
Actual until: 30.06.2019   
Notice created: 29.11.2018 11:13   
Last change: 29.11.2018 11:14 
povinně volitelný předmět z mezinárodního práva soukromého 

 

Sdělujeme, že v letním semestru akademického roku 2018/2019 se bude konat povinně volitelný předmět z mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu na téma: " Wis Moot: Arbitration in International Sale of Goods I"


PVP se bude konat každé pondělí od 18:00 do 20:00 hod v míst. č. 405, zahájení je 25.02.2019.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html