Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament
Schedule item:    
Person: Mgr. Hana Tonzarová, Th.D.   
Department: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Actual from: 25.11.2018   
Actual until: 30.06.2019   
Notice created: 25.11.2018 15:22   
Last change: 25.11.2018 15:22 
Proseminář SZ - všechny skupiny - výsledky testů + informace k výuce 

Vážené kolegyně, vážení kolegovíé,

v příloze naleznete výsledky doposud Vámi napsaných testů (Gn/pomy, Mojžíš/Desatero, Jz, Sd,Rt) včetně poznámek k případným opravám. 

Testy, či jejich části si můžete opravit po předchozí domluvě  a) v konzultačních hodinách - ve Čt od 18.00, b) v čase výuky jiné skupiny, c) ve zkouškovém období ve vypsaných termínech.

Přpojuji informace k výuce:

Změna výukyprosemináře SZ: Ve ČTt 29.11. a 6.12 výuka neproběhne. Rovněž neproběhne výuka 3.1.2019

Náhradní výuka bude - pro všechny skupiny: v pátek 14.12.2018 od 10.15 do 11.45 h. a v pátek 11.1.2019 od 13.00 do 14.30 a od 14.45 do 16.15. 

V ostatních termínech se koná výuka standardně. 

Souhrn termínů výuky do konce semestru včetně termínů testů:

13.12. opakování zadaného čtení: 1,2S - 1 Kr 11 (Saul, David, Šalamoun) 

14.12. test: Samuel, Saul, David, Šalamoun  (1,2S, 1Kr do 11k); výklad téma: rozdělené království - Elijáš, zadání četby: Elíša, Iz,Jr (části)

20. 12. opakovní četby:Elíša,Iz, Jr, výklad rozděl král - konec samostatnosti Izrael. král., Daniel (1-6), Ester, zadání četby: Ezdráš, Nehemjáš

10.1. 2019 test: Rozdělené království a jeho konec: Elijáš,Elíša, Iz, Jr, Da, Est, opakování četby: Ezdráš, Nehemjáš, výklad téma: Job

11.1.2019 Prraktická ukázka práce se SZ texty nejen pro praxi soc. pracovníků a soc pedaogogů

-----------------------------------------------

Ještě jednou upozorňuji, že zadaná četba na příští seminář (13.12.)  je téma Saul - částečně probráno, David - částečně probráno, Šalamoun (1,2S - 1Kr 11) - následujcí den - při náhradní hodině - budeme z těchto témat (+ tématu Samuel) psát test.  

 


Přeji Vám hodně sil do poslední třetiny našeho SZ semináře

a vyprošuji do nového církevního roku (počínaje 1. adventní nedělí) vše dobré.

 

Hana Tonzarová 

 

 

 

   

Attachments  
Testy HTF Proseminář SZ2018-2019.docx, 15,7 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html