Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Mgr. Radek Jenček   
Department: Department of Physical Education (22-KTV)   
Actual from: 19.11.2018   
Actual until: 20.06.2019   
Notice created: 19.11.2018 12:25   
Last change: 19.11.2018 12:27 
Upozornění na zvýšenou ochranu osobních věcí v šatnách KTV na PF !!! 

Upozornění na zvýšenou ochranu

veškerých osobních věcí  !!!

 

Z důvodu několika případů odcizení volně ponechaných věcí

v šatnách PF k posilovně a výukovým oddílům v poslední době,

upozorňujeme na nutnost uzamykat veškeré své věci

na vlastní visací zámky do příslušných skříněk v šatnách!

Velké tašky a bundy si noste s sebou a odkládejte přímo

na místa určená za vstupem do posilovny!

 

Nenechávejte, prosím, ve volně přístupných šatnách

vlastní věci bez dozoru!

Za takto ztracené věci nenese KTV ani fakulta

žádnou zodpovědnost!

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html