Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Martina Bárová   
Department: Department of Criminal Law (22-KTP)   
Actual from: 03.10.2018   
Actual until: 30.06.2019   
Notice created: 03.10.2018 14:12   
Last change: 03.10.2018 14:12 
Výsledek výběrového řízení na pomocné vědecké síly pro ak. rok 2018/2019 
   

Attachments  
Pomvědi 2018-19.docx, 13,3 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html