Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Humanities   
Course:   
Schedule item:    
Person: doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.   
Department: Department of Civil Society Studies (24-KSOS)   
Actual from: 24.09.2018   
Actual until: 01.07.2019   
Notice created: 24.09.2018 15:06   
Last change: 24.09.2018 15:06 
Office hours // Konzultační hodiny 

Office hours Winter Semester 2018:Tuesdays 11:30-12:30 room 6012 Jinonice. Previous appointment by email is necessary. //

Konzultace v ZS 2018: úterý 11:30-12:30 v kanceláří 6012 (oddělení vědy) Jinonice. Vzhledem k vytížení místnosti je potřebná domluva předem emailem.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html