Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Ivanka Myslínová   
Department: Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)   
Actual from: 04.07.2018   
Actual until: 31.08.2018   
Notice created: 04.07.2018 10:19   
Last change: 04.07.2018 10:20 
Ústav autorského práva vypisuje konkurs na obsazení pomocné studentské síly, ak. r. 2018/19 

Uchazeč musí mít vykonanou alespoň jednu zkoušku z předmětů, které ÚAP vyučuje, dále dobrou znalost anglického a příp. dalšího světového jazyka a dobrou znalost práce s počítačem.

Přihlášky prosím podávejte do konce srpna 2018 do sekretariátu ÚAP, č. dv. 26, do podatelny PFUK, nebo e-mailem na adresu myslinov@prf.cuni.cz.

Konkurs se uskuteční během září 2018 na který budou zájemci pozváni.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html