Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Martina Bárová   
Department: Department of Criminal Law (22-KTP)   
Actual from: 13.05.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 16.05.2018 09:18   
Last change: 13.05.2019 14:40 
Konzultační hodiny všech členů katedry - zkouškové období LS 

Konzultační hodiny všech členů katedry se během zkouškového období nekonají.

Jsou možné pouze individuální konzultace po předchozí e-mailové domluvě.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html