Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course: LPSY93 Advanced Field Social Work
Schedule item:    
Person: Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.   
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)   
Actual from: 19.02.2018   
Actual until: 19.02.2020   
Notice created: 19.02.2018 17:06   
Last change: 19.02.2018 17:06 
kdo je zákazníkem sociálních služeb 
   

Attachments  
Salamon_Kdo_je_zakaznikem_soc.sluzeb.pdf, 1,7 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html