Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Mgr. Radek Jenček   
Department: Department of Physical Education (22-KTV)   
Actual from: 22.05.2019   
Actual until: 30.06.2019   
Notice created: 18.05.2017 10:29   
Last change: 22.05.2019 18:54 
Fotografie, výsledky a hodnocení Děkanského sportovního víkendu PF UK 2019 

Obrazový a výsledkový servis viz přílohy tohoto lístku!

   

Attachments  
DSV 2019 - pohlednice 1.jpg, 296,4 KB 
DSV 2019 - pohlednice 2.jpg, 333,7 KB 
DSV 2019 - pohlednice 3.jpg, 332,6 KB 
DSV 2019 - pohlednice 4.jpg, 334,9 KB 
DSV 2019 - hodnocení.pdf, 121,8 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html