Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.   
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)   
Actual from: 14.09.2015   
Actual until: 30.12.2040   
Notice created: 14.09.2015 19:43   
Last change: 14.09.2015 19:43 
Určování termínů obhajob a oborových státních zkoušek z obchodního práva 
   

Attachments  
Obchod - obhajoba a spec SZK - info.doc, 35,5 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html