Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.   
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)   
Actual from: 17.04.2015   
Actual until: 10.02.2045   
Notice created: 10.02.2015 21:13   
Last change: 17.04.2015 19:37 
2. část státní závěrečné zkoušky z oboru obchodního práva - informace 
   

Attachments  
SZK obchod special - info-4-final.doc, 38,5 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html