Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: Hussite Theological Faculty   
Course:   
Schedule item:    
Person: Mgr. Lucie Kopecká   
Department: HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)   
Actual from: 01.01.2019   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 06.01.2015 13:49   
Last change: 30.05.2019 13:43 
Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály 

Informace k zápočtům a zkouškám z latiny:

Pro zápočtové testy z L I, L II a L III a pro zkoušku z L IV jsou v SISu na červnovou část letního zkouškového období roku 2019 vypsány tři termíny. Koncem června bude vypsán ještě jeden termín na září.

V případě zájmu se na zvolený termín (zvolené termíny) přihlašte. Nebude-li se moci některý zájemce o zápočet z latiny ze závažných důvodů zúčastnit žádného z nich, může si se mnou během zkouškového období i po jeho skončení domluvit individuální termín. Kontakty: kopecka@etf.cuni.cz; 776 016 432.

Požadavky pro jednotlivé zápočty a zkoušku:

L I: lekce I-VI naší učebnice, znalost povinných slovíček k L I;

L II: lekce I-XI naší učebnice, znalost povinných slovíček k L I a povinných slovesných stupnic k L II;

L III: lekce I-XVIII naší učebnice, znalost povinných slovesných stupnic k L III, pro druhou část zápočtového testu je nutný slovník;

L IV: lekce I-XXIV naší učebnice, příprava zadaných textů.

Naše učebnice: M. Přecechtělová, Latina nejen pro teology, Praha 2009.

Ostatní potřebné materiály včetně vzorových zápočtových testů si prosím stáhněte zde z přílohy nebo na: www.semivivus.cz (stránky L. Říhové).

Komentované výsledky zápočtových testů a zkoušek budu vyvěšovat na této nástěnce.

Konzultační hodiny během zkouškového období proběhnou po naší předchozí dohodě. V případě potřeby konzultace či v případě dotazů se mi prosím ozvěte - potřebné kontakty vizte výše.

Přeji Vám mnoho zdaru při přípravě i u zápočtů a zkoušek! :-)

Lucie Kopecká

 

   

Attachments  
L-I-povinna-slovicka.doc, 118,5 KB 
L-I-zapoctovy-test-vzor.doc, 66 KB 
L-II-povinne-slovesne-stupnice.doc, 57 KB 
L-II-zapoctovy-test-vzor.doc, 67 KB 
L-III-povinne-slovesne-stupnice.doc, 90,5 KB 
L-III-zapoctovy-test-vzor.doc, 83,5 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html