Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Medicine in Pilsen   
Course: E0110030 Neonatology
Schedule item:    
Person: doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.   
Department: Oddělení neonatologie (14-361)   
Actual from: 25.03.2013   
Actual until: 25.03.2020   
Notice created: 25.03.2013 11:00   
Last change: 25.03.2013 16:52 
Podmínka účasti na výuce 

Podmínkou účasti na výuce je úspěšné absolvování vstupního testu z neonatologie. Minimální předpokládané znalosti jsou v rozsahu skript Neonatologie , autor J. Dort a kol.. 2. vydání, Karolinum , Praha 2013

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html