Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: First Faculty of Medicine   
Course:   
Schedule item:    
Person: Ing. Hana Mezuliáníková   
Department: Computer Technology Centre (11-00902)   
Actual from: 25.05.2011   
Actual until: 25.05.2020   
Notice created: 25.05.2011 15:50   
Last change: 25.05.2011 15:51 
Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 19/2009, kterým se upravuje průběh kontroly studia 

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 19/2009, kterým se upravuje průběh kontroly studia

   

Attachments  
opad19_09_dod1.pdf, 378,5 KB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html