Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice search
   Login via CAS
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderActualized Title
detail PF   JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 19.02.2018 17:43 Změna KH JUDr. Kubešové dne 20.2.2018
detail PF   JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 19.02.2018 17:32 Informace k uznávání DP za práci rigorózní na katedře občanského práva
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 09.10.2017 10:37 TERMÍN ODEVZDÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ - obhajoba leden a květen 2018
Number of found notices: 3
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or actualized notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html