Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice search
   Login via CAS
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderActualized Title
detail FTVS PABA058 Basics of Anatomy and Kinesiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 20.01.2018 11:02 Výsledky zápočtových testů ze dne 18. 1. 2018
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 19.01.2018 11:38 Obhajoby diplomových prací a spec. státnice od 26. do 31.1.2018
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 19.01.2018 10:11 Konzultační hodiny KTV od 22.1. do 28.1. 2018
detail FHS   Mgr. Hana Stehlíková International Office (24-RZS) 18.01.2018 16:39 Post-doctoral Fellowships in Moscow
detail FHS   Mgr. Hana Stehlíková International Office (24-RZS) 18.01.2018 14:58 Student Forum Maastricht
detail KTF KPED103 Catechetics doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 18.01.2018 11:03 Katechetika 10
detail KTF KDKU002 The Propedeutic Seminar of Art History 1 PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 17.01.2018 22:25 Výsledky testu
detail KTF KDKU022 European and Czech Baroque 1 PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 17.01.2018 17:47 výsledku testu
detail KTF KDKU128 Antique iconography 1 PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 17.01.2018 17:00 výsledky testu
detail HTF LPSY41 Communication Skills MgA. Alena Špačková HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.01.2018 16:05 výsledky zápočtové písemky ze 17. 1. 2108
detail 1.LF B01056 Internal Medicine Practice before State Examination Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 17.01.2018 14:21 6. ročník - Dif. Dg. semináře od 13.2.2018 do 1.3.2018
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 17.01.2018 14:06 SEMINÁŘ:Náboženství, pluralismus a sekularita: Evropa a Brazílie
detail FTVS PABA058 Basics of Anatomy and Kinesiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 17.01.2018 13:55 Další náhradní zápočtové testy studentů MUDr. Kamily Čížkové
detail FTVS PPLS096N Didactics of Swimming Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 17.01.2018 13:23 podklady k předmětu
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 17.01.2018 12:32 Zpráva k zápočtům za zimní semestr
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 16.01.2018 20:51 první test
detail HTF LPSY61 Methods and Technics of the Social Research I Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 16.01.2018 20:49 první test
detail FTVS PFYB035C Principles of Biochemistry MUDr. Petr Malý, MBA Fyziologie (51-500200) 16.01.2018 14:52 Substitute test - test result
detail FTVS PFYB033C Biochemistry MUDr. Petr Malý, MBA Fyziologie (51-500200) 16.01.2018 14:39 Substitute test - test result
detail FTVS PFYB033 Biochemistry 17aPFYB033p1 MUDr. Petr Malý, MBA Fyziologie (51-500200) 16.01.2018 12:55 Výsledky I. zápočtového testu z PFYB033 Biochemie ze dne 8.1.2018
detail FTVS PABA058 Basics of Anatomy and Kinesiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 15.01.2018 18:56 Náhradní zápočtový test pro studenty studijních skupin MUDr. Kamily Čížkové
detail KTF KDKU001 Introduction to the History of Art 17aKDKU001p1 PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 15.01.2018 14:38 Výsledky zápočtového testu z Úvodu do DU z 15.1.2018
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 15.01.2018 13:20 Zpráva k zápočtům za zimní semestr
detail FTVS PATL090 Athletics II Monika Horáková Atletika (51-600100) 15.01.2018 11:10 Test ze dne 15. 1. 2018 PATL090 Atletika II
detail FTVS PPPD070C General Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 15.01.2018 10:50 General Psychology PPPD070C
detail PF HP0631 Political Science JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. Department of Politology and Sociology (22-KPS) 15.01.2018 10:21 Nahlížení do písemných prací z politologie opravovaných dr. Ondřejkovou
detail FTVS PATL090 Athletics II PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 15.01.2018 09:59 Atletika II - program a přednášky
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 14.01.2018 21:30 hodnocení za úkoly, zpětná vazba na třetí úkol
detail HTF LPSY61 Methods and Technics of the Social Research I Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 14.01.2018 20:12 celkové hodnocení úkolů (DŮLEŽITÉ) + ZV na úkol 4
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 14.01.2018 20:12 celkové hodnocení úkolů (DŮLEŽITÉ) + ZV na úkol 4
detail HTF LPAS35 German Language for Theologists I Ing. Dagmar Pavlíková HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 14.01.2018 09:40 Zápočtové testy z němčiny
detail KTF KSTE017 Social Ethics 1 17aKSTE017p1 Mgr. Vojtěch Mašek, Ph.D. Department of Theological Ethics and Theology of Spirituality (26-KTE) 12.01.2018 23:42 Náhradní přednáška ze Sociální etiky 1
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 12.01.2018 14:53 Vančát - konzultace ve zkouškovém období
detail MFF NPRG013 Java doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS) 12.01.2018 10:48 Jazyk / Language
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 12.01.2018 10:09 Konzultační hodiny KTV od 15.1. do 21.1. 2018
detail FTVS PKIN098 History of Physical Culture PhDr. František Kolář, CSc. Kinantropologie (51-400100) 11.01.2018 19:04 Výsledky testu z 11.1.2018
detail FTVS PKIN098 History of Physical Culture PhDr. František Kolář, CSc. Kinantropologie (51-400100) 11.01.2018 12:36 Výsledky testu z 8.1.2018
detail PF   Michaela Špačková Department of Financial Law and Finances (22-KFP) 11.01.2018 10:30 Obahojoby diplomových prací + oborová zkouška
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.01.2018 17:51 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail FSV JSB998 The Introduction to Sociology PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 10.01.2018 10:54 výsledek testu 9.1.2018
detail FTVS   Helena Škábová Plavecké sporty (51-600500) 10.01.2018 09:50 Praktické konzultace zkouškové období - Tyršův dům
detail FHS   PhDr. Jan Šimek, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Historical Module (24-HM) 09.01.2018 13:45 Kolokvia k DK
detail FSV JSB537 Analysis of data in SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 09.01.2018 12:26 výsledek testu 9.1.2018
detail FTVS PATL090 Athletics II Monika Horáková Atletika (51-600100) 09.01.2018 11:36 Test PATL ze dne 8. 1. 2018
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 09.01.2018 11:27 Call For Papers: Special Issue on "Social Anthropology"
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 09.01.2018 11:27 Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 09.01.2018 11:20 KONFERENCE:the 2nd National Conference of the Historians of the 19th Century.
detail PF HP0282 Civil Procedure II Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 09.01.2018 10:45 Kolokvia OPP I a OPP II
detail PF HP0271 Substantive Civil Law I Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 09.01.2018 10:43 Kolokvia pro udělení zápočtů z OPH I a OPH III
detail PedF   PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 09.01.2018 10:30 Konzultační hodiny ve zkouškovém období
detail PedF   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 09.01.2018 10:01 Konzultační hodiny ve zkouškovém období
detail PF   Mgr. Petr Navrátil Department of European Law (22-KEP) 09.01.2018 09:12 Katedra evropského práva vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst POMVĚDů
detail FSV JSB538 Analysis of data in SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 09.01.2018 08:02 test
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 08.01.2018 18:31 Výsledky SZ testů k 8.1.2018 + opravné termíny
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.01.2018 14:46 da
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.01.2018 14:03 tsp_různé rezorty SPR
detail FSV JSB537 Analysis of data in SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 08.01.2018 14:00 Výsledky 2. Testu z SPSS
detail PedF   doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 08.01.2018 13:22 Konzultační hodiny ve zkouškovém období
detail MFF NJAZ039 Russian for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 08.01.2018 13:19 konzultace ve zk.období
detail MFF NJAZ041 Russian for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 08.01.2018 13:19 konzultace ve zk.období
detail MFF NJAZ049 German for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 08.01.2018 13:18 konzultace ve zk.období
detail MFF NJAZ081 German for Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 08.01.2018 13:18 konzultace ve zk.období
detail MFF NJAZ053 German for Advanced Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 08.01.2018 13:18 konzultace ve zk.období
detail MFF NJAZ051 German for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 08.01.2018 13:17 konzultace ve zk.období
detail MFF NJAZ083 German for Proficient Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 08.01.2018 13:17 konzultace ve zk.období
detail PedF   Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 08.01.2018 13:03 Konzultační hodiny ve zkouškovém období
detail PedF   PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 08.01.2018 11:50 Konzultační hodiny ve zkouškovém období
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 07.01.2018 16:50 hodnocení metodologie i s opraveným ú2
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 07.01.2018 16:37 zpětná vazba úkol 2
detail KTF KJAZ118 Introduction to Latin 1 PhDr. Josef Šimandl, Ph.D. Department of Biblical Sciences (26-KBV) 06.01.2018 18:02 lekce 6. ledna
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 05.01.2018 19:20 konzultační hodiny zkouškové období leden- únor 2018
detail KTF KPED103 Catechetics doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 05.01.2018 19:19 Katechetika 8
detail KTF KDKU247 Cultural and Social Anthropology 1 Mgr. Jakub Šenovský, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 05.01.2018 16:44 Texty k zápočtu
detail PedF   doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 05.01.2018 12:59 Konzultační hodiny ve zkouškovém období
detail FTVS PKIN098 History of Physical Culture PhDr. František Kolář, CSc. Kinantropologie (51-400100) 05.01.2018 12:49 Výsledky testu z 4.1.2017
detail FSV JSB998 The Introduction to Sociology PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 05.01.2018 11:15 wikihesla hodnocení - viz příloha
detail KTF KPTE006 Pastoral Theology 1 doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 04.01.2018 09:02 EG pro PT
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.01.2018 08:31 bloky k zápočtovému testu
detail HTF LPSY61 Methods and Technics of the Social Research I Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.01.2018 08:31 bloky k zápočtovému testu
detail FSV JSB998 The Introduction to Sociology PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 03.01.2018 12:08 test úvod sg 3.1.2018
detail FSV JSB537 Analysis of data in SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 03.01.2018 11:52 výsledek zkouškového testu 3.1.2018
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Department of Physical Education (22-KTV) 03.01.2018 11:00 AM v běhu na lyžích
detail 1.LF B81056 Internal Medicine Practice before State Examination Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 03.01.2018 10:32 PRE-STATE EXAM PRACTICALS 2017-2018 PLUS PNEUMOLOGY - SCHEDULE- 6th YEAR
detail 1.LF B01056 Internal Medicine Practice before State Examination Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 03.01.2018 10:17 2017-2018 Předstátnicová stáž včetně Pneumologie v TN Krč, 6. ročník
detail PedF   PaedDr. Eva Marádová, CSc. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 02.01.2018 15:18 Konzultační hodiny v lednu 2018
detail PedF   doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 02.01.2018 12:26 Výjimečné konzultace
detail FHS   Mgr. Hana Stehlíková International Office (24-RZS) 02.01.2018 11:19 2018 Churkin Model UN
detail PedF   PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 28.12.2017 12:31 Konzultační hodiny ve zkouškovém období
detail PedF   doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 28.12.2017 12:30 Konzultační hodiny ve zkouškovém období
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 26.12.2017 09:31 ZADÁNÍ POSLEDNÍHO ÚKOLU
detail HTF LPSY61 Methods and Technics of the Social Research I Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 26.12.2017 09:31 ZADÁNÍ POSLEDNÍHO ÚKOLU
detail PF HP0701 Administrative Law I 17aHP0701x13 JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 22.12.2017 15:02 Zápočet-semináře dr. Svobody (SP I.)
detail PF HP3027 Statistics for lawyers JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. Department of National Economy (22-KNH) 21.12.2017 22:32 Výsledky testu z 20.12.2017
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 21.12.2017 11:19 Výsledky testu SZ Gn, Mojžíš, Jz, Sd, Rt, Samuel - Šlm
detail PedF OPNF2F102A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 21.12.2017 08:30 Documents - 11e rencontre
detail PF HP0262 Private International Law and International Trade Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 20.12.2017 11:54 Konkurs na místo pomocné vědecké síly oboru mps
detail FSV JPM719 Diplomacy of the European Union Erik Pajtinka Department of International Relations (23-KMV) 19.12.2017 19:00 Diplomacy of the EU - Evaluation of prerequisites for passing the course
detail MFF NMNV407 Matrix Iterative Methods 1 prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. Department of Numerical Mathematics (32-KNM) 19.12.2017 11:39 Various supplementary texts
detail KTF KDKU063 Seminar Baroque art 2 Mgr. Ing. Daniela Štěrbová, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 19.12.2017 08:17 KDKU063 - referáty LS 2017/2018
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 23:29 ZADÁNÍ POSLEDNÍHO ÚKOLU
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 18:06 analýza kvalitativního textu + strauss a crobin
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 17:58 podklady z konzultace
detail PedF OB2304106 Highlights of the world literature I 17aOB2304106x04 doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 18.12.2017 17:26 Četba k zápočtu
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 18.12.2017 15:33 Nabídka zájmové a náhradní TV v zimním zkouškovém období
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 18.12.2017 15:28 Ohlédnutí za prosincovými turnaji KTV PF ve volejbalu a stolním tenisu - výsledky a hodnocení
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 14:29 prezentace gtm, na
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 18.12.2017 11:38 Termíny zápočtového testu - náhradní způsob získání zápočtu (zimní semestr 17/18)
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 18.12.2017 10:52 Konzultační hodiny pedagogů Katedry obch. práva - zkouškové období zimního semestru
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.12.2017 15:47 hodnocení_rozhovory
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 15.12.2017 08:48 Lednové obhajoby diplomových prací na KOP
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 14.12.2017 15:47 prezentace s otázkami do testu
detail PF HS1006 Business Law - Defence of the Diploma Thesis Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 13.12.2017 16:19 Informace k potvrzeným Diplomovým úkolům
detail FTVS PPLS092 Swimming I Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 13.12.2017 06:45 Zápočtové požadavky
detail PedF ON2306009 Methodology of French III: Practical Pedagogy Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 12.12.2017 20:58 Dokumenty z 2. a 3. setkání po praxích
detail FTVS PATL041 Athletic conditioning - course PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.12.2017 16:56 Information for international students, course PATL041
detail FTVS PATL041 Athletic conditioning - course PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.12.2017 16:49 Info ke kondičnímu kurzu
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 11.12.2017 14:21 prezentace_reflexivní praxe II
detail PF   Michaela Špačková Department of Financial Law and Finances (22-KFP) 11.12.2017 14:16 konkurz na pomvědy
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 11.12.2017 13:53 odevzdárna na opravu úkolu 2
detail MFF NMET061 Seminar on Projects I RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 11.12.2017 09:46 Program projektového semináře v ZS 2017/2018
detail PedF OPNF2F102A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 10.12.2017 20:40 Documents - 10e rencontre
detail PedF OB2304106 Highlights of the world literature I doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 10.12.2017 13:25 Stéphane Mallarmé
detail KTF KJAZ118 Introduction to Latin 1 PhDr. Josef Šimandl, Ph.D. Department of Biblical Sciences (26-KBV) 09.12.2017 19:27 lekce 9. prosince
detail KTF KPED103 Catechetics doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 08.12.2017 14:50 Katechetika 7
detail KTF KPED103 Catechetics doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 08.12.2017 14:48 Katechetika 6
detail KTF KPED103 Catechetics doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 08.12.2017 14:46 Katechetika 5
detail FSV JSB538 Analysis of data in SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 07.12.2017 16:47 výsledky 1.testu z SPSS
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.12.2017 11:50 Výsledky testu SZ Gn, Mojžíš, Jz, Sd, Rt
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 06.12.2017 12:47 hodnocení konceptualizace
detail PedF OPNF2F102A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 05.12.2017 14:57 Documents - 9e rencontre
detail FTVS PATL090 Athletics II RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 05.12.2017 13:37 Klasifikace příprav na didaktických výstup - skupiny P. Červinky
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.12.2017 16:12 kódy a code list z přednášky
detail FTVS PATL090C Athletics II Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 04.12.2017 12:36 Study materials
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.12.2017 12:22 prezentace
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.12.2017 12:21 prezentace
detail PedF   doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 01.12.2017 08:08 ZMĚNY KONZULTAČNÍCH HODIN V SOUVISLOSTI S VÝUKOU
detail PedF OB2306071 Analysis of the French language III Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 29.11.2017 17:58 Dictée 8
detail PedF OPBF2F101A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 29.11.2017 17:56 Dictée - semaine 8
detail PedF OB2304106 Highlights of the world literature I 17aOB2304106x01 doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 28.11.2017 15:11 Dopis vidoucího
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 28.11.2017 00:00 zadání úkolu 2
detail HTF LPSY61 Methods and Technics of the Social Research I Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 27.11.2017 23:29 zadání úkolu 3
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 27.11.2017 23:29 zadání úkolu 3
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 27.11.2017 17:56 podklady ze setkání
detail PedF OB2304106 Highlights of the world literature I doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 27.11.2017 14:27 Charles Baudelaire
detail FHS   Mgr. Hana Stehlíková International Office (24-RZS) 27.11.2017 13:12 Ruth Crawford Mitchell Fellowship
detail PedF   doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 27.11.2017 13:11 Paul Verlaine
detail FHS   Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Philosophical Module (24-FM) 27.11.2017 11:02 Zrušení konzultačních hodin 28. 11. // Office hours on 28 November are cancelled
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 26.11.2017 20:20 body - ukol1
detail KTF KJAZ118 Introduction to Latin 1 PhDr. Josef Šimandl, Ph.D. Department of Biblical Sciences (26-KBV) 25.11.2017 19:53 lekce 25. listopadu
detail PF HP0262 Private International Law and International Trade Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 24.11.2017 11:31 Informace ke zkouškovým termínům MPS a PMO v zimním zk. období (17/18)
detail PedF OPNX2O113B Elective Course A Sociology of Education 17aOPNX2O113Bp1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 23.11.2017 13:39 Harmonogram kurzu 2017-2018
detail FTVS PATL077 Specialization IV - Athletics Jumps Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 23.11.2017 09:24 Program a přednášky
detail PedF OPNF2F102A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 23.11.2017 08:02 Documents - 8e rencontre
detail PedF OPBF2F101A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 22.11.2017 16:11 Dictée - semaine 7 plus PLUS
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 22.11.2017 09:46 KONFERENCE: Military and Postmilitary Landscapes conference
detail PedF OPNF2F102A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 22.11.2017 08:01 Documents - 7e rencontre
detail FHS   Mgr. Hana Stehlíková International Office (24-RZS) 21.11.2017 15:24 Call for papers, Smart Cities in Smart Regions 2018- conference
detail PF   Mgr. Petr Navrátil Department of European Law (22-KEP) 21.11.2017 12:57 Katedra evropského práva vyhlašuje náhradní termín diplomového semináře
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints 17aPATL069p1 PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 21.11.2017 10:28 přednáška TDT překážkového sprintu i pro PATL073
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.11.2017 14:05 přednáška 6
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.11.2017 16:29 prezentace 8
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 17.11.2017 23:35 Výsledky testů SZ Gn, Mojžíš + oznámení o změně výuky
detail FHS   doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. Department of Civil Society Studies (24-KSOS) 16.11.2017 18:50 konzultacni hodiny Marek Skovajsa
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 16.11.2017 11:47 Přihlašování na zkouškové termíny zimního semestru
detail PedF OPBF2F101A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 15.11.2017 21:13 Dictée - semaine 6
detail FTVS PPLS101 Theory and Basic of Swimming Didactics Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 15.11.2017 13:43 seminární práce
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 13.11.2017 11:57 presentation
detail KTF KJAZ118 Introduction to Latin 1 PhDr. Josef Šimandl, Ph.D. Department of Biblical Sciences (26-KBV) 11.11.2017 19:04 lekce 11. listopadu
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 11.11.2017 16:37 prezentace 7
detail FTVS PATL017 Muscle strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 10.11.2017 11:42 Atl. posilování - teorie č. 1
detail KTF KPTE006 Pastoral Theology 1 doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 09.11.2017 20:28 Farnost1
detail PedF OPBF2F101A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 09.11.2017 10:12 Dictée - semaine 5
detail PedF OB2306071 Analysis of the French language III Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 09.11.2017 10:11 Dictée 5
detail PedF OPNF2F102A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 09.11.2017 10:10 Matériel - 6e rencontre
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 06.11.2017 17:48 payne (3 pohledy na SPR), ukázka posouzení dle PIE
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 05.11.2017 18:10 prezentace 5
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 05.11.2017 18:01 prezentace 6
detail FTVS PABA027 Biophysical basics of movement PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 03.11.2017 18:17 prezentace
detail FTVS PATL064 Athletic competition and refereeing Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 03.11.2017 14:49 přednášky a studijní materiály
detail FTVS PKIN141 Methodology of Bachelor Thesis Mgr. Martin Komarc, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 03.11.2017 10:20 Prezentace
detail FTVS PKIN072N Thesis Methodology Mgr. Martin Komarc, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 03.11.2017 10:19 Prezentace
detail FTVS PKIN071N Thesis Methodology Mgr. Martin Komarc, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 03.11.2017 10:19 Prezentace
detail FTVS PKIN211 Methodology of Bachelor Thesis Mgr. Martin Komarc, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 03.11.2017 10:18 Prezentace
detail FTVS PKIN175 Methodology of Bachelor Thesis Mgr. Martin Komarc, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 03.11.2017 10:17 Prezentace
detail FTVS PKIN013 Methodology of Science Mgr. Martin Komarc, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 03.11.2017 10:15 Pezentace
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 15:51 Harmonogram kurzu
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 15:49 Seminář 4: Goffman; Všichni hrajeme divadlo
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 15:48 Seminář 6: Beck; Co je to globalizace?
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 15:48 Seminář 5: Keller; Jak sociologie přichází o společnost
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 11:51 Seminář 4: Goffman; Všichni hrajeme divadlo
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 11:50 Seminář 6: Keller; Jak sociologie přichází o společnost
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 11:49 Harmonogram kurzu 2017-2018
detail PedF OPNF2F102A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 02.11.2017 11:06 Matériel - 5e rencontre
detail PedF OB2306071 Analysis of the French language III Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 02.11.2017 08:21 Dictée 3
detail PedF OPBF2F101A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 02.11.2017 08:21 Dictée - semaine 4
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 31.10.2017 12:09 Oznámení o konání zápočtového kolokvia z MPS - náhradní možnost získání zápočtu
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 30.10.2017 17:55 prezentace spirituální diskurs
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 30.10.2017 14:26 prezentace a zadání úkolu
detail HTF LPSY61 Methods and Technics of the Social Research I Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 30.10.2017 13:50 prezentace a zadání úkolu
detail FTVS PPLS102 Swimming I Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 30.10.2017 11:34 Zápočtové požadavky pro udělení kreditů
detail KTF KPED103 Catechetics doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 29.10.2017 16:25 Katechetika 4
detail KTF KPTE006 Pastoral Theology 1 doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 27.10.2017 09:05 GS pro PT
detail PedF OPNF2F102A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 26.10.2017 17:52 Matériel - 4e rencontre
detail MFF NBCM306 How to write and lecture on Science RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 26.10.2017 09:29 Termín konání přednášek
detail HTF LPSY61 Methods and Technics of the Social Research I Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 25.10.2017 22:22 bodování první úkol
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 25.10.2017 22:20 bodování první úkol
detail PedF OPBF2F101A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 25.10.2017 21:07 Dictée - semaine 3
detail FTVS PATL046 Specialization - Athletics, pupils PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 25.10.2017 14:57 upravený program a studijní materiály
detail 1.LF B00073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:26 SRZk Otázky Interna 6. ročník
detail 1.LF B80073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:22 Final state exam 6th year - Questions
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 25.10.2017 12:22 prezentace 4
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 25.10.2017 12:21 prezentace 3
detail PedF OB2306071 Analysis of the French language III Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 24.10.2017 20:56 Dictée 3
detail PedF OPNX1O110A Sociology of Education 17aOPNX1O110Ap1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 24.10.2017 11:19 Harmonogram kurzu 2017-2018
detail PF HV2006 Winter sports training course I Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 23.10.2017 11:10 Zimní TV kurzy KTV 2018 - Info k přihlašování
detail PF HV2006 Winter sports training course I Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 23.10.2017 11:08 ZK 2 Vak Pec p. Sněžkou
detail PF HV2006 Winter sports training course I Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 23.10.2017 11:08 ZK 1 - Patejdlovka
detail PF HV2006 Winter sports training course I Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 23.10.2017 11:07 Zimní TV kurzy 2018 - Charakteristika kurzů
detail PedF OPNF2F102A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 22.10.2017 10:04 Matériel - cours 3
detail PedF OPBF2F101A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 20.10.2017 22:01 Dictée 1
detail KTF KPED103 Catechetics doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 20.10.2017 13:54 Katechetika 3
detail FTVS PATL077 Specialization IV - Athletics Jumps PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 20.10.2017 12:31 dálka, trojskok - studijní materiály
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 20.10.2017 09:48 teoretic lessen n. 3
detail KTF KPTE006 Pastoral Theology 1 doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 19.10.2017 16:14 LG pro PT
detail PedF ON9312201 Socio-economic Problems of Globalization and Regionalisation I 17aON9312201p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 18.10.2017 14:46 Harmonogram kurzu 2017-2018
detail PedF ON2312018 Elective Course F - Sociology I 17aON2312018p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 18.10.2017 14:40 Harmonogram kurzu 2017-2918
detail MFF NBCM307 Astrobiology RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 17.10.2017 17:31 Termín konání přednášek
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. Department of Public International Law (22-KMP) 17.10.2017 15:38 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. Department of Public International Law (22-KMP) 17.10.2017 15:38 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail 1.LF   prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540) 17.10.2017 15:00 PVP - Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 16.10.2017 16:16 podklady z dnešního setkání
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 16.10.2017 07:11 přednáška 3
detail PedF   PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL) 15.10.2017 21:23 Nabízená témata závěrečných prací
detail PedF OB2306071 Analysis of the French language III Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 13.10.2017 23:19 Dictée 1
detail PedF ON2306009 Methodology of French III: Practical Pedagogy Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 13.10.2017 23:16 Dokumenty na 2 setkání
detail PedF OPNF2F102A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 13.10.2017 23:11 Matériel - cours 2
detail KTF KPED103 Catechetics doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 13.10.2017 14:55 Katechetika 2
detail KTF KPED103 Catechetics doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 13.10.2017 14:52 Katechetika 1
detail KTF KPTE006 Pastoral Theology 1 doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 13.10.2017 14:49 Biblická východiska PT
detail FTVS PATL046 Specialization - Athletics, pupils PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 12.10.2017 15:12 program výuky, přednáška, kontrolní cviky
detail FTVS PATL086N Specialization 2 - Athletics - Multicontests PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 12.10.2017 15:10 program výuky, studijní materiály, kontrolní cviky
detail PF   Ivanka Myslínová Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 11.10.2017 13:15 1. a 2. část státní zkoušky
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2017 11:00 Atletic Muscle Strenghtening - teoretic lecture n. 2
detail FTVS PPPD070C General Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2017 15:41 Office hours
detail FTVS PPPD689 Sports Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2017 15:40 Office hours
detail FTVS PPPD071 Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2017 15:40 KONZULTAČNÍ HODINY
detail FTVS   PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2017 15:40 Konzultační hodiny
detail HTF LPSY01 Theories and Methods in the Social Work I Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 09.10.2017 14:19 definice SPR (Matoušek, ISFW)
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 09.10.2017 14:06 působení SPR v různých resortech
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 09.10.2017 13:53 prezentace 2
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 09.10.2017 10:37 TERMÍN ODEVZDÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ - obhajoba leden a květen 2018
detail PedF OKBUZ12011 Introduction to Sociology 17aOKBUZ12011p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 19:40 Studijní texty
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 19:36 Seminář 5: Beck; Co je to globalizace?
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 19:35 Seminář 2: Mills; Sociologická imaginace
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 19:32 Seminář 3: Benedictová; Kulturní vzorce
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 19:31 Seminář 2: Mills; Sociologická imaginace
detail PedF ON9312201 Socio-economic Problems of Globalization and Regionalisation I 17aON9312201p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 18:54 Seminární text
detail PedF ON2312018 Elective Course F - Sociology I 17aON2312018p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 18:44 Seminární text
detail PedF OPNX2O113B Elective Course A Sociology of Education 17aOPNX2O113Bp1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 18:36 Seminární text
detail PedF OPNX1O110A Sociology of Education 17aOPNX1O110Ap1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 18:35 Seminární text
detail PedF OBUZ12V011 Introduction to Sociology 17aOBUZ12V011p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 17:54 Studijní texty
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 17:45 Seminář 3: Benedictová; Kulturní vzorce
detail HTF LPSY61 Methods and Technics of the Social Research I Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.10.2017 08:38 ÚKOL 1 + prezentace 2 setkání
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.10.2017 08:37 ÚKOL 1 + prezentace 2 setkání
detail FTVS PATL087 Special practice II - Coaching - Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 06.10.2017 12:48 program výuky
detail HTF LPSY01 Theories and Methods in the Social Work I Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 06.10.2017 11:44 prezentace z prvního setkání
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 06.10.2017 10:46 Výsledek výběrového řízení na místa pomocných vědeckých sil pro ak. rok 2017/18
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 06.10.2017 09:16 Informace k Vědeckému semináři z TP - ZS 2017/18
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 05.10.2017 13:53 Atletic Muscle Strenghtening - Introduction
detail KTF KPTE006 Pastoral Theology 1 doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 05.10.2017 13:51 PT1: Úvod
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.10.2017 14:01 ČÍTANKA A PREZENTACE 1
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.10.2017 13:53 STUDIJNÍ POMŮCKA A PREZENTACE 1
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 02.10.2017 12:22 Přihlašování na termíny KLP - Obchodní právo - akademický rok 2017/2018
detail MFF NAIL004 Seminar on Artificial Intelligence I RNDr. František Mráz, CSc. Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI) 02.10.2017 11:07 Podmínky na zápočet - conditions for obtaining credits
detail MFF NTIN084 Bioinformatics Algorithms 17aNTIN084p1 RNDr. František Mráz, CSc. Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI) 01.10.2017 23:23 Podmínky pro získání zápočtu
detail PF   Ivanka Myslínová Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 21.09.2017 11:22 Konzultační hodiny účitelů ÚAP
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 18.09.2017 15:09 Odpolední posilovna pro fakultní veřejnost - provoz v září a akademickém roce 2017/2018
detail FSV JEM131 Antitrust Economics PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Institute of Economic Studies (23-IES) 28.06.2017 14:41 Next JEM131 - Antitrust Economics will be open in summer term 2019.
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 20.06.2017 12:42 Termíny odevzdání diplomových prací - Katedra obchodního práva - školní rok 2017/2018
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 13.06.2017 11:54 státnice z analýzy 6.6.2017
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 30.05.2017 09:23 Nahlédnutí do zápočtových testů z předmětu Pracovní právo I. ze dne 23.5.2017 psané v mí
detail HTF LPSY10 Social Insurance Mgr. Tereza Palánová HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.05.2017 12:25 Prezentace ke zkoušce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail FTVS PABA059 Biomechanics PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 09.05.2017 14:25 seminární úkoly - zadání
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.05.2017 08:53 Konzultační hodiny dr. Morávka se přesouvají ze dne 9.5. na 10.5.
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 25.04.2017 09:47 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 25. dubna 2017 (zrušeny z důvodu zahraniční pracovní ce
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2017 06:10 Zrušení seminární výuky předmětu Ochrana osobních údajů dne 24. 4. 2017 - náhradní term
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2017 06:09 Zrušení seminární výuky dr. Morávka z předmětu Pracovní právo I. dne 24. 4. 2017 - náhrad
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 06.04.2017 09:38 Seznam literatury a právních předpisů k postupové zkoušce a KLP
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 04.04.2017 08:38 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 4. dubna 2017 (zrušeny z pracovních důvodů)
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 23.03.2017 19:24 výsledky státní zkoušky z analýzy dat (9.3.2017)
detail 2.LF DA0104338 Medical Microbiology I Romana Laušerová Department of Medical Microbiology (13-323) 13.03.2017 12:12 Podmínky udělení zápočtu z Lékařské mikrobiologie
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 09.03.2017 17:57 výsledky státní zkoušky z analýzy dat (2.3.2017)
detail FF AFR10046 Textual Linguistics (French) PhDr. et PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. Institute of Romance Studies (21-URS) 21.02.2017 08:53 Textová lingvistika _ in Hoffmannová: Stylistika a ...
detail FTVS PABA070N Pathobiomechanics PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 13.02.2017 16:17 prvni prednaska - studijni materialy
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 19.12.2016 17:48 Pracovní právo 20.12:2016 od 8:00 místnost 017 - Dr. Morávek
detail HTF LBIB73 Social Topics of New Testament Mgr. Jiří Lukeš, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.11.2016 13:23 Výuka ve dnech 18. a 25.11.2016
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 31.10.2016 16:27 Seminář z předmětu Pracovního práva II. Dr. Morávka dne 1. listopadu 2016
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 25.10.2016 10:40 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 25. října 2016 z pracovních důvodů zrušeny
detail PF HP1152 Social Security Law II JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 30.05.2016 23:16 Dodatečný termín na zkoušku z předmětu Právo sociálního zabezpečení II. - 30. 6. 2016
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.04.2016 08:24 Seminář doc. Štangové z předmětu Pracovní právo I. dne 27. dubna 2016 od 16:00
detail HTF LPSY86 Advanced Crisis Intervention Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2016 14:55 aj literatura ke kurzu
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.04.2016 17:24 ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA KE KURZU
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:51 Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:50 Rodinná politika na úrovni krajů a obcí
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:50 Národní koncepce podpory rodin s dětmi
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:49 Národní koncepce rodinné politiky
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:48 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:47 Národní plán podpory rovných příležitostí pro OZP na období 2015–2020
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 30.11.2015 13:12 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 1. 12. 2015
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 30.11.2015 13:11 Seminář z předmětu Pracovní právo II. JUDr. Morávka od 8:00 dne 1.12:2015
detail 1.LF B81056 Internal Medicine Practice before State Examination Mgr. Ilona Marková 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 21.10.2015 09:53 Internal Medicine Practice before State Examination
detail PF   JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 14.09.2015 19:43 Určování termínů obhajob a oborových státních zkoušek z obchodního práva
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 08.07.2015 21:35 Pracovní právo II. a Právo sociálního zabezpečení II. - nové termíny na zkoušky
detail PF   JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 17.04.2015 19:37 2. část státní závěrečné zkoušky z oboru obchodního práva - informace
detail PF HP0291 Business Law I JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 19.03.2015 15:03 Zápočet z obchodního práva I.
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail PF   JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 12.03.2014 22:33 Specializovaná státní zkouška z obchodního práva - otázky
detail 1.LF B00307 Internal Medicine - Hematology Mgr. Ilona Marková 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 09.10.2013 17:43 5. roč - Testy - vstupní / výstupní
detail PF HK0030 Business Law - Case-study Test JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.05.2013 13:19 Sdělení katedry - (ne)uznávání KLP z obchodního práva
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 LAP - German 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Language Centre - German (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail LFP E0110030 Neonatology doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. Oddělení neonatologie (14-361) 25.03.2013 16:52 Podmínka účasti na výuce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Introduction to the Biblical Studies ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 25.05.2011 15:56 Amendment no. 1 to the dean’s measure no. 19/2009 regulating the supervision procedure of studies
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 25.05.2011 15:51 Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 19/2009, kterým se upravuje průběh kontroly studia
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 24.03.2009 09:40 How to sign into e-learnig for students of 1st Faculty of Medicine
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 24.03.2009 09:31 Návod na přihlášení do e-learningu pro studenty 1. LF UK
Number of found notices: 337
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or actualized notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html