Notice-boardNotice-board(version: 233)
Notice search
   Login via CAS
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderActualized Title
detail PF   Mgr. Petr Navrátil Department of European Law (22-KEP) 22.09.2017 12:08 KEP - výběrové řízení na pozici POMVĚDA
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 22.09.2017 09:38 Výsledky klauzurních prací z 8.9.2017 - Zadání + řešení KLP - Nahlížení do KLP
detail PedF   Alena Bendlová Katedra pedagogiky (41-KPG) 22.09.2017 09:04 prof. Bendl - změna konzultačních hodin
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Department of Physical Education (22-KTV) 22.09.2017 08:03 Vysokoškolská volejbalová liga
detail HTF LPSY39 Social Ethics I MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 21.09.2017 20:14 Výuka dne 3.10.2017 - SACH
detail HTF LPSY47 Social Gerontology and Geriatrics I MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 21.09.2017 20:06 Výuka dne 3.10.2017 - SACH
detail MFF NTIN058 Sorting RNDr. Alena Koubková, CSc. Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS) 21.09.2017 12:22 úmluva na přednášku Třídění
detail PF   JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. Department of Legal History (22-KPD) 21.09.2017 11:37 Problém s e-mailem
detail PF   Ivanka Myslínová Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 21.09.2017 11:22 Konzultační hodiny účitelů ÚAP
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 21.09.2017 10:07 Zájemci o práci pomvěda na katedře obč. práva
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 21.09.2017 09:19 Konzultační hodiny KTV od 25.9. do 1.10. 2017
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 21.09.2017 08:23 Obhajoba diplomové práce a oborová zkouška - 26. a 27.9.2017
detail PF   Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 20.09.2017 21:47 Posunutí konzultačních hodin 21.9.2017
detail PF   Michaela Špačková Department of Financial Law and Finances (22-KFP) 20.09.2017 13:42 obhajoby DP + 2. část SZK z FP 26.9.2017
detail PF   Michaela Špačková Department of Financial Law and Finances (22-KFP) 20.09.2017 13:41 obhajoby DP + 2. část SZK z FP 25.9.2017
detail PedF   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 20.09.2017 12:04 konzultační hodiny
detail PF HP0591 Theory of National Economy I Marie Švehlová Department of National Economy (22-KNH) 20.09.2017 11:57 Výsledky zápočtového testu TNH I a nahlížení
detail PedF   prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. Katedra pedagogiky (41-KPG) 20.09.2017 09:27 Prof.Bendl - změna konzultačních hodin
detail PF   doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 19.09.2017 21:55 nadlimitní zápisy - doc. Frinta
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 19.09.2017 15:01 SEMINÁŘ: sociologické semináře - podzim 2017
detail FTVS PFYB033 Biochemistry doc. MUDr. Jana Vránová, CSc. Fyziologie (51-500200) 19.09.2017 14:26 Výsledek III. -zápočtového testu z PFYB033 Biochemie ze dne 18.9.2017
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 19.09.2017 12:39 Obhajoby DP 25.9.2017 KMP
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 19.09.2017 11:39 Praxe v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví I. a II.
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 19.09.2017 11:26 Harmonogram obhajob diplomových prací - září
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 19.09.2017 11:22 Nadlimitní zápisy ZP I
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 19.09.2017 10:19 Obhajoba diplomové práce a oborová zkouška - 22.9.2017 - místnost č. 313
detail PF   Eva Kučerová Department of Politology and Sociology (22-KPS) 19.09.2017 09:58 Mgr. Žytková - latina - konzultace
detail PedF   PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 19.09.2017 09:41 změna konzultačních hodin
detail PF   Mgr. Eva Dvořáková Department of Foreign Languages (22-KJ) 19.09.2017 08:46 Nadlimitní zápis do hodin angličtiny: AJ I, Academic Writing
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 18.09.2017 15:09 Odpolední posilovna pro fakultní veřejnost - provoz v září a akademickém roce 2017/2018
detail FTVS PVOT041 Theory and Didactics in the Army Physical Training Ib 16bPVOT041p1 18.09.2017 11:36 Výsledky 1. části zápočtového testu - PVOT041
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 15.09.2017 10:55 Konzultační hodiny KTV od 18.9. do 24.9. 2017
detail FTVS PVOT041 Theory and Didactics in the Army Physical Training Ib 16bPVOT041p1 Mgr. Josef Fedák Vojenská tělovýchova (51-600700) 15.09.2017 10:48 Výsledky 1. části zápočtového testu - PVOT041
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 15.09.2017 08:46 Kolokvia OPP I a OPP II
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Department of Physical Education (22-KTV) 14.09.2017 10:07 Akademické mistrovství ČR v šermu
detail MFF NMNV461 Techniques for a posteriori error estimation doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. Department of Numerical Mathematics (32-KNM) 14.09.2017 09:50 umluva - prostrednictvim emailu
detail PF HP1211 Development of the Czechoslovak Constitutional and Political System 16aHP1211p1 Zuzana Peřinová Department of Constitutional Law (22-KUP) 14.09.2017 09:28 motivační dopis
detail PedF   PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 14.09.2017 09:13 konzultační hodiny
detail PF HP0591 Theory of National Economy I Marie Švehlová Department of National Economy (22-KNH) 13.09.2017 11:39 Výsledky zápočtového testu TNH I a nahlížení
detail MFF   PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. Department of Language Education (32-KJP) 13.09.2017 09:26 Přesun konzultačních hodin
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Department of Physical Education (22-KTV) 13.09.2017 08:55 Akademické mistrovství ČR v ROB
detail PF   PhDr. Martin Starý Department of Foreign Languages (22-KJ) 12.09.2017 15:07 Konzultační hodiny angličtinářů v místnosti 102
detail PF   doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 12.09.2017 08:23 kolokvia OPH - září - oprava
detail MFF NJAZ083 German for Proficient Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 11.09.2017 14:42 Rozvrh na ZS 2017/18 !!
detail MFF NJAZ053 German for Advanced Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 11.09.2017 14:42 Rozvrh na ZS 2017/18 !!
detail MFF NJAZ081 German for Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 11.09.2017 14:41 Rozvrh na ZS 2017/18 !!
detail MFF NJAZ051 German for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 11.09.2017 14:41 rozvrh na ZS 2017/18 !!
detail MFF NJAZ049 German for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 11.09.2017 14:39 Rozvrh na ZS 2017/18 !!
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 11.09.2017 14:05 Obhajoby diplomových prací a specializ. státnice ve dnech 18. - 22.9.2017
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 11.09.2017 11:19 Vančát - konzultace ve zkouškovém období
detail PF   Marie Švehlová Department of National Economy (22-KNH) 11.09.2017 08:57 Konkurs na místo pomocné vědecké síly
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 08.09.2017 11:18 VÝSLEDKY ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ A ZKOUŠEK Z LATINY: 6. 9. 2017
detail PF HV2001 Physical Education Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 06.09.2017 18:00 Charakteristika cvičebních a plaveckých TV oddílů pro ZS 2017/2018
detail FTVS   Monika Horáková Atletika (51-600100) 06.09.2017 15:06 test Atletika I, PATL089 ze dne 6.9.2017
detail FTVS PPPD071 Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 05.09.2017 21:32 Z+ZK PSYCHOLOGIE: INFORMACE, POŽADAVKY, TÉMATICKÉ OKRUHY, TERMÍNY
detail FTVS PPPD071 Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 05.09.2017 21:32 KONZULTAČNÍ HODINY
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 05.09.2017 13:04 konzultační hodiny
detail PF HP1323 European Law II JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D. Department of European Law (22-KEP) 05.09.2017 11:43 II. opravný termín písemné části ZK z EP II-výsledky
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 05.09.2017 09:42 Výsledky klauzurních prací z 9.6.2017 - Zadání + řešení KLP - Nahlížení do KLP
detail FHS   doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Historical Module (24-HM) 04.09.2017 17:17 Konzultace J.Horského v září
detail FHS   Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Historical Module (24-HM) 04.09.2017 17:06 Konzultace M.Seligové v září
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 04.09.2017 12:16 VÝSLEDKY ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ A ZKOUŠEK Z LATINY: 30. 6. 2017
detail FTVS   Monika Horáková Atletika (51-600100) 04.09.2017 11:05 Test TZD, 1. 9. 2017
detail PF   Eva Kučerová Department of Politology and Sociology (22-KPS) 04.09.2017 10:30 Konzultace - právnická ruština - Mgr. Olena Rizak
detail FHS   Mgr. Hana Stehlíková International Office (24-RZS) 31.08.2017 16:30 INTERDEM Academy Fellowships 2017
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 30.08.2017 13:23 Zájmová a náhradní TV pro studenty PF - dopolední posilovna na PF od 11.9. do 6.10.2017
detail FTVS PATL091C Theory and Basic Didactics of Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 29.08.2017 08:12 for study
detail FTVS   Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 28.08.2017 12:08 Praktické konzultace v Tyršově domě v září
detail FTVS PATL085N Specialization 2 - Athletics - Multicontests PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 18.08.2017 15:13 výsledky testu - specializace víceboje i pro PATL086N
detail PF HP0291 Business Law I JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 16.08.2017 17:31 Dodatečné zpřístupnění zápočtového testu z Obchodního práva I.
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 20.07.2017 18:13 Prosba o kontrolu zápisů v SIS - Proseminář NZ
detail 1.LF B00073 Internal Medicine - SE Mgr. Ilona Marková 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 20.07.2017 16:05 termíny SRZk interna léto 2017
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 09.07.2017 22:10 Výsledky zkoušky Antropomotorika 8.7.2017
detail PF HP1323 European Law II Bc. Kateřina Dolejší Department of European Law (22-KEP) 30.06.2017 17:29 Vyhlášení II. opravného termínu písemné části zkoušky z EP II.
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 29.06.2017 15:44 body za úkoly 1 až 4
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 29.06.2017 13:53 Informace o KLP č. 3 ze dne 23.6.2017
detail FSV JEM131 Antitrust Economics PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Institute of Economic Studies (23-IES) 28.06.2017 14:41 Next JEM131 - Antitrust Economics will be open in summer term 2019.
detail MFF   PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 28.06.2017 13:31 konzultace dr. Vachalovské v září 2017 (němčina, ruština)
detail MFF NJAZ041 Russian for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 28.06.2017 13:25 Rozvrh na ZS 2017/18 !!
detail MFF NJAZ039 Russian for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 28.06.2017 13:23 Rozvrh na ZS 2017/18 !!
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.06.2017 13:00 VÝSLEDKY ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ A ZKOUŠEK Z LATINY: 23. 6. 2017
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 28.06.2017 09:28 KONFERENCE: KRECon 2017
detail FTVS PATL082N Didactics of Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 23.06.2017 14:06 test PATL082N a PATL081N
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 23.06.2017 09:00 Nové termíny Soudního lékařstsví
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.06.2017 09:55 VÝSLEDKY ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ A ZKOUŠEK Z LATINY: 25. 5. a 15. 6. 2017
detail HTF   doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 21.06.2017 10:50 Výsledky testu z Novozákonní řečtiny II
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 20.06.2017 12:42 Termíny odevzdání diplomových prací - Katedra obchodního práva - školní rok 2017/2018
detail FTVS PFYB033 Biochemistry doc. MUDr. Jana Vránová, CSc. Fyziologie (51-500200) 19.06.2017 12:35 III.zápočtový test z předmětu PFYB033 Biochemie
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.06.2017 00:37 Proseminář NZ - výsledky testů a docházka
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 17.06.2017 11:26 Proseminář NZ výsledky testů 2017
detail FTVS PATL082N Didactics of Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 16.06.2017 16:00 Výsledky testů i pro PATL081N (PS)
detail FTVS PATL103 Theory and Basic of Athletic Didactics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 14.06.2017 15:38 přednášky z TZD
detail PF HP1323 European Law II Mgr. Petr Navrátil Department of European Law (22-KEP) 13.06.2017 17:44 Výsledky písemné části zkoušky z EP II. - I. opravný termín
detail MFF NOFY018 Physics II prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Department of Low Temperature Physics (32-KFNT) 13.06.2017 16:07 Posledni nahradni termin pro zapoctove testy Fyzika II
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 13.06.2017 11:54 státnice z analýzy 6.6.2017
detail FTVS PATL091 Theory and Basic of Athletic Didactics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 12.06.2017 10:29 přednášky z TZD
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 07.06.2017 09:05 Informace o KLP č. 2 ze dne 26.5.2017
detail FSV JSB069 Introduction to Law PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 06.06.2017 11:49 úvod práva - test 6.6.2017
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 06.06.2017 09:49 KONFERENCE: Perspektivy klasické archeologie 2017
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 05.06.2017 18:19 Termíny opravných a doplňujících testů - NOVÉ
detail FTVS PABA058 Basics of Anatomy and Kinesiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 02.06.2017 14:41 Zápočtový test pro skupiny Z2, M2, M3, M4, M5, MA, OO 
detail FSV JSB069 Introduction to Law PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 01.06.2017 12:42 wikihesla hodnocení
detail FSV JSB069 Introduction to Law PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 01.06.2017 12:30 výsledek testu 30.5.
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 31.05.2017 22:10 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 30.05.2017 09:23 Nahlédnutí do zápočtových testů z předmětu Pracovní právo I. ze dne 23.5.2017 psané v mí
detail MFF NOFY018 Physics II prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Department of Low Temperature Physics (32-KFNT) 29.05.2017 11:42 Náhradní termíny pro zápočtové testy
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.05.2017 11:27 Upravené inf. k zápočtovému testu - Obchodní právo II - náhradní možnost získání zápoč
detail PF HP1323 European Law II Bc. Kateřina Dolejší Department of European Law (22-KEP) 26.05.2017 14:41 Vyhlášení I. opravného termínu písemné části zkoušky z EP II.
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 26.05.2017 11:37 Výsledky klauzurních prací z 12.5.2017 - Zadání + řešení KLP
detail FSV JSB069 Introduction to Law PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 25.05.2017 10:51 výsledek testu 23.5.
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 24.05.2017 12:17 Konzultační hodiny KMP
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.05.2017 16:07 příklad testu
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 22.05.2017 15:25 Zrušení konzultačních hodin ve zkouškovém období
detail FTVS PKIN224N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 22.05.2017 00:45 Výsledky zkoušky Antropomotorika 21.5.2017
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 22.05.2017 00:44 Výsledky zkoušky Antropomotorika 21.5.2017
detail PF HP1323 European Law II Bc. Kateřina Dolejší Department of European Law (22-KEP) 19.05.2017 14:42 Výsledky písemné části zkoušky z EP II. - sem. sk. dr. Svobodové pondělí od 14,00h
detail PF HP1323 European Law II Mgr. Petr Navrátil Department of European Law (22-KEP) 19.05.2017 10:12 Výsledky písemné části zkoušky z EP II. - sem. sk. Mgr. Navrátila pondělí od 16,00h
detail PF HP1323 European Law II Mgr. Petr Navrátil Department of European Law (22-KEP) 19.05.2017 10:11 Výsledky písemné části zkoušky z EP II. - sem. sk. Mgr. Navrátila pondělí od 14,00h
detail PF HP1323 European Law II Bc. Kateřina Dolejší Department of European Law (22-KEP) 18.05.2017 14:19 Výsledky písemné části zkoušky z EP II. - sem. sk. doc. Pítrové pátek od 10,00h
detail PF HP1323 European Law II 16bHP1323x15 Bc. Kateřina Dolejší Department of European Law (22-KEP) 17.05.2017 16:58 Výsledky písemné části zkoušky z EP II. - sem. sk. prof. Krále pondělí od 14,00h
detail PF HP1323 European Law II JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D. Department of European Law (22-KEP) 17.05.2017 15:22 vysledky pisemne casti zkousky EP - pondeli od 18 hod
detail MFF NMET062 Seminar on Projects II RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 17.05.2017 13:11 Program projektového semináře v LS 2017
detail PF HP1323 European Law II 16bHP1323x11 Bc. Kateřina Dolejší Department of European Law (22-KEP) 17.05.2017 10:32 Výsledky písemné části zkoušky z EP II. - sem. sk. Mgr. Navrátila úterý od 10,00h
detail PF HP1323 European Law II 16bHP1323x04 Bc. Kateřina Dolejší Department of European Law (22-KEP) 16.05.2017 11:06 Výsledky písemné části zkoušky z EP II. - sem. sk. dr. Kunertové středa od 12,00h
detail PF HP1323 European Law II 16bHP1323x06 Bc. Kateřina Dolejší Department of European Law (22-KEP) 15.05.2017 17:12 Výsledky písemné části zkoušky z EP II. - sem. sk. doc. Šmejkala středa od 18,00h
detail PF HP1323 European Law II 16bHP1323x06 Bc. Kateřina Dolejší Department of European Law (22-KEP) 15.05.2017 16:35 Výsledky písemné části zkoušky z EP II. - sem. sk. doc. Šmejkala středa od 16,00h
detail PF HP1323 European Law II 16bHP1323x17 Bc. Kateřina Dolejší Department of European Law (22-KEP) 15.05.2017 16:27 Výsledky písemné části zkoušky z EP II. - sem. sk. dr. Svobodové čtvrtek od 16,00h
detail PF HP1323 European Law II 16bHP1323x05 Bc. Kateřina Dolejší Department of European Law (22-KEP) 15.05.2017 16:19 Výsledky písemné části zkoušky z EP II. - sem. sk. dr. Svobodové úterý od 16,00h
detail PedF OB2312008 Law II Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 14.05.2017 21:49 Prezentace Právo II
detail PedF OB2312008 Law II Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 14.05.2017 21:40 Okruhy ke zkoušce
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 14.05.2017 19:27 dotazník - prezentace
detail HTF LPSY02 Theories and Methods in the Social Work II Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 12.05.2017 10:28 PIE a ÚOP (2 blok teoretického rámce SPR)
detail PF HP1323 European Law II 16bHP1323x14 Bc. Kateřina Dolejší Department of European Law (22-KEP) 11.05.2017 16:57 Výsledky písemné části zkoušky z EP II. - sem. sk. dr. Vondráčkové středa od 12,00h
detail PF HP1323 European Law II 16bHP1323x10 Bc. Kateřina Dolejší Department of European Law (22-KEP) 11.05.2017 16:55 Výsledky písemné části zkoušky z EP II. - sem. sk. dr. Vondráčkové středa od 16,00h
detail PF HP1323 European Law II 16bHP1323x03 Bc. Kateřina Dolejší Department of European Law (22-KEP) 11.05.2017 14:31 Výsledky písemné části zkoušky z EP II. - sem. sk. doc. Scheue úterý od 10,00h
detail PF HP1323 European Law II 16bHP1323x13 Bc. Kateřina Dolejší Department of European Law (22-KEP) 11.05.2017 14:29 Výsledky písemné části zkoušky z EP II. - sem. sk. doc. Scheue úterý od 16,00h
detail HTF LPSY10 Social Security Mgr. Tereza Palánová HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.05.2017 12:25 Prezentace ke zkoušce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail PF HP1323 European Law II 16bHP1323x12 Bc. Kateřina Dolejší Department of European Law (22-KEP) 09.05.2017 16:32 Výsledky písemné části zkoušky z EP II. - úterý 9.5.2017 prof. Tomášek
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.05.2017 15:29 KLP březen- souhrnné výsledky
detail FTVS PABA059 Biomechanics PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 09.05.2017 14:25 seminární úkoly - zadání
detail FTVS PABA058 Basics of Anatomy and Kinesiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 09.05.2017 10:45 Zápočtové testy pro skupiny Z2, M2, M3, M4, M5, MA, OO
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.05.2017 08:53 Konzultační hodiny dr. Morávka se přesouvají ze dne 9.5. na 10.5.
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 05.05.2017 16:56 výsledky NZ testů - Pašije- J. učedníci + informace o nadcházející výuce!
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 04.05.2017 12:55 KLP č. - nahlížení, zadání a řešení
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 02.05.2017 13:27 Výsledky klauzurních prací ze 7.4.2017 - Zadání + řešení KLP
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 28.04.2017 16:31 Výsledky zkoušky Antropomotorika 22.4.2017
detail FTVS PKIN224N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 28.04.2017 16:30 Výsledky zkoušky Antropomotorika 22.4.2017
detail FTVS PZTV213 Medical First Aid MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 27.04.2017 14:09 Tématické okruhy ke zkoušce
detail FTVS PZTV127 The Basics of Hygiene, Regeneration and Massage MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 27.04.2017 14:07 Témata zápočtových prací
detail FTVS PZTV116 Basic of Hygiene, Regeneration and Massage MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 27.04.2017 14:07 Témata zápočtových prací
detail FSV JSB998 The Introduction to Sociology PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 27.04.2017 08:46 Inro SG/test 24.4.2017
detail FTVS PVOT041 Theory and Didactics in the Army Physical Training Ib 16bPVOT041p1 Mgr. Josef Fedák Vojenská tělovýchova (51-600700) 26.04.2017 13:03 Změna studijního plánu 1. BC - PS a KS
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 25.04.2017 09:47 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 25. dubna 2017 (zrušeny z důvodu zahraniční pracovní ce
detail FSV JSB998 The Introduction to Sociology PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 24.04.2017 18:26 essay's evaluation
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2017 06:10 Zrušení seminární výuky předmětu Ochrana osobních údajů dne 24. 4. 2017 - náhradní term
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2017 06:09 Zrušení seminární výuky dr. Morávka z předmětu Pracovní právo I. dne 24. 4. 2017 - náhrad
detail PF HV3031 Preparation for the Business Law State Exam Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 21.04.2017 14:33 Informace k Předstátnicové výuce
detail FTVS PABA052 Biomechanics PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 21.04.2017 13:33 studijni materialy
detail FTVS PABA059 Biomechanics PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 21.04.2017 13:24 studijni materialy
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 20.04.2017 13:47 Věcná práva přednášky
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 19.04.2017 20:42 Výsledky testů NZ - Pašije - J. spory
detail FTVS PATL081N Didactics of Athletics 16bPATL081Nx05 PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 12.04.2017 14:57 rozdělení výstupů skupina 5
detail FTVS PZTV112 Hygiene MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 07.04.2017 09:51 Tématické okruhy k zápočtovému testu
detail PF   Ivanka Myslínová Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 06.04.2017 11:44 Termíny pro obhajoby a II.části státní zkoušky - září 2017
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 06.04.2017 09:41 Cvičné zadání KLP - Saturnin
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 06.04.2017 09:41 Cvičné řešení KLP - Saturnin
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 06.04.2017 09:38 Seznam literatury a právních předpisů k postupové zkoušce a KLP
detail FTVS PZTV205 First Aid MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 05.04.2017 15:00 Tématické okruhy ke zkoušce
detail FTVS PZTV116 Basic of Hygiene, Regeneration and Massage MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 05.04.2017 14:45 Tématické okruhy ke zkoušce
detail FTVS PZTV237 Basic of Hygiene, Regeneration and Massage MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 05.04.2017 14:44 Tématické okruhy ke zkoušce
detail FTVS PZTV127 The Basics of Hygiene, Regeneration and Massage MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 05.04.2017 14:41 Tématické okruhy ke zkoušce
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 04.04.2017 08:38 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 4. dubna 2017 (zrušeny z pracovních důvodů)
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 03.04.2017 07:08 podklad inferenční statistika, normální rozd.
detail FTVS PKIN224N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 29.03.2017 01:20 Výsledky zkoušky Antropomotorika 25.3.2017
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 29.03.2017 01:19 Výsledky zkoušky Antropomotorika 25.3.2017
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 27.03.2017 18:02 jak jnajít fce v excelu
detail PF HK0030 Business Law - Case-study Test JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 24.03.2017 14:55 KLP únor - souhrnné výsledky
detail FF ARM10004 Introduction to General Anthropology doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Institute of Ethnology (21-UETN) 24.03.2017 07:56 Ekologická antropologie
detail FF ARM10004 Introduction to General Anthropology doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Institute of Ethnology (21-UETN) 24.03.2017 07:54 Okruhy ke zkoušce
detail FF ARM10004 Introduction to General Anthropology doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Institute of Ethnology (21-UETN) 24.03.2017 07:52 Náboženství
detail HTF LPSY02 Theories and Methods in the Social Work II Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 23.03.2017 22:12 prezentace vztahu teorie a praxe - přednáška
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 23.03.2017 19:24 výsledky státní zkoušky z analýzy dat (9.3.2017)
detail FTVS PATL091 Theory and Basic of Athletic Didactics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 23.03.2017 07:41 Lekce 5 i pro PATL103
detail FTVS PATL081N Didactics of Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 22.03.2017 20:27 lekce 4 i pro PATL082N
detail FTVS PATL089 Athletics I PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 22.03.2017 20:18 lekce 5 i pro PATL094
detail FF ADE500169 Expulsion of Germans from Czechoslovakia in Literature Mgr. Bc. Václav Smyčka, Ph.D. Institute of Germanic Studies (21-UGS) 20.03.2017 23:30 Lektüre, Texte
detail FTVS PATL042 Sports Specialization I - Athletics - Pupils PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 20.03.2017 22:16 Lekce 5 i pro PATL046
detail FF ADE500169 Expulsion of Germans from Czechoslovakia in Literature 16bADE500169x01 Mgr. Marta Škubalová Institute of Germanic Studies (21-UGS) 17.03.2017 13:15 Lektüre neu
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.03.2017 11:37 Výsledky testů NZ - Pašije
detail FTVS PATL081N Didactics of Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 15.03.2017 16:15 lekce 3 i pro PATL082N
detail FTVS PATL042 Sports Specialization I - Athletics - Pupils PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 15.03.2017 12:32 Lekce 3
detail FTVS PATL042 Sports Specialization I - Athletics - Pupils PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 15.03.2017 12:27 lekce 4
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 14.03.2017 12:53 Informace k zápočtovému testu - MPS a PMO I - náhradní možnost získání zápočtu
detail 2.LF DA0104338 Medical Microbiology I Romana Laušerová Department of Medical Microbiology (13-323) 13.03.2017 12:12 Podmínky udělení zápočtu z Lékařské mikrobiologie
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 13.03.2017 06:13 blok 5
detail FTVS PATL103 Theory and Basic of Athletic Didactics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 10.03.2017 15:42 Program a přednáška
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 10.03.2017 12:12 Diplomový seminář z trestního práva - 31.3.2017
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 09.03.2017 17:57 výsledky státní zkoušky z analýzy dat (2.3.2017)
detail FTVS PATL081N Didactics of Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 09.03.2017 07:44 Lekce 1 a další materiály i pro PATL082N
detail FTVS PATL081N Didactics of Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 09.03.2017 07:34 Lekce 2 i pro PATL082N
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 07.03.2017 11:12 Upozornění pro studenty k SZZK z oboru Správní právo v akademickém roce 2016/2017
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 06.03.2017 06:50 3, 4 přednáška a studijní materiál (rozpracovaný)
detail PF HP1323 European Law II Bc. Kateřina Dolejší Department of European Law (22-KEP) 03.03.2017 13:14 Organizační informace k prvnímu termínu písemné části zkoušky z EP II.
detail FTVS PATL089 Athletics I PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 28.02.2017 17:15 Lekce 2 i pro PATL094
detail FTVS PZTV237 Basic of Hygiene, Regeneration and Massage MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 28.02.2017 09:05 Témata zápočtových prací
detail FTVS PATL042 Sports Specialization I - Athletics - Pupils PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 28.02.2017 07:17 lekce 2 i pro PATL046
detail FTVS   PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 27.02.2017 12:34 Konzultační hodiny
detail FTVS   PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 27.02.2017 12:34 Office hours
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 27.02.2017 06:32 2 a 3 přednáška
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 25.02.2017 13:32 dělat kvantitativní výzkum_literatura
detail FSV JEB020 Economic Policy Ing. Vladimír Dlouhý Institute of Economic Studies (23-IES) 24.02.2017 22:47 Presentation Economic Policy
detail FTVS PATL085N Specialization 2 - Athletics - Multicontests PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 24.02.2017 09:41 program výuky, studijní materiály
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 24.02.2017 00:16 Zadání četby pro Proseminář NZ - 2. 3. 2017 + doporučená literatura
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 21.02.2017 12:49 VÝSLEDKY ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ A ZKOUŠEK Z LATINY: 3. 2. 2017
detail FF AFR10046 Textual Linguistics (French) PhDr. et PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. Institute of Romance Studies (21-URS) 21.02.2017 08:53 Textová lingvistika _ in Hoffmannová: Stylistika a ...
detail FTVS PATL042 Sports Specialization I - Athletics - Pupils PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 20.02.2017 16:36 Program výuky, studijní materiály i pro PATL046
detail FTVS PATL077 Specialization IV - Athletics Jumps Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 16.02.2017 20:15 program
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.02.2017 13:42 VÝSLEDKY ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ A ZKOUŠEK Z LATINY: 14. 2. 2017
detail HTF   doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.02.2017 13:27 Výsledky testu z Novozákonní řečtiny I a III
detail FTVS PABA070N Pathobiomechanics PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 13.02.2017 16:17 prvni prednaska - studijni materialy
detail FTVS PATL082N Didactics of Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 13.02.2017 08:09 prgram výuky, přednáška, kontrolní cviky, temata ke zkoušce, formulář
detail FTVS PFYB079 Human Physiology Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 10.02.2017 10:50 Důležitá informace
detail FTVS PPLS101 Theory and Basic of Swimming Didactics Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 08.02.2017 12:49 Zadání seminárních prací a okruhy ke zkoušce
detail FTVS PKIN072N Thesis Methodology Mgr. Martin Komarc, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 07.02.2017 12:43 Prezentace přednášek k předmětu PKIN072N
detail FTVS PSPP108 Sport Climbing and Mountaineering doc. Jiří Baláš, Ph.D. Sporty v přírodě (51-600400) 02.02.2017 15:21 vysledky zkoušky 1.2.2017
detail FTVS PATL086N Specialization 2 - Athletics - Multicontests PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 26.01.2017 14:01 upravený program a studijní materiály
detail PF   Mgr. Vladimíra Kvasničková Department of Foreign Languages (22-KJ) 25.01.2017 18:29 změna úředních hodin: 26.1. 2017
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 24.01.2017 15:20 VÝSLEDKY ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ A ZKOUŠEK Z LATINY: ZS 2016 a 20. 1. 2017
detail MFF NOFY022 Physics III (Optics) doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO) 16.01.2017 16:26 Podmínky opravy opravné písemky z Optiky
detail FTVS PPLS097N Didactics of Swimming Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 13.01.2017 09:58 zadání seminárních prací
detail MFF NMET061 Seminar on Projects I RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 09.01.2017 12:52 Program projektového semináře v ZS 2016/2017
detail FaF GF229 Advanced Organic Chemistry PharmDr. Karel Palát, CSc. Department of Organic And Bioorganic Chemistry (16-16120) 06.01.2017 18:46 Molekulové modelování
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 16aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 23.12.2016 15:20 Materiály ke kurzu 2016-2017
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 16aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 23.12.2016 15:18 Materiály ke kurzu 2016-2017
detail PF   JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 22.12.2016 09:41 KLP listopad 2017 - souhrnné výsledky
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 20.12.2016 15:41 PhD research visits / Chemnitz University of Technology
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 19.12.2016 17:48 Pracovní právo 20.12:2016 od 8:00 místnost 017 - Dr. Morávek
detail FTVS PATL090 Athletics II PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 12.12.2016 10:33 lekce 3
detail FTVS PATL086N Specialization 2 - Athletics - Multicontests PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 06.12.2016 18:45 program, pokyny, kontrolní cviky
detail FTVS PATL090 Athletics II PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 06.12.2016 18:39 Atletika II, program, P1 a P2 i pro PATL095
detail FTVS PPPD168N Social Psychology, Sports Psychology Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 03.12.2016 16:13 Sociální psychologie, psychologie sportu prezentace
detail FF ARM10004 Introduction to General Anthropology doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Institute of Ethnology (21-UETN) 02.12.2016 09:48 Základy obecné antropologie IV Rituál
detail FF ARM10004 Introduction to General Anthropology doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Institute of Ethnology (21-UETN) 02.12.2016 09:36 Jakub Steiner Ekonomie sociálního vyloučení
detail FF ARM10004 Introduction to General Anthropology doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Institute of Ethnology (21-UETN) 02.12.2016 09:31 Ekonomická antropologie
detail FF ARM10004 Introduction to General Anthropology doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Institute of Ethnology (21-UETN) 02.12.2016 09:22 Rodina a příbuzenství II
detail FTVS PPLS097N Didactics of Swimming Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 30.11.2016 13:19 prezentace k předmětu, okruhy ke zkoušce
detail FF ARM10004 Introduction to General Anthropology doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Institute of Ethnology (21-UETN) 18.11.2016 07:51 Základy obecné antropologie I
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 16.11.2016 15:44 KLP říjen 2016 - souhrnné výsledky
detail FF ARM10004 Introduction to General Anthropology doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Institute of Ethnology (21-UETN) 15.11.2016 16:53 Terminologie příbuzenství, Sutherland
detail HTF LBIB73 Social Topics of New Testament Mgr. Jiří Lukeš, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.11.2016 13:23 Výuka ve dnech 18. a 25.11.2016
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 05.11.2016 15:15 1. ročník SZ- výsledky testů Gn a Mojžíš/Desatero
detail FF ARM10004 Introduction to General Anthropology doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Institute of Ethnology (21-UETN) 05.11.2016 10:57 Robert_Murphy_Rodina_a_pribuzenstvi
detail FF ARM10004 Introduction to General Anthropology doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Institute of Ethnology (21-UETN) 05.11.2016 10:47 Rodina a příbuzenství I
detail FTVS PATL064 Athletic competition and refereeing Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 04.11.2016 17:40 Informace
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 02.11.2016 10:52 Theory
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 31.10.2016 16:27 Seminář z předmětu Pracovního práva II. Dr. Morávka dne 1. listopadu 2016
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 25.10.2016 10:40 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 25. října 2016 z pracovních důvodů zrušeny
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 16aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 24.10.2016 21:12 Harmonogram kurzu 2016-2017
detail FTVS PFYB035 Principles of Biochemistry Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 21.10.2016 11:12 Požadavky na splnění předmětu
detail FTVS PZTV238 The Basics of Hygiene, Regeneration and Massage MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 20.10.2016 14:43 Témata zápočtových prací
detail FTVS PZTV238 The Basics of Hygiene, Regeneration and Massage MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 20.10.2016 14:42 Tématické okruhy ke zkoušce
detail FF ARM10004 Introduction to General Anthropology doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Institute of Ethnology (21-UETN) 18.10.2016 05:56 Pojem kultura Vaclav Soukup
detail FF ARM10004 Introduction to General Anthropology doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Institute of Ethnology (21-UETN) 18.10.2016 05:53 Etnografie Abu_Ghosh_Stockelova
detail PedF ON9312201 Socio-economic Problems of Globalization and Regionalisation I 16aON9312201p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 17.10.2016 13:19 Harmonogram kurzu 2016-2017
detail PedF ON9312203 Social problems and deviation 16aON9312203p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 17.10.2016 12:30 Harmonogram kurzu 2016-2017
detail PedF ON2312018 Elective Course F - Sociology I 16aON2312018p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 17.10.2016 12:29 Harmonogram kurzu 2016-2017
detail PedF ON9312203 Social problems and deviation 16aON9312203p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 17.10.2016 12:25 Studijní text
detail FTVS PATL046 Specialization - Athletics, pupils PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 14.10.2016 22:01 program, lekce a kontrolní cvičení
detail PedF OB2312015 Sociology I 16aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 13.10.2016 19:46 Seminář 3: Benedictová; Kulturní vzorce
detail PedF OB2312015 Sociology I 16aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 13.10.2016 19:45 Seminář 2: Mills; Sociologická imaginace
detail FF AFR10027 Language Communication and Text (French) 16aAFR10027p1 PhDr. et PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. Institute of Romance Studies (21-URS) 10.10.2016 23:47 resumé "communication"
detail FTVS PATL088 Special practice II - Coaching - Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 06.10.2016 17:01 porgram výuky s pokyny pro 3. ročník Bc. KS specializace atletika
detail FTVS PATL099N Specialization 4 - Athletics - Management PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 06.10.2016 16:52 program výuky _specializace atletika 4_KS
detail FTVS PATL087 Special practice II - Coaching - Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 06.10.2016 16:03 program výuky
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 04.10.2016 21:58 lekce 1 i pro PATL073
detail FTVS PFYB079 Human Physiology Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 03.10.2016 08:17 Požadavky na splnění předmětu
detail FTVS PFYB094 Human Physiology Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 03.10.2016 08:07 Požadavky na splnění předmětu
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.10.2016 22:48 základní literatura, první verze studijní pomůcky, prezentace 1
detail PedF OKBUZ12011 Introduction to Sociology 16aOKBUZ12011p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.10.2016 20:19 Studijní texty
detail PedF OB2312015 Sociology I 16aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.10.2016 20:05 Seminář 6: Projekce filmu
detail PedF OB2312015 Sociology I 16aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.10.2016 20:04 Seminář 5: Keller; Jak sociologie přichází o společnost
detail PedF OB2312015 Sociology I 16aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.10.2016 20:04 Seminář 4: Goffman; Všichni hrajeme divadlo
detail PedF OB2312015 Sociology I 16aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.10.2016 20:01 Seminář 1: Projekce filmu
detail PedF ON2312018 Elective Course F - Sociology I 16aON2312018p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.10.2016 19:29 Studijní text
detail PedF ON9312201 Socio-economic Problems of Globalization and Regionalisation I 16aON9312201p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.10.2016 18:56 Studijní text
detail PedF OBUZ12V011 Introduction to Sociology 16aOBUZ12V011p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.10.2016 18:16 Studijní texty
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 16aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.10.2016 18:09 Seminář 6: Projekce filmu
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 16aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.10.2016 18:09 Seminář 5: Keller; Jak sociologie přichází o společnost
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 16aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.10.2016 18:08 Seminář 4: Goffman; Všichni hrajeme divadlo
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 16aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.10.2016 18:07 Seminář 3: Benedictová; Kulturní vzorce
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 16aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.10.2016 18:05 Seminář 2: Mills; Sociologická imaginace
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 16aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.10.2016 17:57 Seminář 1: Projekce filmu
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. Department of Public International Law (22-KMP) 21.09.2016 21:03 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail FTVS   Mgr. Josef Fedák Vojenská tělovýchova (51-600700) 19.09.2016 14:49 Kombinované studium - Vojenská tělovýchova - Přehled studijních konzultací
detail PF   JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 15.09.2016 12:37 Zápočet z Trestního práva III
detail PF HP0293 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 30.06.2016 11:46 Termíny odevzdání diplomových prací - Katedra obchodního práva - školní rok 2016/2017
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 31.05.2016 17:01 výsledky státní zkoušky z analýzy dat (25.5.2016)
detail PF HP1152 Social Security Law II JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 30.05.2016 23:16 Dodatečný termín na zkoušku z předmětu Právo sociálního zabezpečení II. - 30. 6. 2016
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.04.2016 08:24 Seminář doc. Štangové z předmětu Pracovní právo I. dne 27. dubna 2016 od 16:00
detail HTF LPSY86 Advanced Crisis Intervention Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2016 14:55 aj literatura ke kurzu
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.04.2016 17:24 ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA KE KURZU
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:51 Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:50 Rodinná politika na úrovni krajů a obcí
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:50 Národní koncepce podpory rodin s dětmi
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:49 Národní koncepce rodinné politiky
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:48 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:47 Národní plán podpory rovných příležitostí pro OZP na období 2015–2020
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 30.11.2015 13:12 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 1. 12. 2015
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 30.11.2015 13:11 Seminář z předmětu Pracovní právo II. JUDr. Morávka od 8:00 dne 1.12:2015
detail FTVS PABA027 Biophysical basics of movement PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 29.10.2015 09:47 prezentace
detail 1.LF B81056 Internal Medicine Practice before State Examination Mgr. Ilona Marková 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 21.10.2015 09:53 Internal Medicine Practice before State Examination
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 29.09.2015 13:08 Zkouška z předmětu Pracovní právo II. a z předmětu Právo sociálního zabezpečení II. dne
detail PF HP1151 Social Security Law I JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 22.09.2015 10:17 Zápočtové testy z předmětů Právo sociálního zabezpečení I. dne 23. 9. 2015 od 10:00
detail PF   JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 14.09.2015 19:43 Určování termínů obhajob a oborových státních zkoušek z obchodního práva
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 08.07.2015 21:35 Pracovní právo II. a Právo sociálního zabezpečení II. - nové termíny na zkoušky
detail PF   JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 17.04.2015 19:37 2. část státní závěrečné zkoušky z oboru obchodního práva - informace
detail FSV   PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 09.04.2015 13:58 státnice z analýzy dat 16.3.2015
detail PF HP0291 Business Law I JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 19.03.2015 15:03 Zápočet z obchodního práva I.
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail FTVS PZTV172 Sport Massage PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 08.01.2015 22:15 Informace k předmětu PZTV 172 Sportovní masáž
detail PF   JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 12.03.2014 22:33 Specializovaná státní zkouška z obchodního práva - otázky
detail 1.LF B00307 Internal Medicine - Hematology Mgr. Ilona Marková 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 09.10.2013 17:43 5. roč - Testy - vstupní / výstupní
detail PF HK0030 Business Law - Case-study Test JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.05.2013 13:19 Sdělení katedry - (ne)uznávání KLP z obchodního práva
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 LAP - German 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Language Centre - German (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail LFP E0110030 Neonatology doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. Oddělení neonatologie (14-361) 25.03.2013 16:52 Podmínka účasti na výuce
detail PF   JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 27.02.2013 17:25 Informace k povinně volitelným předmětům z oboru obchodního práva (korekvizita)
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Introduction to the Biblical Studies ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF B80073 Internal Medicine - SE Mgr. Ilona Marková 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 06.01.2012 17:56 State Examinations
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 25.05.2011 15:56 Amendment no. 1 to the dean’s measure no. 19/2009 regulating the supervision procedure of studies
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 25.05.2011 15:51 Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 19/2009, kterým se upravuje průběh kontroly studia
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
detail FHS   doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. Department of Civil Society Studies (24-KSOS) 20.10.2009 15:22 konzultacni hodiny Marek Skovajsa
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 24.03.2009 09:40 How to sign into e-learnig for students of 1st Faculty of Medicine
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 24.03.2009 09:31 Návod na přihlášení do e-learningu pro studenty 1. LF UK
Number of found notices: 344
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or actualized notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html