Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice search
   Login via CAS
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderActualized Title
detail HTF L0108 Social Diagnostics and Consultancy I 19aL0108p1 Mgr. Sylvie Stretti HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 14.10.2019 00:09 POZOR změna času
detail HTF LPSY22 Social Diagnostics and Counselling I Mgr. Sylvie Stretti HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 14.10.2019 00:08 POZOR posun času
detail MFF NMET061 Seminar on Projects I 19aNMET061x01 Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 13.10.2019 22:15 Projektový seminář I - program pro ZS 2019/2020
detail HTF LPSY01 Theories and Methods in the Social Work I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 13.10.2019 17:55 hodina 2 / přednáška
detail PF   Mgr. Lada Kloutvorová Department of Foreign Languages (22-KJ) 13.10.2019 17:50 Konzultační a úřední hodiny Mgr. Kloutvorové v týdnu od 14. 10. 2019
detail PedF   doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Katedra psychologie (41-KPSY) 11.10.2019 21:56 Konzultační hodiny na katedře psychologie - ZS 2019/2020
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 11.10.2019 14:20 Zkouškové otázky ke SZZK z Obchodního práva
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 11.10.2019 13:27 USA, Kanada, Mexiko, Francie, Brazílie, Izrael, Korea - meziuniverzitní dohody
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 11.10.2019 13:27 Kucera scholarship na University of St. Thomas (Minnesota)
detail PedF OPNS2S114B Deapening course A PaedDr. Eva Marádová, CSc. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 11.10.2019 12:07 Informace o programu
detail PedF OPNS1S119B Research Metodology I. (quantitative) PaedDr. Eva Marádová, CSc. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 11.10.2019 12:02 Zrušení výuky a náhrada
detail KTF KDKU247 Cultural and Social Anthropology 1 Mgr. Jakub Šenovský, Ph.D. Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD) 11.10.2019 09:10 Text na příští středu
detail KTF   PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD) 10.10.2019 22:13 Změna konzultačních hodin z 16.10.2019 na 14.10.2019
detail KTF KHIS170 Medieval History of Central Europe 19aKHIS170p1 PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD) 10.10.2019 22:11 Odpadnutí výuky 16. října 2019
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 10.10.2019 14:51 Informace ke KLP konané dne 11. října 2019
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.10.2019 12:30 prezentace 2
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.10.2019 12:27 prezentace 2
detail HTF LPSY61 Methods and Technics of the Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.10.2019 07:01 prezentace 2
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 09.10.2019 15:47 Pomocná vědecká síla KMP
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 09.10.2019 15:28 Nabídka semestrálních stipendií na univerzitě v Hamburku
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 09.10.2019 15:27 Dodatečná nabídka měsíčního stipendia v Kolíně nad Rýnem (PhD)
detail KTF KDKU287 European and Bohemian Literature as a Source of Inspiration of Works of Art 1 19aKDKU287p1 doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD) 09.10.2019 13:26 Zrušení konzultací a výuky doc. Marka Šmída
detail KTF   doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD) 09.10.2019 13:24 Zrušení konzultací a výuky doc. Marka Šmída
detail FTVS PPPD689 Sports Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2019 12:53 Office hours
detail FTVS   PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 09.10.2019 12:39 Fundamental Strenghtening 1
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 09.10.2019 12:36 Introduction
detail PedF   doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 09.10.2019 11:22 zrušení konzultačních hodin
detail KTF KHIS204 Non-scientific interpretations of historical facts 1 Mgr. Jana Bodnárová Institute of Christian Art History (26-UDKU) 09.10.2019 10:17 Zrušení výuky.
detail KTF KHIS206 Czech history and their historical contexts 1 Mgr. Jana Bodnárová Institute of Christian Art History (26-UDKU) 09.10.2019 10:16 Zrušení výuky.
detail KTF KHIS174 History of historiography Mgr. Jana Bodnárová Institute of Christian Art History (26-UDKU) 09.10.2019 10:15 Ve středu 16. 10. 2019 odpadají přednášky prof. Beneše.
detail PF HP0030 Diploma seminar I - Private International Law and International Trade Law Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.10.2019 09:55 Diplomový seminář z MPS a PMO v zimním semestru akad. roku 2019/2020
detail PF HP0007 Diploma seminar I. - Business Law Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.10.2019 09:51 Diplomový seminář z Obchodního práva v zimním semestru akad. roku 2019/2020
detail PedF OPBS1S118A Seminary - Bachalor Theses PaedDr. Eva Marádová, CSc. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 08.10.2019 20:22 Výuka předmětu - individuální program mimo fakultu
detail PedF   PaedDr. Eva Marádová, CSc. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 08.10.2019 20:18 Zrušení konzultačních hodin
detail PF HP0681 Theory of Law I prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU) 08.10.2019 18:49 Seminář teorie práva prof. Kühna v týdnu počínaje 14.10.2019
detail PF HP0681 Theory of Law I prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU) 08.10.2019 18:37 Příkladmý seznam literatury pro zpracování anotace na semináři prof. Kühna
detail PF HP0681 Theory of Law I prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU) 08.10.2019 18:29 Požadavky na výtah z odborného textu - seminář Z. Kühna
detail MFF NBCM014 Structure, Dynamics and Functions of Biomembranes RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 08.10.2019 15:44 Termín konání přednášek
detail PF HP0282 Civil Procedure II Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 08.10.2019 10:05 Semináře dr.Pohla - příprava a domácí úkol
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 07.10.2019 17:56 Centrum zdravotnického práva PF UK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst pomocných
detail MFF NMNM201 Fundamentals of Numerical Mathematics Mgr. Lukáš Vacek Department of Numerical Mathematics (32-KNM) 07.10.2019 17:30 Cvičení 1 a domácí úkol
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 07.10.2019 15:16 POINT - finanční podpora na krátké pobyty v zahraničí
detail PedF OPBX2O114A The Logic Mgr. Tomáš Grulich, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 07.10.2019 08:52 DNES odpadají (pouze) konzultační hodiny, výuka (přednáška, cvičení) zůstává
detail KTF KDKU256 The Italian Renaissance and Mannerism 1 doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 06.10.2019 19:33 zrušení výuky
detail MFF NMMA261 Proseminar on Mathematical Analysis 3 prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. Department of Mathematical Analysis (32-KMA) 05.10.2019 16:19 Proseminář z Matematické analýzy 3 - 1. a 2. série úloh
detail KTF KDKU088 Introductory Seminar of History of Arts 1 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 04.10.2019 19:25 Témata proseminárních prací a formální pokyny pro jejich vypracování
detail FTVS PPLS061 Aqua-fitness Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 04.10.2019 14:26 podklady k předmětu
detail FTVS   Mgr. Kateřina Jasanská Plavecké sporty (51-600500) 04.10.2019 10:56 Konzultační hodiny zimní semestr 2019/2020
detail PedF OKNSP18131 Special Education - Adult Age doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 03.10.2019 16:25 uvedení do předmětu, organizace, témata
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 03.10.2019 14:32 záznam práce při setkání 3/10/2019
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Department of Physical Education (22-KTV) 03.10.2019 12:52 AM ČR v přírodním víceboji (survivalu) jednotlivců
detail MFF NBCM307 Astrobiology RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 02.10.2019 15:01 Úmluva na přednášku
detail MFF NBCM306 How to write and lecture on Science RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 02.10.2019 14:54 Úmluva na přednášku
detail MFF NBCM014 Structure, Dynamics and Functions of Biomembranes RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 02.10.2019 14:47 Úmluva na přednášku
detail FTVS   Monika Horáková Atletika (51-600100) 01.10.2019 14:03 Praktické konzultace - podzimní termín 2019
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 01.10.2019 11:52 Informace k termínům KLP z Obchodního práva v akademickém roce 2019//2020
detail MFF NFPL011 Computational Physics and Materials Design RNDr. Karel Carva, Ph.D. Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL) 01.10.2019 10:51 Úmluva konání
detail HTF L0437 Liturgical Singing I MgA. Alena Špačková HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 01.10.2019 10:23 Rozvrh individuálních lekcí
detail PedF   PhDr. Eva Mrkosová, CSc. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 01.10.2019 09:21 organizace semiináře ZPII pro SPPG-VV,SPPG-Čj
detail KTF KBIB024 Pentateuch and the Historical Books 1 Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV) 30.09.2019 21:43 Posun výuky ze 4. X.
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 30.09.2019 13:36 Odevzdávání diplomových prací na KOP v akad. roce 2019/20
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 30.09.2019 11:52 prezentace 1
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 30.09.2019 09:47 Informace ke konzultačním hodinám pedagogů oboru Obchodní právo - zimní semestr 2019/2020
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 28.09.2019 20:39 podkladové výukové materiály
detail HTF LPSY61 Methods and Technics of the Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 28.09.2019 20:33 podkladové výukové materiály
detail HTF LPSY61 Methods and Technics of the Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 28.09.2019 20:32 prezentace 1
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 28.09.2019 20:29 podkladové výukové materiály
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 28.09.2019 20:26 prezentace 1
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 27.09.2019 14:15 Konzultační hodiny pedagogů Katedry obchodního práva - obor MPS a PMO - ZS 2019/2020
detail PF   Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 26.09.2019 14:05 Konzultační a úřední hodiny
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 26.09.2019 13:24 Pro doktorandy - podzimní semináře a workshopy
detail HTF LPSY92 Advanced Community Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 26.09.2019 10:49 rozvržení jednotlivých témat kurzu / předmětu
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 26.09.2019 10:48 rozvržení jednotlivých témat kurzu / předmětu
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 26.09.2019 10:48 rozvržení jednotlivých témat kurzu / předmětu
detail HTF LPSY61 Methods and Technics of the Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 26.09.2019 10:47 rozvržení jednotlivých témat kurzu / předmětu
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 26.09.2019 10:42 Informace k nadlimitnímu zápisu - ZS 2019/2020
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 25.09.2019 23:27 Nadlimitní zápisy ZP I.
detail FHS   PhDr. Pavel Farkas, DiS. Department of Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS) 25.09.2019 22:51 Změna semestru výuky
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 25.09.2019 12:54 Termíny obhajob diplomových prací v akademickém roce 2019/2020
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 25.09.2019 12:48 Odevzdávání DP - KMP
detail PF   JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. Department of Legal History (22-KPD) 25.09.2019 10:57 Zrušení konsultačních hodin
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 24.09.2019 10:18 Vančát - konzultační hodiny v zimním semestru 2019/20
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 24.09.2019 10:06 Termíny blokových kurzů v zimním semestru 2019/2020 - Vančát
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 23.09.2019 21:21 Klausurní práce ze dne 13.9.2019 - zadání + řešení
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 23.09.2019 13:29 Výsledky KLP ze dne 13.9.2019 a nahlížení do prací
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 20.09.2019 12:55 Výsledky KLP z 6.9.2019, konzultační hodiny k nahlížení, zadání a řešení - Robin Hood a
detail PedF   PhDr. Renáta Listíková, Dr. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 18.09.2019 23:43 Chateaubriand - textes
detail 1.LF B82854 Clinical skills prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolism (11-00530) 17.09.2019 09:13 The introductory meeting of the Clinical skills course - 15.10.2019
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 13.09.2019 09:45 Informace k odborné praxi na SZ - Zimní semestr 2019/20
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 11.09.2019 11:48 Pomocné vědecké síly - KOP
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 10.09.2019 12:50 Charakteristika cvičebních a plaveckých oddílů TV v ZS 2019/2020
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 10.09.2019 12:49 Výuka TV ZS 2019/2020
detail FTVS PATL089 Athletics I Monika Horáková Atletika (51-600100) 09.09.2019 15:02 Test Atletika 1 ze dne 6. 9. 2019
detail MFF NJAZ039 Russian for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.09.2019 14:54 Rozvrh ZS 2019-20
detail MFF NJAZ041 Russian for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.09.2019 14:52 Rozvrh ZS 2019-20
detail MFF NJAZ049 German for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.09.2019 14:49 Rozvrh ZS 2019-20
detail MFF NJAZ081 German for Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.09.2019 14:47 Rozvrh ZS 2019-20
detail MFF NJAZ053 German for Advanced Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.09.2019 14:46 Rozvrh ZS 2019-20
detail MFF NJAZ051 German for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.09.2019 14:45 Rozvrh ZS 2019-20
detail MFF NJAZ083 German for Proficient Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.09.2019 14:43 Rozvrh ZS 2019-20
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 06.09.2019 11:28 Fond mobility - uzávěrka pro rok 2020
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 05.09.2019 13:51 Změna dodatečného termínu (5. termín) pro testy Prosem. NZ - prezenční a kombinované studium
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 04.09.2019 12:57 Konzultační hodiny ZS 2019/2020
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 28.08.2019 11:51 Odpolední posilovna PF pro fakultní veřejnost v provozu od 2.9.2019
detail PF HV2026 Internship - Ministry of Foreign Affaires of the CR I Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 22.07.2019 12:21 Odborná praxe - praxe na Ministerstvu zahraničních věcí ČR I. - HV2026
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.07.2019 11:47 Proseminář NZ I. ročník kombinované studium - výsledky po 4. opravném termínu 26.6.2019
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 08.07.2019 11:26 Výsledky zkoušky Antropomotorika 6.7.2019
detail FTVS PKIN224N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 08.07.2019 11:26 Výsledky zkoušky Antropomotorika 6.7.2019
detail FTVS PKIN224N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 01.07.2019 00:48 Výsledky zkoušky Antropomotorika 30.6.2019
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 01.07.2019 00:47 Výsledky zkoušky Antropomotorika 30.06.2019
detail PF   Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 28.06.2019 12:14 Katedra obchodního práva - termíny odevzdání diplomových prací v akad. roce 2019/2020
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.06.2019 19:19 Proseminář NZ - prezenční studium -výsledky po 3. opravném termínu
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 18.06.2019 15:08 Zápočtový test - Obchodní právo I. (dodatečný termín v září)
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 12.06.2019 07:28 státnice 5.6.2019
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.06.2019 01:13 Proseminář NZ - prezenční studium - výsledky 1-7 testů po 2. opravném termínu
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.06.2019 01:00 Proseminář NZ - kombinované studium -výsledky po 2. opravném termínu
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 03.06.2019 00:24 Proseminář NZ denní studium - výsledky po 1. op. termínu
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 03.06.2019 00:11 Proseminář NZ - KOMNBINOVANÉ studium - Výsledky po 1. oprav. termínu
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 30.05.2019 00:45 Výsledky testů - proseminář NZ PREZENĆNÍ studium + docházka + změna termínu oprav. testů
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 29.05.2019 22:18 Proseminář NZ - KOMBINOVANÉ studium - výsledky testů + změna termínu pro dopl. a oprav. testy
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.05.2019 15:53 Prosem. NZ - všechny skupiny - prezenční a distanční studium - termíny pro zápočty a opravn
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.05.2019 02:35 Proseminář NZ - výsledky testů a náhradní výuka za 16.5.2019 + poslední test
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 01.05.2019 08:47 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.04.2019 01:36 Proseminář NZ - kombinované studium - testy 1- 4
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.04.2019 00:27 Proseminář NZ denní studium - výsledky testů 1- 3
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 16.04.2019 18:07 Výsledky zkoušky Antropomotorika 14.4.2019
detail FTVS PKIN224N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 16.04.2019 18:06 Výsledky zkoušky Antropomotorika 14.4.2019
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.04.2019 17:07 teoretická kotva k MI 2
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2019 17:13 MI - techniky, základní info (v Aj)
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 04.04.2019 12:15 KLAUZURNÍ PRÁCE - Upozornění pro posluchače, kteří budou psát KLP z trestního práva
detail FTVS PKIN224N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 26.03.2019 17:27 Výsledky zkoušky Antropomotorika 24.3.2019
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 26.03.2019 17:26 Výsledky zkoušky Antropomotorika 24.3.2019
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:49 l.jarkovská - etnografický výzkum školy a genderu
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:43 b.thorne
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.03.2019 21:50 Proseminář NZ I. ročník-denní studium-všechny skupiny-změna termínu+požadavek četby+liter
detail FTVS   PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 27.02.2019 10:30 KONZULTAČNÍ HODINY
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2019 17:37 link 1
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2019 17:28 příklad zápočtové práce
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 16.02.2019 18:48 státní zkouška z analýzy dat (12.2.2019)
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.02.2019 12:37 Upravená tabulka s výsledky testů SZ po 13.2.2019 - kombinované studium
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 11.02.2019 23:24 Výsledky testů SZ denní studium po 6.2.2019
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 11.02.2019 22:43 Výsledky testů SZ - kombinované studium - po 6. 2. 2019
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 23.01.2019 14:08 Zkouška TP III. - 24.1.2019 - Seznam zkoušejících
detail 1.LF B00632 Propaedeutics in Internal Medicine Iva Buršová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 19.10.2018 16:18 Stáže z Interní propedeutiky - I. Interní klinika, kllinika hematologie
detail 1.LF B80632 Propaedeutics in Internal Medicine Iva Buršová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 19.10.2018 16:09 Propaedeutics - practicals - 1st Medical Dept. - Haematology + Nefrology
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 12.10.2018 13:45 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail FTVS PABA059 Biomechanics PhDr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 18.04.2018 12:53 prezentace a otázky ke zkoušce
detail 1.LF B00307 Internal Medicine - Hematology Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 16.04.2018 10:47 5. roč. - 2 týdenní stáže na I. interní klinice AKAD. ROK 2017-2018
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.02.2018 17:06 kdo je zákazníkem sociálních služeb
detail FSV   PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 30.01.2018 12:38 státnice z analýzy dat (ISS) -23. 1. 2018
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.01.2018 14:03 tsp_různé rezorty SPR
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 18:06 analýza kvalitativního textu + strauss a crobin
detail 1.LF B00073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:26 SRZk Otázky Interna 6. ročník
detail 1.LF B80073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:22 Final state exam 6th year - Questions
detail HTF LPSY10 Social Insurance Mgr. Tereza Palánová HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.05.2017 12:25 Prezentace ke zkoušce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.05.2017 08:53 Konzultační hodiny dr. Morávka se přesouvají ze dne 9.5. na 10.5.
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2017 06:10 Zrušení seminární výuky předmětu Ochrana osobních údajů dne 24. 4. 2017 - náhradní term
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2017 06:09 Zrušení seminární výuky dr. Morávka z předmětu Pracovní právo I. dne 24. 4. 2017 - náhrad
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 04.04.2017 08:38 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 4. dubna 2017 (zrušeny z pracovních důvodů)
detail HTF LPSY86 Advanced Crisis Intervention Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2016 14:55 aj literatura ke kurzu
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.04.2016 17:24 ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA KE KURZU
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 14.09.2015 19:43 Určování termínů obhajob a oborových státních zkoušek z obchodního práva
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 17.04.2015 19:37 2. část státní závěrečné zkoušky z oboru obchodního práva - informace
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 19.03.2015 15:03 Zápočet z obchodního práva I.
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 12.03.2014 22:33 Specializovaná státní zkouška z obchodního práva - otázky
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 LAP - German 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Language Centre - German (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail LFP E0110030 Neonatology doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. Oddělení neonatologie (14-361) 25.03.2013 16:52 Podmínka účasti na výuce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Introduction to the Biblical Studies ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 25.05.2011 15:56 Amendment no. 1 to the dean’s measure no. 19/2009 regulating the supervision procedure of studies
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 25.05.2011 15:51 Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 19/2009, kterým se upravuje průběh kontroly studia
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Number of found notices: 182
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or actualized notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html