Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice search
  
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderActualized Title
detail FTVS PATL112 Athletics I PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 19.02.2020 19:24 Atletika 1 Přednáška 1
detail FTVS PPLS118 Swimming II Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 19.02.2020 17:39 Doporučená literatura - tem. celek: Diagnostika a oprava plavecké techniky
detail FTVS PPLS118 Swimming II Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 19.02.2020 17:36 Tématický plán pro skupinu s výukou St a Čt, zápočtové požadavky
detail FTVS PPLS118 Swimming II Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 19.02.2020 17:35 Tématický plán pro skupiny s výukou Po a St, zápočtové požadavky
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 19.02.2020 14:18 SYLFF - informační schůzka
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 19.02.2020 13:41 Letní jazykové kurzy němčiny
detail PedF OKBO1P144B Authority in Education PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D. Katedra pedagogiky (41-KPG) 19.02.2020 12:53 PhDr. Šaroch - zrušení výuky
detail FHS YMFA33 Philosophy and Poetry 19bYMFA33x01 doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. Department of General Anthropology (24-KOA) 19.02.2020 12:44 Zrušení přednášky dne 17. března 2020.
detail PF HP1000 Substantive Civil Law and Civil Procedure - Case-study Test Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 19.02.2020 09:49 Nahlížení do KLP
detail HTF L0113 Methods and Techniques of Social Research II Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.02.2020 09:14 týden 1
detail KTF   Mgr. Jana Jansová Institute of Christian Art History (26-UDKU) 19.02.2020 09:09 Zrušení úředních hodin ÚDKU KTF.
detail KTF KDKU063 Seminar Baroque art 2 19bKDKU063x01 PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 18.02.2020 19:49 Barokní seminář v učebně P12
detail KTF   PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 18.02.2020 15:48 zrušení výuky a konzultačních hodin
detail HTF L0068 Social Research II Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2020 14:33 týden 1
detail HTF L0075 Advanced Crisis Intervention Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2020 14:03 sylabus kurzu se základními informacemi
detail PedF   PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 18.02.2020 13:51 nepřítomnost dr. Němce na katedře
detail HTF L0076 Gender in Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2020 13:48 první setkání
detail PedF   doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 18.02.2020 13:47 změna termínu zkoušky ZP II
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 18.02.2020 13:35 Cvičné zadání KLP - Mrazík
detail PF   Michaela Špačková Department of Financial Law and Finances (22-KFP) 18.02.2020 13:27 posun úředních hodin
detail PF   Mgr. Vladislava Havránková Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 18.02.2020 12:21 Konzultační hodiny JUDr. Morávka - změna
detail KTF KDKU286 Baroque architecture in Bohemia and Moravia 2 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 18.02.2020 11:03 Vyuka
detail FHS   doc. Dr. phil. Pavel Himl Department of General Anthropology (24-KOA) 18.02.2020 10:50 Konzultační hodiny Pavla Himla v LS 2020
detail PF   Mgr. Vladislava Havránková Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 18.02.2020 09:57 Konzultační hodiny PhDr. Munkové - dne 19.2.2020 zrušeny
detail PF   Mgr. Vladislava Havránková Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 18.02.2020 09:55 Konzultační hodiny prof. Koldinské - do 28.2.2020 zrušeny
detail PF   Mgr. Vladislava Havránková Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 18.02.2020 09:54 Konzultační hodiny prof. Štangové - změna
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 18.02.2020 09:33 Informace k zápočtovému testu (náhradní možnost získání zápočtu v letním semestru 2019/2
detail PF HP0262 Private International Law and International Trade Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 18.02.2020 09:25 Změna zkouškových okruhů
detail PF   doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 18.02.2020 07:56 Konzultační hodiny doc. Smolíka v tomto týdnu
detail FTVS PATL070 Specialization III - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 17.02.2020 17:02 Přednáška Specializace Vrhy - organizace předmětu + struktura vrhů
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 17.02.2020 13:10 Semestrální stipendia v Hamburku
detail PedF   doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 17.02.2020 11:37 nepřítomnost na katedře
detail PF HP0851 Public International Law I Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 17.02.2020 10:38 MPV I - celokatederní test - nahlížení
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 17.02.2020 10:20 Konzultační hodiny členů katedry trestního práva
detail KTF   Mgr. Jana Jansová Institute of Christian Art History (26-UDKU) 17.02.2020 08:42 Změna učeben odborné angličtiny
detail PedF   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 16.02.2020 19:04 konzultace v únoru
detail FTVS PFYB113 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 14.02.2020 18:17 Fyziologie člověka - podmínky splnění zápočtu a zkoušky
detail PF   PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 14.02.2020 17:13 Zrušení úředních hodin v pondělí 17.2.2020
detail PF   Mgr. Jitka Chmelařová Department of Foreign Languages (22-KJ) 14.02.2020 14:38 Konzultace 17. 2. 2020
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 14.02.2020 13:15 Konzultační hodiny pedagogů Katedry obchodního práva - LS 2019/2020
detail PF HP3023 Psychology for lawyers 19bHP3023p1 Eva Kučerová Department of Politology and Sociology (22-KPS) 14.02.2020 12:22 Psychologie pro právníky
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 14.02.2020 12:20 Konzultační hodiny asistentů KTV v LS 2019/2020
detail PF   Eva Kučerová Department of Foreign Languages (22-KJ) 14.02.2020 11:05 Konzultace - Mgr. Kloutvorová
detail PF   Eva Kučerová Department of Foreign Languages (22-KJ) 14.02.2020 11:03 Konzultační hodiny dr. Paus
detail FHS YBFB025 Philosophical Anthropology II. 19bYBFB025p1 doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. Department of General Anthropology (24-KOA) 14.02.2020 09:31 Úvodní hodina kurzu Filosofická antropologie II odpadá & zadání domácí práce.
detail MFF NDMI056 Selected Chapters on Combinatorics II Mgr. Jan Hubička, Ph.D. Department of Applied Mathematics (32-KAM) 13.02.2020 15:56 Obsah a úmluva
detail MFF NSWI134 Code Optimization in Production Compilers Mgr. Jan Hubička, Ph.D. Department of Applied Mathematics (32-KAM) 13.02.2020 15:54 Obsah Úmluva
detail PF   Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 13.02.2020 15:42 Konzultační a úřední hodiny
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 13.02.2020 13:59 Diplomový seminář KMP
detail PedF OPBP1S150A Special education of individuals with hearing impairment I. PhDr. Eva Mrkosová, CSc. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 13.02.2020 13:11 Organizace seminřů Sppg znevýh.člka se SPI pro PB SPPG/1 a PB VZD/1.SPPG
detail PF HB0891 Czech and Czechoslovak Legal History I Eva Boháčová Department of Legal History (22-KPD) 13.02.2020 09:14 výsledky
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 12.02.2020 23:21 Proseminář SZ-Prezenční studium-Doplněné výsledky po oprav.testech 9.1.a22.1.a3.2.a10.2.2020
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 12.02.2020 23:13 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav.testech 9.1.a22.1.a3.2.a10.2.2
detail KTF KPTE007 Pastoral Theology 2 doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 12.02.2020 15:59 Zahájení výuky předmětu Pastorální teologie 2
detail MFF NTMF070 Radiative Processes in Astrophysics Mgr. David Heyrovský, Ph.D. Institute of Theoretical Physics (32-UTF) 12.02.2020 14:58 první přednáška 25. 2.
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 12.02.2020 13:34 konzultační hodiny letní semestr 2019/2020
detail PF   JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. Department of Business Law (22-KOBCHP) 12.02.2020 11:17 Konzultační hodiny dr. Joskové
detail FTVS PKIN153N Anthropomotorics 19bPKIN153Np1 doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 11.02.2020 20:19 ZK 10.2.
detail MFF NTIN033 Experimental Analysis of Algorithms RNDr. Alena Koubková, CSc. Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS) 11.02.2020 11:02 umluva na vyberovou prednasku
detail MFF NDBI019 Stochastic Methods in Databases RNDr. Alena Koubková, CSc. Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS) 11.02.2020 11:02 umluva na vyberovou prednasku
detail PF HP0296 Business Law III doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 10.02.2020 21:17 Zápis do seminárních skupin - Obchodní právo III
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 10.02.2020 19:55 nadlimitní zápisy OPH IV - doc. Frinta
detail PedF   doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 10.02.2020 15:39 pro studenty, kteří nemají zoušku z předmětu ZP II
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 10.02.2020 14:17 Konzultace Vančát
detail PF HV2076 Current Topics of Constitutional Law JUDr. Jan Grinc, Ph.D. Department of Constitutional Law (22-KUP) 10.02.2020 13:13 Vědecký seminář Aktuální otázky ústavního práva
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 10.02.2020 13:05 Study in the Czech Republic - Honest Guide Meet Up 25.2.
detail PF   Mgr. Lada Kloutvorová Department of Foreign Languages (22-KJ) 10.02.2020 11:53 Konzultační hodiny Mgr. Kloutvorové
detail PF HP0007 Diploma seminar I. - Business Law Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 10.02.2020 09:52 Termíny Diplomového semináře - letní semestr 2019/2020
detail PF HP0030 Diploma seminar I - Private International Law and International Trade Law Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 10.02.2020 09:48 Termíny Diplomového semináře - letní semestr 2019/2020
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.02.2020 00:03 Proseminář SZ - Prezenční studium-výsledky testů po 3.oprav.termínu 3.2.2020+připomenutí 4.
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.02.2020 23:38 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.a22.1.2020a3.2.20
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 09.02.2020 13:59 Konzultační hodiny asistentů a sekretariát KTV v týdnech 10.2. - 14.2. a 17.2. - 21.2.2020
detail FSV JSB998 The Introduction to Sociology PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 08.02.2020 13:49 zkouška úvod do sociologie 4.2.2020
detail FSV JSB537 Analysis of data in SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 08.02.2020 12:20 SPSS zkouškový test 4.2.
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 07.02.2020 18:01 Charakteristika cvičebních a plaveckých oddílů TV v LS 2019/2020
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 07.02.2020 18:00 Rozvrh výukových TV oddílů v LS 2019/2020
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 07.02.2020 14:45 Stipendia od Bakala Foundation
detail MFF NMMA263 Proseminar on Mathematical Analysis 4 prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. Department of Mathematical Analysis (32-KMA) 06.02.2020 15:49 Proseminář z Matematické analýzy 4 ....... Ukázky úloh a možných referátů
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 06.02.2020 12:26 Informace k odborné praxi na SZ - Letní semestr 2019/2020
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 06.02.2020 10:12 Jarní škola slavistiky v Kostnici
detail 1.LF B82854 Clinical skills prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolism (11-00530) 06.02.2020 09:59 the introductory meeting
detail PF HP0312 Legal English II 19bHP0312x08 PhDr. Martin Starý Department of Foreign Languages (22-KJ) 05.02.2020 16:19 Právnická anglčctina II PhDr. Starý
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 05.02.2020 12:55 Jarní škola slavistiky v Kostnici, 30.3-4.4.2020
detail FTVS PKIN153N Anthropomotorics doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 04.02.2020 21:14 ZK PKIN153
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 04.02.2020 16:30 Stipendia Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře
detail FTVS PDSK001 Research Methodology in Kinanthropology doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 04.02.2020 10:38 test 4.2.
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 03.02.2020 13:40 Fond mobility pro ak. r. 2020/2021
detail FTVS PPLS120NK Didactics of Swimming Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 03.02.2020 12:50 Zadání seminární práce
detail 1.LF B02923 Practical basics of first aid in life-threatening situations simulation medicine MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. Department of Anesthesiology and Intensive Care First Faculty of Medicine and Central Military Hospi (11-00864) 03.02.2020 09:47 Praktické základy první pomoci u život ohrožujících stavů-simulační medicína
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 03.02.2020 09:32 Odevzdávání diplomových prací na KOP v akad. roce 2019/20
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 31.01.2020 23:25 státnice z analýzy dat 23. 1. 2020
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 29.01.2020 14:36 London Doctoral Summer School “The Doctoral Process and Beyond”
detail FHS   PhDr. Roman Zaoral Liberal Arts and Humanities - Historical Module (24-HM) 29.01.2020 14:28 Zaoral_konzultace
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 28.01.2020 20:28 KLP - otázka vepsaných poznámek do textu zákonů
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.01.2020 16:51 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.a22.1.2020+termí
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.01.2020 16:50 Proseminář SZ - Prezenční studium-výsledky testů po opravách 22.1.2020+další termíny oprav
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 28.01.2020 14:12 Odevzdávání DP - KMP (obhajoby květen 2020)
detail FSV JSB998 The Introduction to Sociology PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 28.01.2020 12:55 zkouškový test sociologie 28.1.
detail FSV JSB537 Analysis of data in SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 28.01.2020 12:54 zkouškový test SPSS 28.1.
detail FSV JSB538 Analysis of data in SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 27.01.2020 19:39 výsledek opravných a náhradních průběžných testů z SPSS (23.1.)
detail FSV JSB537 Analysis of data in SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 27.01.2020 19:39 výsledek opravných a náhradních průběžných testů z SPSS (23.1.)
detail FSV JSB998 The Introduction to Sociology PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 23.01.2020 11:13 výsledek zkouškového testu SG 23.1.2020
detail FSV JSB537 Analysis of data in SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 23.01.2020 11:13 výsledek zkouškového testu 23.1.2020
detail MFF NJAZ040 Russian for Beginners II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 22.01.2020 12:03 rozvrh LS 2020
detail MFF NJAZ042 Russian for Pre-Intermediate Students II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 22.01.2020 12:01 rozvrh LS 2020
detail MFF NJAZ050 German for Beginners II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 22.01.2020 11:57 rozvrh LS 2020
detail MFF NJAZ082 German for Intermediate Students II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 22.01.2020 11:56 rozvrh LS 2020
detail MFF NJAZ054 German for Advanced Students II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 22.01.2020 11:55 rozvrh LS 2020
detail MFF NJAZ052 German for Pre-Intermediate Students II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 22.01.2020 11:54 rozvrh LS 2020
detail MFF NJAZ084 German for Proficient Students II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 22.01.2020 11:53 rozvrh LS 2020
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 21.01.2020 14:09 Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška
detail PF   Ivanka Myslínová Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 21.01.2020 11:46 1. a 2. část státní zkoušky v květnu 2020
detail PF   JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. Department of Legal History (22-KPD) 20.01.2020 19:01 Nahlížení do testů z římského práva
detail PF HP3060 Decision-making Processes in Building Law 19aHP3060p1 JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 20.01.2020 16:57 Prezentace StavP
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 19.01.2020 11:28 Termíny blokových kurzů v letním semestru 2019/2020 - Vančát
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 19.01.2020 11:25 Vančát - konzultační hodiny v zimním semestru 2019/20
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 16.01.2020 12:09 Pomocná vědecká síla KMP - konkurz
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.01.2020 20:30 Proseminář SZ - Prezenční studium - výsledky tesů k 9.1.2020 + termíny oprav a zápočtů
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.01.2020 18:36 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.2020 + termíny o
detail FSV JSB538 Analysis of data in SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 15.01.2020 15:40 opravné a náhradní průběžné testy ze 14.1.
detail FSV JSB537 Analysis of data in SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 15.01.2020 15:40 opravné a náhradní průběžné testy ze 14.1.
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 15.01.2020 14:27 diplomový seminář - 20.2.2020
detail PF HP0701 Administrative Law I 19aHP0701x13 JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 13.01.2020 16:23 Zápočet SP I. - dr. P. Svoboda
detail HTF L0164 Latin IV Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:19 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0163 Latin III Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:18 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0162 Latin II Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:17 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF LBIB19 Latin Language II Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:16 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0161 Latin I Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:15 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail FTVS PPLS094 Theory and Basic of Swimming Didactics Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 13.01.2020 12:32 podklady ke zkoušce
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 10.01.2020 14:22 Stipendijnní program SYLFF - PhD
detail FTVS PFYB033C Biochemistry doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 10.01.2020 13:59 Important information
detail HTF L0598 Seminar on Educational Methods and Strategies II Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 10.01.2020 10:37 Workshopy Syndrom CAN a Dilema ve výuce - zapsáno v SISu
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 09.01.2020 21:38 Summer School at Osnabrück University (Germany)
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 09.01.2020 21:17 Letní škola v Gruzii
detail FSV JSB998 The Introduction to Sociology PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 09.01.2020 17:29 úvod SG test 7.1.2020
detail FSV JSB538 Analysis of data in SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 09.01.2020 14:23 náhradní a opravné testy z SPSS
detail FSV JSB537 Analysis of data in SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 09.01.2020 14:22 náhradní a opravné testy z SPSS
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 08.01.2020 12:27 Distanční studium 1. ročník - Proseminář SZ - Potvrzení termínu posledního testu
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.01.2020 19:45 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 07.01.2020 19:40 Podmínky zápočtu z Obchodního práva I.
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 07.01.2020 18:34 Výsledky zkoušky Antropomotorika 7.1.2020
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 07.01.2020 18:34 Výsledky zkoušky Antropomotorika 7.1.2020
detail FSV JSB537 Analysis of data in SPSS PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 07.01.2020 14:21 výsledek zkouškového testu 07012020
detail PF HS1014 Environmental Law - Defence of the Diploma Thesis Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 07.01.2020 14:00 Obhajoby diplomových prací změna termínu odevzdávání diplomových prací
detail FTVS PKIN237N Developmental Anthropomotorics 19aPKIN237Np1 doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 07.01.2020 13:21 Testová baterie dle Bayelové
detail FTVS PKIN237N Developmental Anthropomotorics 19aPKIN237Np1 doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 07.01.2020 13:14 prezentace 1 animální modely ovlivnění pohy aktivita a tel slození
detail FTVS PKIN237N Developmental Anthropomotorics 19aPKIN237Np1 doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 07.01.2020 13:13 Prezentace vývojová antropo pohybová aktivita
detail FTVS PKIN237N Developmental Anthropomotorics 19aPKIN237Np1 doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 07.01.2020 13:09 Prezentace antropo somato
detail FTVS PATL041 Athletic conditioning - course PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 07.01.2020 12:29 PATL041
detail FTVS PATL041 Athletic conditioning - course PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 07.01.2020 12:27 Info ke kondičnímu kurzu PATL041
detail FTVS PATL090 Athletics II Monika Horáková Atletika (51-600100) 06.01.2020 16:01 Test Atletika II ze dne 6. 1. 2020
detail PF HP0703 Administrative Law III Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 03.01.2020 15:24 Vymezení otázek k postupové zkoušce z předmětu Správní právo III.
detail FTVS PATL090 Athletics II PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 03.01.2020 08:43 Atletika 2 přednáška 1
detail FTVS PATL090 Athletics II PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 03.01.2020 08:42 Atletika 2 přednáška 2
detail FTVS PATL090 Athletics II PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 03.01.2020 08:40 Atletika 2 přednáška 3
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 02.01.2020 16:00 POINT - finanční podpora na krátké pobyty v zahraničí
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.12.2019 13:45 Proseminář SZ - Distanční - výsledky testů Gn, Mojžíš, Jz, Sd, Rt, Samuel, Saul, David, Šl
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.12.2019 12:35 Výsledky prosemináře SZ Gn, Mojžíš, Jz, Sd,Rt, Samuel, Saul, David, Šlm + organizace výuky
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.12.2019 11:20 tmsp_ navratil
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.12.2019 09:56 záznam práce při setkání 19/12/2019
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.12.2019 08:16 ppt
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.12.2019 08:16 ppt
detail PF HV2001 Physical Education Mgr. Daniel Simmer Department of Physical Education (22-KTV) 16.12.2019 20:02 Náhradní a zájmová TV ZS 19/20
detail HTF LPSY61 Methods and Technics of the Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 12.12.2019 14:26 záznam ze setkáíní
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 12.12.2019 08:35 mater
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 12.12.2019 08:01 ppt
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 12.12.2019 07:59 ppt
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 12.12.2019 07:58 preze
detail FTVS PFYB079 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 11.12.2019 11:42 Pondělní přednáška (16. 12.) z Fyziologie člověka odpadá
detail FTVS PFYB079 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 11.12.2019 11:32 Zápočtový test 18. 12. zpřístupněn studentům všech skupin
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 11.12.2019 11:31 Erasmus+ studijní pobyty
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 05.12.2019 10:03 záznam práce při setkání 5/12/2019
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 05.12.2019 06:57 ppt
detail FF AAH100052 Modern Diplomatics doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS) 04.12.2019 11:27 Ukázky 7 a 8
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 03.12.2019 17:13 Fundamental Strenghtening 1
detail FTVS PZTV168 Basics of Sports Medicine MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 03.12.2019 11:47 Okruhy ke zkoušce
detail MFF NMET061 Seminar on Projects I 19aNMET061x01 Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 02.12.2019 23:57 Projektový seminář I - program pro ZS 2019/2020
detail HTF L0055 Social Work Ethics Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 29.11.2019 01:37 prezentace 2
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 28.11.2019 14:29 tsp
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 28.11.2019 13:21 Summer School at Ghent University (Belgium)
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 28.11.2019 08:21 podklad k DA
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 27.11.2019 22:22 ppt
detail HTF L0074 Advanced Community Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 27.11.2019 22:20 prezentace 2 - KPSS
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 25.11.2019 09:16 Termíny zápočtového testu - náhradní způsob získání zápočtu
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 23.11.2019 15:09 zadání úkol 2
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 23.11.2019 15:09 zadání úkol 2
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 23.11.2019 15:06 zadání úkolu 2
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 23.11.2019 15:05 zadání úkolu 2
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 23.11.2019 14:54 hodnocení ú1
detail HTF L0055 Social Work Ethics Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 21.11.2019 17:25 záznamový list duálních vztahů
detail HTF L0068 Social Research II Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 21.11.2019 14:31 záznam ukázky z hodiny
detail FTVS PATL077 Specialization IV - Athletics Jumps Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 21.11.2019 14:26 přednášky
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.11.2019 21:40 ppt
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.11.2019 21:36 ppt
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.11.2019 21:35 ppt
detail HTF L0055 Social Work Ethics Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.11.2019 21:34 podkladové materiály
detail HTF L0055 Social Work Ethics Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.11.2019 21:31 prezentace 1
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 20.11.2019 15:17 Univie: summer school for International and European Studies (Austria)
detail HTF L0421 Introduction to Liturgy Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D. HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 19.11.2019 10:57 Skripta k přípravě na písemný test
detail FF AAH100052 Modern Diplomatics doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS) 14.11.2019 22:19 Ukázky 5 a 6
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 14.11.2019 14:05 výstupy z práce v rámci přednášky
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 14.11.2019 14:04 healy_social work theories in context
detail HTF L0074 Advanced Community Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 14.11.2019 13:58 setkání 1
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 14.11.2019 13:03 prezentace diskursicvní spr
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 14.11.2019 10:07 prezentace_zakladni analyticky nastroje
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 14.11.2019 08:02 prezentace_konceptualizace
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 13.11.2019 09:31 HUMANITIES and SOCIAL SCIENCES CONFERENCES 2019/2020
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 13.11.2019 00:15 hodnocení ú1
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.11.2019 14:22 Proseminář SZ - výsledky testů - Genesis, Mojžíš + info k organizaci další výuky
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 07.11.2019 08:20 podklad pro GTM
detail FTVS PATL017 Muscle strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 01.11.2019 09:06 Přednáška atletické poslování č. 1
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 31.10.2019 12:27 prezentace 5
detail FF AAH100052 Modern Diplomatics doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS) 30.10.2019 11:40 Ukázky 3 a 4
detail FF ASV200011 History of Scandinavia I doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS) 29.10.2019 12:53 Časopisy ke skandinávským dějinám
detail FF ADK200011 History of Scandinavia I doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS) 29.10.2019 12:52 Časopisy ke skandinávským dějinám
detail FF ANO200011 History of Scandinavia I doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS) 29.10.2019 12:50 Časopisy ke skandinávským dějinám
detail MFF NOFY077 Introduction to Linux Mgr. Peter Huszár, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 25.10.2019 13:26 domácí stránky
detail FTVS PATL018 Muscle strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 25.10.2019 10:36 Atl. posil. teorie
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 13:51 termín odevzdání prvního úkolu do 15/11/2019 včetně
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:56 rozvržení jednotlivých témat kurzu / předmětu
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:56 rozvržení jednotlivých témat kurzu / předmětu
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:55 rozvržení jednotlivých témat kurzu / předmětu
detail HTF L0074 Advanced Community Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:55 rozvržení jednotlivých témat kurzu / předmětu
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:55 prezentace 1
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:55 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:54 tsp_různé rezorty SPR
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:54 otázky do testu
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:13 prezentace 1
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 prezentace 1
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:11 záznam práce při setkání 3/10/2019
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:11 prezentace 2
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:11 prezentace 2
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:10 prezentace 2
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 06:14 prezentace 4
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 06:14 prezentace 4
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 06:12 prezentace 4
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 23.10.2019 17:10 Nabídka zimních TV kurzů 2020 s KTV PF
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament 19aL0504x01 Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.10.2019 23:51 Proseminář SZ - Výsledky testů - Genesis
detail HTF L0091 Development Psychology PhDr. Jan Drahoňovský HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.10.2019 10:14 02_Prenatální a novorozenecké období
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 18.10.2019 11:18 ZTVK seznam kurzů 20
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 18.10.2019 10:37 Informace ZTVK na nástěnku 20
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 18.10.2019 10:33 Charakteristika ZTVK 2020
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 17.10.2019 11:41 základní modelová varianta vypracování úkolu 1 (CARS)
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 17.10.2019 07:27 prezentace 3 - profesionální projekt, charakteristické rysy
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 17.10.2019 07:25 prezentace 3 - ZVO
detail FTVS   PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 16.10.2019 21:08 Fundamental 2
detail FTVS   PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 16.10.2019 21:06 Introduction
detail FTVS PPPD070C General Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 16.10.2019 14:01 Office hours
detail FF AAH100052 Modern Diplomatics doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS) 16.10.2019 11:05 Ukázky 1 a 2
detail HTF L0086 Introduction to Social and Charity Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.10.2019 10:32 hodina 2 / přednáška
detail FF APS100046 History of Psychology I 19aAPS100046p1 PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. Department of Psychology (21-KPS) 14.10.2019 19:18 Prezentace k první přednášce ...
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 11.10.2019 14:20 Zkouškové otázky ke SZZK z Obchodního práva
detail FTVS PPPD689 Sports Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2019 12:53 Office hours
detail FHS   PhDr. Pavel Farkas, DiS. Department of Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS) 25.09.2019 22:51 Změna semestru výuky
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 25.09.2019 12:54 Termíny obhajob diplomových prací v akademickém roce 2019/2020
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 23.09.2019 21:21 Klausurní práce ze dne 13.9.2019 - zadání + řešení
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 28.08.2019 11:51 Odpolední posilovna PF pro fakultní veřejnost v provozu od 2.9.2019
detail PF   Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 28.06.2019 12:14 Katedra obchodního práva - termíny odevzdání diplomových prací v akad. roce 2019/2020
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 12.06.2019 07:28 státnice 5.6.2019
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 01.05.2019 08:47 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.04.2019 17:07 teoretická kotva k MI 2
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2019 17:13 MI - techniky, základní info (v Aj)
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 04.04.2019 12:15 KLAUZURNÍ PRÁCE - Upozornění pro posluchače, kteří budou psát KLP z trestního práva
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:49 l.jarkovská - etnografický výzkum školy a genderu
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:43 b.thorne
detail FTVS   PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 27.02.2019 10:30 KONZULTAČNÍ HODINY
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 16.02.2019 18:48 státní zkouška z analýzy dat (12.2.2019)
detail FTVS PABA059 Biomechanics PhDr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 18.04.2018 12:53 prezentace a otázky ke zkoušce
detail 1.LF B00307 Internal Medicine - Hematology Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 16.04.2018 10:47 5. roč. - 2 týdenní stáže na I. interní klinice AKAD. ROK 2017-2018
detail FSV   PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 30.01.2018 12:38 státnice z analýzy dat (ISS) -23. 1. 2018
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 18:06 analýza kvalitativního textu + strauss a crobin
detail 1.LF B00073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:26 SRZk Otázky Interna 6. ročník
detail 1.LF B80073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:22 Final state exam 6th year - Questions
detail HTF LPSY10 Social Insurance Mgr. Tereza Palánová HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.05.2017 12:25 Prezentace ke zkoušce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.05.2017 08:53 Konzultační hodiny dr. Morávka se přesouvají ze dne 9.5. na 10.5.
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2017 06:10 Zrušení seminární výuky předmětu Ochrana osobních údajů dne 24. 4. 2017 - náhradní term
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2017 06:09 Zrušení seminární výuky dr. Morávka z předmětu Pracovní právo I. dne 24. 4. 2017 - náhrad
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 04.04.2017 08:38 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 4. dubna 2017 (zrušeny z pracovních důvodů)
detail HTF LPSY86 Advanced Crisis Intervention Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2016 14:55 aj literatura ke kurzu
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.04.2016 17:24 ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA KE KURZU
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 LAP - German 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Language Centre - German (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail LFP E0110030 Neonatology doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. Oddělení neonatologie (14-361) 25.03.2013 16:52 Podmínka účasti na výuce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Introduction to the Biblical Studies ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 25.05.2011 15:56 Amendment no. 1 to the dean’s measure no. 19/2009 regulating the supervision procedure of studies
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 25.05.2011 15:51 Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 19/2009, kterým se upravuje průběh kontroly studia
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Number of found notices: 299
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or actualized notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html