Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice search
   Login via CAS
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderActualized Title
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 03.08.2022 16:07 Doplněné výsledky Prosemináře SZ - 1. ročník distanční studium po 27.6.2022
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 03.08.2022 15:48 Výsledky testů NZ 1. ročník distanční studium po 3. termínu 27.6.2022
detail PedF   Ivana Hubalová Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 29.07.2022 10:32 dovolená 1.8. - 12.8.
detail FHS   20.07.2022 14:46 Studijní pobyty Erasmus+ - doplňkové výběrové řízení
detail PF   Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 14.07.2022 11:18 Termíny odevzdání diplomových prací - Katedra obchodního práva - 2022/2023
detail FTVS PATL113 Athletics II PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 14.07.2022 10:19 Výsletky testl Atletika II 14.7.2022
detail PF HOPV0034 Legal Protection of a Child 21bHOPV0034x01 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 12.07.2022 09:56 Řešení testu POD
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 29.06.2022 10:07 KLP č. 3 - ze dne 17.6.2022 včetně zadání a řešení
detail PF HPOP0048 European Law II JUDr. Michal Říha Department of European Law (22-KEP) 27.06.2022 11:25 Zářijové termíny zkoušek
detail FTVS PATL113 Athletics II PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 27.06.2022 09:01 Test atletika II 21.6.2022
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 24.06.2022 12:11 Letní tělovýchovný kurz u moře ZDRAVÍ A KONDICE Řecko - Korfu
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 24.06.2022 10:06 Katedra tělesné výchovy - změna místností
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 20.06.2022 09:21 KLP 3.6.2022 - Konzultační hodiny k nahlížení do KLP ze dne 3.6.2022. Zadání a řešení KLP
detail PF HPOP0022 Administrative Law II JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 14.06.2022 19:35 Zápočet SP II - JUDr. P. Svoboda
detail FTVS PSPH621K Sport Games I Mgr. Michaela Běhanová Sportovní hry (51-600300) 14.06.2022 12:01 Plnění zápočtových požadavků - FLORBAL
detail FTVS PSPH621 Sport Games I Mgr. Michaela Běhanová Sportovní hry (51-600300) 14.06.2022 11:51 Plnění zápočtových požadavků - FLORBAL
detail FTVS PATL113 Athletics II Mgr. Dominika Krupková Atletika (51-600100) 09.06.2022 14:19 Výsledky testu Atletika II KS a PS 8.6.2022
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 07.06.2022 23:49 státnice z analýzy dat 1.6.2022
detail FTVS PATL113K Athletics II PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 06.06.2022 16:10 Výsledky testu Atletika II KS 6.6.2022
detail FTVS PATL113 Athletics II PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 06.06.2022 16:08 Výsledky testu Atketika II ZS 6.6.2022
detail HTF L0006 Culture of the Spoken Word I MgA. Alena Špačková HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 05.06.2022 15:00 správný termín pro zápočet
detail HTF L0006 Culture of the Spoken Word I MgA. Alena Špačková HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 04.06.2022 22:57 Výsledky zápočtové písemky
detail HTF LPAS13 Verbal Expression Culture I MgA. Alena Špačková HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 04.06.2022 22:54 Výsledky zápočtové písemky
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 02.06.2022 09:38 KLP č. 2 - ze dne20.5.2022 včetně zadání a řešení
detail FTVS PATL112 Athletics I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 31.05.2022 15:27 Výsledky testu PATL 112 - Atletika 1 ze dne 31. 5. 2022
detail PF HP0132 Financial Law II JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. Department of Financial Law and Finances (22-KFP) 31.05.2022 01:12 Nové zkouškové otázky z předmětu Finanční právo II
detail FTVS PATL112 Athletics I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 24.05.2022 12:05 Výsledky testu PATL 112 - Atletika 1 ze dne 19. 5. 2022
detail FTVS PATL113 Athletics II PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 23.05.2022 17:41 Výsledky testu Atletika II 23.5.2022, LS + ZS
detail FTVS PATL113 Athletics II Mgr. Dominika Krupková Sporty v přírodě (51-600400) 20.05.2022 16:43 Výsledky testu Atletika II 20.5.2022
detail FTVS PSPH621 Sport Games I Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. Sportovní hry (51-600300) 19.05.2022 15:59 Sportovní hry I - test z pravidel softballu
detail FTVS   RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 18.05.2022 14:32 OPRAVNÝ TEST Atletika I (PATL 112, PATL 112K)
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 18.05.2022 10:37 Odevzdávání dilplomových prací KMP - červen 2022
detail HTF L0164 Latin IV Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 17.05.2022 14:30 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny
detail HTF L0163 Latin III Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 17.05.2022 14:30 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF LBIB19 Latin Language II Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 17.05.2022 14:30 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0162 Latin II Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 17.05.2022 14:29 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0161 Latin I Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 17.05.2022 14:29 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 17.05.2022 14:11 Konzultační hodiny členů katedry trestního práva v LS 2021/2022 - pouze po e-mailové domluvě
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.05.2022 15:21 Výsledky testů - proseminář NZ -po testu J. naroz. a Jan Křtitel - prezenční studium
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.05.2022 14:40 Výsledky oprav - proseminář SZ 29.4. 22 - kombinované studium
detail PF HPOP0048 European Law II Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 12.05.2022 14:04 I. opravný termín písemné části kombinované zkoušky z EP II.
detail PF HP1323 European Law II Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 12.05.2022 14:04 I. opravný termín písemné části kombinované zkoušky z EP II.
detail FTVS PATL112 Athletics I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 12.05.2022 13:00 OPRAVNÝ TEST - Atletika I (PATL 112, PATL 112K)
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 10.05.2022 07:12 Konzultační hodiny doc. Morávka dne 10. 5. 2022 ZRUŠENY
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 09.05.2022 16:25 Prezentace dr. Krále - Právní úprava léčiv a zdravotnických prostředků
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 09.05.2022 14:09 Konzultační hodiny KMP
detail PF HPOP0003 Substantive Civil Law III Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 05.05.2022 19:33 Semináře dr. Bláhové - prezentace
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 04.05.2022 23:03 Prezentace Mgr. Váchy - Etické aspekty poskytování zdravotních služeb - kazuistiky
detail PF HPOP0011 Business Law I JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 03.05.2022 09:19 Klasifikovaný zápočet - celokatederní testy
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 29.04.2022 13:35 Prezentace ing. Gajdáčka - Veřejné zdravotní pojištění v ČR
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 29.04.2022 08:17 Prezentace mgr. Dany Juráskové - Řízení zdravotnického zařízení
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.04.2022 18:21 Výsledky testů - 1.ročník - Proeminář NZ - Pašije, J. slova, činy, spory, učedníci
detail PF HP0262 Private International Law and International Trade Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 25.04.2022 09:25 Celokatederní zápočtový test - náhradní možnost získání zápočtu z MPS a PMO I
detail PF HPOP0001 Substantive Civil Law I doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 22.04.2022 11:16 prezentace přednáška 20.04.2022
detail PedF OPBX2O131B Elective Course IV - Labour Law Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 20.04.2022 22:59 prezentace
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 20.04.2022 18:00 Odpolední posilovna na PF pro fakultní veřejnost v provozu do 5.5.2022
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 20.04.2022 10:47 Nabídka letních tělovýchovných kurzů 2022
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 20.04.2022 10:47 Letní tělovýchovné kurzy 2022
detail PF HP0285 Civil Procedure III 21bHP0285p1 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 19.04.2022 20:19 Prezentace přednášky dr. Sedláčka
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 10.04.2022 19:27 Prezentace dr. Van Beersel Krejčíkové - Otázky začátku a konce života pacienta
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 07.04.2022 11:09 Prezentace dr. Van Beersel Krejčíkové - Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 07.04.2022 09:57 Konzultační hodiny členů katedry trestního práva v LS 2021/2022
detail FTVS PATL129C Reconditioning in Sport doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 06.04.2022 12:44 Recondition in Sport - program
detail PF HP1323 European Law II Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 05.04.2022 10:52 první termín písemné části závěrečné zkoušky z předmětu EP II..
detail PF HPOP0048 European Law II Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 05.04.2022 10:48 první termín písemné části závěrečné zkoušky z předmětu EP II.. LS AR 2021/2022
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 02.04.2022 18:39 Výsledky testů - 1.ročník - Proeminář NZ - Pašije, J. slova
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.04.2022 23:05 Prezentace dr. Van Beersel Krejčíkové - Trestné činy ve zdravotnictví
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 31.03.2022 23:12 Prezentace dr. Tesky Arnoštové - Inovativní léčba, nové metody v medicíně
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 31.03.2022 14:42 Prezentace dr. Van Beersel Krejčíkové - Disciplinární odpovědnost ve zdravotnictví - kazuisti
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 31.03.2022 12:34 Informace k výsledkům KLP konané dne 18.3.2022
detail FTVS PATL115N Didactics of Athletics Monika Horáková Atletika (51-600100) 30.03.2022 16:59 test Didaktika Atletiky ze dne 30.3.2022
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 29.03.2022 15:38 Prezentace dr. Marxe - Bezpečí u lůžka pacienta
detail PF HOPV0037 Insolvency Law 21bHOPV0037x01 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 24.03.2022 08:46 Prezentace přednášky dr. Sedláčka
detail FTVS PATL113 Athletics II PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 23.03.2022 14:56 Program výuky
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 22.03.2022 23:40 Prezentace mgr. Povolné - IVF, umělé přerušení těhotenství, náhradní mateřství a souvise
detail FTVS PATL135 Sport Specialization III - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 22.03.2022 16:13 Vrh koulí teorie
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 17.03.2022 12:34 státnice z analýzy dat (15.3.2022)
detail PF HV3030 Preparation for the State Exam in Substantive Civil Law and Civil Procedure 21bHV3030p1 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 17.03.2022 09:01 Dodatek k prezentaci přednášky doc. Hendrychové /16.3.2022/
detail PF HPOP0003 Substantive Civil Law III 21bHPOP0003p1 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 15.03.2022 14:40 Prezentace přednášky doc. Hendrychové /16.3.2022/
detail PF HP0285 Civil Procedure III 21bHP0285p1 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 15.03.2022 13:46 Prezentace přednášky doc. Smolíka
detail PF HP0765 Criminal Law IV JUDr. Martin Richter, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 14.03.2022 21:51 Zadání a řešení cvičné klauzurní práce Slaměný vdovec
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 14.03.2022 17:19 Prezentace doc. Šustka a dr. Šolce - Transplantace, očkování
detail PF HPOP0046 Public International Law II Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 14.03.2022 14:03 MPV II přednáška 16.3.2022
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 11.03.2022 23:18 Prezentace dr. Holčapka - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví - kazuistiky
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.03.2022 12:07 Konečné - opravené výsledky testů SZ po všech oprav. termínech - prezenční studium
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 08.03.2022 23:36 Prezentace dr. Široké - Medicínské právo v praxi - kazuistiky
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 08.03.2022 23:36 Prezentace dr. Šolce - Výzkum
detail PF HP0765 Criminal Law IV JUDr. Martin Richter, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 08.03.2022 21:34 Zadání cvičné klauzurní práce z trestního práva
detail PF HPOP0003 Substantive Civil Law III 21bHPOP0003p1 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 08.03.2022 13:03 Prezentace přednášky doc. Hendrychové /9.3.2022/
detail PF HP0765 Criminal Law IV Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 08.03.2022 09:11 Zadání a řešení cvičné KLP - Vlk a Karkulka
detail FTVS PATL135 Sport Specialization III - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 07.03.2022 11:21 Hod diskem + síla vrhačů
detail FTVS PATL135 Sport Specialization III - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 07.03.2022 09:58 Přednáška - hod oštěpem
detail FTVS PATL135 Sport Specialization III - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 07.03.2022 09:58 Specializace - vrhy hody - Úvod
detail FTVS PATL135 Sport Specialization III - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 07.03.2022 09:58 Specializace Vrhy hody - Struktura a technika vrhů
detail FTVS PATL135 Sport Specialization III - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 07.03.2022 09:57 Přednáška - hod kladivem
detail PF HPOP0003 Substantive Civil Law III 21bHPOP0003p1 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 01.03.2022 08:47 Prezentace přednášky doc. Hendrychové /2.3.2022/
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 28.02.2022 13:48 Prezentace doc. Sovové - Podnikání ve zdravotnictví
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 25.02.2022 13:20 Výsledky zápočtových testů z latiny - 10. 2. 2022
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 25.02.2022 13:18 Výsledky zápočtových testů z latiny - 3. 2. 2022
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 25.02.2022 11:14 Prezentace dr. Ryšky - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví - kazuistiky pohledem soudc
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 25.02.2022 11:12 Prezentace dr. Široké - Zákon o specifických zdravotních službách
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 25.02.2022 11:09 Elearning zdravotnického práva
detail FTVS PATL113 Athletics II Mgr. Dominika Krupková Sporty v přírodě (51-600400) 24.02.2022 09:55 Výsledky testu Atletika II 23.2.2022 PS i KS
detail PF HP0006 Diploma seminar I - Criminal Law Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 23.02.2022 12:03 Diplomový seminář - informace
detail PF HPOP0003 Substantive Civil Law III 21bHPOP0003p1 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 23.02.2022 09:17 Prezentace přednášky doc. Hendrychové /23.2.2022/
detail PF   JUDr. Věra Honusková, Ph.D. Department of Public International Law (22-KMP) 21.02.2022 22:09 Přístupový kód pro vstup do platformy NNTB
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.02.2022 15:28 Výsledky testů - 1. ročník Proseminář SZ - celkové po 4. opr. termínu 10.2. 22 - prezenční
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.02.2022 15:08 Výsledky testů - 1. ročník Proseminář SZ - celkové po 3.opr. termínu 10.2. 22 - Kombinované
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 18.02.2022 10:32 Informace k výsledkům KLP konané 4.2.2022
detail FTVS PATL143C Continuous practice in sport PhDr. Dušan Blažek, Ph.D. Atletika (51-600100) 17.02.2022 22:24 forms for subject
detail MFF NSWI041 Introduction to Software Engineering doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. Department of Software Engineering (32-KSI) 16.02.2022 10:40 Instructions
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 16.02.2022 10:19 Dodatečné termíny na zkoušky z předmětů Pracovní právo II. a Sociální zabezpečení II. -
detail PF HPOP0003 Substantive Civil Law III 21bHPOP0003p1 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 15.02.2022 10:11 Prezentace přednášky doc. Hendrychové /16.2.2022/
detail PF HPOP0048 European Law II JUDr. Michal Říha Department of European Law (22-KEP) 14.02.2022 11:13 Přednáška Evropské právo II. UPRAVENO!
detail FTVS PATL112K Athletics I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 14.02.2022 08:56 Výsledky testu Atletika I, PATL112K - KS
detail FTVS PATL112 Athletics I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 14.02.2022 08:54 Výsledky testu Atletika 1, PATL112 ze dne 10.2.2022
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 10.02.2022 21:04 státnice z analýzy dat (2.2.2022)
detail FTVS PATL113 Athletics II Mgr. Dominika Krupková Sporty v přírodě (51-600400) 09.02.2022 12:47 Výsledky testu Atletika II 2.2.2022 PS
detail FTVS PATL113K Athletics II Mgr. Dominika Krupková Sporty v přírodě (51-600400) 09.02.2022 12:47 Výsledky testu Atletika II 2.2.2022KS
detail FTVS PATL113K Athletics II PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 08.02.2022 16:29 Program výuky
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.02.2022 17:17 Pravidla pro případnou distanční výuku v LS 2021/2022
detail FF APS300417E Mindfulness for Life 21bAPS300417Ex01 Mgr. Dita Bosman Department of Psychology (21-KPS) 07.02.2022 14:44 Mindfulness for Life
detail FTVS PATL113 Athletics II PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 07.02.2022 12:42 Výsledky testu Atletika II 7.2.2022
detail FTVS PATL113K Athletics II PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 07.02.2022 12:36 Výsledky testu Atletika II, KS 7.2.2022
detail FTVS PATL123 Sport Specialization 2 - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 07.02.2022 11:27 PATL 070+074+123+135+135K specializace Vrhy a hody
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 04.02.2022 16:11 Výsledky testů - 1. ročník Proseminář SZ - celkové po 3. opr. termínu 3.2. 22 - Kombinované
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 04.02.2022 15:33 Výsledky testů - 1. ročník Proseminář SZ - celkové po 3. opr. termínu 3.2. 22 - prezenční
detail FTVS PATL112 Athletics I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 03.02.2022 17:36 Výsledky testu Atletika I (PATL 112, PATL112 KS) ze dne 3. 2. 2022
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 03.02.2022 15:38 Výsledky zápočtových testů z latiny - 27. 1. 2022
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 01.02.2022 16:34 státnice z analýzy dat (25.1.2022)
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 25.01.2022 16:27 Výsledky testů SZ proseminář prezenční studium po 2. termínu 20.12022
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 25.01.2022 15:45 Výsledky testů SZ proseminář kombinované studium po 2. termínu 20.12022
detail FTVS PATL113K Athletics II PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 25.01.2022 14:38 Výsledky testu Atletika II KS 25.1.2022
detail FTVS PATL113 Athletics II PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 25.01.2022 14:32 Výsledky testu Atletika II 25.1.2022
detail FTVS PATL112 Athletics I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 21.01.2022 12:09 2. termín pro test Atletika I (PATL112) PS, KS
detail FTVS PATL113 Athletics II 21aPATL113x06 RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 21.01.2022 11:33 Hodnocení Přípravy na rozcvičení Atletika II ZS 21-22
detail 2.LF D19020007 Pathology Petra Poděbradská Department of Pathology and Molecular Medicine (13-321) 21.01.2022 07:58 Sylabus
detail 2.LF D29020007 Pathology Petra Poděbradská Department of Pathology and Molecular Medicine (13-321) 21.01.2022 07:56 Sylabus
detail FTVS PATL113 Athletics II PhDr. Pavlína Vostatková Kinantropologie (51-400100) 20.01.2022 18:20 Atletika II výsledky testu 20.1.2022
detail 2.LF D29020007 Pathology Petra Poděbradská Department of Pathology and Molecular Medicine (13-321) 20.01.2022 14:12 Pravidla výuky
detail 2.LF D19020007 Pathology Petra Poděbradská Department of Pathology and Molecular Medicine (13-321) 20.01.2022 14:11 Pravidla výuky
detail FTVS PATL112 Athletics I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 19.01.2022 15:46 Hodnocení Přípravy na rozcvičení Atletika I (PATL112) PS ZS 21-22 (revize)
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 17.01.2022 19:58 Výsledky testů Proseminář SZ - 1. ročník kombinované studium - po 1. termínu 13.1.2022
detail FTVS PATL112K Athletics I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 17.01.2022 14:54 test ze dne 17.1.2022
detail FTVS PATL113 Athletics II Mgr. Dominika Krupková Atletika (51-600100) 17.01.2022 12:38 Výsledky testu Atletika II 13.1.2022
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 17.01.2022 00:13 Výsledky testů - 1. ročník Proseminář SZ - celkové po 1. opr. termínu 13.1.22 - prezenční
detail FTVS PATL112K Athletics I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 13.01.2022 17:34 Výsledky testu Atletika I (PATL112 KS) ze dne 13. 1. 2022
detail FTVS PATL112 Athletics I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.01.2022 21:33 Výsledky testu PATL 112 (Atletika I) ze dne 11. 1. 2022
detail FTVS PATL113 Athletics II PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 11.01.2022 08:12 Výsledky testu Atletika II 6.1.2022
detail PF   prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 05.01.2022 19:44 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail PF   prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 05.01.2022 19:44 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 04.01.2022 19:23 Výsledky testů - 1. ročník Proseminář SZ - Testy Gn, Mojžíš/Desatero,Jz,Ssd,Rt,1-2S a term
detail FTVS PATL112 Athletics I PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 04.01.2022 16:53 Atletika I, přednáška 4.1.2022
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 15.12.2021 16:21 Prezentace dr. Široké - Zdravotnická dokumentace
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 15.12.2021 16:20 Prezentace dr. Široké - Zdravotnická dokumentace
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 08.12.2021 15:11 Prezentace doc. Sovové - Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře
detail FTVS PATL113 Athletics II PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 02.12.2021 17:55 Atletika II přednáška 2.12.2021
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 02.12.2021 13:51 Výsledky testů - 1. ročník Proseminář SZ - Testy Gn, Mojžíš/Desatero
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 02.12.2021 13:29 Termíny celokatedrálního zápočtového testu - náhradní způsob získání zápočtu
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.12.2021 16:28 Prezentace doc. Sovové - Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 30.11.2021 11:58 Informace k výsledkům KLP konané dne 12.11.2021 - aktualizace 30.11.2021
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 26.11.2021 16:41 Prezentace dr. Široké - Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 18.11.2021 23:24 Prezentace dr.Holčapka - Informovaný souhlas; teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnic
detail PF HS1012 Administrative Law – Defence of the Diploma Thesis Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 16.11.2021 11:58 rozpis termínu obhajob v roce 2021 -2022
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 12.11.2021 17:42 Prezentace dr. Šolce - Profesní komory
detail FTVS PATL112K Athletics I 21aPATL112Kx01 RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 09.11.2021 09:24 Prezentace Atletika I KS (PATL112 KS)
detail PF HOPV0187 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 07.11.2021 13:01 Prezentace dr. Van Beersel Krejčíkové - Trestně právní odpovědnost ve zdravotnictví
detail PF HOPV0187 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 28.10.2021 15:23 Prezentace doc. Šustka - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 21.10.2021 16:05 Prezentace doc. Šustka - Zákon o zdravotních službách a nová legislativa ve zdravotnictví
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 16.10.2021 23:03 Prezentace dr. Van Beersel Krejčíkové - Práva pacientů
detail PF HOPV0187 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 11.10.2021 17:37 Prezentace doc. Šustka - Úvod do studia zdravotnického práva
detail FTVS PATL130 Model Condition Training doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:33 program
detail FTVS PATL126K Athletic conditioning doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:33 program
detail FTVS PATL112 Athletics I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:32 program
detail FTVS PATL121C Strengthening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:32 program
detail FTVS PATL113K Athletics II PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:31 Atetikal II program
detail FTVS PATL130K Model Condition Training doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:31 program
detail FTVS PATL126 Athletic conditioning doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:31 program
detail FTVS PATL121 Strengthening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:31 program
detail FTVS PATL113 Athletics II PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:31 program
detail FTVS PATL120K Basics of Athletics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:30 program
detail FTVS PATL120K Basics of Athletics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:30 program
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 11.10.2021 13:20 SZZK - vymezení otázek SZZK 4. část 2021-2022
detail FTVS PFYB100 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 04.10.2021 12:16 Podmínky splnění zápočtu a zkoušky, online realizace přednášek a elektronické studijní zd
detail PF   JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 30.09.2021 21:00 Literatura ke státní rigorózní zkoušce pro rok 2021/22
detail PF   JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 30.09.2021 21:00 Literatura k doktorskému studiu pro rok 2021/22
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 22.09.2021 18:41 Metody výuky - zimní semestr akademického roku 2021/2022
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 22.09.2021 12:33 Výsledky KLP ze dne 18.6.2021 a nahlížení do prací
detail LFP EA0108420 Urology Ing. Lucie Mičolová Urologická klinika (14-420) 21.09.2021 13:35 Important information Urology - credit, exam 2021_2022
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 14.06.2021 11:26 státnice z analýzy dat 2.6.2021
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 01.02.2021 20:35 Státnice analýza dat (26.1.2021)
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.10.2020 17:59 Základní vymezení otázek státní zkoušky z obchodního práva (3. část SZK)
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 05.10.2020 16:15 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 6. 10. a 13.10.2020
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Respiratory Medicine First Faculty of Medicine Charles University and Thomayer University Hospital (11-00870) 29.09.2020 22:37 Personal protective equipment for students
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Respiratory Medicine First Faculty of Medicine Charles University and Thomayer University Hospital (11-00870) 29.09.2020 21:40 Osobní ochranné pomůcky pro studenty
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 26.09.2020 14:58 Distanční výuka – katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:57 Zápočty z předmětu povinného základu Právo sociálního zabezpečení I. – LS 2019/2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:56 Zápočty z předmětu povinného základu Pracovní právo I. – LS 2019/2020
detail PF HS1014 Environmental Law - Defence of the Diploma Thesis Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 07.01.2020 14:00 Obhajoby diplomových prací změna termínu odevzdávání diplomových prací
detail MFF NOFY077 Introduction to Linux Mgr. Peter Huszár, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 25.10.2019 13:26 domácí stránky
detail HTF L0091 Development Psychology PhDr. Jan Drahoňovský HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.10.2019 10:14 02_Prenatální a novorozenecké období
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 LAP - German 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Language Centre - German (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Introduction to the Biblical Studies ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Number of found notices: 215
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or actualized notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html