Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice search
   Login via CAS
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderActualized Title
detail FHS   Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Historical Module (24-HM) 16.09.2019 18:18 Konzultace M.Seligové 19.9.
detail FTVS PKIN153N Anthropomotorics 18bPKIN153Np1 PhDr. Martin Musálek, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 16.09.2019 17:01 výsledky zk 16.9.
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 16.09.2019 13:34 Změna konzultačních hodin prof. Jelínka - úterý 17.9.2019
detail PedF   doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 16.09.2019 10:50 změna konzultačních hodin
detail PedF   PaedDr. Eva Marádová, CSc. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 15.09.2019 21:55 Konzultační hodiny
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 14.09.2019 23:16 Konzultace doc. Sovové
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 13.09.2019 10:25 Konzultační hodiny KTV od 16.9. do 22.9. 2019
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 13.09.2019 09:45 Informace k odborné praxi na SZ - Zimní semestr 2019/20
detail PF   PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 12.09.2019 14:39 Náhrada konzultačních hodin 18. 9. 2019
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 12.09.2019 10:34 Obhajoby diplomových prací a spec. státní zkoušky od 19. do 23.9.2019 - dodatek
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 11.09.2019 11:48 Pomocné vědecké síly - KOP
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 10.09.2019 15:09 Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška na katedře evropského práva
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 10.09.2019 12:50 Charakteristika cvičebních a plaveckých oddílů TV v ZS 2019/2020
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 10.09.2019 12:49 Výuka TV ZS 2019/2020
detail PF HP0402 Roman Law and the Foundations of Modern Private Law II JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. Department of Legal History (22-KPD) 10.09.2019 09:52 Nahlížení do testů z římského práva
detail FTVS PATL089 Athletics I Monika Horáková Atletika (51-600100) 09.09.2019 15:02 Test Atletika 1 ze dne 6. 9. 2019
detail MFF NJAZ039 Russian for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.09.2019 14:54 Rozvrh ZS 2019-20
detail MFF NJAZ041 Russian for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.09.2019 14:52 Rozvrh ZS 2019-20
detail MFF NJAZ049 German for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.09.2019 14:49 Rozvrh ZS 2019-20
detail MFF NJAZ081 German for Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.09.2019 14:47 Rozvrh ZS 2019-20
detail MFF NJAZ053 German for Advanced Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.09.2019 14:46 Rozvrh ZS 2019-20
detail MFF NJAZ051 German for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.09.2019 14:45 Rozvrh ZS 2019-20
detail MFF NJAZ083 German for Proficient Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.09.2019 14:43 Rozvrh ZS 2019-20
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 06.09.2019 11:28 Fond mobility - uzávěrka pro rok 2020
detail PedF   prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. Katedra pedagogiky (41-KPG) 06.09.2019 11:01 Prof. Bendl - konzultační hodiny
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 05.09.2019 14:39 Pomocná vědecká síla KMP - konkurz
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 05.09.2019 13:51 Změna dodatečného termínu (5. termín) pro testy Prosem. NZ - prezenční a kombinované studium
detail MFF   PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. Department of Language Education (32-KJP) 05.09.2019 10:03 Zrušení konzultačních hodin z důvodu dovolené
detail PF   Michaela Špačková Department of National Economy (22-KNH) 05.09.2019 09:33 nahlížení do testů z TNH
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 04.09.2019 12:57 Konzultační hodiny ZS 2019/2020
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 04.09.2019 12:54 Konzultační hodiny
detail FTVS PSPH291 Sport Games I Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. Sportovní hry (51-600300) 04.09.2019 10:50 Sportovní hry I - ústní přezkoušení z pravidel softballu
detail FTVS PSPH291 Sport Games I Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. Sportovní hry (51-600300) 04.09.2019 10:48 Sportovní hry I - oprava praktických zápočtů ze softballu
detail FTVS PATL091 Theory and Basic of Athletic Didactics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 01.09.2019 20:11 výsledky testu 30.8.2019
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 30.08.2019 12:29 Obhajoby diplomových prací a spec. státní zkoušky ve dnech 9. - 19. září 2019
detail PF HP0262 Private International Law and International Trade Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 30.08.2019 12:25 Obhajoby diplomových prací a spec. státní zkoušky dne 24. září 2019
detail FTVS   Mgr. Kateřina Jasanská Plavecké sporty (51-600500) 29.08.2019 12:47 Praktické konzultace září
detail FTVS PFYB085 Physiology II MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 29.08.2019 12:42 Zkouškové otázky
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 28.08.2019 11:51 Odpolední posilovna PF pro fakultní veřejnost v provozu od 2.9.2019
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 26.08.2019 11:12 Výsledky KLP z 7.6.2019, konzultační hodiny k nahlížení, zadání a řešení - Zlí rádcové
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 23.08.2019 12:50 Fakultní soutěž - uzávěrka na pobyty v roce 2019
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 13.08.2019 16:19 Erasmus - uzávěrka na letní semestr 2020
detail FTVS PFYB079 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 24.07.2019 11:19 Upravené zkouškové otázky
detail PF HV2026 Internship - Ministry of Foreign Affaires of the CR I Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 22.07.2019 12:21 Odborná praxe - praxe na Ministerstvu zahraničních věcí ČR I. - HV2026
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.07.2019 11:47 Proseminář NZ I. ročník kombinované studium - výsledky po 4. opravném termínu 26.6.2019
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 08.07.2019 11:26 Výsledky zkoušky Antropomotorika 6.7.2019
detail FTVS PKIN224N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 08.07.2019 11:26 Výsledky zkoušky Antropomotorika 6.7.2019
detail FTVS PKIN224N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 01.07.2019 00:48 Výsledky zkoušky Antropomotorika 30.6.2019
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 01.07.2019 00:47 Výsledky zkoušky Antropomotorika 30.06.2019
detail PF   Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 28.06.2019 12:14 Katedra obchodního práva - termíny odevzdání diplomových prací v akad. roce 2019/2020
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II 18bHP0272p1 JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 27.06.2019 16:38 Přihlašování na opravné termíny
detail PF HP0285 Civil Procedure III 18bHP0285p1 JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 27.06.2019 16:37 Přihlašování na opravné termíny
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 18bHP0277p1 JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 27.06.2019 16:37 Přihlašování na opravné termíny
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 27.06.2019 15:03 Pomocná vědecká síla KMP - konkurz
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 25.06.2019 12:49 Obhajoby DP - KMP září 2019
detail FTVS PATL091 Theory and Basic of Athletic Didactics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 22.06.2019 22:14 Výsledky testu z TZD 21062019
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.06.2019 19:19 Proseminář NZ - prezenční studium -výsledky po 3. opravném termínu
detail FTVS PATL082N Didactics of Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 18.06.2019 19:41 Výsledky testu Didaktika atletiky i PS
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 18.06.2019 15:08 Zápočtový test - Obchodní právo I. (dodatečný termín v září)
detail FTVS PATL103 Theory and Basic of Athletic Didactics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 17.06.2019 16:18 výsledk testu z TZD atletiky
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 13.06.2019 10:39 Zpráva ke konzultačním hodinám v letním zkouškovém období (2018/2019)
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 12.06.2019 07:28 státnice 5.6.2019
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.06.2019 01:13 Proseminář NZ - prezenční studium - výsledky 1-7 testů po 2. opravném termínu
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.06.2019 01:00 Proseminář NZ - kombinované studium -výsledky po 2. opravném termínu
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 03.06.2019 00:24 Proseminář NZ denní studium - výsledky po 1. op. termínu
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 03.06.2019 00:11 Proseminář NZ - KOMNBINOVANÉ studium - Výsledky po 1. oprav. termínu
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 30.05.2019 13:43 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 30.05.2019 00:45 Výsledky testů - proseminář NZ PREZENĆNÍ studium + docházka + změna termínu oprav. testů
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 29.05.2019 22:18 Proseminář NZ - KOMBINOVANÉ studium - výsledky testů + změna termínu pro dopl. a oprav. testy
detail MFF NOFY018 Physics II 18bNOFY018x08 prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Department of Low Temperature Physics (32-KFNT) 28.05.2019 13:24 Ještě jeden náhradní termín
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 28.05.2019 09:45 hodnoccení u3
detail FTVS PSPH291 Sport Games I Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. Sportovní hry (51-600300) 27.05.2019 18:17 Sportovní hry I - oprava praktických zápočtů ze softballu
detail FTVS PSPH291 Sport Games I Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. Sportovní hry (51-600300) 27.05.2019 18:12 Sportovní hry I - ústní přezkoušení z pravidel softballu
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.05.2019 15:53 Prosem. NZ - všechny skupiny - prezenční a distanční studium - termíny pro zápočty a opravn
detail MFF NOFY018 Physics II 18bNOFY018x08 prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Department of Low Temperature Physics (32-KFNT) 27.05.2019 14:01 Nahradni test c. 2
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 27.05.2019 09:15 Výsledky KLP z 10.5.2019, konzultační hodiny k nahlížení, zadání a řešení-Konečné řeš
detail 1.LF B00307 Internal Medicine - Hematology Aneta Zumrová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 24.05.2019 12:29 Rozvrh 5. ročník od 27.5.2019
detail FTVS PSPH291 Sport Games I Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. Sportovní hry (51-600300) 23.05.2019 17:48 Sportovní hry I - test z pravidel softballu
detail HTF LPSY02 Theories and Methods in the Social Work II Mgr. Barbora Racková HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.05.2019 09:51 zápis do indexu
detail HTF LPSY71 Pastoral Consulting Mgr. Barbora Racková HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.05.2019 09:50 konzulatece, zápisy do indexu
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 22.05.2019 08:52 Žádost o omluvu ze zkoušky
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.05.2019 22:40 ppt
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 17.05.2019 14:11 Konzultační hodiny - KMP
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 13.05.2019 14:40 Konzultační hodiny všech členů katedry - zkouškové období LS
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 12.05.2019 15:12 ppt
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.05.2019 16:06 hodnocení úkolu 1 + body za úkol 2
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.05.2019 14:32 hodnocení úkolu 2 - deskriptivní stat
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.05.2019 02:35 Proseminář NZ - výsledky testů a náhradní výuka za 16.5.2019 + poslední test
detail PF   Ivanka Myslínová Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 07.05.2019 12:13 1. a 2. část státní zkoušky - září 2019
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 07.05.2019 06:42 deskriptivni stat - spravne odpovedi
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 06.05.2019 05:56 PPT_NHST_CI
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 06.05.2019 05:50 zadání úkolů CI a NHST
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 01.05.2019 08:47 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail 1.LF B01056 Internal Medicine Practice before State Examination Aneta Zumrová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 30.04.2019 12:59 6. ročník - Dif. Dg. semináře od 6.5.2019
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 28.04.2019 23:28 ppt
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 28.04.2019 21:57 studijní materiál k testu
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.04.2019 01:36 Proseminář NZ - kombinované studium - testy 1- 4
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.04.2019 00:27 Proseminář NZ denní studium - výsledky testů 1- 3
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 24.04.2019 11:55 iNFORMACE K LTVK 2019
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 24.04.2019 11:41 Letní TV kurzy 2019
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 16.04.2019 18:07 Výsledky zkoušky Antropomotorika 14.4.2019
detail FTVS PKIN224N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 16.04.2019 18:06 Výsledky zkoušky Antropomotorika 14.4.2019
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 16.04.2019 12:19 Termíny zápočtového testu - Obchodní právo II - náhradní způsob získání zápočtu
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.04.2019 17:07 teoretická kotva k MI 2
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.04.2019 12:54 validita / reliabilita ppt
detail PF HP0296 Business Law III JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. Department of Business Law (22-KOBCHP) 11.04.2019 22:08 Termíny postupových zkoušek
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2019 17:13 MI - techniky, základní info (v Aj)
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2019 17:08 podklad ze společného setkání - grafy
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2019 07:07 normální distribuce, grafy
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 07.04.2019 15:46 učební pomůcka verze duben2019
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 07.04.2019 15:42 úkol 2 zadání a termín odevzdání
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 04.04.2019 12:15 KLAUZURNÍ PRÁCE - Upozornění pro posluchače, kteří budou psát KLP z trestního práva
detail MFF NMET062 Seminar on Projects II RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 03.04.2019 14:03 Program projektového semináře v LS 2019
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 01.04.2019 03:06 deskriptivní stat
detail FTVS PKIN224N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 26.03.2019 17:27 Výsledky zkoušky Antropomotorika 24.3.2019
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 26.03.2019 17:26 Výsledky zkoušky Antropomotorika 24.3.2019
detail FTVS PATL042 Sports Specialization I - Athletics - Pupils PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 25.03.2019 10:54 Lekce 5 18.3.2019 i pro PATL046
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 25.03.2019 10:04 Informace k zápočtovému testu z MPS (náhradní možnost získání zápočtu)
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.03.2019 15:24 ppt kvantita_uvod
detail FTVS PPLS093 Swimming II 18bPPLS093x08 Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 20.03.2019 16:10 Zadání k seminární práci
detail FTVS PPLS093 Swimming II 18bPPLS093x02 Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 20.03.2019 16:10 Zadání k seminární práci
detail FTVS PPLS093 Swimming II 18bPPLS093x01 Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 20.03.2019 16:08 Zadání k seminární práci
detail PF HP0026 Competition Law doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 19.03.2019 18:14 Soutěžní právo - zkouškové termíny
detail FTVS PPLS103 Swimming II Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 19.03.2019 16:21 Zadání seminární práce, pokyny pro plnění zápočtů z Plav. I a II
detail FTVS PATL089 Athletics I PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 19.03.2019 14:42 Přednáška z ATL. I. - vrh koulí, hod míčkem
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:49 l.jarkovská - etnografický výzkum školy a genderu
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:43 b.thorne
detail FTVS PATL091 Theory and Basic of Athletic Didactics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 18.03.2019 11:05 Přednášky TZD
detail PF   Eva Kučerová Department of Foreign Languages (22-KJ) 18.03.2019 10:26 Certifikáty a ústní část jazykové zkoušky .
detail PF   Eva Kučerová Department of Foreign Languages (22-KJ) 18.03.2019 10:21 Právnická angličtina - termíny zkoušek 2019
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 17.03.2019 18:34 ppt da
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 17.03.2019 16:04 úkol 1
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.03.2019 21:50 Proseminář NZ I. ročník-denní studium-všechny skupiny-změna termínu+požadavek četby+liter
detail FTVS PATL070 Specialization III - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 13.03.2019 15:04 Přednáška - hod kladivem
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.03.2019 14:51 ppt NA
detail FTVS PATL103 Theory and Basic of Athletic Didactics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 08.03.2019 10:41 Přednášky TZD
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.03.2019 16:24 podklady ze setkání 4/3/2019
detail FTVS PATL081N Didactics of Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 27.02.2019 14:52 Lekce 1, studijní materiály i pro PATL082N
detail FTVS   PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 27.02.2019 10:30 KONZULTAČNÍ HODINY
detail FTVS PATL094 Athletics I PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 25.02.2019 21:39 Atl I. KS - teorie
detail FTVS PATL070 Specialization III - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 25.02.2019 21:37 Specializace Vrhy-hody č.3 - Vrh koulí
detail FTVS PATL070 Specialization III - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 25.02.2019 21:35 Specializace Vrhy-hody č.2 - Struktura vrhů
detail FTVS PATL070 Specialization III - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 25.02.2019 21:34 Specializace, přednáška č. 1 - Úvod
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 25.02.2019 16:43 společná práce
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.02.2019 10:43 prezentace 2 + cvičení
detail FTVS PFYB040 Principles of Biochemistry doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 23.02.2019 11:42 zkouškový test
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2019 17:37 link 1
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2019 17:28 příklad zápočtové práce
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2019 06:43 p1
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 16.02.2019 18:48 státní zkouška z analýzy dat (12.2.2019)
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.02.2019 12:37 Upravená tabulka s výsledky testů SZ po 13.2.2019 - kombinované studium
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 11.02.2019 23:24 Výsledky testů SZ denní studium po 6.2.2019
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 11.02.2019 22:43 Výsledky testů SZ - kombinované studium - po 6. 2. 2019
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 05.02.2019 21:58 VÝSLEDKY ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ A ZKOUŠEK Z LATINY: 31. 1. 2019
detail FTVS PPLS101 Theory and Basic of Swimming Didactics Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 04.02.2019 11:06 podklady k předmětu
detail MFF NOFY022 Physics III (Optics) doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO) 28.01.2019 15:11 Poslední termín opravy opravné písemky
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 28.01.2019 10:12 Informace k odborné praxi na SZ - LS 2018-2019
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 26.01.2019 22:05 VÝSLEDKY ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ A ZKOUŠEK Z LATINY: 25. 1. 2019
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 23.01.2019 14:08 Zkouška TP III. - 24.1.2019 - Seznam zkoušejících
detail MFF NOFY022 Physics III (Optics) doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO) 21.01.2019 14:27 Další termín opravy opravné písemky
detail MFF NOFY022 Physics III (Optics) doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO) 15.01.2019 14:43 Výsledky opravy 2. písemky
detail PF HP0291 Business Law I JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. Department of Business Law (22-KOBCHP) 14.01.2019 16:04 Podmínky pro získání zápočtu z předmětu Obchodní právo I
detail FF AAH500127 Specialized Field Trip doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS) 08.01.2019 16:24 referáty k exkurzi 2019 a literatura k nim
detail FF AAH500042 Archival Field Trip doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS) 08.01.2019 16:23 referáty k exkurzi 2019 a literatura k nim
detail FF AAH100090 Specialized field trip doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS) 08.01.2019 16:21 referáty k exkurzi 2019 a literatura k nim
detail FF AAH100072 Specialized Field Trip doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS) 08.01.2019 16:19 referáty k exkurzi 2019 a literatura k nim
detail MFF NOFY022 Physics III (Optics) doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO) 08.01.2019 16:09 Výsledky 2. písemky, podmínky opravy
detail MFF NMET061 Seminar on Projects I RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 04.01.2019 13:26 Program projektového semináře v ZS 2018/2019
detail FTVS PPLS092 Swimming I Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 13.12.2018 06:18 Popis a informace k zápočtovým požadavkům
detail FTVS PPLS102 Swimming I Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 13.12.2018 06:15 Popis a informace k zápočtovým požadavkům
detail FTVS PATL077 Specialization IV - Athletics Jumps Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 06.12.2018 14:50 přednášky specka
detail FTVS PATL017 Muscle strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 23.11.2018 10:49 Přednáška č. 1 ATL. POS.
detail MFF NUAS002 Practical Course in Application Software - Excel 18aNUAS002x01 Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 06.11.2018 10:49 Organizace výuky
detail MFF NUAS022 Practical Course in Application Software - Desktop Publishing 18aNUAS022x01 Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 06.11.2018 10:48 Organizace výuky
detail FTVS PATL110N Adapted Athletics programs PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.10.2018 16:25 Přednášká - plánování RTC
detail FTVS PATL110N Adapted Athletics programs PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 23.10.2018 16:07 přednáška 23.10.
detail 1.LF B00632 Propaedeutics in Internal Medicine Iva Buršová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 19.10.2018 16:18 Stáže z Interní propedeutiky - I. Interní klinika, kllinika hematologie
detail 1.LF B80632 Propaedeutics in Internal Medicine Iva Buršová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 19.10.2018 16:09 Propaedeutics - practicals - 1st Medical Dept. - Haematology + Nefrology
detail HTF LPSY61 Methods and Technics of the Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 13.10.2018 13:23 prezentace_úvod
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 12.10.2018 13:45 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail FTVS PFYB029 Physiology I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 11.10.2018 14:21 Protokoly k praktickým cvičením
detail FTVS PABA059 Biomechanics PhDr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 18.04.2018 12:53 prezentace a otázky ke zkoušce
detail 1.LF B00307 Internal Medicine - Hematology Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 16.04.2018 10:47 5. roč. - 2 týdenní stáže na I. interní klinice AKAD. ROK 2017-2018
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.02.2018 17:06 kdo je zákazníkem sociálních služeb
detail FSV   PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 30.01.2018 12:38 státnice z analýzy dat (ISS) -23. 1. 2018
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.01.2018 14:03 tsp_různé rezorty SPR
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 18:06 analýza kvalitativního textu + strauss a crobin
detail 1.LF B00073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:26 SRZk Otázky Interna 6. ročník
detail 1.LF B80073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:22 Final state exam 6th year - Questions
detail HTF LPSY10 Social Insurance Mgr. Tereza Palánová HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.05.2017 12:25 Prezentace ke zkoušce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.05.2017 08:53 Konzultační hodiny dr. Morávka se přesouvají ze dne 9.5. na 10.5.
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2017 06:10 Zrušení seminární výuky předmětu Ochrana osobních údajů dne 24. 4. 2017 - náhradní term
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2017 06:09 Zrušení seminární výuky dr. Morávka z předmětu Pracovní právo I. dne 24. 4. 2017 - náhrad
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 04.04.2017 08:38 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 4. dubna 2017 (zrušeny z pracovních důvodů)
detail HTF LPSY86 Advanced Crisis Intervention Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2016 14:55 aj literatura ke kurzu
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.04.2016 17:24 ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA KE KURZU
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 14.09.2015 19:43 Určování termínů obhajob a oborových státních zkoušek z obchodního práva
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 17.04.2015 19:37 2. část státní závěrečné zkoušky z oboru obchodního práva - informace
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 19.03.2015 15:03 Zápočet z obchodního práva I.
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 12.03.2014 22:33 Specializovaná státní zkouška z obchodního práva - otázky
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 LAP - German 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Language Centre - German (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail LFP E0110030 Neonatology doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. Oddělení neonatologie (14-361) 25.03.2013 16:52 Podmínka účasti na výuce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Introduction to the Biblical Studies ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 25.05.2011 15:56 Amendment no. 1 to the dean’s measure no. 19/2009 regulating the supervision procedure of studies
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 25.05.2011 15:51 Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 19/2009, kterým se upravuje průběh kontroly studia
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 24.03.2009 09:40 How to sign into e-learnig for students of 1st Faculty of Medicine
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 24.03.2009 09:31 Návod na přihlášení do e-learningu pro studenty 1. LF UK
Number of found notices: 219
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or actualized notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html