Notice-boardNotice-board(version: 243)
Notice search
   Login via CAS
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderActualized Title
detail PF HOPV0038 Introduction to the English Legal System (taught in English) doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 23.03.2023 18:07 termíny blokové výuky
detail PF HPOP0009 Civil Procedure III Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 23.03.2023 15:17 Prezentace přednášky OPP III ze dne 21.3.
detail PF HOPV0037 Insolvency Law Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 23.03.2023 15:15 Prezentace přednášky ze dne 22.3.
detail PedF OPBT4T013A Skiing course PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. Katedra tělesné výchovy (41-KTV) 23.03.2023 10:28 Výsledky opravného testu z lyžování
detail KTF KDKU213 Special Seminar in the Baroque Art 2 PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 23.03.2023 08:27 Exkurze
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 23.03.2023 08:08 Zrušení úředních hodin sekretariátu trestního práva 23.3.2023
detail KTF KHIS165 Medieval Prague and Surroundings prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD) 22.03.2023 21:48 30. března exkurse ke Sv. Janu Nep. na Hradčanech
detail KTF KHIS165 Medieval Prague and Surroundings prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD) 22.03.2023 21:42 23. března exkurse ke Sv. Haštalu
detail PedF   PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 22.03.2023 15:27 konzultační hodny 23.3.
detail PF HPOP0009 Civil Procedure III Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 22.03.2023 09:37 Semináře dr.Pohla - domácí příprava
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 22.03.2023 09:18 Obhajoby dipl. prací na KOP - květen 2023
detail PF HPOP0007 Civil Procedure I 22bHPOP0007x08 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 22.03.2023 09:15 Seminář prof. Mackové v zastoupení dr.Pohla - domácí příprava
detail PF HPOP0103 Diploma seminar II - Public International Law JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. Department of Public International Law (22-KMP) 21.03.2023 21:46 Specifika psaní diplomových prací v oboru Mezinárodní právo veřejné
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 21.03.2023 11:53 Zrušení přednášky Soudního lékařství - 23.3.2023
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 21.03.2023 09:37 Daniel Patěk - zrušení konzultačních hodin 22.3.
detail PF HPOP0007 Civil Procedure I 22bHPOP0007p1 prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 21.03.2023 09:24 Prezentace k přednáškám OPP I
detail PF   JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. Department of Business Law (22-KOBCHP) 20.03.2023 13:44 Konzultační hodiny dr. Joskové
detail PF HPOP0043 Constitutional Law III doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Department of Constitutional Law (22-KUP) 19.03.2023 14:24 Vzorové řešení KLP z ústavního práva - termín 24. února 2023
detail PF HPOP0009 Civil Procedure III doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 17.03.2023 18:38 Přednášky z OPP III - prezentace
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 17.03.2023 12:23 Prezentace dr. Marxe - Bezpečí u lůžka pacienta
detail 1.LF B80410 Internal Medicine - Nephrology doc. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. Department of Nephrology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00511) 17.03.2023 08:41 nephrology 2023
detail PF HP0014 Diploma Seminar I - Envrionmental Law Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 16.03.2023 13:54 Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo životního prostředí
detail FTVS PATL113 Athletics II PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 16.03.2023 08:42 Výsledky testu Atletika II 15.3.2023
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 14.03.2023 16:40 konzultační hodiny
detail PF HPOP0009 Civil Procedure III Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 14.03.2023 09:36 Semináře dr.Pohla - domácí příprava
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 13.03.2023 17:44 Prezentace doc. Sovové - Podnikání ve zdravotnictví
detail PF HPOP0023 Administrative Law III JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 11.03.2023 16:18 Prezentace SP III - Petr Svoboda
detail PF HP0702 Administrative Law II JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 11.03.2023 16:18 Prezentace Správní řízení - Petr Svoboda
detail PF HP0805 Administrative Law IV JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 11.03.2023 16:17 Cvičná KLP na semináře SP IV. 13 a 14.3.2023
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 09.03.2023 20:21 Prezentace dr. Holčapka - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví - kazuistiky
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 09.03.2023 15:49 Děkanský sportovní víkend PF UK 2023
detail PF HPOP0013 Business Law III doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 08.03.2023 18:39 Prezentace k informační přednášce (KLP)
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 06.03.2023 13:43 Cvičné zadání a řešení KLP - Prodaná nevěsta
detail PF HP0015 Diploma seminar I - Public International Law Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 06.03.2023 09:49 Diplomový seminář KMP
detail 1.LF B80304 Internal Medicine - Gastroenterology and Hepatology MUDr. Tomislav Švestka, CSc. 4th Department of Medicine – Department of Gastroenterology and Hepatology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00540) 03.03.2023 10:37 Lecture for gastroenterology and hepatology A3, A4
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 02.03.2023 23:46 Prezentace dr. Široké - Medicínské právo v praxi - kazuistiky
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 02.03.2023 23:45 Prezentace dr. Široké - Zákon o specifických zdravotních službách
detail PF HOPV0037 Insolvency Law Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 02.03.2023 13:19 Prezentace přednášek doc. Smolíka
detail FTVS PATL115N Didactics of Athletics 22bPATL115Np1 Mgr. Jan Feher Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 01.03.2023 16:58 3. přednáška - Atletické soutěže a pravidla atletiky
detail FTVS PFYZ229 Physiotherapy in Sport PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 01.03.2023 10:32 Základy sportovní přípravy
detail PF HP0262 Private International Law and International Trade Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 28.02.2023 10:40 Rušení konzultačních hodin prof. Pauknerové dne 8.3. 2023
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 28.02.2023 09:15 Diplomový seminář březen 2023
detail PF HP0765 Criminal Law IV 22bHP0765p1 JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 26.02.2023 13:46 Přednáška z TP IV. dne 27. února
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 25.02.2023 22:51 Prezentace dr. Šolce - Výzkum
detail PF HOPV0188 Medical Law II Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 25.02.2023 22:50 Prezentace doc. Šustka a dr. Šolce - Transplantace, očkování
detail PF HDPV0107 Medical Law - case study Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 23.02.2023 00:29 Prezentace dr. Ryšky - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví - kazuistiky pohledem soudc
detail FTVS PATL129 Recondition in Sport doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 22.02.2023 16:15 PATL 129 Rekon SP
detail FTVS PATL115NK Didactics of Athletics doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 22.02.2023 16:12 PATL115NK KS
detail FTVS PATL115N Didactics of Athletics doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 22.02.2023 16:11 Patl 115N
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 22.02.2023 11:48 Změna KH LS
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 21.02.2023 10:08 KONZULTAČNÍ HODINY ČLENŮ KATEDRY TP - LS 2022/2023
detail PF HPOP0024 Administrative Law IV JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 20.02.2023 22:50 Semináře SP IV - P. Svoboda
detail PF HP3060 Decision-making Processes in Building Law JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 20.02.2023 22:46 Prezentace StavP - Petr Svoboda
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 20.02.2023 13:47 Nahrávky PVP Zdravotnické právo II.
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 20.02.2023 13:46 Nahrávky PVP Zdravotnické právo - případové studie
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 19.02.2023 13:15 Odpolední posilovna pro fakultní veřejnost opět v provozu od 13.2.2023
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 17.02.2023 12:59 Konzultační hodiny lektorů KTV - LS 2022/2023
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 17.02.2023 00:09 Výsledky Oprav. a dopl. testů - Proseminář SZ - Kombinované studium - po 3. termínu 9.2.23
detail MFF NSWI041 Introduction to Software Engineering doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. Department of Software Engineering (32-KSI) 15.02.2023 16:01 Materiály a instrukce
detail MFF NSWI041 Introduction to Software Engineering doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D. Department of Software Engineering (32-KSI) 14.02.2023 23:14 Instructions
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 14.02.2023 10:59 státnice z analýzy dat (8.2.2023)
detail FTVS PATL123 Sport Specialization 2 - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 13.02.2023 13:02 Struktura vrhů
detail FTVS PATL123 Sport Specialization 2 - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 13.02.2023 12:59 Specializace - úvod - úkoly
detail FTVS PATL113K Athletics II PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 10.02.2023 14:27 Program PATL 113KS Atletika II
detail FTVS PATL123 Sport Specialization 2 - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 10.02.2023 14:27 Program PATL123 Specializace atletika Vrhy
detail FTVS PATL113 Athletics II PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 10.02.2023 14:27 Program PATL 123 Atletika II program
detail FTVS PATL112 Athletics I PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 10.02.2023 11:42 Výsledky testu Atletika I 10.2.2023
detail PF HP0262 Private International Law and International Trade Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 10.02.2023 09:47 Konzultační hodiny v LS 2022/2023 - pedagogové oboru mps a pmo
detail PF HPOP0011 Business Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 10.02.2023 09:44 Konzultační hodiny v LS 2022/2023 - pedagogové oboru obchodní právo
detail PF HP0030 Diploma seminar I - Private International Law and International Trade Law Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.02.2023 12:19 Informace k Diplomovému semináři I - mps a pmo - LS 2022/2023
detail PF HP0007 Diploma seminar I. - Business Law Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.02.2023 12:07 Informace k Diplomovému semináři I - obchodní právo - LS 2022/2023
detail KTF   Mgr. Jiří Kozina, Ph.D. Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD) 09.02.2023 10:46 Anotace
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 08.02.2023 23:44 Výsledky zápočtových testů z latiny - 2. 2. 2023
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 08.02.2023 17:21 Proseminář SZ -výsledky testů k 8.2.23 kombinované studium
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 08.02.2023 17:13 Proseminář SZ -výsledky testů k 8.2.23 prezenční studium
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 08.02.2023 14:21 Rozvrh KTV PF UK pro LS 2022/23
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 07.02.2023 12:25 Termíny odevzdávání DP na KOP v akad. roce 2022/23
detail FTVS PATL112 Athletics I PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 02.02.2023 12:54 Výsledky testu Atletika I 2.2.2023
detail MFF NJAZ052 German for Pre-Intermediate Students II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 01.02.2023 13:48 rozvrh LS 2023
detail MFF NJAZ042 Russian for Pre-Intermediate Students II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 01.02.2023 13:47 rozvrh LS 2023
detail MFF NDIN006 Computer Science Teaching Practice 1 Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 01.02.2023 09:24 Instrukce pro studenty
detail MFF NDIN007 Computer Science Teaching Practice 2 Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 01.02.2023 09:24 Instrukce pro studenty
detail MFF NDIN008 Computer Science Teaching Practice 3 Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 01.02.2023 09:24 Instrukce pro studenty
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 31.01.2023 11:35 státnice z analýzy dat (17.1.2023)
detail PF HP0016 Diploma seminar I - European Law Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 26.01.2023 14:47 Diplomový seminář únor 2023
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 26.01.2023 12:17 Výsledky zápočtových testů z latiny - 20. 1. 2023
detail FTVS PATL121TS Strengthening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 25.01.2023 16:19 Přehled zadaných témat na praktickou zkoušku z posilování
detail PF HP4186 Student Research: Administrative Law Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 25.01.2023 14:53 Návrhy témat SVOČ
detail FTVS PATL112 Athletics I PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 25.01.2023 12:32 Výsledky testu 25.1.2023
detail FTVS PATL121TS Strengthening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 23.01.2023 17:38 Informace ke splnění ZK z posilování pro TŠ LH a basket
detail PF HPOP0011 Business Law I doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 20.01.2023 15:37 Základní informace k seminářům z Obchodního práva I vedené doc. Eichlerovou
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 19.01.2023 15:35 Odevzdáváni DP na KMP
detail FTVS PATL112 Athletics I PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 19.01.2023 11:20 výsledky testu Atletika I 19.1.2023
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 19.01.2023 02:57 Proseminář SZ -výsledky testů po 12.1.23
detail FTVS PATL112 Athletics I PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 17.01.2023 17:15 Výsledky testu Atletika I 17.1.2023
detail FTVS PATL112 Athletics I PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 13.01.2023 10:18 Výsledky testu 10.1.2023
detail MFF NJAZ040 Russian for Beginners II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.01.2023 14:59 rozvrh LS 2023
detail MFF NJAZ084 German for Proficient Students II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.01.2023 14:57 rozvrh LS 2023
detail MFF NJAZ054 German for Advanced Students II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.01.2023 14:56 rozvrh LS 2023
detail MFF NJAZ082 German for Intermediate Students II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.01.2023 14:55 rozvrh LS 2023
detail MFF NJAZ050 German for Beginners II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.01.2023 14:50 rozvrh LS 2023
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 04.01.2023 19:31 Výsledky testů Proseminář SZ Gn - El. El. rozděl.král.
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Department of Theory of Art and Artworks (24-KTUT) 04.01.2023 12:16 Vančát - konzultace v zimním semestru 22-23
detail 1.LF B00410 Internal Medicine - Nephrology doc. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. Department of Nephrology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00511) 23.12.2022 08:38 Informace o výuce
detail PF HPOP0043 Constitutional Law III doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Department of Constitutional Law (22-KUP) 23.12.2022 01:59 Vzory klauzurních prací z ústavního práva
detail PF HPOP0012 Business Law II doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 21.12.2022 15:27 Přednáška - spotřebitelská novela
detail PF HP0703 Administrative Law III JUDr. Ing. Martin Adamec, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 20.12.2022 21:35 Správní právo III - Přednáška č. 12: Odpovědnost za škodu ve veřejné správě
detail FTVS PATL112 Athletics I 22aPATL112p1 Mgr. Jan Feher Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 20.12.2022 17:03 Přednáška 20.12.2022
detail 2.LF D1304039 Pathology Petra Poděbradská Department of Pathology and Molecular Medicine (13-321) 13.12.2022 15:28 Sylabus 2022/2023
detail PF HOPV0187 Medical Law I Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 12.12.2022 14:59 Prezentace doc. Sovové - Okolnosti vylučující protiprávnost a činnost lékaře, riziko a exper
detail FTVS PATL112 Athletics I PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 07.12.2022 13:23 Míček+koule atl. I.
detail FTVS PATL121TS Strengthening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 05.12.2022 16:11 Core trénink + témata k výstupům
detail FTVS PATL121TS Strengthening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 05.12.2022 16:09 Posilování ve vrcholovém sportu
detail PF HOPV0187 Medical Law I Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 28.11.2022 09:16 Prezentace dr. Holčapka - Informovaný souhlas
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.11.2022 21:58 Výsledky testů Prosem. SZ - 1. ročník - Gn. Mojžíš/Desatero
detail 1.LF B03531 Sarcoidosis MUDr. Alena Slováková 1st Department of Tuberculosis and Respiratory Diseases First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00570) 22.11.2022 12:07 Literatura k předmětu
detail PF HOPV0187 Medical Law I Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 21.11.2022 12:08 Prezentace dr. Šolce - Právní vztahy ve zdravotnictví. Profesní komory
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 16.11.2022 15:32 Informace ke KLP ze dne 4.11.2022 - pokračování
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 15.11.2022 14:54 Zadání a řešení KLP ze dne 4.11.2022 a informace k výsledkům v IS
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 14.11.2022 09:59 Úvodní přednáška Diplomového semináře - 9.12.2022
detail FTVS PATL148C Strengt and Conditioning PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 14.11.2022 08:27 Core training
detail PF HOPV0187 Medical Law I Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 13.11.2022 23:18 Prezentace dr. Van Beersel Krejčíkové - Práva pacientů
detail PF HOPV0187 Medical Law I Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 13.11.2022 23:14 Prezentace dr. Široké - Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví
detail FHS   Mgr. Jan Šturma Department of Social and Cultural Anthropology (24-KSKA) 13.11.2022 20:26 test
detail HTF L0162 Latin II Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.11.2022 15:38 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF LBIB19 Latin Language II Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.11.2022 15:37 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0161 Latin I Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.11.2022 15:36 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0163 Latin III Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.11.2022 15:34 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0164 Latin IV Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.11.2022 15:32 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny
detail PF HOPV0187 Medical Law I Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 06.11.2022 23:42 Prezentace dr. Van Beersel Krejčíkové - Trestně právní odpovědnost ve zdravotnictví
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 03.11.2022 15:21 Zadání a řešení KLP ze dne 7.10.2022 a informace k výsledkům v IS
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 02.11.2022 13:50 Termíny obhajob DP pro rok 2023
detail PF HOPV0187 Medical Law I Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 24.10.2022 12:24 Prezentace doc. Šustka - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví
detail PF HOPV0187 Medical Law I Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 17.10.2022 12:17 Prezentace doc. Šustka - Zákona zdravotních službách a nová legislativa ve zdravotnictví
detail FTVS PATL121K Strengthening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 14.10.2022 10:37 Program 121K
detail FTVS PATL121 Strengthening PhDr. Dušan Blažek, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 14.10.2022 10:29 program 121 2022-2023
detail PF HOPV0187 Medical Law I Renata Říhová Department of Medical Law (22-KZP) 10.10.2022 17:01 Prezentace doc. Šustka - Úvod do studia zdravotnického práva
detail FTVS   doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 10.10.2022 16:07 Program PATL122
detail FTVS   doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 10.10.2022 12:19 Program PATL130K 2022/23
detail FTVS PATL130 Model Condition Training Monika Horáková Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 10.10.2022 12:18 Program PATL130 2022/23
detail FTVS PATL126K Athletic conditioning doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 10.10.2022 12:17 program PATL126K 2022/2023
detail FTVS PATL126 Athletic conditioning doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Department of Athletics and Outdoor Sports (51-300500) 10.10.2022 12:16 program PATL126 2022/2023
detail PF   JUDr. Mgr. Marek Dvořák, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 04.10.2022 16:34 Trestní právo III. - odkazy na přednášky
detail PF HP0703 Administrative Law III JUDr. Ing. Martin Adamec, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 03.10.2022 19:58 Správní právo III - odkaz na přednášky
detail PF HPOP0022 Administrative Law II JUDr. Ing. Martin Adamec, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 03.10.2022 19:56 Správní právo II - odkaz na přednášky
detail PF HPOP0008 Civil Procedure II doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 30.09.2022 19:41 forma přednášek OPP II
detail PF   prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 28.09.2022 11:57 Konzultační hodiny prof. Bílkové
detail 2.LF D0105439 Pathology Petra Poděbradská Department of Pathology and Molecular Medicine (13-321) 21.09.2022 14:24 Pravidla výuky 2022-23
detail 2.LF D0105439 Pathology Petra Poděbradská Department of Pathology and Molecular Medicine (13-321) 21.09.2022 14:23 Sylabus
detail 2.LF DA0105439 Pathology Petra Poděbradská Department of Pathology and Molecular Medicine (13-321) 21.09.2022 14:21 Exam
detail 2.LF DA0105439 Pathology Petra Poděbradská Department of Pathology and Molecular Medicine (13-321) 21.09.2022 14:19 Credits
detail 2.LF DA0105439 Pathology Petra Poděbradská Department of Pathology and Molecular Medicine (13-321) 21.09.2022 14:16 Teaching rules
detail PF HPOP0011 Business Law I JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 18.09.2022 15:07 Obchodní právo III (stará akr.) - změna zkouškových otázek
detail PF HPOP0022 Administrative Law II Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 15.09.2022 14:29 Přednášky pro 5 semestr SP II. (nová akreditace)
detail PF HP0703 Administrative Law III Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 15.09.2022 14:27 Přednášky SP III. pro 7 semestr 2022
detail PF HS1012 Administrative Law – Defence of the Diploma Thesis Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 15.09.2022 13:20 Termíny obhajob diplomových prací pro rok 2022/2023
detail PF HS0214 Administrative Law – 2nd Part of the Final State Examination Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 15.09.2022 13:07 2. část SZZK otázky
detail PF HPOP0024 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 15.09.2022 13:03 Seznam předpisů pro KLP z předmětu IV.
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 13.09.2022 15:51 Elearning zdravotnického práva
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 09.09.2022 11:15 státnice z analýzy dat (6.9.2022)
detail PF   Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 14.07.2022 11:18 Termíny odevzdání diplomových prací - Katedra obchodního práva - 2022/2023
detail FTVS PSPH621K Sport Games I Mgr. Michaela Běhanová Sportovní hry (51-600300) 14.06.2022 12:01 Plnění zápočtových požadavků - FLORBAL
detail FTVS PSPH621 Sport Games I Mgr. Michaela Běhanová Sportovní hry (51-600300) 14.06.2022 11:51 Plnění zápočtových požadavků - FLORBAL
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 07.06.2022 23:49 státnice z analýzy dat 1.6.2022
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 10.05.2022 07:12 Konzultační hodiny doc. Morávka dne 10. 5. 2022 ZRUŠENY
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 17.03.2022 12:34 státnice z analýzy dat (15.3.2022)
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 16.02.2022 10:19 Dodatečné termíny na zkoušky z předmětů Pracovní právo II. a Sociální zabezpečení II. -
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 10.02.2022 21:04 státnice z analýzy dat (2.2.2022)
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.02.2022 17:17 Pravidla pro případnou distanční výuku v LS 2021/2022
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 01.02.2022 16:34 státnice z analýzy dat (25.1.2022)
detail PF   prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 05.01.2022 19:44 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail PF   prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 05.01.2022 19:44 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 22.09.2021 18:41 Metody výuky - zimní semestr akademického roku 2021/2022
detail LFP EA0108420 Urology Ing. Lucie Mičolová Urologická klinika (14-420) 21.09.2021 13:35 Important information Urology - credit, exam 2021_2022
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 14.06.2021 11:26 státnice z analýzy dat 2.6.2021
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 01.02.2021 20:35 Státnice analýza dat (26.1.2021)
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.10.2020 17:59 Základní vymezení otázek státní zkoušky z obchodního práva (3. část SZK)
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Respiratory Medicine First Faculty of Medicine Charles University and Thomayer University Hospital (11-00870) 29.09.2020 22:37 Personal protective equipment for students
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Respiratory Medicine First Faculty of Medicine Charles University and Thomayer University Hospital (11-00870) 29.09.2020 21:40 Osobní ochranné pomůcky pro studenty
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:57 Zápočty z předmětu povinného základu Právo sociálního zabezpečení I. – LS 2019/2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:56 Zápočty z předmětu povinného základu Pracovní právo I. – LS 2019/2020
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 LAP - German 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Language Centre - German (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Introduction to the Biblical Studies ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Number of found notices: 195
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or actualized notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html