Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice search
  
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderActualized Title
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 20.09.2021 14:17 Rozvrh - výuka TV - ZS 2021/2022
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 20.09.2021 13:58 Charakteristika cvičebních a plaveckých oddílů TV v ZS 2021/2022
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 20.09.2021 13:43 TP III. - rozpis zkoušejících 21.9.2021
detail 1.LF B00304 Internal Medicine - Gastroenterology and Hepatology MUDr. Tomislav Švestka, CSc. 4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540) 20.09.2021 12:58 Informace pro studenty - obor gastroenterologie a hepatologie
detail PF HS1006 Business Law - Defence of the Diploma Thesis Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 17.09.2021 12:47 Obhajoby diplomových prací a oborové státní zkoušky - Obchodní právo - 38. týden
detail FTVS PFYB100 Human Physiology Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 17.09.2021 10:55 Pro studenty, kteří nesplnili předmět PFYB100 v r. 2020/21, resp. 2019/20
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 16.09.2021 16:42 Fond mobility UK - podzimní kolo
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 16.09.2021 12:04 Termíny odevzdávání dipl. prací na KOP - akad. rok 2021/22
detail KTF KDKU250 Educational Excursion PhDr. Jana Jansová, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 16.09.2021 10:40 Podzimní studijní exkurze.
detail KTF KDKU251 Optional educational Excursion PhDr. Jana Jansová, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 16.09.2021 10:39 Podzimní studijní exkurze.
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 15.09.2021 17:59 KLP - 3.9.2021 - zadání a řešení
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.09.2021 12:54 Výseldky testů - 1. ročník Proseminář NZ po 4.termínu 10.9.2021 prez a komb. studium
detail KTF   PhDr. Jana Jansová, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 15.09.2021 09:46 Výuka doc. Mgr. Jakubce, Ph.D. - Podoby a metody dějin umění ve 2. polovině 20. století
detail PedF OPBX2O114A The Logic Mgr. Tomáš Grulich, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 14.09.2021 16:01 Konzultační hodiny v září 2021 - upřesnění
detail 1.LF B81169 Internal Medicine - Clinic 2 prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. 4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540) 14.09.2021 15:14 4th school year of Dentistry, Seminars special of Internal Medicine
detail FTVS PATL112 Athletics I Monika Horáková Atletika (51-600100) 14.09.2021 14:41 test ze dne 14.9.2021
detail 1.LF B81181 Internal Medicine - Clinic 3 prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. 4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540) 13.09.2021 13:54 5th school year of Dentistry, Seminars special topics of Internal Medicine
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 13.09.2021 09:41 Katedra práva životního prostředí - výběrové řízení - pomocné vědecké studentské síl
detail HTF LPAS13 Verbal Expression Culture I MgA. Alena Špačková HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 10.09.2021 22:31 Výsledky zápočtové písemky
detail 1.LF B01181 Internal Medicine - Clinic 3 Bc. Lenka Valešová 3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolism (11-00530) 10.09.2021 12:56 5. ročník ZL přednášky 2021-2022 kruh 5103 a 5104
detail 1.LF B01181 Internal Medicine - Clinic 3 Bc. Lenka Valešová 3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolism (11-00530) 10.09.2021 12:55 5. ročník ZL přednášky 2021-2022 kruh 5101 a 5102
detail 1.LF B01169 Internal Medicine - Clinic 2 Bc. Lenka Valešová 3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolism (11-00530) 10.09.2021 12:31 Semináře Interna klinika 2 2021-2022
detail 1.LF B01157 Internal Propaedeutics Bc. Lenka Valešová 3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolism (11-00530) 10.09.2021 11:57 Přednášky z INTERNÍ PROPEDEUTIKY 2021-2022
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 10.09.2021 11:31 Úřední hodiny v sekretariátu Katedry obchodního práva do 30.9.2021
detail FTVS PATL112 Athletics I Monika Horáková Atletika (51-600100) 08.09.2021 13:53 test ze dne 8. 9. 2021
detail MFF NJAZ041 Russian for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 08.09.2021 13:32 rozvrh ZS 2021
detail MFF NJAZ039 Russian for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 08.09.2021 13:30 rozvrh ZS 2021
detail MFF NJAZ083 German for Proficient Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 08.09.2021 13:27 rozvrh ZS 2021
detail MFF NJAZ053 German for Advanced Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 08.09.2021 13:26 rozvrh ZS 2021
detail MFF NJAZ081 German for Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 08.09.2021 13:25 rozvrh ZS 2021
detail MFF NJAZ051 German for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 08.09.2021 13:23 rozvrh ZS 2021
detail MFF NJAZ049 German for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 08.09.2021 13:21 rozvrh ZS 2021
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 07.09.2021 14:06 Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška
detail MFF NBCM014 Structure, Dynamics and Functions of Biomembranes RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 07.09.2021 09:50 Úmluva na přednášku
detail MFF NBCM307 Astrobiology RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 07.09.2021 09:49 Úmluva na přednášku
detail MFF NBCM306 How to write and lecture on Science RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 07.09.2021 09:48 Úmluva na přednášku
detail PedF   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 02.09.2021 19:55 konzultace
detail PF   JUDr. Petra Žikovská Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 02.09.2021 09:43 Personální změna na pozici sekretářky Ústavu
detail PF HOPV0190 X JUDr. Petra Žikovská Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 02.09.2021 09:37 Zkouška z PDV II - nový termín
detail PF HP1121 Insolvency Law 20bHP1121p1 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 01.09.2021 08:59 Vypsání nového termínu - 24.9.
detail FTVS PATL112K Athletics I Monika Horáková Atletika (51-600100) 30.08.2021 16:19 test ze dne 30.8.2021
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.08.2021 23:01 Výsledky testů - 1. ročník Proseminář NZ - 3. termín 22.6.2021 prez a komb. studium + termín
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 21.07.2021 18:21 Pomocná vědecká síla KMP - konkurz
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 21.07.2021 18:20 Termín obhajob září 2021
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 29.06.2021 09:09 Výsledky KLP ze dne 18.6.2021 a nahlížení do prací
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 25.06.2021 11:44 KLP 11.6.2021 - nahlížení + zadání a řešení KLP
detail FHS   doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. Department of Historical Studies (24-KHV) 24.06.2021 10:23 Konzultace
detail 2.LF D0105439 Pathology Petra Poděbradská Department of Pathology and Molecular Medicine (13-321) 22.06.2021 15:23 Opravný zápočtový test
detail PF   Ivanka Myslínová Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 22.06.2021 11:55 1. a 2. část státnice v září
detail PF HS1006 Business Law - Defence of the Diploma Thesis Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 21.06.2021 09:58 Termíny odevzdání diplomových prací - Katedra obchodního práva - 2021/2022
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 21.06.2021 01:36 Výsledky testů - 1. ročník Proseminář NZ - 2. termín 18.6.2021 prez a komb. studium
detail PF   JUDr. Mgr. Marek Dvořák Department of Criminal Law (22-KTP) 17.06.2021 11:49 Trestní právo I. - IV. (Playlisty přednášek)
detail FTVS PATL112 Athletics I Monika Horáková Atletika (51-600100) 17.06.2021 09:51 test ze dne 16.6.2021
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 14.06.2021 11:26 státnice z analýzy dat 2.6.2021
detail FTVS PATL115N Didactics of Athletics Monika Horáková Atletika (51-600100) 11.06.2021 11:49 test ze dne 11. 6. 2021 od 11:00
detail FTVS PATL112 Athletics I Monika Horáková Atletika (51-600100) 09.06.2021 12:18 test ze dne 8.6.2021
detail HTF L0162 Latin II Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.06.2021 09:38 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF LBIB19 Latin Language II Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.06.2021 09:37 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0163 Latin III Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.06.2021 09:37 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0161 Latin I Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.06.2021 09:36 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0164 Latin IV Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.06.2021 09:36 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 04.06.2021 16:12 KMP odevzdávání prací - obhajoby září
detail FTVS PATL112 Athletics I PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 04.06.2021 12:15 Test ze dne 4. 6. 2021
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 03.06.2021 15:00 KLP č.2 ze dne 21.05.2021 zadání, řešení a nahlížení do prací
detail PF   JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. Department of Legal History (22-KPD) 26.05.2021 12:28 IV. a V. pokus zápočtu z ŘP II
detail FTVS PATL112 Athletics I Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. Atletika (51-600100) 25.05.2021 15:22 Atletika 1 - výsledky testu - 25.5.2021
detail FTVS PATL114 Theory and Basic of Athletic Didactics Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. Atletika (51-600100) 24.05.2021 17:45 TZD Atletiky - test ze dne 24.5.2021
detail FTVS PATL112 Athletics I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 24.05.2021 12:02 Přípravy na rozcvičení Atletika I - Červinka, hodnocení
detail FTVS PATL112 Athletics I Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. Atletika (51-600100) 21.05.2021 11:27 Atletika 1 - výsledky testu - 20.5.2021
detail FTVS PATL114 Theory and Basic of Athletic Didactics Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. Atletika (51-600100) 21.05.2021 10:07 TZD Atletiky - výsledky testu ze dne 18.5.
detail FTVS PATL114 Theory and Basic of Athletic Didactics Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. Atletika (51-600100) 21.05.2021 10:06 TZD Atletiky - výsledky testu ze dne 20.5.
detail FF APS300113 Sport Psychology Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Department of Psychology (21-KPS) 19.05.2021 08:25 Děti ve sportu
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 17.05.2021 14:41 Zápočtový test - informace
detail FTVS PATL112 Athletics I Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. Atletika (51-600100) 17.05.2021 14:24 Atletika 1 - výsledky testu - 17.5.2021
detail FTVS PSPH621 Sport Games I Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. Sportovní hry (51-600300) 14.05.2021 18:23 Sportovní hry I - test z pravidel softballu
detail FTVS PATL112 Athletics I Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. Atletika (51-600100) 13.05.2021 13:13 Atletika 1 - výsledky testu - 13.5.2021
detail FTVS PATL112 Athletics I Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.05.2021 12:19 Atletika 1 - výsledky testu - 11.5.2021
detail 2.LF D0105439 Pathology Petra Poděbradská Department of Pathology and Molecular Medicine (13-321) 10.05.2021 08:58 Zápočtový test
detail FF APS300113 Sport Psychology Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Department of Psychology (21-KPS) 07.05.2021 15:01 rozhovor na téma vyhoření
detail FF APS300113 Sport Psychology Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Department of Psychology (21-KPS) 07.05.2021 14:55 rozhovor s kolegou sportovním psychologem
detail FF APS300113 Sport Psychology Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Department of Psychology (21-KPS) 07.05.2021 14:53 Úzkost, Self-efficacy, Motivace
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 06.05.2021 16:40 KLP ze dne 23.4.2021 - zadání a řešení
detail FTVS PATL112 Athletics I Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. Atletika (51-600100) 06.05.2021 16:17 Test ze dne 6.5.2021
detail PedF OPBX2O107A Law II Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 05.05.2021 20:57 prezentace
detail PedF OPBX2O131B Elective Course IV - Labour Law Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 05.05.2021 20:51 prezentace
detail FTVS PATL112 Athletics I Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. Atletika (51-600100) 04.05.2021 17:55 Test ze dne 4.5.21
detail PF HP1151 Social Security Law I Mgr. Vladislava Havránková Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 04.05.2021 14:13 Odkaz na přednášku v předmětu Právo sociálního zabezpečení - 5.5.2021 od 14:00 hod.
detail PF HP0852 Public International Law II Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 03.05.2021 13:04 Obhajoby DP - KMP
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 30.04.2021 08:21 KLP - 16.4.2021 - zadání a řešení / nahlížení do KLP
detail FTVS PATL112 Athletics I Mgr. Linda Mejsnarová, Ph.D. Atletika (51-600100) 29.04.2021 15:18 Test ze dne 29.4.21
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 22.04.2021 10:43 Prezentace ing. Gajdáčka - Veřejné zdravotní pojištění v ČR
detail FF APS300113 Sport Psychology Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Department of Psychology (21-KPS) 21.04.2021 10:25 Info ke 4.hodině 4.5.2021
detail FF APS300113 Sport Psychology Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Department of Psychology (21-KPS) 21.04.2021 10:20 Úkol č.2 a č.3
detail FF APS300113 Sport Psychology Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Department of Psychology (21-KPS) 21.04.2021 10:19 Principy PP/Modelový trénink
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 20.04.2021 11:21 Pravidla pro distanční zkoušení
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 20.04.2021 09:33 Zápočtové kolokvium MPS a PMO - náhradní možnost získání zápočtu
detail PF HP0296 Business Law III doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 19.04.2021 20:42 Forma zkoušky z obchodního práva III.
detail PF HP0802 Medical law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 19.04.2021 16:01 Prezentace mgr. Dany Juráskové - Řízení zdravotnického zařízení
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 15.04.2021 15:54 Prezentace dr. Van Beersel Krejčíkové - Otázky začátku a konce života pacienta
detail PF HP0802 Medical law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 15.04.2021 15:51 Prezentace dr. Van Beersel Krejčíkové - Trestně právní odpovědnost ve zdravotnictví
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 15.04.2021 14:09 Aktuální změny v trestním právu hmotném a procesním (20.10.2020)
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 14.04.2021 16:31 Prezentace k přednášce na téma Nekalá soutěž
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 13.04.2021 15:28 Prezentace dr. Van Beersel Krejčíkové - Trestné činy ve zdravotnictví
detail PF HP1323 European Law II JUDr. Michal Říha Department of European Law (22-KEP) 12.04.2021 08:46 Přednáška Evropské právo II. - 12. dubna
detail PF HP0802 Medical law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 09.04.2021 10:56 Prezentace dr. Van Beersel Krejčíkové - Disciplinární odpovědnost ve zdravotnictví
detail PF HP0802 Medical law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 08.04.2021 11:08 Prezentace dr. Marxe - Bezpečí u lůžka pacienta
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 07.04.2021 20:12 Podotázky pro 4. část státní závěrečné zkoušky (nová akreditace)
detail FF APS300113 Sport Psychology Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Department of Psychology (21-KPS) 06.04.2021 15:56 info ke 3.hodině 20.4.2021
detail FF APS300113 Sport Psychology Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Department of Psychology (21-KPS) 06.04.2021 13:19 ÚKOL Č.1
detail FF APS300113 Sport Psychology Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. Department of Psychology (21-KPS) 06.04.2021 13:16 Prezentace 1.a2.hodina
detail PF HP0805 Administrative Law IV prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 05.04.2021 20:32 Odkaz na přednášku 7. 4. 2021 od 16 h
detail PF HP0805 Administrative Law IV prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 30.03.2021 09:59 Odkaz na přednášku 31. 3. 2021 od 16 h
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 28.03.2021 23:46 Prezentace dr. Teska Arnoštová - Inovativní léčba, nové metody v medicíně
detail PF HP0801 Medical Law II JUDr. Mgr. Martin Šolc Centre for Medical Law (22-CZP) 22.03.2021 15:34 Prezentace dr. Šolce - IVF, umělé přerušení těhotenství, náhradní mateřství
detail PF HP0802 Medical law - case study JUDr. Mgr. Martin Šolc Centre for Medical Law (22-CZP) 18.03.2021 10:26 Prezentace dr. Váchy – Etické aspekty poskytování zdravotních služeb – kazuistiky
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 16.03.2021 14:53 Řešení cvičné KLP - Ulice
detail PF HP0006 Diploma seminar I - Criminal Law Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 15.03.2021 15:46 Diplomový seminář - informace
detail PF HP0006 Diploma seminar I - Criminal Law Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 15.03.2021 15:46 Diplomový seminář - prominutí účasti
detail PF HP1323 European Law II JUDr. Michal Říha Department of European Law (22-KEP) 14.03.2021 19:03 Přednáška Evropské právo II.
detail PF HP0801 Medical Law II JUDr. Mgr. Martin Šolc Centre for Medical Law (22-CZP) 11.03.2021 22:32 Prezentace dr. Šolce - Transplantace, očkování
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 11.03.2021 16:45 Proseminář NZ - kombinované studium - zahájení výuky 12.3. ve 14.45 na MS Teams
detail PF HP0802 Medical law - case study JUDr. Mgr. Martin Šolc Centre for Medical Law (22-CZP) 09.03.2021 15:01 Prezentace dr. Ryšky - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví II - kazuistiky pohledem so
detail PF HP1323 European Law II JUDr. Michal Říha Department of European Law (22-KEP) 08.03.2021 08:53 Přednáška Evropské právo II.
detail PF HP0801 Medical Law II JUDr. Mgr. Martin Šolc Centre for Medical Law (22-CZP) 05.03.2021 10:57 Prezentace dr. Šolce - Medicínský výzkum
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 04.03.2021 17:02 Změna rovrhu pro studnety kombinovaného (dálového) studia - první výiuka bude 12.3.!
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 04.03.2021 12:00 státnice z analýzy dat 26.2.2021
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II 20bHP0272p1 doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 03.03.2021 15:58 Přednáška "Vlastnictví" - prezentace 03032020
detail PF HP0802 Medical law - case study JUDr. Mgr. Martin Šolc Centre for Medical Law (22-CZP) 02.03.2021 11:53 Prezentace dr. Holčapka - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví I – kazuistiky
detail PF HPOP0024 X JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 27.02.2021 18:06 Semináře SP IV - Petr Svoboda - studijní podklady
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 26.02.2021 17:05 Prezentace doc. Sovové - Podnikání ve zdravotnictví
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 26.02.2021 13:54 Zadání cvičné KLP - Ulice
detail PF HP0802 Medical law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 24.02.2021 23:33 Prezentace dr. Široké - Medicínské právo v praxi - kazuistiky
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 23.02.2021 13:47 Termíny obhajob diplomových prací v akademickém roce 2020/2021
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 21.02.2021 23:45 Elearning zdravotnického práva
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 21.02.2021 23:44 Prezentace dr. Široké - Zákon o specifických zdravotních službách
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.02.2021 09:28 Výsledky zápočtových testů z latiny - 8. 2. a 11. 2. 2021
detail PF HP0702 Administrative Law II JUDr. Ing. Martin Adamec, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 16.02.2021 22:06 Správní právo II - přednášky v LS - odkaz na MS Teams
detail PF HP0805 Administrative Law IV JUDr. Ing. Martin Adamec, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 16.02.2021 22:06 Správní právo IV - přednášky v LS - odkaz na MS Teams
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 05.02.2021 10:38 Distanční výuka – letním semestru 2020/2021
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 04.02.2021 20:58 Výsledky zápočtových testů z latiny - 28. 1. a 4. 2. 2021
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 01.02.2021 20:35 Státnice analýza dat (26.1.2021)
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.01.2021 16:42 Výseldky testů - 1. ročník Proseminář SZ - 2. termín 22.1.2021 - prez a komb. studium
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.01.2021 11:26 Výsledky zápočtových testů z latiny - 21. 1. 2021
detail FTVS PATL112K Athletics I PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 20.01.2021 06:17 Teoretická přednáška - atletika I. PATL112K
detail FTVS PATL017 Muscle strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.01.2021 15:57 Přednáška atletické poslování - teorie
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.01.2021 07:54 FORMA ZKOUŠEK Z PŘEDMĚTŮ PRACOVNÍ PRÁVO II. A PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ II.
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 06.01.2021 12:09 Literatura k doktorskému studiu pro rok 2020/2021
detail PF HPOP0044 Theory of State doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Department of Constitutional Law (22-KUP) 15.12.2020 21:59 Distanční forma písemné zkoušky z předmětu Státověda
detail PF HS1006 Business Law - Defence of the Diploma Thesis Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 02.12.2020 14:35 Sdělení katedry Obchodního práva k vypracování diplomových prací
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 01.12.2020 09:34 Obchodní právo II - náhradní způsob získání zápočtu - ZS 2020-2021
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 25.11.2020 14:01 Zápočtový test z předmět - Pracovní právo I a Právo sociálního zabezpečení I.
detail PF HP0703 Administrative Law III Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 21.11.2020 11:05 Přednáška v předmětu Správní právo III. - dne 11.11..2020 - odkaz
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 30.10.2020 17:57 Informace garanta k distanční KLP z obchodního práva
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.10.2020 17:59 Základní vymezení otázek státní zkoušky z obchodního práva (3. část SZK)
detail PF HP0701 Administrative Law I JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 26.10.2020 18:55 K přednášce "Subjekty a vykonavatelé veřejné správy" (13.10.2020)
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 05.10.2020 16:15 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 6. 10. a 13.10.2020
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 05.10.2020 12:23 SZZK - vymezení otázek SZZK 4. část 2020-2021
detail FTVS PFYB100 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 05.10.2020 08:50 Podmínky splnění zápočtu a zkoušky, online realizace přednášek a elektronické studijní zd
detail LFP EA0108420 Urology Ing. Lucie Mičolová Klinika urologická (14-420) 30.09.2020 10:25 Information Urology - credit, exam 2020_2021
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Respiratory Medicine First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00870) 29.09.2020 22:37 Personal protective equipment for students
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Respiratory Medicine First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00870) 29.09.2020 21:40 Osobní ochranné pomůcky pro studenty
detail PF HP0703 Administrative Law III 19aHP0703p1 Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 29.09.2020 09:12 Přednáška Správní právo III - středa 30.9., 14:00 hod on-line
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 26.09.2020 14:58 Distanční výuka – katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 25.09.2020 21:22 Státnice analýza dat (22.9.2020)
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I 19aHP0261p1 prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 25.09.2020 09:37 přednáška MPS I 29.9.2020
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 16.09.2020 12:27 Literatura ke státní rigorózní zkoušce
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 15.09.2020 15:43 Výsledky KLP ze dne 13.9.2019 a nahlížení do prací
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 07.09.2020 10:03 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 16.07.2020 13:22 Konzultační hodiny k zápočtovým testům z předmětu Pracovní právo I.
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.07.2020 21:05 Konzultační hodiny k zápočtovým testům z předmětu společného základu Pracovní právo I.
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.07.2020 08:16 Dodatečný zkouškový termín z PP II. a PSZ II. dne 17.7.
detail PF   prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 30.04.2020 17:57 Pauknerová přednáška 28.4.2020
detail PF HD326 Theoretical and methodological specificity of the science of private international law and international trade law prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.04.2020 09:05 Pauknerová přednáška II 29.4.2020
detail PF HD326 Theoretical and methodological specificity of the science of private international law and international trade law prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.04.2020 08:59 Pauknerová přednáška I 29.4.2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:57 Zápočty z předmětu povinného základu Právo sociálního zabezpečení I. – LS 2019/2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:56 Zápočty z předmětu povinného základu Pracovní právo I. – LS 2019/2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 15.04.2020 21:57 Kontrola studia předmětů garantovaných katedrou pracovního práva a práva sociálního zabezpe
detail PF   Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.04.2020 14:06 Katedra Obchodního práva - Způsoby kontroly studia - PVP a VP (distanční výuka)
detail PF HP1171 Constitutional Law I 19bHP1171p1 doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Department of Constitutional Law (22-KUP) 18.03.2020 22:30 Přednáška z ÚP I. - Hlava první Ústavy (prof. Gerloch) - YouTube
detail HTF L0076 Gender in Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.02.2020 11:58 první setkání
detail HTF L0075 Advanced Crisis Intervention Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2020 14:03 sylabus kurzu se základními informacemi
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 31.01.2020 23:25 státnice z analýzy dat 23. 1. 2020
detail PF HS1014 Environmental Law - Defence of the Diploma Thesis Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 07.01.2020 14:00 Obhajoby diplomových prací změna termínu odevzdávání diplomových prací
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.12.2019 11:20 tmsp_ navratil
detail HTF L0055 Social Work Ethics Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.11.2019 21:34 podkladové materiály
detail MFF NOFY077 Introduction to Linux Mgr. Peter Huszár, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 25.10.2019 13:26 domácí stránky
detail HTF L0091 Development Psychology PhDr. Jan Drahoňovský HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.10.2019 10:14 02_Prenatální a novorozenecké období
detail HTF L0086 Introduction to Social and Charity Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.10.2019 10:32 hodina 2 / přednáška
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.04.2019 17:07 teoretická kotva k MI 2
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2019 17:13 MI - techniky, základní info (v Aj)
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:49 l.jarkovská - etnografický výzkum školy a genderu
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:43 b.thorne
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 18:06 analýza kvalitativního textu + strauss a crobin
detail 1.LF B00073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:26 SRZk Otázky Interna 6. ročník
detail 1.LF B80073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:22 Final state exam 6th year - Questions
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 LAP - German 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Language Centre - German (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Introduction to the Biblical Studies ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Number of found notices: 209
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or actualized notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html