Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice search
  
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderActualized Title
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 22.10.2020 23:13 Prezentace doc. Šustka - Úvod do studia zdravotnického práva
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 22.10.2020 23:13 Prezentace doc. Šustka - Zákon o zdravotních službách a nová legislativa ve zdravotnictví
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 22.10.2020 23:12 Prezentace doc. Šustka - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví
detail PF HP1322 European Law I JUDr. Michal Říha Department of European Law (22-KEP) 22.10.2020 16:43 Přednáška Evropské právo I.
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 22.10.2020 15:42 Informace ke KLP konané 9.10.2020 od 16 a 17 hodin
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 22.10.2020 15:39 Informace ke KLP konané 9.10.2020 od 12 a 13 hodin
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 22.10.2020 15:35 Informace ke KLP konané 9.10.2020 od 8 a 9 hodin
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 22.10.2020 15:29 Prezentace doc. Sovové - Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 22.10.2020 15:28 Prezentace doc. Sovové - Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 22.10.2020 15:27 Prezentace doc. Sovové - Trestněprávní odpovědnost ve zdravotnictví
detail 1.LF B00122 Ophthalmology Renáta Jelínková Department of Ophthalmology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00750) 22.10.2020 15:00 Informace ke stáži kruhu 4013
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 22.10.2020 12:53 Změna úředních hodin katedry trestního práva
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 21.10.2020 23:51 Přednáška ZP I. 26. října 2020
detail PF HP0703 Administrative Law III JUDr. Ing. Martin Adamec Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 21.10.2020 23:26 SP III - přednáška č. 4: Správní trestání - prezentace, videozáznam
detail MFF NSWI141 Introduction to Networking 20aNSWI141p3 RNDr. Libor Forst Network and Labs Management Center (32-SISAL) 21.10.2020 18:38 On-line lecture on Oct 28
detail PF   Mgr. Vladislava Havránková Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 21.10.2020 14:44 Úřední hod. na sekreteriátě KPP a PSZ dne 27.10.2020 - zrušeny
detail PF   Mgr. Vladislava Havránková Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 21.10.2020 14:13 Seminární výuka prof. Štangové
detail 1.LF   MUDr. Tomislav Švestka, CSc. 4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540) 21.10.2020 12:21 Upozornění pro studenty
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 21.10.2020 10:35 Fundamental 2
detail PF HP0642 Labour Law II Mgr. Vladislava Havránková Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 21.10.2020 09:26 Pracovní právo II - odkaz na přednášku 21.10.2020
detail PF HP0282 Civil Procedure II 20aHP0282x09 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 20.10.2020 20:14 Otázky k semináři dr. Pohla
detail FF AFSV00351 On the Genealogy of Common Sense Mgr. Petr Glombíček, Ph.D. Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR) 20.10.2020 16:20 Třetí přednáška
detail PF   Ivanka Myslínová Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 20.10.2020 10:58 1. a 2. část státní zkoušky v lednu 2021
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 20.10.2020 08:56 Úřední hodiny v sekretariátu Katedry obch. práva od 20. 10. 2020
detail PF HP0211 Criminalistics 20aHP0211p1 JUDr. Bc. Marek Dvořák Department of Criminal Law (22-KTP) 19.10.2020 09:44 Dnešní přednáška z kriminalistiky - Metody identifikace osob -- odkaz na premiéru přednášky
detail PF   Mgr. Vladislava Havránková Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 19.10.2020 09:39 Provoz sekretariátu KPP a PSZ
detail PF   Mgr. Vladislava Havránková Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 19.10.2020 09:39 Konzultační hodiny na KPP a PSZ
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 18.10.2020 16:04 Úřední hodiny sekretariátu Katedry tělesné výchovy
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 18.10.2020 16:03 Úřední hodiny sekretariátu Katedry práva životního prostředí
detail PF HP1322 European Law I JUDr. Michal Říha Department of European Law (22-KEP) 18.10.2020 15:29 Přednáška Evropské právo I. dne 19. 10.
detail PF   JUDr. Simona Heranová, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 18.10.2020 12:47 Nahlížení do KLP ze dne 24. 9. - změna!
detail PedF   PaedDr. Eva Marádová, CSc. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 18.10.2020 11:42 Změna formy konzultací
detail LFP EA0108420 Urology Ing. Lucie Mičolová Klinika urologická (14-420) 16.10.2020 12:33 UROLOGY course inform. DISTANT FORM 19_10_2020
detail LFP E0108420 Urology Ing. Lucie Mičolová Klinika urologická (14-420) 16.10.2020 11:54 Distanční výuka UROLOGIE pokyny od 19.10.2020
detail FTVS PATL018 Muscle strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 16.10.2020 11:36 Prezentace atletické posilování PATL018
detail PF HP1172 Constitutional Law II doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Department of Constitutional Law (22-KUP) 15.10.2020 23:53 3. přednáška Ústavního práva II. - Řízení před ústavním soudem (dr. Hřebejk) - YouTube
detail PF HP1172 Constitutional Law II doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Department of Constitutional Law (22-KUP) 15.10.2020 23:50 2. přednáška Ústavního práva II. - Postavení moci soudní v úst, systému (prof. Gerloch) -
detail PedF   doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 15.10.2020 18:41 Změna formy konzultací
detail MFF NJAZ039 Russian for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 15.10.2020 18:20 forma výuky a konzultace N a R
detail MFF NJAZ041 Russian for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 15.10.2020 18:19 forma výuky a konzultace N a R
detail MFF NJAZ049 German for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 15.10.2020 18:18 forma výuky a konzultace N a R
detail MFF NJAZ081 German for Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 15.10.2020 18:17 forma výuky a konzultace N a R
detail MFF NJAZ053 German for Advanced Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 15.10.2020 18:14 forma výuky a konzultace N a R
detail MFF NJAZ051 German for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 15.10.2020 18:13 forma výuky a konzultace N a R
detail MFF NJAZ083 German for Proficient Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 15.10.2020 18:11 forma výuky a konzultace N a R
detail PF HP1000 Substantive Civil Law and Civil Procedure - Case-study Test 20aHP1000x01 JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 15.10.2020 17:26 Pokyny k distančnímu konání KLP na KOP dne 16.10.2020 od 12h
detail PF   JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 15.10.2020 14:01 Distanční forma individuálních konzultací na KTP
detail HTF L0061 Current Social Work Matters PhDr. Monika Válková HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.10.2020 12:22 distanční výuka předmětu -Aktuální otázky sociální práce
detail PF HP0703 Administrative Law III JUDr. Ing. Martin Adamec Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 15.10.2020 11:46 SP III - přednáška č. 3: Správní trestání - prezentace, videozáznam
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 14.10.2020 14:17 Konzultační hodiny KTV
detail FTVS   Monika Horáková Atletika (51-600100) 14.10.2020 11:44 Praktické konzultace podzim 2020 se ruší!!!!!!!
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 14.10.2020 08:42 Fundamental Strenghtening 1
detail PF HS1010 Private International Law and International Trade Law - Defence of the Diploma Thesis Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 13.10.2020 14:42 Diplomové semináře pro obor mezinárodního práva soukromého - zimní semestr 2020/2021
detail PF HS1006 Business Law - Defence of the Diploma Thesis Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 13.10.2020 14:39 Diplomové semináře pro obor obchodního práva - zimní semestr 2020/2021
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 13.10.2020 14:21 sekretariát KEP
detail PedF   Mgr. Zuzana Korandová Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 13.10.2020 10:36 Konzultace
detail PF HP1531 Family Policy Mgr. Vladislava Havránková Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 13.10.2020 10:09 Rodinná politika - nový odkaz na online výuku
detail PedF   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 13.10.2020 09:31 změna konzultačních hodin
detail PF   doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 12.10.2020 21:32 Konzultační hodiny doc. Gřivny budou probíhat od 13. 10. 2020 distančně
detail MFF NJAZ039 Russian for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 12.10.2020 20:48 konzultace-dodatek
detail MFF NJAZ041 Russian for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 12.10.2020 20:47 konzultace-dodatek
detail MFF NJAZ049 German for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 12.10.2020 20:47 konzultace-dodatek
detail MFF NJAZ081 German for Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 12.10.2020 20:46 konzultace-dodatek
detail MFF NJAZ053 German for Advanced Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 12.10.2020 20:46 konzultace-dodatek
detail MFF NJAZ051 German for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 12.10.2020 20:45 konzultace-dodatek
detail MFF NJAZ083 German for Proficient Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 12.10.2020 20:45 konzultace-dodatek
detail PF HP0703 Administrative Law III JUDr. Ing. Martin Adamec Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 12.10.2020 17:30 SP III - přednáška č. 2: Správní dozor - videozáznam
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 12.10.2020 13:17 Konzultační hodiny členů katedry trestního práva v zimním semestru 2020/2021
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 12.10.2020 13:13 Stipendijní pobyty v Německu (LS 2020/2021)
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 12.10.2020 13:12 Meziuniverzitní dohody - 2021/2022
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 12.10.2020 12:53 Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 12.10.2020 12:33 Konzultační hodiny dr. Galovcové
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 12.10.2020 12:30 Konzultační hodiny doc. Tlapák Navrátilové
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 12.10.2020 09:40 POZOR ZMĚNA - Konzultační hodiny prof. Jelínka - POZOR ZMĚNA
detail PF   Mgr. Vladislava Havránková Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 12.10.2020 09:25 Konzultační hodiny doc. Vysokajové
detail PF   JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 11.10.2020 21:59 Konzultační hodiny
detail PF HP0703 Administrative Law III JUDr. Ing. Martin Adamec Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 11.10.2020 17:02 SP III - přednáška č. 1: Správní exekuce - videozáznam
detail KTF KHIS043 Seminary of Early Modern Europe History 1 Mgr. Jiří Augustin Čepelák Dean's Office KTF (26-KTF) 10.10.2020 13:27 úvodní kapitoly k problematice raně novověké společnosti
detail MFF NJAZ039 Russian for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.10.2020 22:17 instrukce k hodinám na zoomu
detail MFF NJAZ041 Russian for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.10.2020 22:16 instrukce k hodinám na zoomu
detail MFF NJAZ049 German for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.10.2020 22:15 instrukce k hodinám na zoomu
detail MFF NJAZ081 German for Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.10.2020 22:14 instrukce k hodinám na zoomu
detail MFF NJAZ053 German for Advanced Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.10.2020 22:13 instrukce k hodinám na zoomu
detail MFF NJAZ051 German for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.10.2020 22:13 instrukce k hodinám na zoomu
detail MFF NJAZ083 German for Proficient Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 09.10.2020 22:12 instrukce k hodinám na zoomu
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.10.2020 16:03 Informace k přednáškám ObchP II v zimním semestru 2020/2021
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 09.10.2020 13:27 Konzultační hodiny KPŽP během distanční výuky
detail KTF   Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 09.10.2020 12:15 konzultace
detail PF HP0701 Administrative Law I JUDr. Ing. Martin Adamec Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 09.10.2020 11:07 SP I - přednáška č. 2: Správní status jednotlivce - prezentace, videozáznam
detail PF   JUDr. Simona Heranová, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 09.10.2020 08:18 Konzultační hodiny
detail PF HP0681 Theory of Law I prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU) 08.10.2020 19:45 Příkladmý seznam literatury pro zpracování anotace na semináři prof. Kühna
detail PF HP0681 Theory of Law I prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU) 08.10.2020 19:44 Požadavky na výtah z odborného textu - seminář Z. Kühna
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 08.10.2020 13:54 KLP 24.9.2020 - Nepoctivý Horymír - zadání a řešení KLP, konzultace k nahlížení
detail KTF KDKU077 History of arts and crafts 1 Mgr. Jana Jansová Institute of Christian Art History (26-UDKU) 08.10.2020 11:06 výuka
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 07.10.2020 15:58 Informace ke konzultačním hodinám dr. Brodce v zimním semestru 2020/2021
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 07.10.2020 15:53 Informace ke konzultačním hodinám doc. Lišky v zimním semestru 2020/2021
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 07.10.2020 14:02 Dates and topics of didactic performance for PATL619
detail 1.LF B00122 Ophthalmology Renáta Jelínková Department of Ophthalmology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00750) 07.10.2020 13:52 Informace ke stáži kruhu 4004
detail KTF KDKU090 Visual Culture of the Middle Ages 1 prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 07.10.2020 12:49 Distanční výuka.
detail KTF KDKU003 Christian Iconography 1 prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 07.10.2020 12:48 Distanční výuka.
detail PF   Mgr. Vladislava Havránková Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.10.2020 10:54 Konzultační hodiny doc. Hůrky
detail FSV JKM100 Genres in Radio PhDr. Martin Groman, Ph.D. Department of Media Studies (23-KMS) 06.10.2020 21:27 Online videopřednášky
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 06.10.2020 20:30 Document for Didactic Performance
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 06.10.2020 12:03 Stipendia vlády Švýcarské konfederace
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 06.10.2020 11:29 Viadrina Intl. Program for Graduates (VIP) – Call for Applications 2021
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 06.10.2020 11:27 Informace ke konzultačním hodinám doc. Pfeiffer v zimním semestru 2020/2021
detail PF HP0282 Civil Procedure II doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 06.10.2020 10:59 Úvodní seminář z OPP II - Rámcový program
detail PedF OXKH14KP Consultations Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. Katedra pedagogiky (41-KPG) 06.10.2020 09:08 On-line konzultační hodiny 23.10. 2020 a 2.10. 2020
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 05.10.2020 16:15 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 6. 10. a 13.10.2020
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 05.10.2020 15:22 Introduction - Athletic Muscle Strengthening PATL619
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 05.10.2020 14:45 Vančát konzultace v době mimořádného stavu
detail PF HDPV0138 X 20aHDPV0138x01 Mgr. František Korbel, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 05.10.2020 14:33 Anotace a podklad - prezentace do kurzu Právo na informace, František Korbel, 2020
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 05.10.2020 12:47 Distanční výuka PVP Zdravotnické právo I.
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 05.10.2020 12:23 SZZK - vymezení otázek SZZK 4. část 2020-2021
detail KTF KDKU024 Seminar of Medieval Art 1 prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 05.10.2020 09:39 Pokyny k distanční výuce.
detail PF HP0282 Civil Procedure II 20aHP0282x10 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 05.10.2020 08:52 Podmínky získání zápočtu - semináře dr. Holčapka OPP II
detail FTVS PFYB100 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 05.10.2020 08:50 Podmínky splnění zápočtu a zkoušky, online realizace přednášek a elektronické studijní zd
detail PF HP0282 Civil Procedure II 20aHP0282x04 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 05.10.2020 08:48 Podmínky získání zápočtu - semináře doc. Mackové OPP II
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 03.10.2020 23:26 Nadlimitní zápisy ZP I.
detail MFF NJAZ047 French for Advanced Students I 20aNJAZ047x01 PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. Department of Language Education (32-KJP) 03.10.2020 10:59 Forma výuky a konzultace v ZS 2020/2021
detail MFF NJAZ094 French for Intermediate Students I 20aNJAZ094x01 PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. Department of Language Education (32-KJP) 03.10.2020 10:58 Forma výuky a konzultace v ZS 2020/2021
detail MFF NJAZ045 French for Pre-Intermediate Students I 20aNJAZ045x01 PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. Department of Language Education (32-KJP) 03.10.2020 10:58 Forma výuky a konzultace v ZS 2020/2021
detail FTVS PATL142NK Research in Sport Specialization - Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 02.10.2020 14:30 program výuky
detail FTVS PATL142N Research in Sport Specialization - Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 02.10.2020 14:29 program výuky
detail FTVS PATL088 Special practice II - Coaching - Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 02.10.2020 14:28 program výuky
detail PF HP1531 Family Policy Mgr. Vladislava Havránková Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 02.10.2020 12:30 Rodinná politika - způsob přihlášení do online výuky
detail 1.LF B01319 Endoscopy and Laparoscopy MUDr. Jaromír Petrtýl, CSc. 4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540) 02.10.2020 11:45 PV - Endoskopie a laparoskopie
detail MFF NMMA456 Seminar on Real Functions Theory prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. Department of Mathematical Analysis (32-KMA) 30.09.2020 18:39 K nabízeným tématům 1 a 3
detail MFF   Christopher Donald Good, BA Department of Language Education (32-KJP) 30.09.2020 15:46 konzultace - consultation hours
detail PF HP1322 European Law I Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 30.09.2020 14:45 Rozpis přednášek pro AR 20/21 zimní semestr
detail PF HS1006 Business Law - Defence of the Diploma Thesis Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 30.09.2020 13:29 Termíny odevzdání diplomových prací - Katedra obchodního práva - 2020/2021
detail PF   Michaela Špačková Department of Financial Law and Finances (22-KFP) 30.09.2020 12:00 Výuka KFP a FV v zimním semestru 2020/2021
detail PF HP1172 Constitutional Law II doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Department of Constitutional Law (22-KUP) 30.09.2020 11:51 1. přednáška Ústavního práva II. - ČNB, NKÚ, územní samospráva (dr. Hřebejk) - YouTube
detail LFP EA0108420 Urology Ing. Lucie Mičolová Klinika urologická (14-420) 30.09.2020 10:25 Information Urology - credit, exam 2020_2021
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 30.09.2020 10:21 Termíny obhajob diplomových prací v akademickém roce 2020/2021
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Pneumology First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00870) 29.09.2020 22:37 Personal protective equipment for students
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Pneumology First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00870) 29.09.2020 21:40 Osobní ochranné pomůcky pro studenty
detail PF   doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 29.09.2020 19:45 KOP - distanční výuka - úvodní informace
detail MFF NJAZ070 English for Upper-Intermediate Students I 20aNJAZ070x11 Mgr. Zuzana Hořká Department of Language Education (32-KJP) 29.09.2020 18:39 Distanční výuka v ZS 2020
detail MFF NJAZ070 English for Upper-Intermediate Students I 20aNJAZ070x10 Mgr. Zuzana Hořká Department of Language Education (32-KJP) 29.09.2020 18:38 Distanční výuka v ZS 2020
detail MFF NJAZ070 English for Upper-Intermediate Students I 20aNJAZ070x04 Mgr. Zuzana Hořká Department of Language Education (32-KJP) 29.09.2020 18:37 Distanční výuka v ZS 2020
detail MFF NJAZ071 English for Pre-Intermediate Students I 20aNJAZ071x02 Mgr. Zuzana Hořká Department of Language Education (32-KJP) 29.09.2020 18:36 Distanční výuka v ZS 2020
detail MFF NJAZ092 English for Advanced Ph.D. Students Mgr. Zuzana Hořká Department of Language Education (32-KJP) 29.09.2020 18:35 Distanční výuka v ZS 2020
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Department of Constitutional Law (22-KUP) 29.09.2020 15:58 Distanční výuka na katedře ústavního práva
detail MFF NJAZ078 Spanish for Pre-Intermediate Students I Mgr. Juliana Vacková Wernerová Department of Language Education (32-KJP) 29.09.2020 11:58 Harmonogram ZS a požadavky k zápočtu ze španělštiny pro pokročilé I
detail MFF NJAZ104 Spanish for Intermediate Students I Mgr. Juliana Vacková Wernerová Department of Language Education (32-KJP) 29.09.2020 11:57 Harmonogram ZS a požadavky k zápočtu ze španělštiny prostředně pokročilé I
detail MFF NJAZ078 Spanish for Pre-Intermediate Students I Mgr. Juliana Vacková Wernerová Department of Language Education (32-KJP) 29.09.2020 11:56 Harmonogram ZS a požadavky k zápočtu ze španělštiny pro mírně pokročilé I
detail MFF NJAZ017 Spanish for Beginners I Mgr. Juliana Vacková Wernerová Department of Language Education (32-KJP) 29.09.2020 11:55 Harmonogram ZS a požadavky k zápočtu ze španělštiny
detail PF HP0703 Administrative Law III 19aHP0703p1 Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 29.09.2020 09:12 Přednáška Správní právo III - středa 30.9., 14:00 hod on-line
detail MFF NSWI120 Principles of Computers 20aNSWI120p2 Mgr. Pavel Ježek, Ph.D. Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS) 28.09.2020 22:42 Informace k distanční výuce
detail MFF NSWI120 Principles of Computers 20aNSWI120p1 Mgr. Pavel Ježek, Ph.D. Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS) 28.09.2020 22:39 Informace k distanční výuce
detail MFF NSWI141 Introduction to Networking RNDr. Libor Forst Network and Labs Management Center (32-SISAL) 27.09.2020 19:53 Informace o výuce / Information on teaching
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 26.09.2020 14:58 Distanční výuka – katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 25.09.2020 21:22 Státnice analýza dat (22.9.2020)
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 25.09.2020 10:24 Konzultační hodiny pedagogů Katedry obchodního práva - Zimní semestr 2020/2021
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I 19aHP0261p1 prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 25.09.2020 09:37 přednáška MPS I 29.9.2020
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 25.09.2020 09:20 Organizace výuky v ZS 2020/2021 - Distanční výuka
detail FHS YBFA003 Seminar in Philosophical Text Interpretation 19aYBFA003x21 PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. Liberal Arts and Humanities - Philosophical Module (24-FM) 24.09.2020 17:34 Výuka J. Murgaše při koronavir. omezení výuky, říjen 2020
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 24.09.2020 14:23 diplomový seminář
detail PF HP1322 European Law I Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 24.09.2020 12:18 Sdělení pro studenty o výuce předmětů garantovaných katedrou evropského práva
detail PF HP0292 Business Law II JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 24.09.2020 12:10 Semináře dr. Eichlerové z předmětu Obchodní právo II - základní informace
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 24.09.2020 11:12 Aktuální stipendijní nabídka organizace DAAD
detail PF   JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 23.09.2020 21:09 Info k distanční seminární výuce na KOP
detail MFF NMMA261 Proseminar on Mathematical Analysis 3 20aNMMA261x01 prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. Department of Mathematical Analysis (32-KMA) 23.09.2020 18:23 Prosemiinář z MA 3 - 1. série úloh
detail PF   JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 23.09.2020 16:32 Znění KLP z akademického roku 2018/19 a 2019/20
detail PF   JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 23.09.2020 16:05 Obchodně právní praktikum - informace k distanční výuce a ke způsobu nahrazení úvodního te
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 23.09.2020 14:53 Odevzdávání dipl. prací na KOP pro obhajobu v lednu
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 23.09.2020 12:34 POSILOVNA PF DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA
detail 1.LF B01181 Internal Medicine - Clinic 3 prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. 4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540) 22.09.2020 20:57 On line výuka - změna adresy
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 21.09.2020 23:58 Elearning zdravotnického práva
detail 1.LF B00304 Internal Medicine - Gastroenterology and Hepatology prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. 4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540) 19.09.2020 18:26 Informace pro studenty
detail PF HV2033 Internship at a Prosecution Office doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 17.09.2020 11:48 Neotevření předmětu v ZS ak. roku 2020/2021
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 16.09.2020 12:28 Literatura k doktorskému studiu pro rok 2020/2021
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 16.09.2020 12:27 Literatura ke státní rigorózní zkoušce
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 15.09.2020 15:43 Výsledky KLP ze dne 13.9.2019 a nahlížení do prací
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 14.09.2020 14:44 Soutěž SCIENCE SLAM
detail FTVS PATL112 Athletics I Monika Horáková Atletika (51-600100) 14.09.2020 09:18 test ze dne 10.9.2020 Atletika I, PATL112
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 08.09.2020 13:21 Odevzdávání diplomových prací KMP
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 08.09.2020 11:30 konzultační hodiny zimní semestr 2020/2021
detail MFF NBCM307 Astrobiology RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 07.09.2020 13:54 Úmluva na přednášku
detail MFF NBCM306 How to write and lecture on Science RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 07.09.2020 13:43 Úmluva na přednášku
detail MFF NBCM014 Structure, Dynamics and Functions of Biomembranes RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 07.09.2020 13:43 Úmluva na přednášku
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 07.09.2020 10:04 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 07.09.2020 10:03 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail FTVS PATL112 Athletics I Monika Horáková Atletika (51-600100) 02.09.2020 15:15 test ze dne 2.9.2020 Atletika I, PATL112
detail MFF NJAZ039 Russian for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 02.09.2020 12:27 ROZVRH ZS 2020-21
detail MFF NJAZ041 Russian for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 02.09.2020 12:23 ROZVRH ZS 2020-21
detail MFF NJAZ049 German for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 02.09.2020 12:20 ROZVRH ZS 2020-21
detail MFF NJAZ081 German for Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 02.09.2020 12:17 ROZVRH ZS 2020-21
detail MFF NJAZ053 German for Advanced Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 02.09.2020 12:16 ROZVRH ZS 2020-21
detail MFF NJAZ051 German for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 02.09.2020 12:15 ROZVRH ZS 2020-21
detail MFF NJAZ083 German for Proficient Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 02.09.2020 12:14 ROZVRH ZS 2020-21
detail FTVS PATL112 Athletics I Monika Horáková Atletika (51-600100) 01.09.2020 10:50 test ze dne 26.8.2020 Atletika I, PATL112
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 17.07.2020 14:16 Zadání a řešení KLP ze dne 3.7.2020
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 16.07.2020 13:22 Konzultační hodiny k zápočtovým testům z předmětu Pracovní právo I.
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.07.2020 21:05 Konzultační hodiny k zápočtovým testům z předmětu společného základu Pracovní právo I.
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.07.2020 08:16 Dodatečný zkouškový termín z PP II. a PSZ II. dne 17.7.
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 26.06.2020 11:53 KLP 12.6.2020 - Jeníček a Mařenka - zadání a řešení KLP
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.06.2020 12:27 Proseminář NZ distanční studium - výsledky testů a potrvzení času a místa 3. termínu
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.06.2020 12:25 Proseminář NZ prezenční- opravné a doplňující testy - výsledky a potvrzení času a místa
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.06.2020 23:47 Výsledky doplňujících a opravných testů NZ - distanční studium
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.06.2020 23:35 Výsledky doplňujících a opravných testů NZ - prezenční studium
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.05.2020 11:02 Proseminář NZ - distanční studium - výsledky testů k 27.5.2020
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.05.2020 10:48 Proseminář NZ - výsledky testů k 27.5.2020
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 21.05.2020 09:19 KLP 7.5.2020 - Varovný příběh redaktora Vavřince - zadání a řešení KLP
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.05.2020 19:43 Proseminář NZ distanční studium - výsledky online testů a možnost předtermínu opravy Sk
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.05.2020 19:32 Proseminář NZ prezenční studium - výsledky online testů před posledním online testem
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 13.05.2020 09:18 konzultace per skype
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 13.05.2020 09:13 Prezentace 12. přednášky z II. semestru občanského práva - Autorské právo
detail FTVS PFYB113 Human Physiology Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 07.05.2020 08:42 KONTROLA protokolů z praktických cvičení Fyziologie člověka
detail 1.LF B83012 Internal Medicine - Pneumology 2 MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Pneumology First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00870) 05.05.2020 20:35 Subject Internal medicine-Pneumology 2
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 01.05.2020 15:08 Proseminář NZ dálkové studium - doplňující informace k testům
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 01.05.2020 14:41 Proseminář NZ prezenční studium - výsledky online testu J. spory a J. učedníci a info o dalš
detail PF   prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 30.04.2020 17:57 Pauknerová přednáška 28.4.2020
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 29.04.2020 10:30 prezentace 11. přednášky - správa cizího majetku; svěřenský fond
detail PF HD326 Theoretical and methodological specificity of the science of private international law and international trade law prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.04.2020 09:05 Pauknerová přednáška II 29.4.2020
detail PF HD326 Theoretical and methodological specificity of the science of private international law and international trade law prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.04.2020 08:59 Pauknerová přednáška I 29.4.2020
detail PF HP1323 European Law II JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. Department of European Law (22-KEP) 28.04.2020 23:08 Evropské právo II - Azylová a migrační politika EU
detail 1.LF B83012 Internal Medicine - Pneumology 2 MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Pneumology First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00870) 26.04.2020 17:44 Information for students
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:57 Zápočty z předmětu povinného základu Právo sociálního zabezpečení I. – LS 2019/2020
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:56 Zápočty z předmětu povinného základu Pracovní právo I. – LS 2019/2020
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 22.04.2020 13:25 prezentace 10. přednášky z věcných práv
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 21.04.2020 00:43 Proseminář SZ - Distanční studium - výsledky testů NZ po 17.4.2020 a info o posledním testu a
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 20.04.2020 23:47 Proseminář NZ prezenční studium - výsledky dalšího online testu a info o další výuce
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 20.04.2020 11:09 prezentace 9. přednášky věcných práv
detail PF HP0271 Substantive Civil Law I doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 20.04.2020 09:39 Konzultace pro studenty 5. ročníku
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 15.04.2020 21:57 Kontrola studia předmětů garantovaných katedrou pracovního práva a práva sociálního zabezpe
detail PF HV3031 Preparation for the Business Law State Exam JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. Department of Business Law (22-KOBCHP) 11.04.2020 14:51 Předstátnicová výuka 1
detail PF HP1323 European Law II JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. Department of European Law (22-KEP) 10.04.2020 18:31 Evropské právo II - Svoboda usazování
detail PF HP1323 European Law II JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. Department of European Law (22-KEP) 10.04.2020 18:30 Evropské právo II - Volný pohyb služeb
detail PF   Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.04.2020 14:06 Katedra Obchodního práva - Způsoby kontroly studia - PVP a VP (distanční výuka)
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament 19bL0505x02 Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.04.2020 12:00 Proseminář NZ distanční studium - výsledek on -line testu a další on -line výuka
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament 19bL0505x01 Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.04.2020 11:42 Proseminář NZ prezenční studium - výsledky on -line testu a další on -line výuka
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 08.04.2020 14:15 Prezentace 8. přednášky z věcných práv
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 01.04.2020 13:13 prezentace 7. přednášky věcných práv
detail PF   prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 31.03.2020 15:27 Pauknerová přednáška 31.3.2020
detail PF   19aHP0014x01 Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 30.03.2020 21:08 Změna podmínky absolvování diplomového semináře
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 30.03.2020 11:53 Diplomový seminář z trestního práva, prominutí podmínky účasti
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 25.03.2020 11:12 Prezentace 6. přednášky - pluralitní modality vlastnictví první část
detail FTVS PFYB084 Physiology I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 24.03.2020 22:57 Náhradní přednášky Fyzilogie I
detail FTVS PFYB113 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 24.03.2020 21:02 Náhradní přednášky Fyziologie člověka
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277p1 doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 24.03.2020 09:19 Úvod do rodinného práva - prezentace přednáška 24.3.2020
detail FTVS PFYB113 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 19.03.2020 10:59 Informace o nahrazení praktických cvičení e-learningovým kurzem
detail PF HP1171 Constitutional Law I 19bHP1171p1 doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Department of Constitutional Law (22-KUP) 18.03.2020 22:30 Přednáška z ÚP I. - Hlava první Ústavy (prof. Gerloch) - YouTube
detail PF HP0262 Private International Law and International Trade Law II prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 18.03.2020 20:25 Pauknerová přednáška 3.3.2020
detail 1.LF B00307 Internal Medicine - Hematology Aneta Zumrová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 18.03.2020 13:30 Aktuální informace k výuce 5. ročníku
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.03.2020 17:18 Prosem NZ - Výsledek 1. testu a organizace výuky v době omezení přímého kontaktu
detail FTVS PFYB030 Physiology II MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 15.03.2020 16:55 Náhradní přednášky
detail FTVS PFYB084 Physiology I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 19:25 Náhradní "přednáška"
detail PF   doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 13.03.2020 16:05 prezentace 4. prednasky "Vecna prava"
detail FTVS PFYB030 Physiology II MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 01:09 Zmeškaná praktika
detail FTVS PFYB084 Physiology I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 01:08 Náhradní přednášky
detail FTVS PFYB113 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 11.03.2020 18:48 Zmeškaná přednáška
detail PF HP0765 Criminal Law IV JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. Department of Criminal Law (22-KTP) 11.03.2020 09:33 Cvičná KLP - Mrazík - řešení
detail HTF L0076 Gender in Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.02.2020 11:58 první setkání
detail HTF L0075 Advanced Crisis Intervention Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2020 14:03 sylabus kurzu se základními informacemi
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 18.02.2020 09:33 Informace k zápočtovému testu (náhradní možnost získání zápočtu v letním semestru 2019/2
detail FTVS PFYB113 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 14.02.2020 18:17 Fyziologie člověka - podmínky splnění zápočtu a zkoušky
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 12.02.2020 23:21 Proseminář SZ-Prezenční studium-Doplněné výsledky po oprav.testech 9.1.a22.1.a3.2.a10.2.2020
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 12.02.2020 23:13 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav.testech 9.1.a22.1.a3.2.a10.2.2
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.02.2020 00:03 Proseminář SZ - Prezenční studium-výsledky testů po 3.oprav.termínu 3.2.2020+připomenutí 4.
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.02.2020 23:38 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.a22.1.2020a3.2.20
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 31.01.2020 23:25 státnice z analýzy dat 23. 1. 2020
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.01.2020 16:51 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.a22.1.2020+termí
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.01.2020 16:50 Proseminář SZ - Prezenční studium-výsledky testů po opravách 22.1.2020+další termíny oprav
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.01.2020 20:30 Proseminář SZ - Prezenční studium - výsledky tesů k 9.1.2020 + termíny oprav a zápočtů
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.01.2020 18:36 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.2020 + termíny o
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 08.01.2020 12:27 Distanční studium 1. ročník - Proseminář SZ - Potvrzení termínu posledního testu
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 07.01.2020 18:34 Výsledky zkoušky Antropomotorika 7.1.2020
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 07.01.2020 18:34 Výsledky zkoušky Antropomotorika 7.1.2020
detail PF HS1014 Environmental Law - Defence of the Diploma Thesis Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 07.01.2020 14:00 Obhajoby diplomových prací změna termínu odevzdávání diplomových prací
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.12.2019 13:45 Proseminář SZ - Distanční - výsledky testů Gn, Mojžíš, Jz, Sd, Rt, Samuel, Saul, David, Šl
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.12.2019 12:35 Výsledky prosemináře SZ Gn, Mojžíš, Jz, Sd,Rt, Samuel, Saul, David, Šlm + organizace výuky
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.12.2019 11:20 tmsp_ navratil
detail HTF L0055 Social Work Ethics Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.11.2019 21:34 podkladové materiály
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.11.2019 14:22 Proseminář SZ - výsledky testů - Genesis, Mojžíš + info k organizaci další výuky
detail MFF NOFY077 Introduction to Linux Mgr. Peter Huszár, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 25.10.2019 13:26 domácí stránky
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:54 tsp_různé rezorty SPR
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament 19aL0504x01 Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.10.2019 23:51 Proseminář SZ - Výsledky testů - Genesis
detail HTF L0091 Development Psychology PhDr. Jan Drahoňovský HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.10.2019 10:14 02_Prenatální a novorozenecké období
detail FTVS PPPD070C General Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 16.10.2019 14:01 Office hours
detail HTF L0086 Introduction to Social and Charity Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.10.2019 10:32 hodina 2 / přednáška
detail FTVS PPPD689 Sports Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2019 12:53 Office hours
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.04.2019 17:07 teoretická kotva k MI 2
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2019 17:13 MI - techniky, základní info (v Aj)
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 04.04.2019 12:15 KLAUZURNÍ PRÁCE - Upozornění pro posluchače, kteří budou psát KLP z trestního práva
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:49 l.jarkovská - etnografický výzkum školy a genderu
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:43 b.thorne
detail FTVS   PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 27.02.2019 10:30 KONZULTAČNÍ HODINY
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 16.02.2019 18:48 státní zkouška z analýzy dat (12.2.2019)
detail FTVS PABA059 Biomechanics PhDr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 18.04.2018 12:53 prezentace a otázky ke zkoušce
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 18:06 analýza kvalitativního textu + strauss a crobin
detail 1.LF B00073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:26 SRZk Otázky Interna 6. ročník
detail 1.LF B80073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:22 Final state exam 6th year - Questions
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 LAP - German 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Language Centre - German (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Introduction to the Biblical Studies ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Number of found notices: 308
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or actualized notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html