Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice search
  
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderActualized Title
detail FTVS PATL113 Athletics II PhDr. Pavlína Vostatková Atletika (51-600100) 02.12.2021 17:55 Atletika II přednáška 2.12.2021
detail KTF KDKU315 Selected Chapters from the 19th to 21st Century of Visual Culture 1 PhDr. Mgr. Kateřina Rathouská Štroblová, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 02.12.2021 14:13 Zrušení výuky
detail KTF KDKU264 Netherlandish art 1 PhDr. Olga Kotková, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 02.12.2021 14:11 změna místa výuky.
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 02.12.2021 13:51 Výsledky testů - 1. ročník Proseminář SZ - Testy Gn, Mojžíš/Desatero
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 02.12.2021 13:29 Termíny celokatedrálního zápočtového testu - náhradní způsob získání zápočtu
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 02.12.2021 12:16 Informace k zápočtovým testům konaným v ZS 2021/2022
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.12.2021 16:28 Prezentace doc. Sovové - Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 01.12.2021 10:34 Úprava KH a datumů pro nahlížení do KLP dr. K. Eichlerové dne 8.12.2021
detail PF HPOP0002 X Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 01.12.2021 09:46 OPH II - Věcná práva
detail PF HPOP0031 X JUDr. Mgr. Marek Dvořák Department of Criminal Law (22-KTP) 30.11.2021 18:54 Trestní právo I. - Přednáška dne 1. 12. 2021
detail KTF   prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 30.11.2021 15:08 Zrušení konzultačních hodin.
detail PF HP0282 Civil Procedure II 21aHP0282p1 prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 30.11.2021 14:15 Prezentace k přednáškám
detail PF HV3629 Non-contentious Proceedings in Legal Practice and Theory prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 30.11.2021 14:15 Prezentace k přednáškám
detail PF HP0282 Civil Procedure II 21aHP0282x07 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 30.11.2021 12:05 Semináře dr. Pohla - domácí příprava
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 30.11.2021 11:58 Informace k výsledkům KLP konané dne 12.11.2021 - aktualizace 30.11.2021
detail KTF KDKU032 Synoptic History of Baroque Art 1 Mgr. Ing. Daniela Lunger-Štěrbová, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 29.11.2021 17:07 The Pelican History of Art, Hubala: Baroque and Rococo Art - ke stažení
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.11.2021 13:50 Rušení konzultačních hodin prof. S. Černé 6. a 13. prosince 2021
detail PF   JUDr. Petr Tomášek, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 28.11.2021 21:34 Konzultační hodiny Petra Tomáška dne 8. 12. 2021 - PŘESUNUTÍ na 2. 12. 2021
detail PF HPOP0047 X JUDr. Michal Říha Department of European Law (22-KEP) 28.11.2021 15:32 Přednáška Evropské právo I.
detail PF HPOP0051 Theory of Law I prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU) 26.11.2021 22:16 Seminář prof. Kühna 29. 11. 2021
detail PF HP0282 Civil Procedure II 21aHP0282x07 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 26.11.2021 19:45 Semináře dr. Pohla - domácí příprava
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 26.11.2021 16:41 Prezentace dr. Široké - Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví
detail PF HP0016 Diploma seminar I - European Law Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 25.11.2021 13:34 ZMĚNA Diplomového semináře ke dni 2.12.2021 - distanční formou
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 24.11.2021 15:20 Termíny odevzdávání DP na KMP
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 24.11.2021 10:07 Konzultační hodiny pedagogů Katedry obchodního práva - obor MPS (aktualizace od 24.11.2021)
detail FF AHSV01074 PVP 1 The Nobility and the Seats of Nobility in the Early Modern Period and Modern Era 21aAHSV01074p1 PhDr. Filip Binder Institute of Czech History (21-UCD) 23.11.2021 22:51 Prezentace VII (16. 11.)
detail FF AHSV01074 PVP 1 The Nobility and the Seats of Nobility in the Early Modern Period and Modern Era 21aAHSV01074p1 PhDr. Filip Binder Institute of Czech History (21-UCD) 23.11.2021 22:46 Prezentace VI (9. 11.)
detail PF HPOP0031 X JUDr. Mgr. Marek Dvořák Department of Criminal Law (22-KTP) 23.11.2021 17:55 Trestní právo I. - Přednáška dne 24. 11. 2021
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 23.11.2021 15:47 Barrande Fellowship Programme (Francie)
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 23.11.2021 13:37 Nově vypsané konzultační hodiny prof. M. Pauknerové
detail 1.LF B00304 Internal Medicine - Gastroenterology and Hepatology MUDr. Tomislav Švestka, CSc. 4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540) 23.11.2021 09:35 Semináře gastroenterologie a hepatologie
detail PF HP0006 Diploma seminar I - Criminal Law Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 22.11.2021 12:31 Diplomový seminář - informace
detail HTF L0088 Sociology PhDr. Václav Cimbál, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 21.11.2021 20:26 Prezentace "Sociologie - dějiny I."
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 21.11.2021 00:09 SPORTOVNÍ DEN - Zdravotní cvičení
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 21.11.2021 00:09 SPORTOVNÍ DEN - Podzimní právnická pálka 2021 - turnaj ve stolním tenisu
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 21.11.2021 00:09 SPORTOVNÍ DEN - Volejbalový turnaj PF UK
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 21.11.2021 00:02 Nabídka zimních tělovýchovných kurzů 2022
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 18.11.2021 23:24 Prezentace dr.Holčapka - Informovaný souhlas; teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnic
detail PF HP0282 Civil Procedure II 21aHP0282x07 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 18.11.2021 10:54 Semináře dr. Pohla - 3. domácí úkol
detail PF HP0014 Diploma Seminar I - Envrionmental Law Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 16.11.2021 12:17 Diplomový seminář z tematického okruhu právo životního prostředí
detail PF HS1012 Administrative Law – Defence of the Diploma Thesis Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 16.11.2021 11:58 rozpis termínu obhajob v roce 2021 -2022
detail PF   doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. Department of Politology and Sociology (22-KPS) 16.11.2021 10:03 Termíny diplomového semináře na katedře politologie a sociologie
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 15.11.2021 15:00 Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v Německu (2022)
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 12.11.2021 17:42 Prezentace dr. Šolce - Profesní komory
detail PF HS1010 Private International Law and International Trade Law - Defence of the Diploma Thesis Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 10.11.2021 15:57 Obhajoby DP a oborové závěrečné SZZK - 14.12.2021
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 10.11.2021 09:48 POZOR ZMĚNA - KONZULTAČNÍ HODINY ČLENŮ KATEDRY TP
detail PF   Bc. Tereza Šenoltová Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 09.11.2021 09:58 Termín 1. a 2. části SZZK na ÚPA
detail FTVS PATL112K Athletics I 21aPATL112Kx01 RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 09.11.2021 09:24 Prezentace Atletika I KS (PATL112 KS)
detail PF HPOP0047 X JUDr. Michal Říha Department of European Law (22-KEP) 08.11.2021 11:56 ZMĚNA - přednáška Evropské právo I. 8. listopadu
detail HTF L0088 Sociology PhDr. Václav Cimbál, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 07.11.2021 22:49 Prezentace "Sociologie - úvod"
detail PF HPOP0047 X JUDr. Michal Říha Department of European Law (22-KEP) 07.11.2021 17:00 Přednáška Evropské právo I.
detail PF HOPV0187 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 07.11.2021 13:01 Prezentace dr. Van Beersel Krejčíkové - Trestně právní odpovědnost ve zdravotnictví
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 02.11.2021 12:44 Europaeum Scholars Programme
detail PF HP0030 Diploma seminar I - Private International Law and International Trade Law Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 02.11.2021 10:30 Termíny diplomových seminářů - zimní semestr 2021/2022
detail PF HP0007 Diploma seminar I. - Business Law Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 02.11.2021 10:22 Termíny diplomových seminářů - zimní semestr 2021/2022
detail FTVS PATL142N Research in Sport Specialization - Athletics PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 01.11.2021 14:10 Přednáška - Diagnostika silových schopností
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 01.11.2021 11:54 Konzultační hodiny pedagogů Katedry obchodního práva - obor obchodní právo
detail PF HPOP0047 X JUDr. Michal Říha Department of European Law (22-KEP) 01.11.2021 08:26 Přednáška Evropské právo I.
detail PF HOPV0187 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 28.10.2021 15:23 Prezentace doc. Šustka - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví
detail PF HS1006 Business Law - Defence of the Diploma Thesis Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 27.10.2021 10:14 Termíny odevzdání diplomových prací - Katedra obchodního práva - 2021/2022
detail FTVS PATL121C Strengthening PhDr. Dušan Blažek, Ph.D. Atletika (51-600100) 26.10.2021 13:58 FUNDAMENTALS OF STRENGTHENING,BASIC STRENGTH EXERCISES ENGLISH
detail FTVS PATL121 Strengthening PhDr. Dušan Blažek, Ph.D. Atletika (51-600100) 25.10.2021 20:44 zakladni silova cviceni + cinitele posilovani
detail PF HPOP0047 X JUDr. Michal Říha Department of European Law (22-KEP) 24.10.2021 16:04 Přednáška 25/10
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 23.10.2021 08:44 Konzultační hodiny doc. Morávka
detail PF HPOP0051 Theory of Law I prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU) 22.10.2021 21:58 Příkladmý seznam literatury pro zpracování anotace na semináři prof. Kühna
detail PF HPOP0051 Theory of Law I prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU) 22.10.2021 21:57 Požadavky na výtah z odborného textu - seminář Z. Kühna
detail 1.LF B00410 Internal Medicine - Nephrology doc. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. Department of Nephrology First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00511) 22.10.2021 13:43 Rozvrh od 25.10.2021
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 21.10.2021 16:05 Prezentace doc. Šustka - Zákon o zdravotních službách a nová legislativa ve zdravotnictví
detail PF HPOP0002 X 21aHPOP0002p1 doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 20.10.2021 12:08 Rodinné právo semináře pro studenty
detail FTVS PATL128C Athletic conditioning - winter course PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 20.10.2021 06:41 Basic information about the course
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 19.10.2021 15:08 Konzultační hodiny
detail FTVS PATL121 Strengthening PhDr. Dušan Blažek, Ph.D. Atletika (51-600100) 18.10.2021 22:29 Diagnostika
detail FTVS PATL128 Athletic conditioning - winter course PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 18.10.2021 16:39 Informace ke kurzu PATL128
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 16.10.2021 23:03 Prezentace dr. Van Beersel Krejčíkové - Práva pacientů
detail MFF NJSF101 Semiconductor Detectors in Nuclear and Subnuclear Physics 21aNJSF101p1 prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF) 14.10.2021 14:26 Termín přednášky
detail PF   Bc. Tereza Šenoltová Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 14.10.2021 08:37 Termín odevzdání diplomových prací na ÚPA pro lednovou obhajobu
detail FTVS PATL121C Strengthening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 13.10.2021 08:56 Strengthening1+Core
detail PF HPOP0031 X JUDr. Mgr. Marek Dvořák Department of Criminal Law (22-KTP) 13.10.2021 00:29 TP I. - Druhá přednáška
detail PF HOPV0187 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 11.10.2021 17:37 Prezentace doc. Šustka - Úvod do studia zdravotnického práva
detail FTVS PATL130 Model Condition Training doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:33 program
detail FTVS PATL126K Athletic conditioning doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:33 program
detail FTVS PATL112 Athletics I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:32 program
detail FTVS PATL121C Strengthening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:32 program
detail FTVS PATL113K Athletics II PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:31 Atetikal II program
detail FTVS PATL130K Model Condition Training doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:31 program
detail FTVS PATL126 Athletic conditioning doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:31 program
detail FTVS PATL121 Strengthening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:31 program
detail FTVS PATL113 Athletics II PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:31 program
detail FTVS PATL120K Basics of Athletics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:30 program
detail FTVS PATL120K Basics of Athletics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2021 15:30 program
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 11.10.2021 13:20 SZZK - vymezení otázek SZZK 4. část 2021-2022
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 11.10.2021 12:01 Konzultační hodiny KTV - ZS 2021/2022
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 11.10.2021 11:40 Konzultační hodiny členů katedry trestního práva v ZS 2021/2022
detail PF HV1600 Judicial Decisions in Civil Cases 21aHV1600p1 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 11.10.2021 09:15 Rozpis přednášek
detail PF HPOP0002 X 21aHPOP0002p1 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 06.10.2021 20:04 Prezentace přednášky doc. Hendrychové + dodatek k prednášce
detail FTVS PATL121C Strengthening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 06.10.2021 07:42 Introduction
detail FTVS PATL121 Strengthening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 05.10.2021 22:21 Úvodní přednáška - Posilování
detail FTVS PATL121K Strengthening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 05.10.2021 11:22 program
detail FTVS PATL112K Athletics I RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D. Atletika (51-600100) 05.10.2021 11:19 program
detail FTVS PATL128 Athletic conditioning - winter course PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 05.10.2021 10:50 Zimní kondiční kurz
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 05.10.2021 08:53 Konzultační hodiny doc. Morávka dne 5. 10. 2021 ZRUŠENY
detail FTVS PFYB100 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 04.10.2021 12:16 Podmínky splnění zápočtu a zkoušky, online realizace přednášek a elektronické studijní zd
detail PF   JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 30.09.2021 21:00 Literatura ke státní rigorózní zkoušce pro rok 2021/22
detail PF   JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 30.09.2021 21:00 Literatura k doktorskému studiu pro rok 2021/22
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 23.09.2021 13:15 Diplomový seminář ke dni 2.12.2021
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 23.09.2021 12:33 Posilovna PF pro fakultní veřejnost v provozu od 4.10.2021
detail 1.LF   doc. MUDr. Lucie Kališová, Ph.D. Department of Psychiatry First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00610) 23.09.2021 08:28 Rozvrh předmětu
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 22.09.2021 18:41 Metody výuky - zimní semestr akademického roku 2021/2022
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 22.09.2021 14:36 Elearning zdravotnického práva
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 22.09.2021 13:30 Termíny odevzdávání DP na KMP
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 22.09.2021 12:34 Výsledky KLP ze dne 13.9.2019 a nahlížení do prací
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 22.09.2021 12:33 Výsledky KLP ze dne 18.6.2021 a nahlížení do prací
detail LFP EA0108420 Urology Ing. Lucie Mičolová Urologická klinika (14-420) 21.09.2021 13:35 Important information Urology - credit, exam 2021_2022
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 20.09.2021 14:17 Rozvrh - výuka TV - ZS 2021/2022
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Physical Education (22-KTV) 20.09.2021 13:58 Charakteristika cvičebních a plaveckých oddílů TV v ZS 2021/2022
detail FTVS PFYB100 Human Physiology Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 17.09.2021 10:55 Pro studenty, kteří nesplnili předmět PFYB100 v r. 2020/21, resp. 2019/20
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 16.09.2021 12:04 Termíny odevzdávání dipl. prací na KOP - akad. rok 2021/22
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 15.09.2021 17:59 KLP - 3.9.2021 - zadání a řešení
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.09.2021 12:54 Výseldky testů - 1. ročník Proseminář NZ po 4.termínu 10.9.2021 prez a komb. studium
detail 1.LF B01169 Internal Medicine - Clinic 2 Bc. Lenka Valešová 3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolism (11-00530) 10.09.2021 12:31 Semináře Interna klinika 2 2021-2022
detail 1.LF B01157 Internal Propaedeutics Bc. Lenka Valešová 3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolism (11-00530) 10.09.2021 11:57 Přednášky z INTERNÍ PROPEDEUTIKY 2021-2022
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.08.2021 23:01 Výsledky testů - 1. ročník Proseminář NZ - 3. termín 22.6.2021 prez a komb. studium + termín
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 21.06.2021 01:36 Výsledky testů - 1. ročník Proseminář NZ - 2. termín 18.6.2021 prez a komb. studium
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 14.06.2021 11:26 státnice z analýzy dat 2.6.2021
detail PedF OPBX2O107A Law II Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 05.05.2021 20:57 prezentace
detail PedF OPBX2O131B Elective Course IV - Labour Law Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 05.05.2021 20:51 prezentace
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 30.04.2021 08:21 KLP - 16.4.2021 - zadání a řešení / nahlížení do KLP
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 20.04.2021 11:21 Pravidla pro distanční zkoušení
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 15.04.2021 14:09 Aktuální změny v trestním právu hmotném a procesním (20.10.2020)
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 07.04.2021 20:12 Podotázky pro 4. část státní závěrečné zkoušky (nová akreditace)
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 16.03.2021 14:53 Řešení cvičné KLP - Ulice
detail PF HP0006 Diploma seminar I - Criminal Law Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 15.03.2021 15:46 Diplomový seminář - prominutí účasti
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 11.03.2021 16:45 Proseminář NZ - kombinované studium - zahájení výuky 12.3. ve 14.45 na MS Teams
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 04.03.2021 17:02 Změna rovrhu pro studnety kombinovaného (dálového) studia - první výiuka bude 12.3.!
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 04.03.2021 12:00 státnice z analýzy dat 26.2.2021
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 26.02.2021 13:54 Zadání cvičné KLP - Ulice
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 05.02.2021 10:38 Distanční výuka – letním semestru 2020/2021
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 01.02.2021 20:35 Státnice analýza dat (26.1.2021)
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.01.2021 16:42 Výseldky testů - 1. ročník Proseminář SZ - 2. termín 22.1.2021 - prez a komb. studium
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.01.2021 07:54 FORMA ZKOUŠEK Z PŘEDMĚTŮ PRACOVNÍ PRÁVO II. A PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ II.
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.10.2020 17:59 Základní vymezení otázek státní zkoušky z obchodního práva (3. část SZK)
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 05.10.2020 16:15 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 6. 10. a 13.10.2020
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Respiratory Medicine First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00870) 29.09.2020 22:37 Personal protective equipment for students
detail 1.LF   MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Respiratory Medicine First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00870) 29.09.2020 21:40 Osobní ochranné pomůcky pro studenty
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 26.09.2020 14:58 Distanční výuka – katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 25.09.2020 21:22 Státnice analýza dat (22.9.2020)
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 16.07.2020 13:22 Konzultační hodiny k zápočtovým testům z předmětu Pracovní právo I.
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.07.2020 21:05 Konzultační hodiny k zápočtovým testům z předmětu společného základu Pracovní právo I.
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.07.2020 08:16 Dodatečný zkouškový termín z PP II. a PSZ II. dne 17.7.
detail PF   prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 30.04.2020 17:57 Pauknerová přednáška 28.4.2020
detail PF HD326 Theoretical and methodological specificity of the science of private international law and international trade law prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.04.2020 09:05 Pauknerová přednáška II 29.4.2020
detail PF HD326 Theoretical and methodological specificity of the science of private international law and international trade law prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.04.2020 08:59 Pauknerová přednáška I 29.4.2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:57 Zápočty z předmětu povinného základu Právo sociálního zabezpečení I. – LS 2019/2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:56 Zápočty z předmětu povinného základu Pracovní právo I. – LS 2019/2020
detail PF   doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 15.04.2020 21:57 Kontrola studia předmětů garantovaných katedrou pracovního práva a práva sociálního zabezpe
detail PF   Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.04.2020 14:06 Katedra Obchodního práva - Způsoby kontroly studia - PVP a VP (distanční výuka)
detail PF HP1171 Constitutional Law I 19bHP1171p1 doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Department of Constitutional Law (22-KUP) 18.03.2020 22:30 Přednáška z ÚP I. - Hlava první Ústavy (prof. Gerloch) - YouTube
detail HTF L0075 Advanced Crisis Intervention Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2020 14:03 sylabus kurzu se základními informacemi
detail PF HS1014 Environmental Law - Defence of the Diploma Thesis Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 07.01.2020 14:00 Obhajoby diplomových prací změna termínu odevzdávání diplomových prací
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.12.2019 11:20 tmsp_ navratil
detail HTF L0055 Social Work Ethics Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.11.2019 21:34 podkladové materiály
detail MFF NOFY077 Introduction to Linux Mgr. Peter Huszár, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 25.10.2019 13:26 domácí stránky
detail HTF L0091 Development Psychology PhDr. Jan Drahoňovský HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.10.2019 10:14 02_Prenatální a novorozenecké období
detail HTF L0086 Introduction to Social and Charity Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.10.2019 10:32 hodina 2 / přednáška
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.04.2019 17:07 teoretická kotva k MI 2
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2019 17:13 MI - techniky, základní info (v Aj)
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:49 l.jarkovská - etnografický výzkum školy a genderu
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:43 b.thorne
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 18:06 analýza kvalitativního textu + strauss a crobin
detail 1.LF B00073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:26 SRZk Otázky Interna 6. ročník
detail 1.LF B80073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:22 Final state exam 6th year - Questions
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 LAP - German 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Language Centre - German (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Introduction to the Biblical Studies ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Number of found notices: 185
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or actualized notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html