Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice search
   Login via CAS
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderActualized Title
detail MFF NMMA261 Proseminar on Mathematical Analysis 3 prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. Department of Mathematical Analysis (32-KMA) 12.11.2019 17:39 Proseminář z Matematické analýzy 3 .......1. - 6. série úloh
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 12.11.2019 17:12 Nabídka měsíčních stipendijních pobytů ve Vídni - PhD
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 12.11.2019 17:11 Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v Hamburku - PhD
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 12.11.2019 14:55 International German Language Summer Courses at Heinrich Heine University, Düsseldorf
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 12.11.2019 13:52 Předvánoční turnaje ve volejbalu, stolním tenisu, badmintonu a Core 4 You cvičení
detail MFF NMNM201 Fundamentals of Numerical Mathematics Mgr. Lukáš Vacek Department of Numerical Mathematics (32-KNM) 12.11.2019 13:43 Cvičení 6 a Domácí úkol 3
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 12.11.2019 12:16 Konzultačních hodiny - doc. Práškové
detail PedF   doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 12.11.2019 10:29 výuka doc. Šotolové
detail PF   doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 12.11.2019 10:25 KH - 14.11.2019
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 12.11.2019 09:27 Pomocná vědecká síla - zimní semestr 2019/2020
detail PedF   doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 12.11.2019 08:57 zrušení konzultačních hodin
detail FHS   Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Philosophical Module (24-FM) 12.11.2019 07:20 Zrušení výuky a konzultačních hodin 12. 11.
detail KTF KDKU032 Synoptic History of Baroque Art 1 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 11.11.2019 22:12 Barokní architektura v Anglii - prezentace
detail KTF KDKU212 Seminar in the Baroque 1 PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 11.11.2019 15:34 seminář 12.11. se koná na Strahově
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 11.11.2019 14:51 Konzultační hodiny JUDr. Pokorného 12.11. 2019
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 11.11.2019 14:32 doc. Harald Ch. Scheu - změna konzultačních hodin
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 11.11.2019 14:31 prof. Michal Tomášek - změna konzultačních hodin
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 11.11.2019 14:15 Přesun KH dr.Holčapka ze dne 14.11.
detail KTF KDKU007 Gothic architecture 1 Ing. Petr Macek, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 11.11.2019 13:02 Výuka se dne 11. 11. 2019 koná!
detail FHS   Mgr. Kateřina Jirsová Bachelor's Study Department (24-SBS) 11.11.2019 12:56 Zrušení výuky Mgr. Stanislavy Bouškové - 12.11.
detail PF   Michaela Špačková Department of Financial Law and Finances (22-KFP) 11.11.2019 09:24 změna KH prof. Markové
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.11.2019 14:22 Proseminář SZ - výsledky testů - Genesis, Mojžíš + info k organizaci další výuky
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 08.11.2019 13:29 Oborová zkouška
detail PF   doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 08.11.2019 10:00 Změna konzultačních hodin doc. Gřivny
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 08.11.2019 09:37 Informace ke KLP konanou 8. listopadu 2019
detail KTF KDKU247 Cultural and Social Anthropology 1 Mgr. Jakub Šenovský, Ph.D. Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD) 07.11.2019 16:43 Text na příští přednášku
detail PF HP0681 Theory of Law I prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU) 07.11.2019 13:23 Seminář prof. Kühna 11.11.2019
detail PF HP0014 Diploma Seminar I - Envrionmental Law Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 07.11.2019 11:37 Diplomový seminář z tematického okruhu právo životního prostředí
detail PedF OPBY2P121B Selected Chapters of Chemistry and Biochemistry 19aOPBY2P121Bp1 Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. Katedra pedagogiky (41-KPG) 07.11.2019 10:57 Změna výuky
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 07.11.2019 08:20 podklad pro GTM
detail KTF   doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV) 06.11.2019 21:44 Zrušení konzultačních hodin 11. 11. 2019
detail KTF KBIB027 The New Testament Epistles 1 doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV) 06.11.2019 21:43 Zrušení výuky 14. 11. 2019
detail KTF KBIB115 Structure, Exegesis and Theology of the Letter to the Hebrews doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV) 06.11.2019 21:42 On Tuesday 12. 11. 2019 the class is cancelled
detail MFF NMNM201 Fundamentals of Numerical Mathematics Mgr. Lukáš Vacek Department of Numerical Mathematics (32-KNM) 06.11.2019 17:28 Cvičení 5
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 06.11.2019 15:39 Uzavření odpolední posilovny pro fakultní veřejnost ve dnech 14. a 15.11.2019!
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 06.11.2019 13:45 Konzultační hodiny - zrušení dne 14. 11. a následná změna času
detail PedF   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 06.11.2019 13:14 změna konzultačních hodin
detail KTF KBIB022 Introduction to the Scriptures 1 doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV) 06.11.2019 12:49 Zrušení výuky 12. 11. 2019
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 06.11.2019 11:48 Přednáška_Týden vědy a techniky (Senioři na trhu práce)
detail PF   Mgr. Vladislava Havránková Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 06.11.2019 10:08 Konzultační hodiny prof. Pichrta dne 11.11.2019 - změna
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 06.11.2019 09:09 Diplomový seminář - úvodní přednáška
detail KTF   doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD) 05.11.2019 22:48 Zrušení výuky a konzultačních hodin doc. Marka Šmída
detail KTF KDKU287 European and Bohemian Literature as a Source of Inspiration of Works of Art 1 19aKDKU287p1 doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. Department of Ecclesiastical History and Literary History (26-KCD) 05.11.2019 22:47 Zrušení výuky a konzultačních hodin doc. Marka Šmída
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 05.11.2019 17:52 Konzultace doc. Sovové
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 05.11.2019 17:05 Krátkodobá stipendia pro doktorandy na University of Wrocław
detail KTF KBIB025 Poetical and Wisdom Books 19aKBIB025p1 doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D. Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV) 05.11.2019 14:19 15.11.2019 odpadá výuka
detail KTF KBIB024 Pentateuch and the Historical Books 1 19aKBIB024p1 Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV) 05.11.2019 13:02 oprava předchozího lístku
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 05.11.2019 11:01 Změna konzultačních hodin dr. Bohuslav - 5.11.2019 se ruší
detail KTF KDKU002 The Propedeutic Seminar of Art History 1 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 04.11.2019 11:41 prezentace - cvičení
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 04.11.2019 10:21 Změna konzultačních hodin prof. Jelínka - úterý 5.11.2019
detail FTVS PKIN237N Developmental Anthropomotorics 19aPKIN237Np1 PhDr. Martin Musálek, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 03.11.2019 20:46 Prednaska 1
detail MFF NMET061 Seminar on Projects I 19aNMET061x01 Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 01.11.2019 14:14 Projektový seminář I - program pro ZS 2019/2020
detail KTF KBIB024 Pentateuch and the Historical Books 1 Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D. Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV) 01.11.2019 11:00 Přednáška 15. 11. odpadá
detail PF HP1000 Substantive Civil Law and Civil Procedure - Case-study Test 19aHP1000x01 JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 01.11.2019 09:54 KLP: řešení + výsledky + nahlížení
detail FTVS PATL017 Muscle strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 01.11.2019 09:06 Přednáška atletické poslování č. 1
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 31.10.2019 12:27 prezentace 5
detail FF AAH100052 Modern Diplomatics doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS) 30.10.2019 11:40 Ukázky 3 a 4
detail MFF NMNM201 Fundamentals of Numerical Mathematics Mgr. Lukáš Vacek Department of Numerical Mathematics (32-KNM) 29.10.2019 14:46 Cvičení 4
detail MFF NMNM201 Fundamentals of Numerical Mathematics Mgr. Lukáš Vacek Department of Numerical Mathematics (32-KNM) 29.10.2019 14:44 Cvičení 3 a Domácí úkol 2
detail FF ASV200011 History of Scandinavia I doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS) 29.10.2019 12:53 Časopisy ke skandinávským dějinám
detail FF ADK200011 History of Scandinavia I doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS) 29.10.2019 12:52 Časopisy ke skandinávským dějinám
detail FF ANO200011 History of Scandinavia I doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS) 29.10.2019 12:50 Časopisy ke skandinávským dějinám
detail KTF KDKU002 The Propedeutic Seminar of Art History 1 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 29.10.2019 12:31 prezentace - specifické části prostoru
detail KTF KDKU032 Synoptic History of Baroque Art 1 Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 28.10.2019 20:17 Barokní architektura ve střední Evropě - prezentace
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.10.2019 15:05 Proseminář SZ - prezenční - doplnění k organizaci výuky
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.10.2019 12:52 Proseminář SZ - prezenční - doplněné výsledky 1. testu a info ke změně a organizaci výuky
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 25.10.2019 15:39 Přímá meziuniverzitní spolupráce (Ph.D.)
detail PF HS1006 Business Law - Defence of the Diploma Thesis Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 25.10.2019 14:21 Obhajoba DP a spec. státnice dne 25.11.2019
detail MFF NOFY077 Introduction to Linux Mgr. Peter Huszár, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 25.10.2019 13:26 domácí stránky
detail FTVS PATL018 Muscle strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 25.10.2019 10:36 Atl. posil. teorie
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 13:51 termín odevzdání prvního úkolu do 15/11/2019 včetně
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:56 rozvržení jednotlivých témat kurzu / předmětu
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:56 rozvržení jednotlivých témat kurzu / předmětu
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:55 rozvržení jednotlivých témat kurzu / předmětu
detail HTF L0074 Advanced Community Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:55 rozvržení jednotlivých témat kurzu / předmětu
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:55 prezentace 1
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:55 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:54 tsp_různé rezorty SPR
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:54 otázky do testu
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 24.10.2019 10:53 Zápočtové kolokvium MPS a PMO - náhradní možnost získání zápočtu
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 24.10.2019 10:41 Termín diplomového semináře
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:13 prezentace 1
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 prezentace 1
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:11 záznam práce při setkání 3/10/2019
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:11 prezentace 2
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:11 prezentace 2
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:10 prezentace 2
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 06:14 prezentace 4
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 06:14 prezentace 4
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 06:12 prezentace 4
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 23.10.2019 17:10 Nabídka zimních TV kurzů 2020 s KTV PF
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 23.10.2019 14:35 Mezinárodní smlouvy
detail PF HV2076 Current Topics of Constitutional Law JUDr. Jan Grinc, Ph.D. Department of Constitutional Law (22-KUP) 23.10.2019 09:23 Nejbližší program vědeckého semináře Aktuální otázky ústavního práva
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament 19aL0504x01 Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.10.2019 23:51 Proseminář SZ - Výsledky testů - Genesis
detail FTVS   Mgr. Kateřina Jasanská Plavecké sporty (51-600500) 22.10.2019 13:34 Konzultační hodiny zimní semestr 2019/2020
detail HTF L0091 Development Psychology PhDr. Jan Drahoňovský HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.10.2019 10:14 02_Prenatální a novorozenecké období
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 18.10.2019 11:18 ZTVK seznam kurzů 20
detail PF HP0273 Substantive Civil Law III 19aHP0273x21 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 18.10.2019 10:53 Příprava na seminář dr.Petrova
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 18.10.2019 10:37 Informace ZTVK na nástěnku 20
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 18.10.2019 10:33 Charakteristika ZTVK 2020
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 17.10.2019 11:41 základní modelová varianta vypracování úkolu 1 (CARS)
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Department of Physical Education (22-KTV) 17.10.2019 10:06 AM přespolní běh
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 17.10.2019 07:27 prezentace 3 - profesionální projekt, charakteristické rysy
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 17.10.2019 07:25 prezentace 3 - ZVO
detail FTVS   PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 16.10.2019 21:08 Fundamental 2
detail FTVS   PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 16.10.2019 21:06 Introduction
detail PF HP3060 Decision-making Processes in Building Law 19aHP3060p1 JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 16.10.2019 18:08 Schéma StavZ
detail FTVS PPPD070C General Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 16.10.2019 14:01 Office hours
detail FF AAH100052 Modern Diplomatics doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS) 16.10.2019 11:05 Ukázky 1 a 2
detail HTF L0006 Culture of the Spoken Word I MgA. Alena Špačková HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 15.10.2019 18:52 Konzultační hodina
detail PF HP0015 Diploma seminar I - Public International Law Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 15.10.2019 14:30 Diplomový seminář KMP
detail HTF L0086 Introduction to Social and Charity Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.10.2019 10:32 hodina 2 / přednáška
detail FF APS100046 History of Psychology I 19aAPS100046p1 PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. Department of Psychology (21-KPS) 14.10.2019 19:18 Prezentace k první přednášce ...
detail MFF NMNM201 Fundamentals of Numerical Mathematics Mgr. Lukáš Vacek Department of Numerical Mathematics (32-KNM) 14.10.2019 17:42 Cvičení 1 a domácí úkol 1
detail MFF NMNM201 Fundamentals of Numerical Mathematics Mgr. Lukáš Vacek Department of Numerical Mathematics (32-KNM) 14.10.2019 17:42 Cvičení 2
detail PF   Ivanka Myslínová Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 14.10.2019 11:12 1. a 2. část státní zkoušky v lednu 2020
detail PedF   doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Katedra psychologie (41-KPSY) 11.10.2019 21:56 Konzultační hodiny na katedře psychologie - ZS 2019/2020
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 11.10.2019 14:20 Zkouškové otázky ke SZZK z Obchodního práva
detail FTVS PPPD689 Sports Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2019 12:53 Office hours
detail FTVS   PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 09.10.2019 12:39 Fundamental Strenghtening 1
detail PF HP0030 Diploma seminar I - Private International Law and International Trade Law Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.10.2019 09:55 Diplomový seminář z MPS a PMO v zimním semestru akad. roku 2019/2020
detail PF HP0007 Diploma seminar I. - Business Law Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.10.2019 09:51 Diplomový seminář z Obchodního práva v zimním semestru akad. roku 2019/2020
detail PF HP0681 Theory of Law I prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU) 08.10.2019 18:37 Příkladmý seznam literatury pro zpracování anotace na semináři prof. Kühna
detail PF HP0681 Theory of Law I prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M. Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU) 08.10.2019 18:29 Požadavky na výtah z odborného textu - seminář Z. Kühna
detail FTVS PPLS061 Aqua-fitness Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 04.10.2019 14:26 podklady k předmětu
detail PedF OKNSP18131 Special Education - Adult Age doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 03.10.2019 16:25 uvedení do předmětu, organizace, témata
detail FTVS   Monika Horáková Atletika (51-600100) 01.10.2019 14:03 Praktické konzultace - podzimní termín 2019
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 30.09.2019 13:36 Odevzdávání diplomových prací na KOP v akad. roce 2019/20
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 26.09.2019 10:42 Informace k nadlimitnímu zápisu - ZS 2019/2020
detail FHS   PhDr. Pavel Farkas, DiS. Department of Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS) 25.09.2019 22:51 Změna semestru výuky
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 25.09.2019 12:54 Termíny obhajob diplomových prací v akademickém roce 2019/2020
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 25.09.2019 12:48 Odevzdávání DP - KMP
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 24.09.2019 10:18 Vančát - konzultační hodiny v zimním semestru 2019/20
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 24.09.2019 10:06 Termíny blokových kurzů v zimním semestru 2019/2020 - Vančát
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 23.09.2019 21:21 Klausurní práce ze dne 13.9.2019 - zadání + řešení
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 23.09.2019 13:29 Výsledky KLP ze dne 13.9.2019 a nahlížení do prací
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 20.09.2019 12:55 Výsledky KLP z 6.9.2019, konzultační hodiny k nahlížení, zadání a řešení - Robin Hood a
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 13.09.2019 09:45 Informace k odborné praxi na SZ - Zimní semestr 2019/20
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 10.09.2019 12:50 Charakteristika cvičebních a plaveckých oddílů TV v ZS 2019/2020
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 10.09.2019 12:49 Výuka TV ZS 2019/2020
detail FTVS PATL089 Athletics I Monika Horáková Atletika (51-600100) 09.09.2019 15:02 Test Atletika 1 ze dne 6. 9. 2019
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 05.09.2019 13:51 Změna dodatečného termínu (5. termín) pro testy Prosem. NZ - prezenční a kombinované studium
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 04.09.2019 12:57 Konzultační hodiny ZS 2019/2020
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 28.08.2019 11:51 Odpolední posilovna PF pro fakultní veřejnost v provozu od 2.9.2019
detail PF HV2026 Internship - Ministry of Foreign Affaires of the CR I Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 22.07.2019 12:21 Odborná praxe - praxe na Ministerstvu zahraničních věcí ČR I. - HV2026
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.07.2019 11:47 Proseminář NZ I. ročník kombinované studium - výsledky po 4. opravném termínu 26.6.2019
detail PF   Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 28.06.2019 12:14 Katedra obchodního práva - termíny odevzdání diplomových prací v akad. roce 2019/2020
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.06.2019 19:19 Proseminář NZ - prezenční studium -výsledky po 3. opravném termínu
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 12.06.2019 07:28 státnice 5.6.2019
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.06.2019 01:13 Proseminář NZ - prezenční studium - výsledky 1-7 testů po 2. opravném termínu
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.06.2019 01:00 Proseminář NZ - kombinované studium -výsledky po 2. opravném termínu
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 03.06.2019 00:24 Proseminář NZ denní studium - výsledky po 1. op. termínu
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 03.06.2019 00:11 Proseminář NZ - KOMNBINOVANÉ studium - Výsledky po 1. oprav. termínu
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 30.05.2019 00:45 Výsledky testů - proseminář NZ PREZENĆNÍ studium + docházka + změna termínu oprav. testů
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 29.05.2019 22:18 Proseminář NZ - KOMBINOVANÉ studium - výsledky testů + změna termínu pro dopl. a oprav. testy
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.05.2019 15:53 Prosem. NZ - všechny skupiny - prezenční a distanční studium - termíny pro zápočty a opravn
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.05.2019 02:35 Proseminář NZ - výsledky testů a náhradní výuka za 16.5.2019 + poslední test
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 01.05.2019 08:47 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.04.2019 01:36 Proseminář NZ - kombinované studium - testy 1- 4
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.04.2019 00:27 Proseminář NZ denní studium - výsledky testů 1- 3
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.04.2019 17:07 teoretická kotva k MI 2
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2019 17:13 MI - techniky, základní info (v Aj)
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 04.04.2019 12:15 KLAUZURNÍ PRÁCE - Upozornění pro posluchače, kteří budou psát KLP z trestního práva
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:49 l.jarkovská - etnografický výzkum školy a genderu
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:43 b.thorne
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.03.2019 21:50 Proseminář NZ I. ročník-denní studium-všechny skupiny-změna termínu+požadavek četby+liter
detail FTVS   PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 27.02.2019 10:30 KONZULTAČNÍ HODINY
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 16.02.2019 18:48 státní zkouška z analýzy dat (12.2.2019)
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.02.2019 12:37 Upravená tabulka s výsledky testů SZ po 13.2.2019 - kombinované studium
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 11.02.2019 23:24 Výsledky testů SZ denní studium po 6.2.2019
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 11.02.2019 22:43 Výsledky testů SZ - kombinované studium - po 6. 2. 2019
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 23.01.2019 14:08 Zkouška TP III. - 24.1.2019 - Seznam zkoušejících
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 12.10.2018 13:45 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail FTVS PABA059 Biomechanics PhDr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 18.04.2018 12:53 prezentace a otázky ke zkoušce
detail 1.LF B00307 Internal Medicine - Hematology Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 16.04.2018 10:47 5. roč. - 2 týdenní stáže na I. interní klinice AKAD. ROK 2017-2018
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.02.2018 17:06 kdo je zákazníkem sociálních služeb
detail FSV   PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 30.01.2018 12:38 státnice z analýzy dat (ISS) -23. 1. 2018
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 18:06 analýza kvalitativního textu + strauss a crobin
detail 1.LF B00073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:26 SRZk Otázky Interna 6. ročník
detail 1.LF B80073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:22 Final state exam 6th year - Questions
detail HTF LPSY10 Social Insurance Mgr. Tereza Palánová HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.05.2017 12:25 Prezentace ke zkoušce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.05.2017 08:53 Konzultační hodiny dr. Morávka se přesouvají ze dne 9.5. na 10.5.
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2017 06:10 Zrušení seminární výuky předmětu Ochrana osobních údajů dne 24. 4. 2017 - náhradní term
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2017 06:09 Zrušení seminární výuky dr. Morávka z předmětu Pracovní právo I. dne 24. 4. 2017 - náhrad
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 04.04.2017 08:38 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 4. dubna 2017 (zrušeny z pracovních důvodů)
detail HTF LPSY86 Advanced Crisis Intervention Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2016 14:55 aj literatura ke kurzu
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.04.2016 17:24 ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA KE KURZU
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 14.09.2015 19:43 Určování termínů obhajob a oborových státních zkoušek z obchodního práva
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 17.04.2015 19:37 2. část státní závěrečné zkoušky z oboru obchodního práva - informace
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 19.03.2015 15:03 Zápočet z obchodního práva I.
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 12.03.2014 22:33 Specializovaná státní zkouška z obchodního práva - otázky
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 LAP - German 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Language Centre - German (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail LFP E0110030 Neonatology doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. Oddělení neonatologie (14-361) 25.03.2013 16:52 Podmínka účasti na výuce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Introduction to the Biblical Studies ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 25.05.2011 15:56 Amendment no. 1 to the dean’s measure no. 19/2009 regulating the supervision procedure of studies
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 25.05.2011 15:51 Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 19/2009, kterým se upravuje průběh kontroly studia
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Number of found notices: 210
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or actualized notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html