Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice search
  
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderActualized Title
detail PF HP0702 Administrative Law II JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 30.05.2020 17:06 Zápočet SP II - dr. P. Svoboda
detail FTVS PSPH621 Sport Games I Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. Sportovní hry (51-600300) 28.05.2020 22:05 Sportovní hry I - test z pravidel softballu
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 28.05.2020 15:24 Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška
detail PF HP0703 Administrative Law III Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 27.05.2020 16:02 KLP č. 2 - ze dne 15.5.2020
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.05.2020 11:02 Proseminář NZ - distanční studium - výsledky testů k 27.5.2020
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.05.2020 10:48 Proseminář NZ - výsledky testů k 27.5.2020
detail PF HP2070 Media Law 19bHP2070p1 JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 26.05.2020 20:38 Informace ke zkoušce z Mediálního práva (HP2070)
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 26.05.2020 14:11 I. opravný termín písemné části závěrečné kombinované zkoušky z předmětu EP II.
detail HTF L0109 Social Diagnostics and Consultancy II Mgr. Sylvie Stretti HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 26.05.2020 12:00 výsledky online testu Soc. dg. a poradenství 22.5.2020
detail HTF LPSY23 Social Diagnostics and Counselling II Mgr. Sylvie Stretti HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 26.05.2020 11:57 Výsledky online testu Soc. dg. a poradenství 22.5.2020
detail PF HP2019 Intellectual Property Law II JUDr. Petra Žikovská Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 25.05.2020 17:32 test PDV II - info k Moodle testu
detail HTF L0076 Gender in Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 25.05.2020 12:33 doing gender
detail PF HP0391 Environmental Law I Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 25.05.2020 09:53 Zápočtové testy z PŽP I - distanční forma
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 24.05.2020 18:31 Konzultace Vančát
detail PF HP0285 Civil Procedure III 19bHP0285p1 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 21.05.2020 13:48 Distanční zkoušení - MS Teams
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277p1 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 21.05.2020 13:47 Distanční zkoušení - MS Teams
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II 19bHP0272p1 Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 21.05.2020 13:46 Distanční zkoušení - MS Teams
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 21.05.2020 10:17 Konzultační a úřední hodiny Katedry tělesné výchovy
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 21.05.2020 09:19 KLP 7.5.2020 - Varovný příběh redaktora Vavřince - zadání a řešení KLP
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 20.05.2020 23:54 Upozornění! Posilovna na PF uzavřena!
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 20.05.2020 14:52 Konzultační hodiny prof. Jelínka
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 20.05.2020 14:52 Konzultační hodiny členů katedry trestního práva ve zkouškovém období
detail PF HP0262 Private International Law and International Trade Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 19.05.2020 14:00 Zpráva ke zkouškovým termínům
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.05.2020 19:43 Proseminář NZ distanční studium - výsledky online testů a možnost předtermínu opravy Sk
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.05.2020 19:32 Proseminář NZ prezenční studium - výsledky online testů před posledním online testem
detail PF   prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. Department of Legal History (22-KPD) 18.05.2020 10:54 Sdělení všem studentům římského práva týkající se testů a zkoušek z tohoto oboru
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. Department of Economics (22-KNH) 17.05.2020 16:10 Konzultační hodiny členů katedry NH
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 16.05.2020 09:42 řešení k poslednímu samostudiu
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 16.05.2020 09:40 řešení k poslednímu samostudiu
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 14.05.2020 14:58 Přednáška doc. Lišky dne 14.5.2020
detail KTF KDKU251 Optional educational Excursion Mgr. Jana Jansová Institute of Christian Art History (26-UDKU) 14.05.2020 12:34 Zápočet
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 14.05.2020 09:53 Konzultační hodiny pedagogů Katedry obchodního práva - zkouškové období LS 2019/2020
detail PF HP0296 Business Law III doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 13.05.2020 19:41 Přednáška - spotřebitelské smlouvy
detail PF   prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera Department of Legal History (22-KPD) 13.05.2020 15:53 Informace o zkouškách prof. Tretery a doc. Horáka
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 13.05.2020 13:19 Upozornění při zápisu na zkoušky
detail PF HP1121 Insolvency Law Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 13.05.2020 11:49 Vypsání nového zkouškového termínu
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 13.05.2020 09:18 konzultace per skype
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 13.05.2020 09:13 Prezentace 12. přednášky z II. semestru občanského práva - Autorské právo
detail KTF KSTE417 World religions and religious movements ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. Department of systematic Theology and Philosophy (26-KST) 12.05.2020 21:10 Zkouška z předmětu Světová náboženství (KSTE 417)
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 12.05.2020 14:40 MPV II přednáška
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 12.05.2020 14:39 MPV II přednáška
detail PF HV3021 French Grammar in legal texts II 19bHV3021x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 12.05.2020 11:15 Ukončení distanční kontroly studia
detail 1.LF B00122 Ophthalmology Renáta Jelínková Department of Ophthalmology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00750) 12.05.2020 07:49 Informace k distanční výuce
detail PF HP0281 Civil Procedure I JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 11.05.2020 17:07 Přednáška Opp I 12. 5.
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 11.05.2020 13:41 Obhajoby diplomových prací KMP - odevzdání do 15.4.2020
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 11.05.2020 13:02 Nahlížení do únorové KLP - finální rozpis u všech učitelů
detail FTVS   Monika Horáková Atletika (51-600100) 11.05.2020 12:34 Praktické konzultace
detail PF HP1000 Substantive Civil Law and Civil Procedure - Case-study Test 19aHP1000x01 doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 11.05.2020 07:58 Organizace KLP dne 15.5.2020 na KOP
detail PF HP0296 Business Law III JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.05.2020 17:34 Zajištění v podnikání
detail PF HP0291 Business Law I JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.05.2020 17:27 Právo cenných papírů
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.05.2020 17:07 Ochranné známky
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 07.05.2020 17:52 náhrada za semináře OPH IV dne 7.5. paralelky x4 a x7
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 07.05.2020 17:50 náhrada za semináře OPH IV dne 7.5. paralelky x4 a x7
detail PF   JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. Department of Financial Law and Finances (22-KFP) 07.05.2020 10:50 KFPFV - informace k distančnímu zakončení předmětů
detail FTVS PFYB113 Human Physiology Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 07.05.2020 08:42 KONTROLA protokolů z praktických cvičení Fyziologie člověka
detail 1.LF B03007 Cardiovascular Medicine doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. 2nd Department of Medicine - Clinical Department of Cardiology and Angiology (11-00520) 06.05.2020 14:17 Stanovisko garantů interních oborů k výuce a zkoušení 5. a 6. ročníku
detail 1.LF B01399 Exam in internal medicine doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. 2nd Department of Medicine - Clinical Department of Cardiology and Angiology (11-00520) 06.05.2020 14:17 Stanovisko garantů interních oborů k výuce a zkoušení 5. a 6. ročníku
detail 1.LF B00122 Ophthalmology Renáta Jelínková Department of Ophthalmology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00750) 06.05.2020 08:03 Informace k distanční výuce kruhů 4015 a 4005
detail 1.LF B83012 Internal Medicine - Pneumology 2 MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Pneumology First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00870) 05.05.2020 20:35 Subject Internal medicine-Pneumology 2
detail PF   JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. Department of Legal History (22-KPD) 05.05.2020 18:56 Sdělení k termínům zkoušek
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 05.05.2020 17:00 OPH IV - náhrada za přednášku dne 12.5. (výživné) + doplňující info k ukončení kurzu
detail PF HV0144 Italian for Beginners II 19bHV0144x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 05.05.2020 15:19 Ukončení distanční kontroly studia
detail PF HP1518 Legal French as a Second Foreign Language IV PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 05.05.2020 13:47 Ukončení distanční kontroly studia
detail PF HP1514 Legal French as a Second Foreign Language II PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 05.05.2020 13:45 Ukončení distanční kontroly studia
detail PF HP0157 Legal French IV PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 05.05.2020 13:43 Ukončení distanční kontroly studia
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 05.05.2020 11:57 náhrada dnešní přednášky OPH IV
detail PF   JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 05.05.2020 11:06 Doplňující informace k postupovým zkouškám na KOP
detail PF HP0155 Legal French IV 19bHP0155x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 05.05.2020 10:43 Ukončení distanční kontroly studia
detail PF HP0152 Legal French II 19bHP0152x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 05.05.2020 10:32 Ukončení distanční kontroly studia
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x14 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 05.05.2020 09:24 Zápočtový test Opp I (x14) - seminární skupina dr. Krenka
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x13 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 05.05.2020 09:23 Zápočtový test Opp I (x13) - seminární skupina dr. Krenka
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 04.05.2020 16:11 Informace ke zkouškovým termínům ZP II a ZP - případové studie
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x12 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 04.05.2020 09:21 Zápočtový test Opp I (x12)
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 04.05.2020 09:19 Zápočtový test Opp I (x11)
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 04.05.2020 09:18 Zápočtový test z Opp I (x06)
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x05 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 04.05.2020 09:17 Zápočtový test Opp I (x05)
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 03.05.2020 18:27 Odevzdávání DP - KMP obhajoby červen 2020
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 01.05.2020 20:16 Přednáška - právo průmyslového vlastnictví
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 01.05.2020 17:34 Nahlížení a přezkum únorové KLP
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 01.05.2020 15:08 Proseminář NZ dálkové studium - doplňující informace k testům
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 01.05.2020 14:41 Proseminář NZ prezenční studium - výsledky online testu J. spory a J. učedníci a info o dalš
detail PF HP0805 Administrative Law IV 19bHP0805p1 doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 01.05.2020 12:52 KLP 1/2020 - zadání a vzorové řešení
detail PF HP0802 Medical law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:32 Prezentace k dr. Krejčíkové Trestně právní odpovědnost ve zdravotnictví
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:32 Prezentace ing. Gajdáčka z přednášky ZP II - Veřejné zdravotní pojištění v ČR
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:32 Prezentace k mgr. Povolné Reprodukční práva
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:31 Elearning zdravotnického práva
detail PF HP0802 Medical law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:31 Prezentace k mgr. Juráskové Řízení zdravotnického zařízení
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:31 Materiály k přednášce dr. Krejčíkové - Otázky začátku a konce života pacienta
detail PF HP0802 Medical law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:30 Prezentace dr. Marxe - Bezpečí u lůžka pacienta
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:30 Materiály k přednášce ZP II dr. Krejčíkové - Trestné činy ve zdravotnictví
detail PF HP0802 Medical law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:30 Prezentace - Mgr. Vácha Etické aspekty poskytování zdravotních služeb
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:30 Prezentace dr. Teska Arnoštová - Inovativní léčba, nové metody v medicíně
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:29 Prezentace doc. Sovová - Podnikání ve zdravotnictví
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:29 Prezentace dr. Šolc - Výzkum
detail PF HP0802 Medical law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:29 Prezentace dr. Holčapek - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví - kazuistiky
detail PF   prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 30.04.2020 17:57 Pauknerová přednáška 28.4.2020
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 30.04.2020 17:50 náhrada za seminář OPH IV x4 a x7 dne 30.4.
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 30.04.2020 17:48 náhrada za seminář OPH IV x4 a x7 dne 30.4.
detail PF HB0631 Political Science Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. Department of Politology and Sociology (22-KPS) 30.04.2020 14:10 Aktualizace informace ke zkoušce z Politologie
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 30.04.2020 13:25 Seminář OPH IV. 4.5.2020 - online via Meet v 10h
detail MFF NMET518 Climate Change Scenarios 19bNMET518p1 Mgr. Peter Huszár, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 30.04.2020 12:32 Rozdělení témat
detail 1.LF B00602 Internal Medicine - Geriatrics MUDr. Pavla Mádlová Department of Geriatrics First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00590) 30.04.2020 11:12 Výuka na Geriatrické klinice a konzultace
detail PF HP1121 Insolvency Law doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 29.04.2020 11:51 Omluva a instrukce k testu
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 29.04.2020 10:30 prezentace 11. přednášky - správa cizího majetku; svěřenský fond
detail KTF   Mgr. Jana Jansová Institute of Christian Art History (26-UDKU) 29.04.2020 09:58 sekretariát ÚDKU KTF - kontakt
detail PF HD326 Theoretical and methodological specificity of the science of private international law and international trade law prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.04.2020 09:05 Pauknerová přednáška II 29.4.2020
detail PF HD326 Theoretical and methodological specificity of the science of private international law and international trade law prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.04.2020 08:59 Pauknerová přednáška I 29.4.2020
detail FTVS PATL112K Athletics I PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 29.04.2020 07:30 Atletika I. pro studenty KS 112K
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 29.04.2020 01:56 Termíny blokových kurzů v letním semestru 2019/2020 - Vančát
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 29.04.2020 01:55 Relační malba I, II
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 29.04.2020 01:54 Intermediální tvorba I
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 29.04.2020 01:52 Vančát - zrušení květnových blokových kurzů v Husinci
detail PF HP1323 European Law II JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. Department of European Law (22-KEP) 28.04.2020 23:08 Evropské právo II - Azylová a migrační politika EU
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 28.04.2020 13:47 přednška OPH IV - NRP
detail PF   Mgr. Vladislava Havránková Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 28.04.2020 12:15 Odevzdání DP na KPP a PSZ - upozornění
detail PF HP1323 European Law II JUDr. Michal Říha Department of European Law (22-KEP) 28.04.2020 11:28 Přednáška Právo vnějších vztahů EU a SZBP
detail PF   JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 27.04.2020 12:45 Katedra trestního práva - přehled distanční výuky a kontrol studia
detail PF HP0852 Public International Law II Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 27.04.2020 11:38 MPV II přednáška - Diplomatické právo 22.4.2020
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x12 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 26.04.2020 22:14 Seminář z Opp I ze dne 27. 4. (x12)
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 26.04.2020 22:13 Seminář z Opp I ze dne 27. 4. (x11)
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 26.04.2020 22:12 Seminář z Opp I ze dne 27. 4. (x6)
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x05 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 26.04.2020 22:11 Seminář z Opp I ze dne 27. 4. (x5)
detail 1.LF B83012 Internal Medicine - Pneumology 2 MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Pneumology First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00870) 26.04.2020 17:44 Information for students
detail PF   JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 24.04.2020 16:32 Katedra správního práva a správní vědy - přehled distanční výuky a kontroly studia
detail PF HP1171 Constitutional Law I doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Department of Constitutional Law (22-KUP) 24.04.2020 14:13 Přehled podkladů k přednáškám z ústavního práva
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:57 Zápočty z předmětu povinného základu Právo sociálního zabezpečení I. – LS 2019/2020
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:56 Zápočty z předmětu povinného základu Pracovní právo I. – LS 2019/2020
detail PF HP0805 Administrative Law IV 19bHP0805p1 doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 24.04.2020 08:29 Informace k organizaci výuky předmětu Správní právo IV (aktualizovaná verze)
detail PF HP0702 Administrative Law II JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 24.04.2020 02:49 Přednáška SP II - Mimořádné OP - P. Svoboda
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 23.04.2020 20:55 náhrada semináře OPH IV dne 23. 4. x4 a x7
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 23.04.2020 20:53 náhrada semináře OPH IV dne 23. 4. x4 a x7
detail PF HP1172 Constitutional Law II Zuzana Peřinová Department of Constitutional Law (22-KUP) 23.04.2020 15:51 ÚP II - postupové zkoušky
detail PF HP1171 Constitutional Law I Zuzana Peřinová Department of Constitutional Law (22-KUP) 23.04.2020 15:46 ÚP I - Klasifikovaný zápočet
detail FTVS PATL099N Specialization 4 - Athletics - Management PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 23.04.2020 13:53 zpřesňující informace k předmětu (i pro PATL098N)
detail PF   Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 23.04.2020 12:34 Katedra Obchodního práva - nové červnové termíny k odevzdání diplomových prací
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 23.04.2020 09:50 Přednáška doc. Lišky dne 23. dubna 2020
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 22.04.2020 13:25 prezentace 10. přednášky z věcných práv
detail PF   JUDr. Petra Žikovská Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 22.04.2020 12:47 Diplomové práce
detail PF HP0851 Public International Law I Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 22.04.2020 09:57 MPV I - celokatederní test
detail PF HP0805 Administrative Law IV 19bHP0805p1 doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 21.04.2020 16:45 Seznam přednášek Správní právo IV online
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 21.04.2020 11:04 Právo proti nekalé soutěži
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 21.04.2020 10:10 OPH IV - přednáška - Osvojení
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 21.04.2020 00:43 Proseminář SZ - Distanční studium - výsledky testů NZ po 17.4.2020 a info o posledním testu a
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 20.04.2020 23:47 Proseminář NZ prezenční studium - výsledky dalšího online testu a info o další výuce
detail PF HP3716 Parliament of the CR: Theory and Practice JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. Department of Constitutional Law (22-KUP) 20.04.2020 15:58 Kontrola studia distanční formou
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 20.04.2020 11:09 prezentace 9. přednášky věcných práv
detail PF HP0271 Substantive Civil Law I doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 20.04.2020 09:39 Konzultace pro studenty 5. ročníku
detail PF HB0631 Political Science Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. Department of Politology and Sociology (22-KPS) 20.04.2020 08:51 Aktualizace informace ke zkoušce z Politologie
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 19.04.2020 23:22 Seminář na den 27. 4. (x11)
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 19.04.2020 23:21 Seminář na den 27. 4. (x6)
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x12 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 19.04.2020 23:18 Seminář na den 20. 4. (x12)
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x05 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 19.04.2020 23:16 Seminář na den 20. 4. (x5)
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 19.04.2020 12:03 MPV přednáška - Mezinárodní organizace
detail PF HP2029 Election Law and Electoral Systems JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. Department of Constitutional Law (22-KUP) 17.04.2020 15:28 Kontrola studia distanční formou
detail PF HP1201 Constitutional Systems JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. Department of Constitutional Law (22-KUP) 17.04.2020 15:27 Kontrola studia distanční formou
detail PF HP3621 Changes in Statehood in the Process of Europeanization JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. Department of Constitutional Law (22-KUP) 17.04.2020 15:26 Kontrola studia distanční formou
detail PF HP1881 Law and Security of the State JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. Department of Constitutional Law (22-KUP) 17.04.2020 15:26 Kontrola studia distanční formou
detail PF HV2076 Current Topics of Constitutional Law JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. Department of Constitutional Law (22-KUP) 17.04.2020 15:25 Kontrola studia distanční formou
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 17.04.2020 12:27 Kontrola studia předmětů LS 2019/20
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 16.04.2020 17:10 materiály+samostudium náhradou za semináře OPH IV x4 a x7 dne 16.4.2020
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 16.04.2020 17:08 materiály+samostudium náhradou za semináře OPH IV x4 a x7 dne 16.4.2020
detail FTVS PPLS118 Swimming II 19bPPLS118x04 Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 16.04.2020 13:40 Zadání 1 pro skupinu 04
detail PF   Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 16.04.2020 11:42 Katedra Obchodního práva - Zpráva k Diplomovým seminářům v období distanční výuky
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 16.04.2020 09:19 Distanční zkoušky KMP LS 2020
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. Department of Economics (22-KNH) 15.04.2020 22:36 Přehled distančních kontrol studia - předměty vyučované KNH
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 15.04.2020 22:24 Seminář Opp I (x11)
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 15.04.2020 22:23 Seminář Opp I (x6)
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 15.04.2020 21:57 Kontrola studia předmětů garantovaných katedrou pracovního práva a práva sociálního zabezpe
detail PF   JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 15.04.2020 20:54 Přehled distančních forem kontrol studia KOP
detail PF   Mgr. Viktor Hatina Centre for Lawyering Skills (22-CPD) 15.04.2020 18:00 Přehled distančních forem kontrol studia
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 14.04.2020 20:35 Kontrola studia
detail PF HP0802 Medical law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 14.04.2020 20:35 Kontrola studia
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 14.04.2020 12:55 Nabídka letních TV kurzů pro studenty
detail PF   Zuzana Peřinová Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU) 14.04.2020 12:36 distanční výuka
detail MFF NMMA263 Proseminar on Mathematical Analysis 4 19bNMMA263x01 prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. Department of Mathematical Analysis (32-KMA) 14.04.2020 11:22 K zápočtu z prosemináře
detail PF HS1012 Administrative Law – Defence of the Diploma Thesis Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 14.04.2020 10:58 Žádost o stanovení termínu 1. a 2. části SZZK
detail PF HP0223 Criminology II doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 13.04.2020 23:38 Kriminologie II. - distanční forma kontroly studia
detail PF HP3903 The Czech language for native Slovak students 19bHP3903x01 PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 13.04.2020 08:16 distanční forma kontroly studia
detail PF HP1366 Linguistics and the law 19bHP1366x01 PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 13.04.2020 08:10 distanční forma kontroly studia
detail PF HV1688 Spanish for advanced Students II. 19bHV1688x01 PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 13.04.2020 08:06 distanční forma kontroly studia
detail PF HP1557 Legal Spanish as a Second Foreign Language IV. PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 13.04.2020 07:56 distanční forma kontroly studia
detail PF HP1397 Legal Spanish IV PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 13.04.2020 07:55 distanční forma kontroly studia
detail PF HP1372 Legal Spanish II 19bHP1372x01 PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 13.04.2020 07:53 distanční forma kontroly studia
detail PF HP1512 Legal Spanish as a Second Foreing Language II PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 13.04.2020 07:52 distanční forma kontroly studia
detail PF HP0805 Administrative Law IV JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 13.04.2020 05:14 Seminář SP IV - P. Svoboda (KLP 1/2018)
detail PF HP2070 Media Law JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 12.04.2020 10:42 Zkouška
detail PF HV3031 Preparation for the Business Law State Exam JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. Department of Business Law (22-KOBCHP) 11.04.2020 14:51 Předstátnicová výuka 1
detail PF HP0702 Administrative Law II JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 11.04.2020 01:16 Přednáška SP II - P. Svoboda
detail PF HP1323 European Law II JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. Department of European Law (22-KEP) 10.04.2020 18:31 Evropské právo II - Svoboda usazování
detail PF HP1323 European Law II JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. Department of European Law (22-KEP) 10.04.2020 18:30 Evropské právo II - Volný pohyb služeb
detail PF HV3030 Preparation for the State Exam in Substantive Civil Law and Civil Procedure 19bHV3030p1 prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 10.04.2020 12:06 Předstátnicová výuka - dědické právo - příklady k procvičování - prof. Dvořák
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277p1 prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 10.04.2020 12:04 Příklady z dědického práva I. - prof. Dvořák
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x08 doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 10.04.2020 11:51 Seminář doc. Salače
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x05 doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 10.04.2020 11:50 Seminář doc. Salače
detail PF HP0021 Housing Law 19bHP0021p1 doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 10.04.2020 11:47 Přednášky - Bytové právo - doc. Salač
detail PF HV3630 Obligations Arising out of Juridical Acts (Contracts) 19bHV3630p1 doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 10.04.2020 11:46 Přednáška - Nájem - doc. Salač
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277p1 doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 10.04.2020 11:42 Přednášky z OPH IV - doc. Salač
detail PF HV3030 Preparation for the State Exam in Substantive Civil Law and Civil Procedure 19bHV3030p1 doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 10.04.2020 11:38 Předstátnicová přednáška - Rodinné právo - doc. Salač
detail KTF KDKU063 Seminar Baroque art 2 19bKDKU063x01 PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 09.04.2020 14:29 Témata seminárních prací
detail PF   Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.04.2020 14:06 Katedra Obchodního práva - Způsoby kontroly studia - PVP a VP (distanční výuka)
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament 19bL0505x02 Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.04.2020 12:00 Proseminář NZ distanční studium - výsledek on -line testu a další on -line výuka
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament 19bL0505x01 Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.04.2020 11:42 Proseminář NZ prezenční studium - výsledky on -line testu a další on -line výuka
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 09.04.2020 11:08 náhrada za seminář dne 9.4. OPH IV x4 a x7
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 09.04.2020 11:05 náhrada za seminář dne 9.4. OPH IV x4 a x7
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 08.04.2020 14:15 Prezentace 8. přednášky z věcných práv
detail PF HP2019 Intellectual Property Law II JUDr. Petra Žikovská Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 08.04.2020 13:12 Zkoušení PDV II
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 07.04.2020 10:36 Rozhodnutí ve věcech trestních, TOPO - distanční forma výuky
detail PF HP0852 Public International Law II 19bHP0852p1 Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 07.04.2020 09:51 MPV II přednáška - 8.4.2020
detail PF HP0702 Administrative Law II Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 07.04.2020 07:43 Přednáška SP II. - správní řízení III.
detail PF HP0285 Civil Procedure III JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 06.04.2020 22:12 Přednáška Opp III 7. 4.
detail PF HP0281 Civil Procedure I JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 06.04.2020 22:10 Přednáška Opp I 7. 4.
detail PF HP0852 Public International Law II Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 06.04.2020 15:14 MPV II přednáška - 1.4.2020
detail PF HP0262 Private International Law and International Trade Law II doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 06.04.2020 12:44 PP prezentace - přednáška Placení a zajištění závazků v mezinárodním obchodním styku (24
detail HTF L0076 Gender in Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 06.04.2020 12:08 zadání seminární práce podklad
detail HTF L0076 Gender in Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 06.04.2020 11:43 vybrané studijní materiály k teoretickému uchopení Genderu
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 06.04.2020 11:01 Seminář OPH IV. 6.4.2020 - samostudium a procvičení (týden IV.) - obě skupiny
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x12 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 05.04.2020 22:11 Seminář ze dne 6. 4. (x12)
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x05 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 05.04.2020 22:10 Seminář ze dne 6. 4. (x5)
detail FTVS PPLS120N Didactics of Swimming Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 05.04.2020 10:09 Podklady pro přednášku - Aqua-fitness
detail FTVS PATL112 Athletics I PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 03.04.2020 15:21 Informace k ATL. I
detail PF HV2005 Summer sports training course I Mgr. et Mgr. Petra Tomšová, DiS. Department of Physical Education (22-KTV) 03.04.2020 12:09 LTVK Nové Město nad Metují
detail FTVS PPLS120N Didactics of Swimming Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 03.04.2020 10:17 zadání výstupů
detail PF HP1121 Insolvency Law doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 03.04.2020 09:12 Doplnění povinné literatury s ohledem na distanční formu výuky - odborné články
detail PF HP3036 Legal Argumentation and Debate: First Amendment Issues in Context Sean Davidson Department of Foreign Languages (22-KJ) 02.04.2020 21:48 possible to complete course through distance means
detail PF HP3628 Islam in Europe - ECHR Case Law Sean Davidson Department of Foreign Languages (22-KJ) 02.04.2020 21:46 possible to complete course through distance means
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 02.04.2020 16:45 náhrada za seminář OPH 4 dne 2.4.2020 x4 a x7
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 02.04.2020 16:43 náhrada za seminář OPH 4 dne 2.4.2020 x4 a x7
detail PF HP1525 Presentation Skills for Lawyers I PhDr. Jana Dvořáková Department of Foreign Languages (22-KJ) 02.04.2020 15:55 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Presentation Skills for Lawyers I (kód HP1525)
detail PF HP1694 Latin for Lawyers IV Mgr. Klára Žytková Department of Foreign Languages (22-KJ) 02.04.2020 15:04 Latina IV - distanční forma kontroly studia
detail PF HP1692 Latin for Lawyers II Mgr. Klára Žytková Department of Foreign Languages (22-KJ) 02.04.2020 15:01 Latina II - distanční forma kontroly studia
detail PF HP1694 Latin for Lawyers IV Mgr. Klára Žytková Department of Foreign Languages (22-KJ) 02.04.2020 14:53 Mimořádná opatření pro výuku Latiny pro právníky IV
detail PF HP1692 Latin for Lawyers II Mgr. Klára Žytková Department of Foreign Languages (22-KJ) 02.04.2020 14:53 Mimořádná opatření pro výuku Latiny pro právníky II
detail PF HP0164 Legal Russian as a Second Foreign Language IV. Mgr. Olena Rizak Department of Foreign Languages (22-KJ) 01.04.2020 15:47 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická ruština jako další cizí jazyk IV
detail PF HP0162 Legal Russian as a Second Foreign Language II Mgr. Olena Rizak Department of Foreign Languages (22-KJ) 01.04.2020 15:45 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická ruština jako další cizí jazyk II
detail PF HP1382 Legal Russian II Mgr. Olena Rizak Department of Foreign Languages (22-KJ) 01.04.2020 15:43 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická ruština II
detail PF HP1385 Legal Russian IV Mgr. Olena Rizak Department of Foreign Languages (22-KJ) 01.04.2020 15:42 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická ruština IV
detail PF HV3625 IELTS ACADEMIC II - PREP SEMINAR (International English Language Testing System) PhDr. Martin Starý Department of Foreign Languages (22-KJ) 01.04.2020 13:47 Mimořádná opatření pro výuku předmětu IELTS Academic II (kód HV3625)
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 01.04.2020 13:13 prezentace 7. přednášky věcných práv
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.04.2020 12:58 Diskuze k různým právním otázkám současné epidemiologické situace
detail PF HP0702 Administrative Law II Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 01.04.2020 12:51 Přednáška SP II. - správní řízení II.
detail PF HV3902 Language of Contracts Mgr. Vladimíra Kvasničková Department of Foreign Languages (22-KJ) 31.03.2020 19:04 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Language of Contracts (HV3902)
detail 1.LF B00073 Internal Medicine - SE Iva Buršová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 31.03.2020 15:38 Aktuální informace ke státním zkouškám.
detail 1.LF B80073 Internal Medicine - SE Iva Buršová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 31.03.2020 15:38 State examination - important communication.
detail PF   prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 31.03.2020 15:27 Pauknerová přednáška 31.3.2020
detail PF HP3901 Translating Czech Company Law into English Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 31.03.2020 12:29 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Translating Czech Company Law into English (HP3901)
detail PF HP1402 Legal English for Commercial Practice: Finance Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 31.03.2020 12:25 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Legal English for Commercial Practice: Finance
detail PF HD117 Legal Italian 19aHD117x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 31.03.2020 10:39 Distanční forma kontroly studia
detail PF HD114 Legal French 19bHD114x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 31.03.2020 10:37 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP1518 Legal French as a Second Foreign Language IV PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 31.03.2020 10:30 Distanční forma kontroly studia
detail PF HV3021 French Grammar in legal texts II 19bHV3021x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 31.03.2020 10:28 Distanční forma kontroly studia
detail PF HV0144 Italian for Beginners II 19bHV0144x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 31.03.2020 10:24 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP0155 Legal French IV 19bHP0155x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 31.03.2020 10:20 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP0157 Legal French IV PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 31.03.2020 10:20 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP1514 Legal French as a Second Foreign Language II PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 31.03.2020 10:18 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP0152 Legal French II 19bHP0152x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 31.03.2020 10:17 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP0142 Legal Italian as a Second Foreign Language II 19bHP0142x01 PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 31.03.2020 10:14 Distanční forma kontroly studia
detail PF HP3904 Academic writing Mgr. Eva Dvořáková Department of Foreign Languages (22-KJ) 31.03.2020 08:21 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Academic writing - HP3904
detail PF   19aHP0014x01 Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 30.03.2020 21:08 Změna podmínky absolvování diplomového semináře
detail PF HP0312 Legal English II Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 30.03.2020 18:15 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická angličtina II (kód HP0312)
detail PF HP0317 Legal English IV Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 30.03.2020 18:15 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická angličtina IV (kód HP0317)
detail PF HP0315 Legal English IV Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 30.03.2020 18:13 Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická angličtina IV (kód HP0315)
detail PF HP0661 Legal Regimes of International Spaces 19bHP0661p1 Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 30.03.2020 14:50 Právní režimy mezinárodních prostorů - prof. JUDr. Jan Ondřej
detail PF HP0852 Public International Law II Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 30.03.2020 14:36 MPV II přednáška - 18.3.2020
detail PF HP0852 Public International Law II Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 30.03.2020 14:29 MPV II - přednáška 11.3.2020
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 30.03.2020 14:11 Seminář OPH IV. 30.3.2020 - samostudium a procvičení (týden III.) - obě skupiny
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 30.03.2020 11:53 Diplomový seminář z trestního práva, prominutí podmínky účasti
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 29.03.2020 21:58 Seminář z OppI ze dne 30. 3. (skupina x06)
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 29.03.2020 21:58 Seminář z OppI ze dne 30. 3. (skupina x11)
detail PF HP1323 European Law II Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 28.03.2020 18:42 Evropské právo II / Evropské soutěžní právo 2
detail PF HP1323 European Law II Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 28.03.2020 18:42 Evropské právo II / Evropské soutěžní právo 1 - k 30.3.2020
detail PF HP1323 European Law II Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 28.03.2020 18:39 přednáška prof. Tomáška z Evropského práva II. - k 23.3.2020
detail PF HP1323 European Law II Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 28.03.2020 18:39 Pondělní přednáška prof. Tomáška se nahrazuje přiloženým videem - k 16.3.2020
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 26.03.2020 21:00 semináře OPH IV 26.3. x7
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 26.03.2020 20:58 semináře OPH IV 26.3. x4
detail KTF KDKU030 Synoptic History of Ancient and Medieval Art 2 PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 26.03.2020 12:38 Podklady a instrukce k přednáškám z Přehledu antického a středověkého umění
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 25.03.2020 11:12 Prezentace 6. přednášky - pluralitní modality vlastnictví první část
detail FTVS PFYB084 Physiology I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 24.03.2020 22:57 Náhradní přednášky Fyzilogie I
detail FTVS PFYB113 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 24.03.2020 21:02 Náhradní přednášky Fyziologie člověka
detail PF HV3630 Obligations Arising out of Juridical Acts (Contracts) 19bHV3630p1 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 24.03.2020 16:49 Náhrada dnešní přednášky (zájezd+ přeprava, doc. Frinta)
detail PF HP0702 Administrative Law II Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 24.03.2020 11:08 Přednáška SP II. - správní řízení I.
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277p1 doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 24.03.2020 09:19 Úvod do rodinného práva - prezentace přednáška 24.3.2020
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 23.03.2020 14:29 Diplomový seminář KMP
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 23.03.2020 08:57 Seminář OPH IV. 23.3.2020 - samostudium a procvičení (týden II.) - obě skupiny
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x12 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 22.03.2020 21:39 Seminář ze dne 23. 3. (x12)
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x05 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 22.03.2020 21:38 Seminář ze dne 23. 3. (x5)
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 22.03.2020 21:18 Řešení příkladů zadaných pro seminář Opp I (x11)
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 22.03.2020 21:17 Řešení příkladů zadaných pro seminář Opp I (x06)
detail PF   19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 22.03.2020 11:10 OPH IV x4 a x7 - náhrada za semináře dne 19.3.
detail PF   19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 22.03.2020 11:09 OPH IV x4 a x7 - náhrada za semináře dne 19.3.
detail PF   19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 22.03.2020 11:08 OPH IV 12.3. x7 - náhrada
detail PF   19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 22.03.2020 11:08 OPH IV 12.3. x4 - náhrada
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x07 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 22.03.2020 11:04 upřesnění příkladu II z 12.3.2020
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277x04 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 22.03.2020 11:04 upřesnění příkladu II z 12.3.2020
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 20.03.2020 13:49 Přednáška - obchodní rejstřík
detail FF APD516061 Sociology of education doc. PhDr. Jaroslav Koťa Department of Education (21-KPED) 20.03.2020 10:53 sociologie výchovy 2019_2020
detail FF APD516061 Sociology of education doc. PhDr. Jaroslav Koťa Department of Education (21-KPED) 20.03.2020 10:27 sociologie výchovy 2019_2020
detail FF APD160038 Sociology of education 19bAPD160038p2 doc. PhDr. Jaroslav Koťa Department of Education (21-KPED) 20.03.2020 10:23 sociologie výchovy 2019_2020
detail 1.LF B00410 Internal Medicine - Nephrology doc. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. Department of Nephrology First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00511) 20.03.2020 08:35 Distanční výuka
detail FTVS PATL070 Specialization III - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 19.03.2020 13:48 Specializace vrhy-hody PATL070 - Disk a síla vrhačů
detail FTVS PFYB113 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 19.03.2020 10:59 Informace o nahrazení praktických cvičení e-learningovým kurzem
detail PF HP1171 Constitutional Law I 19bHP1171p1 doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Department of Constitutional Law (22-KUP) 18.03.2020 22:30 Přednáška z ÚP I. - Hlava první Ústavy (prof. Gerloch) - YouTube
detail PF HP0262 Private International Law and International Trade Law II prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 18.03.2020 20:25 Pauknerová přednáška 3.3.2020
detail 1.LF B00307 Internal Medicine - Hematology Aneta Zumrová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 18.03.2020 13:30 Aktuální informace k výuce 5. ročníku
detail FTVS PATL070 Specialization III - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 18.03.2020 09:34 Specializace vrhy - hody, přednáška oštěp
detail FTVS PATL112 Athletics I PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 18.03.2020 09:31 Přednáška z ATL. I. - vrh koulí, hod míčkem
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.03.2020 17:18 Prosem NZ - Výsledek 1. testu a organizace výuky v době omezení přímého kontaktu
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 16.03.2020 13:50 Sdělení vedoucího katedry trestního práva k distanční výuce trestního práva ve třetím ro
detail PF HSSO2 Contracts and Torts 19bHSSO2p1 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 16.03.2020 11:37 Answers for WP 04 uploaded
detail PF HP0331 Legal Protection of a Child 19bHP0331p1 doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 16.03.2020 11:25 přednáška doc. Frinty dne 16.3. - náhradní materiály
detail FTVS PATL650 Athletic Conditioning Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 16.03.2020 10:21 Presentations of theory lessons
detail FTVS PATL091 Theory and Basic of Athletic Didactics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 16.03.2020 10:14 Přednášky
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 15.03.2020 17:36 Seminář ze dne 16. 3. (x11)
detail PF HP0281 Civil Procedure I 19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 15.03.2020 17:31 Seminář ze dne 16. 3. (x6)
detail FTVS PFYB030 Physiology II MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 15.03.2020 16:55 Náhradní přednášky
detail PF   19bHP0281x12 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 15.03.2020 10:41 Úprava podmínek získání zápočtu Opp I x5,6 a x11,12 - dr. Frintová
detail PF   19bHP0281x05 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 15.03.2020 10:41 Úprava podmínek získání zápočtu Opp I x5,6 a x11,12 - dr. Frintová
detail PF   19bHP0281x06 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 15.03.2020 10:40 Úprava podmínek získání zápočtu Opp I x5,6 a x11,12 - dr. Frintová
detail PF   19bHP0281x11 JUDr. Dita Frintová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 15.03.2020 10:40 Úprava podmínek získání zápočtu Opp I x5,6 a x11,12 - dr. Frintová
detail FTVS PFYB084 Physiology I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 19:25 Náhradní "přednáška"
detail PF   doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 13.03.2020 16:05 prezentace 4. prednasky "Vecna prava"
detail FTVS PFYB030 Physiology II MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 01:09 Zmeškaná praktika
detail FTVS PFYB084 Physiology I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 01:08 Náhradní přednášky
detail FSV   prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc. Department of Public and Social Policy (23-KVSP) 12.03.2020 13:19 My extraordinary consultation mode
detail FTVS PFYB113 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 11.03.2020 18:48 Zmeškaná přednáška
detail FTVS PPLS120N Didactics of Swimming Mgr. Daniel Jurák, Ph.D. Plavecké sporty (51-600500) 11.03.2020 10:43 Rozvrh čtvrtečních hospitací v TD
detail PF HP0765 Criminal Law IV JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. Department of Criminal Law (22-KTP) 11.03.2020 09:33 Cvičná KLP - Mrazík - řešení
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 11.03.2020 00:04 Únorová KLP - nahlížení a námitky
detail FTVS PATL070 Specialization III - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 09.03.2020 22:00 Specializace Vrhy-hody č.3 - Vrh koulí
detail FTVS PATL070 Specialization III - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 09.03.2020 12:55 Hod kladivem - přednáška
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 06.03.2020 10:27 Dočasná změna na sekretariátu KTV
detail HTF L0068 Social Research II Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 05.03.2020 10:04 nhst z hodiny
detail PF HP0262 Private International Law and International Trade Law II doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 05.03.2020 07:49 Důležitá informace ke zkouškovým okruhům
detail FTVS PFYB084 Physiology I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 04.03.2020 10:24 Náhradní přednášky fyziologie I
detail HTF L0068 Social Research II Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.03.2020 09:39 týden 3
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 02.03.2020 10:06 Diplomový seminář - náhradní termín
detail HTF L0068 Social Research II Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 26.02.2020 21:35 prezentace týden 2
detail PF   JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 26.02.2020 18:54 Informace k postupovým zkouškám na KOP
detail FTVS PPLS120NK Didactics of Swimming Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 25.02.2020 16:52 Okruhy ke zkoušce
detail PedF OPBT2T108A Human physiology 19bOPBT2T108Ax01 MUDr. Kamila Čížková Katedra tělesné výchovy (41-KTV) 25.02.2020 14:16 Otázky k praktickým cvičením z fyziologie a rozdělelení do skupin Po a Út
detail HTF L0076 Gender in Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.02.2020 11:58 první setkání
detail FTVS PATL112 Athletics I PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 19.02.2020 19:24 Atletika 1 Přednáška 1
detail FTVS PPLS118 Swimming II Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 19.02.2020 17:39 Doporučená literatura - tem. celek: Diagnostika a oprava plavecké techniky
detail FTVS PPLS118 Swimming II Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 19.02.2020 17:36 Tématický plán pro skupinu s výukou St a Čt, zápočtové požadavky
detail FTVS PPLS118 Swimming II Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 19.02.2020 17:35 Tématický plán pro skupiny s výukou Po a St, zápočtové požadavky
detail HTF L0113 Methods and Techniques of Social Research II Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.02.2020 09:14 týden 1
detail HTF L0068 Social Research II Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2020 14:33 týden 1
detail HTF L0075 Advanced Crisis Intervention Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2020 14:03 sylabus kurzu se základními informacemi
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 18.02.2020 13:35 Cvičné zadání KLP - Mrazík
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 18.02.2020 09:33 Informace k zápočtovému testu (náhradní možnost získání zápočtu v letním semestru 2019/2
detail FTVS PATL070 Specialization III - Athletics - Throws PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 17.02.2020 17:02 Přednáška Specializace Vrhy - organizace předmětu + struktura vrhů
detail FTVS PFYB113 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 14.02.2020 18:17 Fyziologie člověka - podmínky splnění zápočtu a zkoušky
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 12.02.2020 23:21 Proseminář SZ-Prezenční studium-Doplněné výsledky po oprav.testech 9.1.a22.1.a3.2.a10.2.2020
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 12.02.2020 23:13 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav.testech 9.1.a22.1.a3.2.a10.2.2
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.02.2020 00:03 Proseminář SZ - Prezenční studium-výsledky testů po 3.oprav.termínu 3.2.2020+připomenutí 4.
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.02.2020 23:38 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.a22.1.2020a3.2.20
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 06.02.2020 12:26 Informace k odborné praxi na SZ - Letní semestr 2019/2020
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 03.02.2020 09:32 Odevzdávání diplomových prací na KOP v akad. roce 2019/20
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 31.01.2020 23:25 státnice z analýzy dat 23. 1. 2020
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.01.2020 16:51 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.a22.1.2020+termí
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.01.2020 16:50 Proseminář SZ - Prezenční studium-výsledky testů po opravách 22.1.2020+další termíny oprav
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.01.2020 20:30 Proseminář SZ - Prezenční studium - výsledky tesů k 9.1.2020 + termíny oprav a zápočtů
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.01.2020 18:36 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.2020 + termíny o
detail HTF L0164 Latin IV Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:19 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0163 Latin III Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:18 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0162 Latin II Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:17 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF LBIB19 Latin Language II Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:16 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0161 Latin I Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.01.2020 14:15 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail FTVS PPLS094 Theory and Basic of Swimming Didactics Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 13.01.2020 12:32 podklady ke zkoušce
detail FTVS PFYB033C Biochemistry doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 10.01.2020 13:59 Important information
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 08.01.2020 12:27 Distanční studium 1. ročník - Proseminář SZ - Potvrzení termínu posledního testu
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.01.2020 19:45 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 07.01.2020 19:40 Podmínky zápočtu z Obchodního práva I.
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 07.01.2020 18:34 Výsledky zkoušky Antropomotorika 7.1.2020
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 07.01.2020 18:34 Výsledky zkoušky Antropomotorika 7.1.2020
detail PF HS1014 Environmental Law - Defence of the Diploma Thesis Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 07.01.2020 14:00 Obhajoby diplomových prací změna termínu odevzdávání diplomových prací
detail PF HP0703 Administrative Law III Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 03.01.2020 15:24 Vymezení otázek k postupové zkoušce z předmětu Správní právo III.
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.12.2019 13:45 Proseminář SZ - Distanční - výsledky testů Gn, Mojžíš, Jz, Sd, Rt, Samuel, Saul, David, Šl
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.12.2019 12:35 Výsledky prosemináře SZ Gn, Mojžíš, Jz, Sd,Rt, Samuel, Saul, David, Šlm + organizace výuky
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.12.2019 11:20 tmsp_ navratil
detail MFF NMET061 Seminar on Projects I 19aNMET061x01 Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 02.12.2019 23:57 Projektový seminář I - program pro ZS 2019/2020
detail FTVS PATL077 Specialization IV - Athletics Jumps Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 21.11.2019 14:26 přednášky
detail HTF L0055 Social Work Ethics Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.11.2019 21:34 podkladové materiály
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 13.11.2019 09:31 HUMANITIES and SOCIAL SCIENCES CONFERENCES 2019/2020
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.11.2019 14:22 Proseminář SZ - výsledky testů - Genesis, Mojžíš + info k organizaci další výuky
detail FTVS PATL017 Muscle strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 01.11.2019 09:06 Přednáška atletické poslování č. 1
detail MFF NOFY077 Introduction to Linux Mgr. Peter Huszár, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 25.10.2019 13:26 domácí stránky
detail FTVS PATL018 Muscle strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 25.10.2019 10:36 Atl. posil. teorie
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:55 prezentace 1
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:55 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:54 tsp_různé rezorty SPR
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:13 prezentace 1
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 prezentace 1
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament 19aL0504x01 Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.10.2019 23:51 Proseminář SZ - Výsledky testů - Genesis
detail HTF L0091 Development Psychology PhDr. Jan Drahoňovský HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.10.2019 10:14 02_Prenatální a novorozenecké období
detail FTVS PPPD070C General Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 16.10.2019 14:01 Office hours
detail HTF L0086 Introduction to Social and Charity Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.10.2019 10:32 hodina 2 / přednáška
detail FF APS100046 History of Psychology I 19aAPS100046p1 PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. Department of Psychology (21-KPS) 14.10.2019 19:18 Prezentace k první přednášce ...
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 11.10.2019 14:20 Zkouškové otázky ke SZZK z Obchodního práva
detail FTVS PPPD689 Sports Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2019 12:53 Office hours
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 25.09.2019 12:54 Termíny obhajob diplomových prací v akademickém roce 2019/2020
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 23.09.2019 21:21 Klausurní práce ze dne 13.9.2019 - zadání + řešení
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 12.06.2019 07:28 státnice 5.6.2019
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 01.05.2019 08:47 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.04.2019 17:07 teoretická kotva k MI 2
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2019 17:13 MI - techniky, základní info (v Aj)
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 04.04.2019 12:15 KLAUZURNÍ PRÁCE - Upozornění pro posluchače, kteří budou psát KLP z trestního práva
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:49 l.jarkovská - etnografický výzkum školy a genderu
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:43 b.thorne
detail FTVS   PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 27.02.2019 10:30 KONZULTAČNÍ HODINY
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 16.02.2019 18:48 státní zkouška z analýzy dat (12.2.2019)
detail FTVS PABA059 Biomechanics PhDr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 18.04.2018 12:53 prezentace a otázky ke zkoušce
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 18:06 analýza kvalitativního textu + strauss a crobin
detail 1.LF B00073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:26 SRZk Otázky Interna 6. ročník
detail 1.LF B80073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:22 Final state exam 6th year - Questions
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 LAP - German 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Language Centre - German (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Introduction to the Biblical Studies ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Number of found notices: 430
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or actualized notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html