Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice search
  
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderActualized Title
detail MFF NSWI141 Introduction to Networking RNDr. Libor Forst Network and Labs Management Center (32-SISAL) 27.09.2020 19:53 Informace o výuce / Information on teaching
detail MFF NMFM462 Practical Aspects of Financial Risk Measuring and Management Mgr. Václav Novotný Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) 26.09.2020 21:18 Informace k průběhu výuky "Praktické aspekty měření a řízení finančních rizik"
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 26.09.2020 14:58 Distanční výuka – katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 25.09.2020 21:22 Státnice analýza dat (22.9.2020)
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 25.09.2020 20:13 Nadlimitní zápisy ZP I.
detail MFF NJAZ039 Russian for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 25.09.2020 16:11 forma výuky a konzultace N a R
detail MFF NJAZ041 Russian for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 25.09.2020 16:10 forma výuky a konzultace N a R
detail MFF NJAZ049 German for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 25.09.2020 16:10 forma výuky a konzultace N a R
detail MFF NJAZ081 German for Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 25.09.2020 16:09 forma výuky a konzultace N a R
detail MFF NJAZ053 German for Advanced Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 25.09.2020 16:09 forma výuky a konzultace N a R
detail MFF NJAZ051 German for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 25.09.2020 16:08 forma výuky a konzultace N a R
detail MFF NJAZ083 German for Proficient Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 25.09.2020 16:07 forma výuky a konzultace N a R
detail 1.LF B00304 Internal Medicine - Gastroenterology and Hepatology MUDr. Tomislav Švestka, CSc. 4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540) 25.09.2020 13:07 Informace pro studenty - obor gastroenterologie a hepatologie
detail PF   Mgr. Vladislava Havránková Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 25.09.2020 12:01 Přednáška v předmětu Právo sociálního zabezpečení II - 29.9.2020
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 25.09.2020 10:24 Konzultační hodiny pedagogů Katedry obchodního práva - Zimní semestr 2020/2021
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I 19aHP0261p1 prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 25.09.2020 09:37 přednáška MPS I 29.9.2020
detail 1.LF B00632 Propaedeutics in Internal Medicine MUDr. Tomislav Švestka, CSc. 4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540) 25.09.2020 09:27 Interní propedeutika informace pro studenty stážující na 4. IK
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 25.09.2020 09:20 Organizace výuky v ZS 2020/2021 - Distanční výuka
detail PF HP0271 Substantive Civil Law I doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 24.09.2020 19:37 OPH I - semináře doc. Frinty - nadlimitní zápisy
detail FHS YBFA003 Seminar in Philosophical Text Interpretation 19aYBFA003x21 PhDr. Jaromír Murgaš, CSc. Liberal Arts and Humanities - Philosophical Module (24-FM) 24.09.2020 17:34 Výuka J. Murgaše při koronavir. omezení výuky, říjen 2020
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 24.09.2020 14:23 diplomový seminář
detail PF HP1322 European Law I Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 24.09.2020 12:18 Sdělení pro studenty o výuce předmětů garantovaných katedrou evropského práva
detail PF HP0292 Business Law II JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 24.09.2020 12:10 Semináře dr. Eichlerové z předmětu Obchodní právo II - základní informace
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 24.09.2020 11:12 Aktuální stipendijní nabídka organizace DAAD
detail 1.LF B00122 Ophthalmology Renáta Jelínková Department of Ophthalmology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00750) 24.09.2020 08:43 Informace ke stáži kruhu 4003
detail PF   JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 23.09.2020 21:09 Info k distanční seminární výuce na KOP
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Department of Constitutional Law (22-KUP) 23.09.2020 18:51 Distanční výuka na katedře ústavního práva
detail MFF NMMA261 Proseminar on Mathematical Analysis 3 20aNMMA261x01 prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. Department of Mathematical Analysis (32-KMA) 23.09.2020 18:23 Prosemiinář z MA 3 - 1. série úloh
detail PF   JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 23.09.2020 16:32 Znění KLP z akademického roku 2018/19 a 2019/20
detail PF   JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 23.09.2020 16:05 Obchodně právní praktikum - informace k distanční výuce a ke způsobu nahrazení úvodního te
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 23.09.2020 14:53 Odevzdávání dipl. prací na KOP pro obhajobu v lednu
detail PF HS1006 Business Law - Defence of the Diploma Thesis Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 23.09.2020 13:54 Obhajoby diplomových prací a oborové státní zkoušky 24.9. - 7.10.2020
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 23.09.2020 12:34 POSILOVNA PF DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA
detail PF HP2019 Intellectual Property Law II 19bHP2019p1 JUDr. Vladimír Sharapaev Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 22.09.2020 21:37 Informace pro studenty přihlášené na zkoušku z předmětu Právo duševního vlastnictví II.
detail 1.LF B01181 Internal Medicine - Clinic 3 prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. 4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540) 22.09.2020 20:57 On line výuka - změna adresy
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 22.09.2020 14:47 Obhajoby diplomových prací KMP 23.9.2020
detail PedF OXKH14KP Consultations Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. Katedra pedagogiky (41-KPG) 22.09.2020 09:26 On-line konzultační hodiny 23.10. 2020 a 2.10. 2020
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 21.09.2020 23:58 Elearning zdravotnického práva
detail PF HP1821 Medical Law I Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 21.09.2020 23:57 Distanční výuka PVP Zdravotnické právo I.
detail 1.LF B00304 Internal Medicine - Gastroenterology and Hepatology prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. 4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540) 19.09.2020 18:26 Informace pro studenty
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 18.09.2020 10:14 Termíny k nahlížení do KLP ze dne 4.9.2020, zadání a řešení KLP
detail HTF LPAS05 Liturgical Singing III MgA. Alena Špačková HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2020 16:16 Rozvrh individuálních lekcí
detail HTF LPAS03 Liturgical Singing I MgA. Alena Špačková HTF - Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace (28-03) 17.09.2020 16:15 Rozvrh individuálních lekcí
detail PedF   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 17.09.2020 12:00 změna konzultačních hodin v září
detail PF HV2033 Internship at a Prosecution Office doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 17.09.2020 11:48 Neotevření předmětu v ZS ak. roku 2020/2021
detail PedF OPBC2L116A History of the Czech literature IV Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. Katedra české literatury (41-KCL) 16.09.2020 13:05 Náhrada přednášky 6.10.
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 16.09.2020 12:28 Literatura k doktorskému studiu pro rok 2020/2021
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 16.09.2020 12:27 Literatura ke státní rigorózní zkoušce
detail PedF   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 16.09.2020 11:55 konzultační hodiny ve zk. období
detail PedF   Mgr. Ing. Jana Horynová Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 16.09.2020 11:52 konzultační hodiny ve zk. období
detail PedF   PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 16.09.2020 11:49 konzultační hodiny ve zk. období
detail PedF   PaedDr. Eva Marádová, CSc. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 16.09.2020 09:20 konzultční hodiny
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 15.09.2020 15:43 Výsledky KLP ze dne 13.9.2019 a nahlížení do prací
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 14.09.2020 14:44 Soutěž SCIENCE SLAM
detail FTVS PATL112 Athletics I Monika Horáková Atletika (51-600100) 14.09.2020 09:18 test ze dne 10.9.2020 Atletika I, PATL112
detail PedF   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 10.09.2020 12:32 konzultace září
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 09.09.2020 13:29 Reprobační termíny KMP
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 08.09.2020 13:21 Odevzdávání diplomových prací KMP
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 08.09.2020 11:30 konzultační hodiny zimní semestr 2020/2021
detail PF   JUDr. Andrea Beranová, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 07.09.2020 14:43 Nahlížení do KLP ze dne 3. 7. 2020
detail MFF NBCM307 Astrobiology RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 07.09.2020 13:54 Úmluva na přednášku
detail MFF NBCM306 How to write and lecture on Science RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 07.09.2020 13:43 Úmluva na přednášku
detail MFF NBCM014 Structure, Dynamics and Functions of Biomembranes RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 07.09.2020 13:43 Úmluva na přednášku
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 07.09.2020 13:06 Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 07.09.2020 10:04 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA. Department of Public International Law (22-KMP) 07.09.2020 10:03 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail PedF   Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 06.09.2020 11:58 Konzultační hodiny - září
detail FTVS PATL112 Athletics I Monika Horáková Atletika (51-600100) 02.09.2020 15:15 test ze dne 2.9.2020 Atletika I, PATL112
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 02.09.2020 14:26 TP III. - rozpis zkoušejících 3.9.2020 - OPRAVA
detail PF   Ivanka Myslínová Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 02.09.2020 13:20 1. a 2. část státní zkoušky na ÚAP
detail MFF NJAZ039 Russian for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 02.09.2020 12:27 ROZVRH ZS 2020-21
detail MFF NJAZ041 Russian for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 02.09.2020 12:23 ROZVRH ZS 2020-21
detail MFF NJAZ049 German for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 02.09.2020 12:20 ROZVRH ZS 2020-21
detail MFF NJAZ081 German for Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 02.09.2020 12:17 ROZVRH ZS 2020-21
detail MFF NJAZ053 German for Advanced Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 02.09.2020 12:16 ROZVRH ZS 2020-21
detail MFF NJAZ051 German for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 02.09.2020 12:15 ROZVRH ZS 2020-21
detail MFF NJAZ083 German for Proficient Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 02.09.2020 12:14 ROZVRH ZS 2020-21
detail FTVS PATL112 Athletics I Monika Horáková Atletika (51-600100) 01.09.2020 10:50 test ze dne 26.8.2020 Atletika I, PATL112
detail FTVS PATL091 Theory and Basic of Athletic Didactics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 26.08.2020 15:14 Výsledky testu TZD atletiky 25.8.2020
detail PF HP2019 Intellectual Property Law II JUDr. Petra Žikovská Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 26.08.2020 15:02 Zkouška z PDV II - září
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 17.07.2020 14:19 Konzultační hodiny k nahlížení do KLP - 3.7.2020
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 17.07.2020 14:16 Zadání a řešení KLP ze dne 3.7.2020
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 16.07.2020 13:22 Konzultační hodiny k zápočtovým testům z předmětu Pracovní právo I.
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 14.07.2020 13:13 Fakultní soutěž - uzávěrka pro pobyty v roce 2020
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 08.07.2020 13:16 KLP č. 4 - ze dne 26.6.2020
detail FTVS PATL112 Athletics I Monika Horáková Atletika (51-600100) 08.07.2020 12:53 test ze dne 8.7.2020 atletika 1 PATL112
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 08.07.2020 10:37 KLP č.3 - ze dne 05.06.2020
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.07.2020 21:05 Konzultační hodiny k zápočtovým testům z předmětu společného základu Pracovní právo I.
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.07.2020 08:16 Dodatečný zkouškový termín z PP II. a PSZ II. dne 17.7.
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 01.07.2020 13:37 Pomocná vědecká síla KMP - konkurz
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 01.07.2020 12:46 Obhajoby diplomových prací KMP září 2020
detail FTVS PATL112K Athletics I Monika Horáková Atletika (51-600100) 01.07.2020 12:03 test ze dne 30.6.2020 Atletika I, PATL112
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 01.07.2020 10:21 Termíny k nahlížení do KLP ze dne 12.6.2020
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 30.06.2020 15:13 Konzultační hodiny září 2020
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 26.06.2020 11:53 KLP 12.6.2020 - Jeníček a Mařenka - zadání a řešení KLP
detail FTVS PATL091 Theory and Basic of Athletic Didactics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 26.06.2020 09:02 Výsledky testu TZD atletiky 25.6.2020
detail PF HS1012 Administrative Law – Defence of the Diploma Thesis Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 24.06.2020 15:05 obhajoby diplomových prací v září 2020
detail MFF NJAZ040 Russian for Beginners II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 24.06.2020 12:07 konzultace v červenci
detail MFF NJAZ042 Russian for Pre-Intermediate Students II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 24.06.2020 12:07 konzultace v červenci
detail MFF NJAZ050 German for Beginners II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 24.06.2020 12:07 konzultace v červenci
detail MFF NJAZ082 German for Intermediate Students II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 24.06.2020 12:06 konzultace v červenci
detail MFF NJAZ054 German for Advanced Students II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 24.06.2020 12:06 konzultace v červenci
detail MFF NJAZ052 German for Pre-Intermediate Students II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 24.06.2020 12:05 konzultace v červenci
detail MFF NJAZ084 German for Proficient Students II PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 24.06.2020 12:05 konzultace v červenci
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.06.2020 22:29 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0164 Latin IV Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.06.2020 22:28 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0163 Latin III Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.06.2020 22:28 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0162 Latin II Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.06.2020 22:28 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF LBIB19 Latin Language II Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.06.2020 22:27 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail HTF L0161 Latin I Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.06.2020 22:27 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 22.06.2020 19:26 Konzultace ve zkouškovém období - Vančát
detail FTVS PATL091 Theory and Basic of Athletic Didactics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 22.06.2020 09:41 Výsledky testu TZD atletiky 19.6.2020
detail FHS   Mgr. Nikola Skladanová International Office (24-RZS) 19.06.2020 10:52 Podzimní kolo FM UK
detail FTVS PATL091 Theory and Basic of Athletic Didactics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 17.06.2020 19:19 Výsledky testu TZD atletiky 15.6.2020
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.06.2020 12:27 Proseminář NZ distanční studium - výsledky testů a potrvzení času a místa 3. termínu
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.06.2020 12:25 Proseminář NZ prezenční- opravné a doplňující testy - výsledky a potvrzení času a místa
detail PF   JUDr. Petra Žikovská Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 11.06.2020 16:06 Obhajoby diplomových prací - září
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.06.2020 23:47 Výsledky doplňujících a opravných testů NZ - distanční studium
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.06.2020 23:35 Výsledky doplňujících a opravných testů NZ - prezenční studium
detail FTVS PATL103 Theory and Basic of Athletic Didactics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 10.06.2020 19:04 Výsledky testu TZD atletiky 5.6.2020
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 08.06.2020 16:04 Dodatečný termín zápočtového testu
detail FTVS PKIN174 Basic of Anthropomotorics PhDr. Šárka Vokounová, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 08.06.2020 15:22 Konfigurační soubor pro Safe Exam
detail FF ASZTV0084 Summer courses Mgr. Vratislav Chvátal Department of Physical Education (21-KTV) 05.06.2020 21:00 Letní kurzy KTV FF
detail KTF KDKU085 History of Christina Arts and Iconography 2 PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 03.06.2020 20:21 Písmená práce
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 01.06.2020 13:36 Odevzdávání DP - KMP obhajoby září 2020
detail PF HP0703 Administrative Law III Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 27.05.2020 16:02 KLP č. 2 - ze dne 15.5.2020
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.05.2020 11:02 Proseminář NZ - distanční studium - výsledky testů k 27.5.2020
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.05.2020 10:48 Proseminář NZ - výsledky testů k 27.5.2020
detail HTF L0076 Gender in Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 25.05.2020 12:33 doing gender
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 21.05.2020 09:19 KLP 7.5.2020 - Varovný příběh redaktora Vavřince - zadání a řešení KLP
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 20.05.2020 14:52 Konzultační hodiny prof. Jelínka
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 20.05.2020 14:52 Konzultační hodiny členů katedry trestního práva ve zkouškovém období
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.05.2020 19:43 Proseminář NZ distanční studium - výsledky online testů a možnost předtermínu opravy Sk
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.05.2020 19:32 Proseminář NZ prezenční studium - výsledky online testů před posledním online testem
detail PF HP0296 Business Law III doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 13.05.2020 19:41 Přednáška - spotřebitelské smlouvy
detail PF   prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera Department of Legal History (22-KPD) 13.05.2020 15:53 Informace o zkouškách prof. Tretery a doc. Horáka
detail PF   Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 13.05.2020 13:19 Upozornění při zápisu na zkoušky
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 13.05.2020 09:18 konzultace per skype
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 13.05.2020 09:13 Prezentace 12. přednášky z II. semestru občanského práva - Autorské právo
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 12.05.2020 14:40 MPV II přednáška
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 12.05.2020 14:39 MPV II přednáška
detail PF HP0296 Business Law III JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.05.2020 17:34 Zajištění v podnikání
detail PF HP0291 Business Law I JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.05.2020 17:27 Právo cenných papírů
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.05.2020 17:07 Ochranné známky
detail FTVS PFYB113 Human Physiology Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 07.05.2020 08:42 KONTROLA protokolů z praktických cvičení Fyziologie člověka
detail 1.LF B83012 Internal Medicine - Pneumology 2 MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Pneumology First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00870) 05.05.2020 20:35 Subject Internal medicine-Pneumology 2
detail PF   JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 05.05.2020 11:06 Doplňující informace k postupovým zkouškám na KOP
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 01.05.2020 20:16 Přednáška - právo průmyslového vlastnictví
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 01.05.2020 15:08 Proseminář NZ dálkové studium - doplňující informace k testům
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 01.05.2020 14:41 Proseminář NZ prezenční studium - výsledky online testu J. spory a J. učedníci a info o dalš
detail PF HP0805 Administrative Law IV 19bHP0805p1 doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 01.05.2020 12:52 KLP 1/2020 - zadání a vzorové řešení
detail PF HP0802 Medical law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:32 Prezentace k dr. Krejčíkové Trestně právní odpovědnost ve zdravotnictví
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:32 Prezentace ing. Gajdáčka z přednášky ZP II - Veřejné zdravotní pojištění v ČR
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:32 Prezentace k mgr. Povolné Reprodukční práva
detail PF HP0802 Medical law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:31 Prezentace k mgr. Juráskové Řízení zdravotnického zařízení
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:31 Materiály k přednášce dr. Krejčíkové - Otázky začátku a konce života pacienta
detail PF HP0802 Medical law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:30 Prezentace dr. Marxe - Bezpečí u lůžka pacienta
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:30 Materiály k přednášce ZP II dr. Krejčíkové - Trestné činy ve zdravotnictví
detail PF HP0802 Medical law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:30 Prezentace - Mgr. Vácha Etické aspekty poskytování zdravotních služeb
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:30 Prezentace dr. Teska Arnoštová - Inovativní léčba, nové metody v medicíně
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:29 Prezentace doc. Sovová - Podnikání ve zdravotnictví
detail PF HP0801 Medical Law II Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:29 Prezentace dr. Šolc - Výzkum
detail PF HP0802 Medical law - case study Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 01.05.2020 00:29 Prezentace dr. Holčapek - Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví - kazuistiky
detail PF   prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 30.04.2020 17:57 Pauknerová přednáška 28.4.2020
detail MFF NMET518 Climate Change Scenarios 19bNMET518p1 Mgr. Peter Huszár, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 30.04.2020 12:32 Rozdělení témat
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 29.04.2020 10:30 prezentace 11. přednášky - správa cizího majetku; svěřenský fond
detail PF HD326 Theoretical and methodological specificity of the science of private international law and international trade law prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.04.2020 09:05 Pauknerová přednáška II 29.4.2020
detail PF HD326 Theoretical and methodological specificity of the science of private international law and international trade law prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 29.04.2020 08:59 Pauknerová přednáška I 29.4.2020
detail PF HP1323 European Law II JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. Department of European Law (22-KEP) 28.04.2020 23:08 Evropské právo II - Azylová a migrační politika EU
detail PF HP1323 European Law II JUDr. Michal Říha Department of European Law (22-KEP) 28.04.2020 11:28 Přednáška Právo vnějších vztahů EU a SZBP
detail PF   JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 27.04.2020 12:45 Katedra trestního práva - přehled distanční výuky a kontrol studia
detail PF HP0852 Public International Law II Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 27.04.2020 11:38 MPV II přednáška - Diplomatické právo 22.4.2020
detail 1.LF B83012 Internal Medicine - Pneumology 2 MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. Department of Pneumology First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00870) 26.04.2020 17:44 Information for students
detail PF   JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 24.04.2020 16:32 Katedra správního práva a správní vědy - přehled distanční výuky a kontroly studia
detail PF HP1171 Constitutional Law I doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Department of Constitutional Law (22-KUP) 24.04.2020 14:13 Přehled podkladů k přednáškám z ústavního práva
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:57 Zápočty z předmětu povinného základu Právo sociálního zabezpečení I. – LS 2019/2020
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2020 08:56 Zápočty z předmětu povinného základu Pracovní právo I. – LS 2019/2020
detail PF HP0805 Administrative Law IV 19bHP0805p1 doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 24.04.2020 08:29 Informace k organizaci výuky předmětu Správní právo IV (aktualizovaná verze)
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 22.04.2020 13:25 prezentace 10. přednášky z věcných práv
detail PF HP0851 Public International Law I Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 22.04.2020 09:57 MPV I - celokatederní test
detail PF HP0805 Administrative Law IV 19bHP0805p1 doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 21.04.2020 16:45 Seznam přednášek Správní právo IV online
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 21.04.2020 11:04 Právo proti nekalé soutěži
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 21.04.2020 00:43 Proseminář SZ - Distanční studium - výsledky testů NZ po 17.4.2020 a info o posledním testu a
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 20.04.2020 23:47 Proseminář NZ prezenční studium - výsledky dalšího online testu a info o další výuce
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 20.04.2020 11:09 prezentace 9. přednášky věcných práv
detail PF HP0271 Substantive Civil Law I doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 20.04.2020 09:39 Konzultace pro studenty 5. ročníku
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 19.04.2020 12:03 MPV přednáška - Mezinárodní organizace
detail PF   Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 16.04.2020 11:42 Katedra Obchodního práva - Zpráva k Diplomovým seminářům v období distanční výuky
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 16.04.2020 09:19 Distanční zkoušky KMP LS 2020
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. Department of Economics (22-KNH) 15.04.2020 22:36 Přehled distančních kontrol studia - předměty vyučované KNH
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 15.04.2020 21:57 Kontrola studia předmětů garantovaných katedrou pracovního práva a práva sociálního zabezpe
detail PF   Mgr. Viktor Hatina Centre for Lawyering Skills (22-CPD) 15.04.2020 18:00 Přehled distančních forem kontrol studia
detail PF HP0223 Criminology II doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. Department of Criminal Law (22-KTP) 13.04.2020 23:38 Kriminologie II. - distanční forma kontroly studia
detail PF HV3031 Preparation for the Business Law State Exam JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. Department of Business Law (22-KOBCHP) 11.04.2020 14:51 Předstátnicová výuka 1
detail PF HP1323 European Law II JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. Department of European Law (22-KEP) 10.04.2020 18:31 Evropské právo II - Svoboda usazování
detail PF HP1323 European Law II JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. Department of European Law (22-KEP) 10.04.2020 18:30 Evropské právo II - Volný pohyb služeb
detail PF   Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.04.2020 14:06 Katedra Obchodního práva - Způsoby kontroly studia - PVP a VP (distanční výuka)
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament 19bL0505x02 Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.04.2020 12:00 Proseminář NZ distanční studium - výsledek on -line testu a další on -line výuka
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament 19bL0505x01 Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.04.2020 11:42 Proseminář NZ prezenční studium - výsledky on -line testu a další on -line výuka
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 08.04.2020 14:15 Prezentace 8. přednášky z věcných práv
detail PF HP0852 Public International Law II 19bHP0852p1 Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 07.04.2020 09:51 MPV II přednáška - 8.4.2020
detail PF HP0852 Public International Law II Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 06.04.2020 15:14 MPV II přednáška - 1.4.2020
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 01.04.2020 13:13 prezentace 7. přednášky věcných práv
detail 1.LF B00073 Internal Medicine - SE Iva Buršová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 31.03.2020 15:38 Aktuální informace ke státním zkouškám.
detail 1.LF B80073 Internal Medicine - SE Iva Buršová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 31.03.2020 15:38 State examination - important communication.
detail PF   prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 31.03.2020 15:27 Pauknerová přednáška 31.3.2020
detail PF   19aHP0014x01 Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 30.03.2020 21:08 Změna podmínky absolvování diplomového semináře
detail PF HP0661 Legal Regimes of International Spaces 19bHP0661p1 Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 30.03.2020 14:50 Právní režimy mezinárodních prostorů - prof. JUDr. Jan Ondřej
detail PF HP0852 Public International Law II Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 30.03.2020 14:36 MPV II přednáška - 18.3.2020
detail PF HP0852 Public International Law II Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 30.03.2020 14:29 MPV II - přednáška 11.3.2020
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 30.03.2020 11:53 Diplomový seminář z trestního práva, prominutí podmínky účasti
detail PF HP1323 European Law II Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 28.03.2020 18:42 Evropské právo II / Evropské soutěžní právo 2
detail PF HP1323 European Law II Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 28.03.2020 18:42 Evropské právo II / Evropské soutěžní právo 1 - k 30.3.2020
detail PF HP1323 European Law II Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 28.03.2020 18:39 přednáška prof. Tomáška z Evropského práva II. - k 23.3.2020
detail PF HP1323 European Law II Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 28.03.2020 18:39 Pondělní přednáška prof. Tomáška se nahrazuje přiloženým videem - k 16.3.2020
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 25.03.2020 11:12 Prezentace 6. přednášky - pluralitní modality vlastnictví první část
detail FTVS PFYB084 Physiology I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 24.03.2020 22:57 Náhradní přednášky Fyzilogie I
detail FTVS PFYB113 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 24.03.2020 21:02 Náhradní přednášky Fyziologie člověka
detail PF HP0277 Substantive Civil Law IV 19bHP0277p1 doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 24.03.2020 09:19 Úvod do rodinného práva - prezentace přednáška 24.3.2020
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 20.03.2020 13:49 Přednáška - obchodní rejstřík
detail FF APD516061 Sociology of education doc. PhDr. Jaroslav Koťa Department of Education (21-KPED) 20.03.2020 10:53 sociologie výchovy 2019_2020
detail FF APD516061 Sociology of education doc. PhDr. Jaroslav Koťa Department of Education (21-KPED) 20.03.2020 10:27 sociologie výchovy 2019_2020
detail FF APD160038 Sociology of education 19bAPD160038p2 doc. PhDr. Jaroslav Koťa Department of Education (21-KPED) 20.03.2020 10:23 sociologie výchovy 2019_2020
detail FTVS PFYB113 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 19.03.2020 10:59 Informace o nahrazení praktických cvičení e-learningovým kurzem
detail PF HP1171 Constitutional Law I 19bHP1171p1 doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. Department of Constitutional Law (22-KUP) 18.03.2020 22:30 Přednáška z ÚP I. - Hlava první Ústavy (prof. Gerloch) - YouTube
detail PF HP0262 Private International Law and International Trade Law II prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Department of Business Law (22-KOBCHP) 18.03.2020 20:25 Pauknerová přednáška 3.3.2020
detail 1.LF B00307 Internal Medicine - Hematology Aneta Zumrová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 18.03.2020 13:30 Aktuální informace k výuce 5. ročníku
detail HTF L0505 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.03.2020 17:18 Prosem NZ - Výsledek 1. testu a organizace výuky v době omezení přímého kontaktu
detail FTVS PFYB030 Physiology II MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 15.03.2020 16:55 Náhradní přednášky
detail FTVS PFYB084 Physiology I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 19:25 Náhradní "přednáška"
detail PF   doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 13.03.2020 16:05 prezentace 4. prednasky "Vecna prava"
detail FTVS PFYB030 Physiology II MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 01:09 Zmeškaná praktika
detail FTVS PFYB084 Physiology I MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.03.2020 01:08 Náhradní přednášky
detail FTVS PFYB113 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 11.03.2020 18:48 Zmeškaná přednáška
detail PF HP0765 Criminal Law IV JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. Department of Criminal Law (22-KTP) 11.03.2020 09:33 Cvičná KLP - Mrazík - řešení
detail PF HP0262 Private International Law and International Trade Law II doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 05.03.2020 07:49 Důležitá informace ke zkouškovým okruhům
detail HTF L0068 Social Research II Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.03.2020 09:39 týden 3
detail HTF L0068 Social Research II Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 26.02.2020 21:35 prezentace týden 2
detail PF   JUDr. Silvia Vyskočilová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 26.02.2020 18:54 Informace k postupovým zkouškám na KOP
detail HTF L0076 Gender in Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.02.2020 11:58 první setkání
detail HTF L0113 Methods and Techniques of Social Research II Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.02.2020 09:14 týden 1
detail HTF L0068 Social Research II Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2020 14:33 týden 1
detail HTF L0075 Advanced Crisis Intervention Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.02.2020 14:03 sylabus kurzu se základními informacemi
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 18.02.2020 09:33 Informace k zápočtovému testu (náhradní možnost získání zápočtu v letním semestru 2019/2
detail FTVS PFYB113 Human Physiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 14.02.2020 18:17 Fyziologie člověka - podmínky splnění zápočtu a zkoušky
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 12.02.2020 23:21 Proseminář SZ-Prezenční studium-Doplněné výsledky po oprav.testech 9.1.a22.1.a3.2.a10.2.2020
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 12.02.2020 23:13 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav.testech 9.1.a22.1.a3.2.a10.2.2
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.02.2020 00:03 Proseminář SZ - Prezenční studium-výsledky testů po 3.oprav.termínu 3.2.2020+připomenutí 4.
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.02.2020 23:38 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.a22.1.2020a3.2.20
detail FSV JSZZ04 Státní zkouška z analýzy dat PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 31.01.2020 23:25 státnice z analýzy dat 23. 1. 2020
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.01.2020 16:51 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.a22.1.2020+termí
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.01.2020 16:50 Proseminář SZ - Prezenční studium-výsledky testů po opravách 22.1.2020+další termíny oprav
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.01.2020 20:30 Proseminář SZ - Prezenční studium - výsledky tesů k 9.1.2020 + termíny oprav a zápočtů
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.01.2020 18:36 Proseminář SZ - Distanční studium - Doplněné výsledky po oprav. testech 9.1.2020 + termíny o
detail FTVS PFYB033C Biochemistry doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D. Fyziologie (51-500200) 10.01.2020 13:59 Important information
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 08.01.2020 12:27 Distanční studium 1. ročník - Proseminář SZ - Potvrzení termínu posledního testu
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 07.01.2020 19:40 Podmínky zápočtu z Obchodního práva I.
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 07.01.2020 18:34 Výsledky zkoušky Antropomotorika 7.1.2020
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 07.01.2020 18:34 Výsledky zkoušky Antropomotorika 7.1.2020
detail PF HS1014 Environmental Law - Defence of the Diploma Thesis Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 07.01.2020 14:00 Obhajoby diplomových prací změna termínu odevzdávání diplomových prací
detail PF HP0703 Administrative Law III Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 03.01.2020 15:24 Vymezení otázek k postupové zkoušce z předmětu Správní právo III.
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.12.2019 13:45 Proseminář SZ - Distanční - výsledky testů Gn, Mojžíš, Jz, Sd, Rt, Samuel, Saul, David, Šl
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 23.12.2019 12:35 Výsledky prosemináře SZ Gn, Mojžíš, Jz, Sd,Rt, Samuel, Saul, David, Šlm + organizace výuky
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.12.2019 11:20 tmsp_ navratil
detail MFF NMET061 Seminar on Projects I 19aNMET061x01 Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 02.12.2019 23:57 Projektový seminář I - program pro ZS 2019/2020
detail HTF L0055 Social Work Ethics Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 20.11.2019 21:34 podkladové materiály
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 10.11.2019 14:22 Proseminář SZ - výsledky testů - Genesis, Mojžíš + info k organizaci další výuky
detail MFF NOFY077 Introduction to Linux Mgr. Peter Huszár, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 25.10.2019 13:26 domácí stránky
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:55 prezentace 1
detail HTF L0067 Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:55 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 12:54 tsp_různé rezorty SPR
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:13 prezentace 1
detail HTF L0112 Methods and Techniques of Social Research I Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 podkladové výukové materiály
detail HTF L0012 Social Work Theory Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 24.10.2019 09:12 prezentace 1
detail HTF L0504 Preparatory Seminar on Biblical Knowledge of the Old Testament 19aL0504x01 Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.10.2019 23:51 Proseminář SZ - Výsledky testů - Genesis
detail HTF L0091 Development Psychology PhDr. Jan Drahoňovský HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 22.10.2019 10:14 02_Prenatální a novorozenecké období
detail FTVS PPPD070C General Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 16.10.2019 14:01 Office hours
detail HTF L0086 Introduction to Social and Charity Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.10.2019 10:32 hodina 2 / přednáška
detail FF APS100046 History of Psychology I 19aAPS100046p1 PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. Department of Psychology (21-KPS) 14.10.2019 19:18 Prezentace k první přednášce ...
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 11.10.2019 14:20 Zkouškové otázky ke SZZK z Obchodního práva
detail FTVS PPPD689 Sports Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2019 12:53 Office hours
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.04.2019 17:07 teoretická kotva k MI 2
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2019 17:13 MI - techniky, základní info (v Aj)
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 04.04.2019 12:15 KLAUZURNÍ PRÁCE - Upozornění pro posluchače, kteří budou psát KLP z trestního práva
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:49 l.jarkovská - etnografický výzkum školy a genderu
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.03.2019 17:43 b.thorne
detail FTVS   PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 27.02.2019 10:30 KONZULTAČNÍ HODINY
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 16.02.2019 18:48 státní zkouška z analýzy dat (12.2.2019)
detail FTVS PABA059 Biomechanics PhDr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 18.04.2018 12:53 prezentace a otázky ke zkoušce
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák, Ph.D. HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 18:06 analýza kvalitativního textu + strauss a crobin
detail 1.LF B00073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:26 SRZk Otázky Interna 6. ročník
detail 1.LF B80073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:22 Final state exam 6th year - Questions
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 LAP - German 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Language Centre - German (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Introduction to the Biblical Studies ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
Number of found notices: 307
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or actualized notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html