Notice-boardNotice-board(version: 237)
Notice search
   Login via CAS
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderActualized Title
detail HTF LPED74 Roma Language III Mgr. Hana Syslová HTF - Katedra učitelství (28-08) 17.11.2017 16:39 21.11. 2017 vyuka Romstiny odpada
detail HTF LPED72 Roma Language I Mgr. Hana Syslová HTF - Katedra učitelství (28-08) 17.11.2017 16:38 21.11. 2017 vyuka Romstiny odpada
detail HTF LPED10 Basis of Roma Studies I Mgr. Hana Syslová HTF - Katedra učitelství (28-08) 17.11.2017 16:36 21.11. 2017 prednaska z Romistiky odpada
detail KTF   PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 17.11.2017 08:31 Konzultace se v pátek 17.11. nekonají
detail FHS   doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. Department of Civil Society Studies (24-KSOS) 16.11.2017 18:50 konzultacni hodiny Marek Skovajsa
detail FHS   Mgr. Hana Stehlíková International Office (24-RZS) 16.11.2017 16:26 diskuzní večer „Ethics in Science: Code of Conduct or Source of Dispute?”.
detail KTF   doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. Department of Biblical Sciences (26-KBV) 16.11.2017 14:28 Zrušení konzultačních hodin 20.11.2017
detail KTF KBIB026 Synoptic Gospels and the Acts of the Apostles 1 doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. Department of Biblical Sciences (26-KBV) 16.11.2017 14:25 Výměna výuky
detail PedF OB2317122 Seminar of Nutrition 17aOB2317122x01 Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. Katedra pedagogiky (41-KPG) 16.11.2017 12:25 exkurze
detail KTF KDKU212 Seminar in the Baroque 1 PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 16.11.2017 11:57 seminář 21.11. mimořádně na KTF
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 16.11.2017 11:47 Přihlašování na zkouškové termíny zimního semestru
detail 1.LF B01056 Internal Medicine Practice before State Examination Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 16.11.2017 09:53 2017-2018 Předstátnicová stáž včetně Pneumologie v TN Krč, 6. ročník
detail KTF   doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 16.11.2017 07:50 Zrušení konzultaci
detail PedF OPBF2F101A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 15.11.2017 21:13 Dictée - semaine 6
detail KTF KDKU026 Seminar of Modern Art 1 PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 15.11.2017 21:05 Exkurze na výstavu Ferdinand II. Valdštejnská jízdárna
detail MFF NMNV407 Matrix Iterative Methods 1 prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. Department of Numerical Mathematics (32-KNM) 15.11.2017 15:52 Various supplementary texts
detail PF HP0014 Diploma Seminar I - Envrionmental Law Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 15.11.2017 14:24 Diplomový seminář z tematického okruhu právo životního prostředí - termín ZS 2017/18
detail FTVS PPLS101 Theory and Basic of Swimming Didactics Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 15.11.2017 13:43 seminární práce
detail PedF OB23142016 School Management Alena Bendlová Katedra pedagogiky (41-KPG) 15.11.2017 13:33 Mgr. Urbanová - zrušení výuky
detail FTVS PPLS096N Didactics of Swimming Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 15.11.2017 13:08 podklady k předmětu
detail PedF OB2304106 Highlights of the world literature I 17aOB2304106x04 doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 15.11.2017 12:33 ...
detail PedF   Alena Bendlová Katedra pedagogiky (41-KPG) 15.11.2017 12:13 PhDr. Syřiště - zrušení výuky
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 15.11.2017 11:36 SEMINÁŘ: IPSC pro doktorandy 29. 11. 2017
detail PF HP0282 Civil Procedure II Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 15.11.2017 11:25 Domácí příprava na semináře dr.Pohla - OPP II + domácí úkol
detail PedF ONSP18811 Special Education of Early and Preschool Age doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 14.11.2017 23:50 Návštěva školy
detail PF   JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. Department of Legal History (22-KPD) 14.11.2017 16:42 Vyhlášení konkursu na pomocnou vědeckou sílu pro obor římského práva
detail PedF OB23052C3 Classical Tradition I doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD) 14.11.2017 16:25 zrušení středeční výuky - 22.11.2017
detail PF HP0681 Theory of Law I doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU) 14.11.2017 15:50 Seminář doc. Kühna 14.11.2016
detail PedF   prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. Katedra pedagogiky (41-KPG) 14.11.2017 14:50 Prof. Bendl - změna konzultačních hodin
detail PF   JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 14.11.2017 14:35 KLP říjen 2017 - souhrnné výsledky
detail FHS   Mgr. Hana Stehlíková International Office (24-RZS) 14.11.2017 13:13 CALL FOR SUBMISSIONS: Comparative Histories of Asia Annual Doctoral Presentation Prize
detail FTVS PPPD070C General Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 14.11.2017 13:02 General Psychology PPPD070C
detail PedF OB2317115 Basics of Sexology and Reproductive Health PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky (41-KPG) 14.11.2017 12:59 Změna - výměna výuky Soc. právní ochrany dětí a Základy sex. a repro. zdraví
detail PedF OB2317117 Social Legal Protection of Children 17aOB2317117p1 PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky (41-KPG) 14.11.2017 12:58 Změna - výměna výuky Soc. právní ochrany dětí a Základy sex. a repro. zdraví
detail PF HP0392 Environmental Law II 17aHP0392x17 Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 14.11.2017 12:38 Seminář PŽP II čtvrtek od 8:00 - JUDr. Sobotka
detail KTF KDKU210 Selective Seminar: Christian Art in the Renaissance and the Baroque 1 doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 13.11.2017 17:57 zrušení semináře
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 13.11.2017 11:57 presentation
detail PF   Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 13.11.2017 09:41 Přesun konzultačních hodin
detail FTVS   Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 13.11.2017 09:23 PRAKTICKÉ KONZULTACE v Tyršově domě ZS 17/18
detail KTF KJAZ118 Introduction to Latin 1 PhDr. Josef Šimandl, Ph.D. Department of Biblical Sciences (26-KBV) 11.11.2017 19:04 lekce 11. listopadu
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 11.11.2017 16:37 prezentace 7
detail KTF KDKU056 Monument Care 17aKDKU056p1 PhDr. Aleš Pospíšil Institute of Christian Art History (26-UDKU) 10.11.2017 15:30 Exkurze Kutná Hora
detail KTF KHIS155 Medieval Prague and its environs I doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. Department of Ecclesiastical History and Patrology (26-KCD) 10.11.2017 15:19 Exkurse do kostela sv. Matěje nad Šáreckým údolím 28. listopadu
detail KTF KHIS155 Medieval Prague and its environs I doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. Department of Ecclesiastical History and Patrology (26-KCD) 10.11.2017 15:09 Exkurse ke kostelu sv. Valentina na Starém Městě 9. ledna 2018
detail KTF KBIB007 The New Testament Epistles 1 17aKBIB007p1 doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. Department of Biblical Sciences (26-KBV) 10.11.2017 12:02 Výměna výuky
detail KTF KBIB007 The New Testament Epistles 1 17aKBIB007p1 doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. Department of Biblical Sciences (26-KBV) 10.11.2017 12:02 Výměna výuky
detail FTVS PATL017 Muscle strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 10.11.2017 11:42 Atl. posilování - teorie č. 1
detail MFF NMET061 Seminar on Projects I RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 10.11.2017 11:32 Program projektového semináře v ZS 2017/2018
detail KTF KPTE006 Pastoral Theology 1 doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 09.11.2017 20:28 Farnost1
detail KTF   doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. Department of Ecclesiastical History and Patrology (26-KCD) 09.11.2017 17:21 15.11. nejsou konzultační hodiny
detail KTF KHIS004 Church History History of Bohemia doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. Department of Ecclesiastical History and Patrology (26-KCD) 09.11.2017 17:21 16.11. není přednáška
detail KTF KHIS155 Medieval Prague and its environs I doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. Department of Ecclesiastical History and Patrology (26-KCD) 09.11.2017 17:18 Exkurse do kláštera křížovníků s červenou hvězdou 5. prosince
detail KTF KHIS155 Medieval Prague and its environs I doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. Department of Ecclesiastical History and Patrology (26-KCD) 09.11.2017 17:12 Exkurse do Lapidária Národního muzea 21. listopadu
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.11.2017 14:41 Informace ke klauzurní práci z obchodního práva konané dne 10. listopadu 2017
detail PF HV2001 Physical Education Mgr. Růžena Kosová Department of Physical Education (22-KTV) 09.11.2017 10:26 Rugby - oddíl TV
detail PedF OPBF2F101A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 09.11.2017 10:12 Dictée - semaine 5
detail PedF OB2306071 Analysis of the French language III Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 09.11.2017 10:11 Dictée 5
detail PedF OPNF2F102A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 09.11.2017 10:10 Matériel - 6e rencontre
detail PedF OB23052C3 Classical Tradition I doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD) 08.11.2017 20:48 Zrušení výuky 15.11.2017
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 08.11.2017 15:17 Podzimní turnaje ve volejbalu a stolním tenisu - pořádá KTV PF ve spolupráci se Všehrdem
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 08.11.2017 15:13 Zájmový sport bez nároku na kredity v ZS 2017/2018
detail FTVS PPPD689 Sports Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 08.11.2017 14:57 Sports Psychology PPPD689 - Individual Reading II.
detail FTVS PPPD689 Sports Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 08.11.2017 14:56 Sports Psychology PPPD689 - Individual Reading I.
detail FTVS PPPD689 Sports Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 08.11.2017 14:55 Sports Psychology PPPD689 - Presentations
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 08.11.2017 14:42 Posilovna pro fakultní veřejnost mimo provoz ve dnech 16. a 17.11.2017
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Department of Physical Education (22-KTV) 07.11.2017 12:51 AMČR v halové atletice jednotlivců a družstev 2018
detail 1.LF B81056 Internal Medicine Practice before State Examination Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 07.11.2017 12:43 PRE-STATE EXAM PRACTICALS 2017-2018 PLUS PNEUMOLOGY - SCHEDULE- 6th YEAR
detail FTVS PATL110N Adapted Athletics programs Mgr. Jan Feher Atletika (51-600100) 07.11.2017 11:05 Další přednášky
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 06.11.2017 17:48 payne (3 pohledy na SPR), ukázka posouzení dle PIE
detail PF HP0592 Theory of National Economy II JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. Department of National Economy (22-KNH) 06.11.2017 15:52 Informace k seminářům u dr. Borkovce
detail PF HV2006 Winter sports training course I Mgr. Růžena Kosová Department of Physical Education (22-KTV) 06.11.2017 10:19 Zimní TV kurz - KURZ SEBEOBRANY 12.2. - 16.2.2018
detail PF HV2006 Winter sports training course I Mgr. Růžena Kosová Department of Physical Education (22-KTV) 06.11.2017 10:18 Zimní TV kurz - LYŽOVÁNÍ V ITALSKÉ APRICE 24.2. - 3.3.2018
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 06.11.2017 09:41 Mezinárodní Workshop on Challenges in the Organisation of International Comparative Social Surveys
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 05.11.2017 18:10 prezentace 5
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 05.11.2017 18:01 prezentace 6
detail KTF KJAZ118 Introduction to Latin 1 PhDr. Josef Šimandl, Ph.D. Department of Biblical Sciences (26-KBV) 04.11.2017 19:20 lekce 4. listopadu - příště hned 11. listopadu
detail FTVS PABA027 Biophysical basics of movement PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 03.11.2017 18:17 prezentace
detail FTVS PATL064 Athletic competition and refereeing Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 03.11.2017 14:49 přednášky a studijní materiály
detail FTVS PATL077 Specialization IV - Athletics Jumps Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 03.11.2017 14:47 Program a přednášky
detail PF HP0292 Business Law II Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 03.11.2017 13:36 Termíny zápočtového testu - náhradní způsob získání zápočtu (zimní semestr 17/18)
detail FTVS PKIN141 Methodology of Bachelor Thesis Mgr. Martin Komarc, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 03.11.2017 10:20 Prezentace
detail FTVS PKIN072N Thesis Methodology Mgr. Martin Komarc, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 03.11.2017 10:19 Prezentace
detail FTVS PKIN071N Thesis Methodology Mgr. Martin Komarc, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 03.11.2017 10:19 Prezentace
detail FTVS PKIN211 Methodology of Bachelor Thesis Mgr. Martin Komarc, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 03.11.2017 10:18 Prezentace
detail FTVS PKIN175 Methodology of Bachelor Thesis Mgr. Martin Komarc, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 03.11.2017 10:17 Prezentace
detail FTVS PKIN013 Methodology of Science Mgr. Martin Komarc, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 03.11.2017 10:15 Pezentace
detail PF HP1000 Substantive Civil Law and Civil Procedure - Case-study Test 17aHP1000x01 JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 03.11.2017 10:11 KLP: řešení + výsledky + nahlížení
detail PF HV2076 Current Topics of Constitutional Law 17aHV2076x01 JUDr. Jan Grinc, Ph.D. Department of Constitutional Law (22-KUP) 02.11.2017 17:19 Věd. sem. Ústavní právo - Svoboda vědeckého bádání a III. ÚS 3393/15
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 15:51 Harmonogram kurzu
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 15:49 Seminář 4: Goffman; Všichni hrajeme divadlo
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 15:48 Seminář 6: Beck; Co je to globalizace?
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 15:48 Seminář 5: Keller; Jak sociologie přichází o společnost
detail PF HP0015 Diploma seminar I - Public International Law 17aHP0015x01 Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 02.11.2017 13:22 Diplomový seminář - KMP
detail FSV JPM719 Diplomacy of the European Union Erik Pajtinka Department of International Relations (23-KMV) 02.11.2017 12:55 Diplomacy of the EU - Evaluation of prerequisites for passing the course
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Department of Physical Education (22-KTV) 02.11.2017 12:03 AM ČR v přespolním běhu
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Department of Physical Education (22-KTV) 02.11.2017 12:01 AM ČR v šermu
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 11:51 Seminář 4: Goffman; Všichni hrajeme divadlo
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 11:50 Seminář 6: Keller; Jak sociologie přichází o společnost
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 11:49 Harmonogram kurzu 2017-2018
detail PedF OPNF2F102A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 02.11.2017 11:06 Matériel - 5e rencontre
detail PF   Mgr. Petr Navrátil Department of European Law (22-KEP) 02.11.2017 10:24 Katedra evropského práva vyhlašuje termín diplomového semináře
detail PF HP0282 Civil Procedure II Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 02.11.2017 08:28 Domácí příprava na semináře dr.Pohla - OPP II
detail PedF OB2306071 Analysis of the French language III Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 02.11.2017 08:21 Dictée 3
detail PedF OPBF2F101A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 02.11.2017 08:21 Dictée - semaine 4
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 01.11.2017 11:00 Výsledky klauzurních prací z 8.9.2017 - Zadání + řešení KLP - Nahlížení do KLP
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 31.10.2017 14:20 Harmonogram obhajob diplomových prací - listopad
detail PedF OPNY2P103A Chapters of Clinical Medicine 17aOPNY2P103Ap1 MUDr. Jan David Katedra pedagogiky (41-KPG) 31.10.2017 14:05 výměna výuky Kapitol z klinic. oborů LV a Repetitorium z biologie člověka
detail PedF OPNY2P118B Repetitorium of Human Biology 17aOPNY2P118Bx02 PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky (41-KPG) 31.10.2017 14:04 výměna výuky Kapitol z klinic. oborů LV a Repetitorium z biologie člověka
detail PF HP0261 Private International Law and International Trade Law I Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 31.10.2017 12:09 Oznámení o konání zápočtového kolokvia z MPS - náhradní možnost získání zápočtu
detail 1.LF B01056 Internal Medicine Practice before State Examination Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 31.10.2017 09:26 Diferenciální diagnostické semináře pro 6. ročník od 4.12. do 21.12.2017
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 30.10.2017 17:55 prezentace spirituální diskurs
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 30.10.2017 14:26 prezentace a zadání úkolu
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 30.10.2017 14:04 Úvodní přednáška do diplomového semináře
detail HTF LPSY61 Methods and Technics of the Social Research I Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 30.10.2017 13:50 prezentace a zadání úkolu
detail FTVS PPLS102 Swimming I Mgr. Jitka Pokorná Plavecké sporty (51-600500) 30.10.2017 11:34 Zápočtové požadavky pro udělení kreditů
detail KTF KPED103 Catechetics doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 29.10.2017 16:25 Katechetika 4
detail KTF KDKU062 Seminar Baroque art 1 Mgr. Ing. Daniela Štěrbová, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 29.10.2017 13:36 Referáty v ZS2017/2018 - aktualizace
detail KTF KPTE006 Pastoral Theology 1 doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 27.10.2017 09:05 GS pro PT
detail PedF OPNF2F102A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 26.10.2017 17:52 Matériel - 4e rencontre
detail MFF NBCM306 How to write and lecture on Science RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 26.10.2017 09:29 Termín konání přednášek
detail MFF NUAS022 Practical Course in Application Software - Desktop Publishing 17aNUAS022x01 Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 25.10.2017 22:30 Forma výuky 2017/18
detail MFF NUAS002 Practical Course in Application Software - Excel 17aNUAS002x01 Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 25.10.2017 22:24 Pátek 14:00 SW2
detail HTF LPSY61 Methods and Technics of the Social Research I Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 25.10.2017 22:22 bodování první úkol
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 25.10.2017 22:20 bodování první úkol
detail PedF OPBF2F101A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 25.10.2017 21:07 Dictée - semaine 3
detail PF HP3060 Decision-making Processes in Building Law 17aHP3060p1 JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 25.10.2017 20:04 Schéma StavZ
detail FTVS PATL046 Specialization - Athletics, pupils PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 25.10.2017 14:57 upravený program a studijní materiály
detail 1.LF B00073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:26 SRZk Otázky Interna 6. ročník
detail 1.LF B80073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:22 Final state exam 6th year - Questions
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 25.10.2017 12:22 prezentace 4
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 25.10.2017 12:21 prezentace 3
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 25.10.2017 12:20 úkol 1
detail FTVS PPLS061 Aqua-fitness Mgr. Eva Peslová Plavecké sporty (51-600500) 25.10.2017 10:48 podklady k předmětu
detail PedF OB2306071 Analysis of the French language III Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 24.10.2017 20:56 Dictée 3
detail PedF OPNX2O113B Elective Course A Sociology of Education 17aOPNX2O113Bp1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 24.10.2017 11:20 Harmonogram kurzu 2017-2018
detail PedF OPNX1O110A Sociology of Education 17aOPNX1O110Ap1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 24.10.2017 11:19 Harmonogram kurzu 2017-2018
detail PedF   Alena Bendlová Katedra pedagogiky (41-KPG) 24.10.2017 09:17 Mgr. Richterová - změna konzultačních hodin
detail PF HP0003 Diploma seminar I - Political Science JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. Department of Politology and Sociology (22-KPS) 23.10.2017 22:54 Diplomový seminář na katedře politologie a sociologie - 15.12.2017
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 23.10.2017 13:43 Konzultační hodiny členů katedry TP v zimním semestru 2017/2018
detail PF HV2006 Winter sports training course I Mgr. Jana Müllerová Department of Physical Education (22-KTV) 23.10.2017 12:12 Zimní lyžařský kurz Francie - Vars -Risoul 9.3. - 18.3.2018
detail PF HV2006 Winter sports training course I Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 23.10.2017 11:10 Zimní TV kurzy KTV 2018 - Info k přihlašování
detail PF HV2006 Winter sports training course I Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 23.10.2017 11:08 ZK 2 Vak Pec p. Sněžkou
detail PF HV2006 Winter sports training course I Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 23.10.2017 11:08 ZK 1 - Patejdlovka
detail PF HV2006 Winter sports training course I Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 23.10.2017 11:07 Zimní TV kurzy 2018 - Charakteristika kurzů
detail 1.LF B81056 Internal Medicine Practice before State Examination Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 23.10.2017 09:17 Seminars on Differential Diagnosis in Internal Medicine, 6th year, 30th Oct .- 17th Nov. 2017
detail PedF OPNF2F102A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 22.10.2017 10:04 Matériel - cours 3
detail KTF KJAZ118 Introduction to Latin 1 PhDr. Josef Šimandl, Ph.D. Department of Biblical Sciences (26-KBV) 21.10.2017 19:25 lekce 21. října
detail FTVS PATL110N Adapted Athletics programs Mgr. Jan Feher Atletika (51-600100) 21.10.2017 16:47 Přednášky 1-3
detail PedF OPBF2F101A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 20.10.2017 22:01 Dictée 1
detail KTF KPED103 Catechetics doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 20.10.2017 13:54 Katechetika 3
detail MFF NUAS002 Practical Course in Application Software - Excel 17aNUAS002x01 Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 20.10.2017 12:44 Seminář Excel v ZS 2017/18
detail FTVS PATL077 Specialization IV - Athletics Jumps PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 20.10.2017 12:31 dálka, trojskok - studijní materiály
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 20.10.2017 09:48 teoretic lessen n. 3
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 20.10.2017 09:03 Konzultační hodiny interních doktorandů a externistů katedry TP v zimním semestru 2017/2018
detail KTF KPTE006 Pastoral Theology 1 doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 19.10.2017 16:14 LG pro PT
detail PedF ON9312201 Socio-economic Problems of Globalization and Regionalisation I 17aON9312201p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 18.10.2017 14:46 Harmonogram kurzu 2017-2018
detail PedF ON2312018 Elective Course F - Sociology I 17aON2312018p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 18.10.2017 14:40 Harmonogram kurzu 2017-2918
detail MFF NBCM307 Astrobiology RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. Institute of Physics of Charles University (32-FUUK) 17.10.2017 17:31 Termín konání přednášek
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. Department of Public International Law (22-KMP) 17.10.2017 15:38 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. Department of Public International Law (22-KMP) 17.10.2017 15:38 Podmínky pro vystavení doporučení-Doc. Bílková
detail 1.LF   prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540) 17.10.2017 15:00 PVP - Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 16.10.2017 16:16 podklady z dnešního setkání
detail FHS   Mgr. Hana Stehlíková International Office (24-RZS) 16.10.2017 15:59 The call for applications to the Academic Writing Residency Programme in Bellagio Center is now open
detail FHS   doc. Dr. phil. Mgr. Pavel Himl Department of General Anthropology (24-KOA) 16.10.2017 11:16 Konzultační hodiny Pavla Himla v ZS 2017/18
detail PF HP0681 Theory of Law I doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU) 16.10.2017 10:59 Příkladmý seznam literatury pro zpracování anotace na semináři doc. Kühna
detail PF HP0681 Theory of Law I doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU) 16.10.2017 10:59 Požadavky na výtah z odborného textu - seminář Z. Kühna
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 16.10.2017 10:08 SEMINÁŘE: Čtvrteční sociologické semináře - program podzim 2017
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 16.10.2017 07:11 přednáška 3
detail PedF   PhDr. Jakub Konečný, Ph.D. Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL) 15.10.2017 21:23 Nabízená témata závěrečných prací
detail PedF OB2306071 Analysis of the French language III Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 13.10.2017 23:19 Dictée 1
detail PedF ON2306009 Methodology of French III: Practical Pedagogy Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 13.10.2017 23:16 Dokumenty na 2 setkání
detail PedF OPNF2F102A a Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL) 13.10.2017 23:11 Matériel - cours 2
detail KTF KPED103 Catechetics doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 13.10.2017 14:55 Katechetika 2
detail KTF KPED103 Catechetics doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 13.10.2017 14:52 Katechetika 1
detail KTF KPTE006 Pastoral Theology 1 doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 13.10.2017 14:49 Biblická východiska PT
detail KTF KDKU032 Synoptic History of Baroque Art 1 Mgr. Ing. Daniela Štěrbová, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 13.10.2017 12:32 Evropská barokní architektura - podklady
detail FTVS PATL046 Specialization - Athletics, pupils PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 12.10.2017 15:12 program výuky, přednáška, kontrolní cviky
detail FTVS PATL086N Specialization 2 - Athletics - Multicontests PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 12.10.2017 15:10 program výuky, studijní materiály, kontrolní cviky
detail PF   Ivanka Myslínová Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 11.10.2017 13:15 1. a 2. část státní zkoušky
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 11.10.2017 11:00 Atletic Muscle Strenghtening - teoretic lecture n. 2
detail FTVS PPPD090N Sensomotor learning PhDr. Radka Peřinová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 10.10.2017 11:24 zadání seminární práce
detail PF HP0030 Diploma seminar I - Private International Law and International Trade Law Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 10.10.2017 10:24 Diplomový seminář z Mezinárod. práva soukromého a PMO v zimním semestru akad. r. 2017/2018
detail PF HP0007 Diploma seminar I. - Business Law Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 10.10.2017 10:16 Diplomový seminář z Obchodního práva v zimním semestru akad. r. 2017/2018
detail FTVS PPPD070C General Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2017 15:41 Office hours
detail FTVS PPPD689 Sports Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2017 15:40 Office hours
detail FTVS PPPD071 Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2017 15:40 KONZULTAČNÍ HODINY
detail FTVS   PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2017 15:40 Konzultační hodiny
detail HTF LPSY01 Theories and Methods in the Social Work I Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 09.10.2017 14:19 definice SPR (Matoušek, ISFW)
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 09.10.2017 14:06 působení SPR v různých resortech
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 09.10.2017 13:53 prezentace 2
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 09.10.2017 10:37 TERMÍN ODEVZDÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ - obhajoba leden a květen 2018
detail PedF OKBUZ12011 Introduction to Sociology 17aOKBUZ12011p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 19:40 Studijní texty
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 19:36 Seminář 5: Beck; Co je to globalizace?
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 19:35 Seminář 2: Mills; Sociologická imaginace
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 19:32 Seminář 3: Benedictová; Kulturní vzorce
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 19:31 Seminář 2: Mills; Sociologická imaginace
detail PedF ON9312201 Socio-economic Problems of Globalization and Regionalisation I 17aON9312201p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 18:54 Seminární text
detail PedF ON2312018 Elective Course F - Sociology I 17aON2312018p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 18:44 Seminární text
detail PedF OPNX2O113B Elective Course A Sociology of Education 17aOPNX2O113Bp1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 18:36 Seminární text
detail PedF OPNX1O110A Sociology of Education 17aOPNX1O110Ap1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 18:35 Seminární text
detail PedF OBUZ12V011 Introduction to Sociology 17aOBUZ12V011p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 17:54 Studijní texty
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 17:45 Seminář 3: Benedictová; Kulturní vzorce
detail HTF LPSY61 Methods and Technics of the Social Research I Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.10.2017 08:38 ÚKOL 1 + prezentace 2 setkání
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.10.2017 08:37 ÚKOL 1 + prezentace 2 setkání
detail KTF KJAZ118 Introduction to Latin 1 PhDr. Josef Šimandl, Ph.D. Department of Biblical Sciences (26-KBV) 07.10.2017 19:21 lekce 7. října
detail PedF O01315097 Basic Drama Games and Exercises Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D. Katedra primární pedagogiky (41-KPP) 07.10.2017 11:59 Zrušení výuky 16.11.2017
detail LFP EA0907370 Dermatovenerology Jana Altmanová Dermatovenerologická klinika (14-370) 06.10.2017 12:50 disobedience
detail FTVS PATL087 Special practice II - Coaching - Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 06.10.2017 12:48 program výuky
detail LFP E0207370 Dermatovenereology Jana Altmanová Dermatovenerologická klinika (14-370) 06.10.2017 12:47 neomluvení
detail HTF LPSY01 Theories and Methods in the Social Work I Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 06.10.2017 11:44 prezentace z prvního setkání
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 06.10.2017 10:46 Výsledek výběrového řízení na místa pomocných vědeckých sil pro ak. rok 2017/18
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 06.10.2017 09:16 Informace k Vědeckému semináři z TP - ZS 2017/18
detail FTVS PATL619 Athletic Muscle Strenghtening PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 05.10.2017 13:53 Atletic Muscle Strenghtening - Introduction
detail KTF KPTE006 Pastoral Theology 1 doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO) 05.10.2017 13:51 PT1: Úvod
detail PedF   doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. Katedra psychologie (41-KPSY) 05.10.2017 12:30 Konzultační hodiny
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 04.10.2017 11:12 Konzultační hodiny doc. Balaš
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 02.10.2017 22:01 Vančát - konzultace v zimním semestru
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.10.2017 14:01 ČÍTANKA A PREZENTACE 1
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.10.2017 13:53 STUDIJNÍ POMŮCKA A PREZENTACE 1
detail FTVS   Monika Horáková Atletika (51-600100) 02.10.2017 13:48 Praktické konzultace 2017/podzim do S/2
detail PF HP3000 Business Law - Case-study Test Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 02.10.2017 12:22 Přihlašování na termíny KLP - Obchodní právo - akademický rok 2017/2018
detail MFF NAIL004 Seminar on Artificial Intelligence I RNDr. František Mráz, CSc. Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI) 02.10.2017 11:07 Podmínky na zápočet - conditions for obtaining credits
detail MFF NTIN084 Bioinformatics Algorithms 17aNTIN084p1 RNDr. František Mráz, CSc. Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI) 01.10.2017 23:23 Podmínky pro získání zápočtu
detail 1.LF B02177 Propaedeutics in Gynaecology MUDr. Oldřich Šottner Department of Gynaecology and Obstetrics First Faculty of Medicine and Hospital Bulovka (11-00437) 01.10.2017 14:51 Propedeutika ženského lékařství - zahájení výuky
detail FF ADE100108 Exercises in Corpus Linguistics Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. Institute of Germanic Studies (21-UGS) 01.10.2017 14:11 Prezentace 2.10.2017
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 26.09.2017 12:42 Konzultační hodiny pedagogů Katedry obch. práva - zkouškové období zimního semestru
detail PedF OBPS18916 Special Education - Individuals with Auditory Impairment II PhDr. Eva Mrkosová, CSc. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 25.09.2017 12:05 Organizace seminářů SPPG znevýhodněného člověka se SPII a ZPII
detail PF   Ivanka Myslínová Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 21.09.2017 11:22 Konzultační hodiny účitelů ÚAP
detail PedF   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 20.09.2017 12:04 konzultační hodiny
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 18.09.2017 15:09 Odpolední posilovna pro fakultní veřejnost - provoz v září a akademickém roce 2017/2018
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Department of Physical Education (22-KTV) 14.09.2017 10:07 Akademické mistrovství ČR v šermu
detail FTVS   Monika Horáková Atletika (51-600100) 06.09.2017 15:06 test Atletika I, PATL089 ze dne 6.9.2017
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 05.09.2017 13:04 konzultační hodiny
detail FTVS   Monika Horáková Atletika (51-600100) 04.09.2017 11:05 Test TZD, 1. 9. 2017
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 20.07.2017 18:13 Prosba o kontrolu zápisů v SIS - Proseminář NZ
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 29.06.2017 13:53 Informace o KLP č. 3 ze dne 23.6.2017
detail FSV JEM131 Antitrust Economics PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Institute of Economic Studies (23-IES) 28.06.2017 14:41 Next JEM131 - Antitrust Economics will be open in summer term 2019.
detail HTF   doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 21.06.2017 10:50 Výsledky testu z Novozákonní řečtiny II
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 20.06.2017 12:42 Termíny odevzdání diplomových prací - Katedra obchodního práva - školní rok 2017/2018
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 18.06.2017 00:37 Proseminář NZ - výsledky testů a docházka
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 17.06.2017 11:26 Proseminář NZ výsledky testů 2017
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 13.06.2017 11:54 státnice z analýzy 6.6.2017
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 07.06.2017 09:05 Informace o KLP č. 2 ze dne 26.5.2017
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 06.06.2017 09:49 KONFERENCE: Perspektivy klasické archeologie 2017
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 05.06.2017 18:19 Termíny opravných a doplňujících testů - NOVÉ
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 30.05.2017 09:23 Nahlédnutí do zápočtových testů z předmětu Pracovní právo I. ze dne 23.5.2017 psané v mí
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 26.05.2017 11:37 Výsledky klauzurních prací z 12.5.2017 - Zadání + řešení KLP
detail HTF LPSY10 Social Insurance Mgr. Tereza Palánová HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.05.2017 12:25 Prezentace ke zkoušce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail FTVS PABA059 Biomechanics PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 09.05.2017 14:25 seminární úkoly - zadání
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.05.2017 08:53 Konzultační hodiny dr. Morávka se přesouvají ze dne 9.5. na 10.5.
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 05.05.2017 16:56 výsledky NZ testů - Pašije- J. učedníci + informace o nadcházející výuce!
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 04.05.2017 12:55 KLP č. - nahlížení, zadání a řešení
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 02.05.2017 13:27 Výsledky klauzurních prací ze 7.4.2017 - Zadání + řešení KLP
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 25.04.2017 09:47 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 25. dubna 2017 (zrušeny z důvodu zahraniční pracovní ce
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2017 06:10 Zrušení seminární výuky předmětu Ochrana osobních údajů dne 24. 4. 2017 - náhradní term
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2017 06:09 Zrušení seminární výuky dr. Morávka z předmětu Pracovní právo I. dne 24. 4. 2017 - náhrad
detail PF HP0272 Substantive Civil Law II doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. Department of Civil Law (22-KOP) 20.04.2017 13:47 Věcná práva přednášky
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 19.04.2017 20:42 Výsledky testů NZ - Pašije - J. spory
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 06.04.2017 09:41 Cvičné zadání KLP - Saturnin
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 06.04.2017 09:41 Cvičné řešení KLP - Saturnin
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 06.04.2017 09:38 Seznam literatury a právních předpisů k postupové zkoušce a KLP
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 04.04.2017 08:38 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 4. dubna 2017 (zrušeny z pracovních důvodů)
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 23.03.2017 19:24 výsledky státní zkoušky z analýzy dat (9.3.2017)
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 16.03.2017 11:37 Výsledky testů NZ - Pašije
detail 2.LF DA0104338 Medical Microbiology I Romana Laušerová Department of Medical Microbiology (13-323) 13.03.2017 12:12 Podmínky udělení zápočtu z Lékařské mikrobiologie
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 10.03.2017 12:12 Diplomový seminář z trestního práva - 31.3.2017
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 09.03.2017 17:57 výsledky státní zkoušky z analýzy dat (2.3.2017)
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 24.02.2017 00:16 Zadání četby pro Proseminář NZ - 2. 3. 2017 + doporučená literatura
detail FF AFR10046 Textual Linguistics (French) PhDr. et PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. Institute of Romance Studies (21-URS) 21.02.2017 08:53 Textová lingvistika _ in Hoffmannová: Stylistika a ...
detail HTF   doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 15.02.2017 13:27 Výsledky testu z Novozákonní řečtiny I a III
detail FTVS PABA070N Pathobiomechanics PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 13.02.2017 16:17 prvni prednaska - studijni materialy
detail FTVS PSPP108 Sport Climbing and Mountaineering doc. Jiří Baláš, Ph.D. Sporty v přírodě (51-600400) 02.02.2017 15:21 vysledky zkoušky 1.2.2017
detail PF   Mgr. Vladimíra Kvasničková Department of Foreign Languages (22-KJ) 25.01.2017 18:29 změna úředních hodin: 26.1. 2017
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 20.12.2016 15:41 PhD research visits / Chemnitz University of Technology
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 19.12.2016 17:48 Pracovní právo 20.12:2016 od 8:00 místnost 017 - Dr. Morávek
detail FTVS PPPD168N Social Psychology, Sports Psychology Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 03.12.2016 16:13 Sociální psychologie, psychologie sportu prezentace
detail HTF LBIB73 Social Topics of New Testament Mgr. Jiří Lukeš, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.11.2016 13:23 Výuka ve dnech 18. a 25.11.2016
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 05.11.2016 15:15 1. ročník SZ- výsledky testů Gn a Mojžíš/Desatero
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 31.10.2016 16:27 Seminář z předmětu Pracovního práva II. Dr. Morávka dne 1. listopadu 2016
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 25.10.2016 10:40 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 25. října 2016 z pracovních důvodů zrušeny
detail PF HP1152 Social Security Law II JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 30.05.2016 23:16 Dodatečný termín na zkoušku z předmětu Právo sociálního zabezpečení II. - 30. 6. 2016
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.04.2016 08:24 Seminář doc. Štangové z předmětu Pracovní právo I. dne 27. dubna 2016 od 16:00
detail HTF LPSY86 Advanced Crisis Intervention Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2016 14:55 aj literatura ke kurzu
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.04.2016 17:24 ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA KE KURZU
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:51 Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:50 Rodinná politika na úrovni krajů a obcí
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:50 Národní koncepce podpory rodin s dětmi
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:49 Národní koncepce rodinné politiky
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:48 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:47 Národní plán podpory rovných příležitostí pro OZP na období 2015–2020
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 30.11.2015 13:12 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 1. 12. 2015
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 30.11.2015 13:11 Seminář z předmětu Pracovní právo II. JUDr. Morávka od 8:00 dne 1.12:2015
detail 1.LF B81056 Internal Medicine Practice before State Examination Mgr. Ilona Marková 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 21.10.2015 09:53 Internal Medicine Practice before State Examination
detail PF   JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 14.09.2015 19:43 Určování termínů obhajob a oborových státních zkoušek z obchodního práva
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 08.07.2015 21:35 Pracovní právo II. a Právo sociálního zabezpečení II. - nové termíny na zkoušky
detail PF   JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 17.04.2015 19:37 2. část státní závěrečné zkoušky z oboru obchodního práva - informace
detail PF HP0291 Business Law I JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 19.03.2015 15:03 Zápočet z obchodního práva I.
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail FTVS PZTV172 Sport Massage PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 08.01.2015 22:15 Informace k předmětu PZTV 172 Sportovní masáž
detail PF   JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 12.03.2014 22:33 Specializovaná státní zkouška z obchodního práva - otázky
detail 1.LF B00307 Internal Medicine - Hematology Mgr. Ilona Marková 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 09.10.2013 17:43 5. roč - Testy - vstupní / výstupní
detail PF HK0030 Business Law - Case-study Test JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.05.2013 13:19 Sdělení katedry - (ne)uznávání KLP z obchodního práva
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 LAP - German 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Language Centre - German (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail LFP E0110030 Neonatology doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. Oddělení neonatologie (14-361) 25.03.2013 16:52 Podmínka účasti na výuce
detail PF   JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 27.02.2013 17:25 Informace k povinně volitelným předmětům z oboru obchodního práva (korekvizita)
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Introduction to the Biblical Studies ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF B80073 Internal Medicine - SE Mgr. Ilona Marková 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 06.01.2012 17:56 State Examinations
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 25.05.2011 15:56 Amendment no. 1 to the dean’s measure no. 19/2009 regulating the supervision procedure of studies
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 25.05.2011 15:51 Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 19/2009, kterým se upravuje průběh kontroly studia
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 24.03.2009 09:40 How to sign into e-learnig for students of 1st Faculty of Medicine
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 24.03.2009 09:31 Návod na přihlášení do e-learningu pro studenty 1. LF UK
Number of found notices: 322
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or actualized notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html