Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice search
   Login via CAS
sort in descending ordersort in ascending orderFaculty sort in descending ordersort in ascending orderCode sort in descending ordersort in ascending orderCourse sort in descending ordersort in ascending orderSchedule item sort in descending ordersort in ascending orderPerson sort in descending ordersort in ascending orderDepartment sort in descending ordersort in ascending orderActualized Title
detail PF   Mgr. Lada Kloutvorová Department of Foreign Languages (22-KJ) 23.09.2018 21:09 Konzultační hodiny - přesun na úterý
detail PF HP0296 Business Law III Alena Vacková Department of Business Law (22-KOBCHP) 22.09.2018 16:44 Úřední hodiny sekretariátu Katedry obchodního práva dne 25.9.2018
detail PF   JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 21.09.2018 17:50 Obchodně právní praktikum - vstupní test
detail PF   Renata Říhová Centre for Medical Law (22-CZP) 21.09.2018 15:58 Informace o předmětu „Odborná praxe - praxe v Kanceláři Ombudsmana pro zdraví I. a II“.
detail PF   Daniela Hýblová Department of Physical Education (22-KTV) 21.09.2018 10:35 Konzultační hodiny KTV od 24.9. do 30.9. 2018
detail PF   Věra Šoulová Department of European Law (22-KEP) 21.09.2018 09:34 Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška na katedře evropského práva
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 21.09.2018 09:07 KLP - 7.9.2018 - Zadání a řešení - Kleopatra
detail FHS YBJ006 Sociolinguistics Mgr. et Mgr. Stanislava Boušková Liberal Arts and Humanities - Communicative Module (24-KO) 20.09.2018 16:01 zápis nad limit
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 20.09.2018 14:14 změna konzultačních hodin
detail PF HV2076 Current Topics of Constitutional Law JUDr. Jan Grinc, Ph.D. Department of Constitutional Law (22-KUP) 20.09.2018 14:12 Volitelný předmět Aktuální otázky ústavního práva
detail PedF   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 20.09.2018 14:07 konzultační hodiny září 2018 + ZS 2018/2019
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 20.09.2018 10:47 Nahlížení do KLP č.4 ze dne 14.9.2018
detail PF   JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 19.09.2018 13:12 Pozvánka na diskusní workshop na téma Autonomie vůle a obchodní korporace dne 26. 9. 2018
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 19.09.2018 11:54 Informace k odborné praxi na SZ - ZS 2018-2019
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 18.09.2018 10:33 Obhajoby diplomových prací KMP 18.9.2018
detail PF HP1121 Insolvency Law Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 18.09.2018 09:23 Poslední zkouškové termíny předmětu Insolvenční právo
detail FHS   Mgr. Milada Pajgrtová Department of Postgraduate Studies (24-IDP) 17.09.2018 14:36 Seminář IPSC pro doktorandy, Možnosti financování studentských projektů Grantovou agenturou U
detail PF   Michaela Špačková Department of Financial Law and Finances (22-KFP) 14.09.2018 11:01 Konkurz na pomocné vědecké síly KFP
detail PedF   Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. Katedra pedagogiky (41-KPG) 14.09.2018 09:17 Přesun konzultačních hodin z 17.9. na 20.9. 2018
detail PF   Mgr. Eva Dvořáková Department of Foreign Languages (22-KJ) 13.09.2018 14:08 konzultace příští týden přesunuji z úterý na pondělí 17.9, 8-12:00
detail FTVS PABA058 Basics of Anatomy and Kinesiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 13.09.2018 13:31 Náhradní zápočtový test pro studenty studijních skupin MUDr. Kamily Čížkové
detail PedF   PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 13.09.2018 12:01 konzultační hodiny
detail PF   Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 12.09.2018 11:20 Konkurz na pomocné vědecké síly - KOP
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 11.09.2018 12:19 Konkurz na pomocné vědecké síly - katedra trestního práva
detail PedF   Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 10.09.2018 21:42 Konzultační hodiny v září
detail PedF OXKH04KCL Tuition Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. Katedra české literatury (41-KCL) 10.09.2018 15:23 Konzultace
detail MFF NJAZ039 Russian for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 10.09.2018 14:46 rozvrh na ZS 2018-19
detail MFF NJAZ041 Russian for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 10.09.2018 14:43 rozvrh na ZS 2018-19
detail MFF NJAZ049 German for Beginners I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 10.09.2018 14:41 rozvrh na ZS 2018-19
detail MFF NJAZ081 German for Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 10.09.2018 14:39 rozvrh na ZS 2018-19
detail MFF NJAZ053 German for Advanced Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 10.09.2018 14:38 rozvrh na ZS 2018-19
detail MFF NJAZ051 German for Pre-Intermediate Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 10.09.2018 14:37 rozvrh na ZS 2018-19
detail MFF NJAZ083 German for Proficient Students I PhDr. Lenka Vachalovská, CSc. Department of Language Education (32-KJP) 10.09.2018 14:34 rozvrh na ZS 2018-19
detail PedF   doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 09.09.2018 15:29 konzultační hodiny
detail FTVS   Monika Horáková Atletika (51-600100) 07.09.2018 13:42 test Didaktika atletiky ze dne 7.9.2018
detail FHS   doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. Liberal Arts and Humanities - Creative Module (24-CR) 06.09.2018 13:52 konzultace Vančát
detail PF HS1005 Civil Procedure - Defence of the Diploma Thesis Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 06.09.2018 12:57 Seznam diplomantů obhajob z OPP - 12.září
detail PF HS1004 Substantive Civil Law - Defence of the Diploma Thesis Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 06.09.2018 12:31 Rozpis termínů obhajob z OPH - září 2018
detail PF   Mgr. Eva Slavíčková Department of Environmental Law (22-KPZP) 05.09.2018 09:44 Výběrové řízení na obsazení 3 míst pomocných vědeckých studentských sil
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 04.09.2018 11:17 Krátkodobá výzkumná stipendia AKTION
detail FTVS PABA058 Basics of Anatomy and Kinesiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 04.09.2018 10:49 Výsledky zápočtového testu anatomie 4. 9. 2018
detail FTVS PSPH291 Sport Games I Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. Sportovní hry (51-600300) 04.09.2018 08:58 sportovní hry I - praktický zápočet ze softballu
detail PF HP0592 Theory of National Economy II doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. Department of National Economy (22-KNH) 04.09.2018 00:48 Zkouška z TNH II - nepřihlašujte se prosím bez zápočtu z TNH I a TNH II
detail PF   doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. Department of Foreign Languages (22-KJ) 03.09.2018 21:23 Konzultační hodiny doc. Chromé v září 2018
detail FTVS PABA058 Basics of Anatomy and Kinesiology MUDr. Kamila Čížková Fyziologie (51-500200) 03.09.2018 15:30 ZMĚNA - Náhradní zápočtový test z anatomie pro studenty studijních skupin MUDr. Kamily Číž
detail MFF NOFY018 Physics II prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Department of Low Temperature Physics (32-KFNT) 31.08.2018 14:33 Dodatečný termín opravných zápočtových testů
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. Department of National Economy (22-KNH) 30.08.2018 11:52 sekretariát katedry NH - nově v č. 320
detail MFF   PhDr. Milena Dundrová, Ph.D. Department of Language Education (32-KJP) 28.08.2018 23:25 Konzultační hodiny v září 2018
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 27.08.2018 16:06 Stipendijní pobyty pro doktorandy na Universität Hamburg
detail PF   Mgr. Radek Jenček Department of Physical Education (22-KTV) 21.08.2018 13:16 Odpolední posilovna PF pro fakultní veřejnost v provozu od 3.9.2018
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 15.08.2018 10:13 Erasmus+ studijní pobyty
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 14.08.2018 10:09 Fond mobility UK: vyhlášení nového kola pro podávání žádostí o finanční příspěvek
detail PF HP0296 Business Law III JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. Department of Business Law (22-KOBCHP) 31.07.2018 21:35 Vypsání dodatečných termínů
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 25.07.2018 12:14 Postdoc Fellowships (history)
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 23.07.2018 20:32 Výsledky zkoušky Antropomotorika 23.7.2018
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 08.07.2018 13:58 Výsledky zkoušky Antropomotorika 8.7.2018
detail PF HP0281 Civil Procedure I Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 04.07.2018 13:16 Kolokvia pro udělení zápočtů z OPP I a OPP II- změna termínu
detail PF HS1004 Substantive Civil Law - Defence of the Diploma Thesis Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 01.07.2018 10:55 Zářijové obhajoby 2018 z OPH
detail PF HS1005 Civil Procedure - Defence of the Diploma Thesis Monika Cascino Department of Civil Law (22-KOP) 01.07.2018 10:50 Zářijové obhajoby 2018 z OPP
detail FTVS PZTV211N Sports Medicine MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 29.06.2018 09:31 Témata zápočtových prací
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 25.06.2018 16:49 Doplněné výsledky a posunutá hodina dodatečného oprav. termínu 26.6.2018
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 25.06.2018 08:58 Výsledky KLP z 8.6.2018. Konzultační hodiny. Zadání + řešení KLP
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.06.2018 06:49 dodatečný termín pro opravu a doplnění testů
detail MFF NOFY018 Physics II doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO) 21.06.2018 16:01 Dodatečné termíny opravy opravných písemek
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 20.06.2018 13:26 IEG Doctoral Fellowships (history)
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 20.06.2018 10:28 Konkurz na místa pomocných vědeckých sil pro KMP
detail FTVS PATL089 Athletics I Monika Horáková Atletika (51-600100) 18.06.2018 14:33 test ze dne 18.6.2018 PATL089,94
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 15.06.2018 11:06 státnice z analýzy dat 12.6.2018
detail MFF NOFY018 Physics II prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Department of Low Temperature Physics (32-KFNT) 14.06.2018 11:59 Jeste jeden nahradni termin pro zapocet z NOFY018 Fyzika II
detail PF HS1010 Private International Law and International Trade Law - Defence of the Diploma Thesis Monika Cascino Department of Business Law (22-KOBCHP) 12.06.2018 10:32 Zářijové obhajoby
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 11.06.2018 15:23 Zápočtový test (Obchodní právo I.) - dodatečný termín
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 01.06.2018 16:47 Výsledky zkoušky Antropomotorika 25.5.2018
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 01.06.2018 15:33 Užitečné informace k zápočtům a zkouškám z latiny; v příloze potřebné materiály
detail MFF NOFY018 Physics II doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO) 01.06.2018 10:04 Výsledky opravné písemky (30.5.2018)
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 31.05.2018 12:27 Nahlížení do KLP č. 2
detail FTVS PFYB033 Biochemistry doc. MUDr. Jana Vránová, CSc. Fyziologie (51-500200) 29.05.2018 13:36 III.zápočtový test z předmětu PFYB033 Biochemie
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 29.05.2018 11:40 Výsledky testů NZ 2018 + docházka
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 29.05.2018 11:26 ÚKOLY A TEST - DŮLEŽITÉ!
detail HTF LPSY62 Methods and Technics of the Social Research II Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 29.05.2018 11:26 ÚKOLY A TEST - DŮLEŽITÉ!
detail FSV JSB069 Introduction to Law PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 29.05.2018 08:51 test právo 29.5. 2018
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.05.2018 21:15 Termíny pro doplňující a opravné testy - proseminář NZ
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 28.05.2018 21:09 Výsledky testů NZ k 28.5.2018
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 28.05.2018 10:52 Konzultační hodiny KLP - 11.5.2018 - Zadání a řešení - Na návštěvě v Praze
detail MFF NOFY018 Physics II prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. Department of Low Temperature Physics (32-KFNT) 25.05.2018 16:38 Náhradní termíny zápočtových testů
detail MFF NOFY018 Physics II doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO) 25.05.2018 15:26 Výsledky 2. písemky
detail MFF NOFY018 Physics II doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO) 25.05.2018 15:19 Termín opravy 2. písemky
detail MFF NOFY018 Physics II doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D. Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO) 25.05.2018 15:14 Podmínky a průběh opravy opravných písemek
detail PF   Bc. Kristina Bertošová Department of Physical Education (22-KTV) 24.05.2018 10:54 Instruktor aerobiku ZS 2018
detail PF   Zuzana Peřinová Department of Constitutional Law (22-KUP) 23.05.2018 15:11 Konzultační hodiny - KTPPU a KÚP
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 22.05.2018 15:43 Nabídka stipendijních studijních pobytů v rámci programu CEEPUS
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 21.05.2018 13:49 hodnocení úkolu 3 a celkové body
detail PF   Blanka Smutná Department of Public International Law (22-KMP) 21.05.2018 12:14 Konzultační hodiny KMP
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 16.05.2018 09:18 Konzultační hodiny všech členů katedry - zkouškové období LS
detail FTVS PZTV127 The Basics of Hygiene, Regeneration and Massage MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 11.05.2018 09:54 Témata zápočtových prací
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.05.2018 22:14 Výsledky testů NZ pašije, J. slova, činy, spory
detail PF HP0805 Administrative Law IV Eva Preclíková Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP) 03.05.2018 11:57 KLP - nahlížení
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 30.04.2018 14:33 prezentace
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 30.04.2018 14:31 Katedra obchodního práva - termíny obhajob a oborových SZK
detail FTVS PKIN156N Anthropomotorics doc. PhDr. Jan Štochl, Ph.D. Kinantropologie (51-400100) 26.04.2018 00:50 Výsledky zkoušky Antropomotorika 20.4.2018
detail PF   JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 25.04.2018 06:18 Termíny zápočtového testu – náhradní způsob získání zápočtu Obchodní právo II
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 23.04.2018 14:46 kbd, dotazník
detail FTVS PABA059 Biomechanics PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 18.04.2018 12:53 prezentace a otázky ke zkoušce
detail MFF NMET062 Seminar on Projects II RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 18.04.2018 12:12 Program projektového semináře v LS 2018
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 16.04.2018 14:39 CI, KBD, korel
detail 1.LF B00307 Internal Medicine - Hematology Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 16.04.2018 10:47 5. roč. - 2 týdenní stáže na I. interní klinice AKAD. ROK 2017-2018
detail 1.LF B01056 Internal Medicine Practice before State Examination Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 16.04.2018 09:47 2017-2018 Předstátnicová stáž včetně Pneumologie v TN Krč, 6. ročník
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 15.04.2018 16:33 hodnocení druhého úkolu
detail KTF KDKU034 Synoptic History of Baroque Art 2 Mgr. Ing. Daniela Štěrbová, Ph.D. Institute of Christian Art History (26-UDKU) 09.04.2018 15:51 Seznam staveb - barokní architektura Evropy, Čech a Moravy
detail FHS   Bc. Véronique Lowther-Harris International Office (24-RZS) 09.04.2018 14:27 16th Asia Pacific Conference | December 1-2 | Call for Presenters
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 09.04.2018 14:17 intervaly spolehlivosti
detail HTF LPSY02 Theories and Methods in the Social Work II Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 06.04.2018 09:59 prezentace
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 01.04.2018 13:54 Proseminář NZ - výsledky testů - pašije
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 27.03.2018 17:40 Náhradní hodina za 1. neuskutečněnou hodinu prosemináře NZ
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 26.03.2018 17:40 fem sprt
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 26.03.2018 14:50 prezentace grafy, normální rozložení a statistické testování nul.hypotéz
detail MFF NUAS021 Practical Course in Application Software - MS Office Programming Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 22.03.2018 17:26 Termíny výuky
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 21.03.2018 12:19 body úkol 1
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.03.2018 16:22 podklady z dnešní hodiny
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 19.03.2018 14:38 Náhradní hodina za 1. neuskutečněnou hodinu prosemináře NZ - ZMĚNA TERMÍNU! + připomenutí
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 14.03.2018 14:21 Cvičné zadání a řešení KLP - Modrý kód
detail MFF NUAS021 Practical Course in Application Software - MS Office Programming 17bNUAS021x01 Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 13.03.2018 15:16 Výuka LS 2017/18
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 12.03.2018 16:25 podklady z dnešní hodiny
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 12.03.2018 13:45 prezentace
detail FTVS PATL089C Athletics I Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 09.03.2018 11:48 Athletics I - information
detail PF   Ivanka Myslínová Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 06.03.2018 12:03 Obhajoby diplomových prací a 2.část státní zkoušky
detail FTVS PATL091 Theory and Basic of Athletic Didactics Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 05.03.2018 14:45 Program a přednášky
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 05.03.2018 14:40 prezentace_data_deskriptivní statistiky
detail FTVS PZTV116 Basic of Hygiene, Regeneration and Massage MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 02.03.2018 10:56 Témata zápočtových prací
detail FTVS PZTV116 Basic of Hygiene, Regeneration and Massage MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 02.03.2018 10:30 Tématické okruhy ke zkoušce
detail 1.LF B80307 Internal Medicine - Hematology Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 01.03.2018 10:08 Year 5, circle 5051 and 5052 HAEMATOLOGY SCHEDULE 5.3.-16.3.2018 lectures at 1st Department of medic
detail FTVS PZTV206N Sports Medicine MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 01.03.2018 09:57 Témata zápočtových prací
detail FTVS PZTV211N Sports Medicine MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 28.02.2018 14:39 Okruhy ke zkoušce
detail FTVS PZTV213 Medical First Aid MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 28.02.2018 14:35 Tématické okruhy ke zkoušce
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 28.02.2018 10:27 link na odevzdárnu pro zápočtovou práci
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 28.02.2018 10:12 vzor zápočtové práce
detail FTVS PZTV237 Basic of Hygiene, Regeneration and Massage MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 27.02.2018 08:59 Tématické okruhy ke zkoušce
detail FTVS PZTV237 Basic of Hygiene, Regeneration and Massage MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 27.02.2018 08:59 Témata zápočtových prací
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 26.02.2018 14:14 přednáška II
detail FTVS PZTV206N Sports Medicine MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 26.02.2018 12:44 Okruhy ke zkoušce; páteční výuka
detail FTVS PATL094 Athletics I PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Atletika (51-600100) 23.02.2018 14:46 Pro studenty KS - Atl. I
detail FSV   PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 23.02.2018 14:14 státnice z analýzy dat
detail MFF NUAS021 Practical Course in Application Software - MS Office Programming Mgr. Lenka Forstová Network and Labs Management Center (32-SISAL) 21.02.2018 08:49 Organizace výuky
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.02.2018 18:32 společná práce z prvního setkání
detail PF   JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. Department of Civil Law (22-KOP) 19.02.2018 17:32 Informace k uznávání DP za práci rigorózní na katedře občanského práva
detail HTF LPSY93 Advanced Field Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.02.2018 17:06 kdo je zákazníkem sociálních služeb
detail HTF LPSY62 Methods and Technics of the Social Research II Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.02.2018 11:22 úvodní přednáška + studijní pomůcka
detail HTF LPSY91 Social Research II. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 19.02.2018 11:22 úvodní přednáška + studijní pomůcka
detail HTF   doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 14.02.2018 11:00 Výsledky testu z Novozákonní řečtiny I a III
detail HTF LBIB03 Biblical Knowledge of the New Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.02.2018 17:33 NZ proseminář Dr. Tonzarová: Zahájení letního semestru 1. 3. 2018 - o týden později
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.02.2018 17:17 Doplněný termín pro opravné testy a udělení zápočtů
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.02.2018 11:18 VÝSLEDKY ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ A ZKOUŠEK Z LATINY: 26. 1. 2018
detail HTF   Mgr. Lucie Kopecká HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 09.02.2018 11:12 VÝSLEDKY ZÁPOČTOVÝCH TESTŮ A ZKOUŠEK Z LATINY: 19. 1. 2018
detail FTVS PZTV127 The Basics of Hygiene, Regeneration and Massage MUDr. Simona Majorová Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300) 05.02.2018 12:57 Tématické okruhy ke zkoušce
detail KTF KJAZ118 Introduction to Latin 1 PhDr. Josef Šimandl, Ph.D. Department of Biblical Sciences and ancient languages (26-KBV) 03.02.2018 19:32 lekce 3. února
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 01.02.2018 17:33 aktualizovaný stav výsledků testů Prosem SZ
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 01.02.2018 17:19 odpadnutí opravného termínu 1.2.2018
detail FSV   PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 30.01.2018 12:38 státnice z analýzy dat (ISS) -23. 1. 2018
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 22.01.2018 22:50 SZ proseminář - výsledky testů a docházka
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 08.01.2018 18:31 Výsledky SZ testů k 8.1.2018 + opravné termíny
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.01.2018 14:03 tsp_různé rezorty SPR
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 21.12.2017 11:19 Výsledky testu SZ Gn, Mojžíš, Jz, Sd, Rt, Samuel - Šlm
detail HTF LPSY90 Social Research I. Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 18.12.2017 18:06 analýza kvalitativního textu + strauss a crobin
detail MFF NMET061 Seminar on Projects I RNDr. Eva Holtanová, Ph.D. Department of Atmospheric Physics (32-KFA) 11.12.2017 09:46 Program projektového semináře v ZS 2017/2018
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 07.12.2017 11:50 Výsledky testu SZ Gn, Mojžíš, Jz, Sd, Rt
detail PedF   doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky (41-KSP) 01.12.2017 08:08 ZMĚNY KONZULTAČNÍCH HODIN V SOUVISLOSTI S VÝUKOU
detail FTVS PATL077 Specialization IV - Athletics Jumps Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. Atletika (51-600100) 23.11.2017 09:24 Program a přednášky
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints 17aPATL069p1 PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 21.11.2017 10:28 přednáška TDT překážkového sprintu i pro PATL073
detail HTF LBIB02 Biblical Knowledge of the Old Testament Mgr. Hana Tonzarová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 17.11.2017 23:35 Výsledky testů SZ Gn, Mojžíš + oznámení o změně výuky
detail FHS   doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. Department of Civil Society Studies (24-KSOS) 16.11.2017 18:50 konzultacni hodiny Marek Skovajsa
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 16.11.2017 11:47 Přihlašování na zkouškové termíny zimního semestru
detail HTF LPSY83 Theory of Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 06.11.2017 17:48 payne (3 pohledy na SPR), ukázka posouzení dle PIE
detail FTVS PABA027 Biophysical basics of movement PhDr. Mgr. Eva Tlapáková, CSc. Anatomie a biomechanika (51-500100) 03.11.2017 18:17 prezentace
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 15:51 Harmonogram kurzu
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 15:49 Seminář 4: Goffman; Všichni hrajeme divadlo
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 15:48 Seminář 6: Beck; Co je to globalizace?
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 15:48 Seminář 5: Keller; Jak sociologie přichází o společnost
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 11:51 Seminář 4: Goffman; Všichni hrajeme divadlo
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 11:50 Seminář 6: Keller; Jak sociologie přichází o společnost
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 02.11.2017 11:49 Harmonogram kurzu 2017-2018
detail FTVS PATL046 Specialization - Athletics, pupils PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 25.10.2017 14:57 upravený program a studijní materiály
detail 1.LF B00073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:26 SRZk Otázky Interna 6. ročník
detail 1.LF B80073 Internal Medicine - SE Bc. Hana Keharová 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 25.10.2017 14:22 Final state exam 6th year - Questions
detail PedF ON9312201 Socio-economic Problems of Globalization and Regionalisation I 17aON9312201p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 18.10.2017 14:46 Harmonogram kurzu 2017-2018
detail PF   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. Department of Public International Law (22-KMP) 17.10.2017 15:38 Podmínky pro udělení zápočtu za diplomový seminář
detail FTVS PPPD070C General Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2017 15:41 Office hours
detail FTVS PPPD689 Sports Psychology PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2017 15:40 Office hours
detail FTVS   PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200) 09.10.2017 15:40 Konzultační hodiny
detail HTF LPSY01 Theories and Methods in the Social Work I Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 09.10.2017 14:19 definice SPR (Matoušek, ISFW)
detail PedF OKBUZ12011 Introduction to Sociology 17aOKBUZ12011p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 19:40 Studijní texty
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 19:36 Seminář 5: Beck; Co je to globalizace?
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 19:35 Seminář 2: Mills; Sociologická imaginace
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 19:32 Seminář 3: Benedictová; Kulturní vzorce
detail PedF OB2312015 Sociology I 17aOB2312015p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 19:31 Seminář 2: Mills; Sociologická imaginace
detail PedF ON9312201 Socio-economic Problems of Globalization and Regionalisation I 17aON9312201p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 18:54 Seminární text
detail PedF ON2312018 Elective Course F - Sociology I 17aON2312018p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 18:44 Seminární text
detail PedF OPNX2O113B Elective Course A Sociology of Education 17aOPNX2O113Bp1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 18:36 Seminární text
detail PedF OPNX1O110A Sociology of Education 17aOPNX1O110Ap1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 18:35 Seminární text
detail PedF OBUZ12V011 Introduction to Sociology 17aOBUZ12V011p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 17:54 Studijní texty
detail PedF OBUZ12110 Introduction to Sociology I 17aOBUZ12110p1 PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF) 08.10.2017 17:45 Seminář 3: Benedictová; Kulturní vzorce
detail FTVS PATL087 Special practice II - Coaching - Athletics PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. Atletika (51-600100) 06.10.2017 12:48 program výuky
detail MFF NAIL004 Seminar on Artificial Intelligence I RNDr. František Mráz, CSc. Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI) 02.10.2017 11:07 Podmínky na zápočet - conditions for obtaining credits
detail MFF NTIN084 Bioinformatics Algorithms 17aNTIN084p1 RNDr. František Mráz, CSc. Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI) 01.10.2017 23:23 Podmínky pro získání zápočtu
detail PF   Ivanka Myslínová Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA) 21.09.2017 11:22 Konzultační hodiny účitelů ÚAP
detail FSV JEM131 Antitrust Economics PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Institute of Economic Studies (23-IES) 28.06.2017 14:41 Next JEM131 - Antitrust Economics will be open in summer term 2019.
detail FSV JSZ035 The Essay on Statistics PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Department of Sociology (23-KS) 13.06.2017 11:54 státnice z analýzy 6.6.2017
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 30.05.2017 09:23 Nahlédnutí do zápočtových testů z předmětu Pracovní právo I. ze dne 23.5.2017 psané v mí
detail HTF LPSY10 Social Insurance Mgr. Tereza Palánová HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 10.05.2017 12:25 Prezentace ke zkoušce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 10.05.2017 10:54 Vkládání souborů k závěrečné práci - návod pro studenty
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 07.05.2017 08:53 Konzultační hodiny dr. Morávka se přesouvají ze dne 9.5. na 10.5.
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 25.04.2017 09:47 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 25. dubna 2017 (zrušeny z důvodu zahraniční pracovní ce
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2017 06:10 Zrušení seminární výuky předmětu Ochrana osobních údajů dne 24. 4. 2017 - náhradní term
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 24.04.2017 06:09 Zrušení seminární výuky dr. Morávka z předmětu Pracovní právo I. dne 24. 4. 2017 - náhrad
detail PF   Martina Bárová Department of Criminal Law (22-KTP) 06.04.2017 09:38 Seznam literatury a právních předpisů k postupové zkoušce a KLP
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 04.04.2017 08:38 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 4. dubna 2017 (zrušeny z pracovních důvodů)
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 19.12.2016 17:48 Pracovní právo 20.12:2016 od 8:00 místnost 017 - Dr. Morávek
detail HTF LBIB73 Social Topics of New Testament Mgr. Jiří Lukeš, Th.D. HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15) 13.11.2016 13:23 Výuka ve dnech 18. a 25.11.2016
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 31.10.2016 16:27 Seminář z předmětu Pracovního práva II. Dr. Morávka dne 1. listopadu 2016
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 25.10.2016 10:40 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 25. října 2016 z pracovních důvodů zrušeny
detail HTF LPSY86 Advanced Crisis Intervention Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 08.04.2016 14:55 aj literatura ke kurzu
detail HTF LPSY75 Gender in a Social Work Mgr. Jan Kaňák HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 04.04.2016 17:24 ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA KE KURZU
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:51 Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:50 Rodinná politika na úrovni krajů a obcí
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:50 Národní koncepce podpory rodin s dětmi
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:49 Národní koncepce rodinné politiky
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:48 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017
detail HTF LPSY11 Welfare State Activities Mgr. Ondřej Palán HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07) 02.12.2015 13:47 Národní plán podpory rovných příležitostí pro OZP na období 2015–2020
detail FTVS PATL069 Specialization II - Athletics - sprints PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. Atletika (51-600100) 30.11.2015 23:53 pro studenty specializace PATL 069 - sprinty
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 30.11.2015 13:12 Konzultační hodiny JUDr. Morávka dne 1. 12. 2015
detail PF   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 30.11.2015 13:11 Seminář z předmětu Pracovní právo II. JUDr. Morávka od 8:00 dne 1.12:2015
detail 1.LF B81056 Internal Medicine Practice before State Examination Mgr. Ilona Marková 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 21.10.2015 09:53 Internal Medicine Practice before State Examination
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 14.09.2015 19:43 Určování termínů obhajob a oborových státních zkoušek z obchodního práva
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 17.04.2015 19:37 2. část státní závěrečné zkoušky z oboru obchodního práva - informace
detail PF HP0291 Business Law I doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 19.03.2015 15:03 Zápočet z obchodního práva I.
detail PF HP3015 Introduction to US Law doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP) 27.02.2015 18:45 Informace k předmětu Introduction to US Law
detail PF   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 12.03.2014 22:33 Specializovaná státní zkouška z obchodního práva - otázky
detail 1.LF B00307 Internal Medicine - Hematology Mgr. Ilona Marková 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510) 09.10.2013 17:43 5. roč - Testy - vstupní / výstupní
detail PF HK0030 Business Law - Case-study Test doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. Department of Business Law (22-KOBCHP) 09.05.2013 13:19 Sdělení katedry - (ne)uznávání KLP z obchodního práva
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 30.04.2013 11:04 Odevzdávání seminárních prací do SIS - návod pro učitele
detail FF ASZNJ0023 LAP - German 12aASZNJ0023x01 Klára Tschek, M.A. Language Centre - German (21-JCN) 16.04.2013 21:55 Odkaz německá gramatika
detail LFP E0110030 Neonatology doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. Oddělení neonatologie (14-361) 25.03.2013 16:52 Podmínka účasti na výuce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 07.03.2012 10:12 Entering seminary work in SIS - guidance for students
detail HTF LBIB01 Introduction to the Biblical Studies ThDr. Marie Roubalová, Th.D. HTF - Katedra biblistiky (28-02) 25.01.2012 11:51 POSLEDNÍ TERMÍN ZÁPISU DO SIS !!!
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 25.05.2011 15:56 Amendment no. 1 to the dean’s measure no. 19/2009 regulating the supervision procedure of studies
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 25.05.2011 15:51 Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 19/2009, kterým se upravuje průběh kontroly studia
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 22.03.2011 14:37 Odevzdávání seminárních prací - návod pro studenty
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 28.02.2011 11:31 Manuál pro oponenty závěrečných prací
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 26.01.2011 14:16 Vypisování témat prací - manuál pro vedoucí práce a školitele
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:38 Přihláška k obhajobě diplomové/bakalářské práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 11:29 Přihláška k obhajobě dizertační práce
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 09.12.2010 10:59 Vzor formální úpravy závěrečné práce
detail HTF   prof. Dr. Josef Dolista, Th.D., Ph.D. HTF - Katedra filozofie (28-05) 23.02.2010 08:06 Obsah předmětu bioetiky - základ
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 24.03.2009 09:40 How to sign into e-learnig for students of 1st Faculty of Medicine
detail 1.LF   Ing. Hana Mezuliáníková Computer Technology Centre (11-00902) 24.03.2009 09:31 Návod na přihlášení do e-learningu pro studenty 1. LF UK
Number of found notices: 253
legenda
  • Click on the Title of the notice or the Details icon to display the details of the notice.
  • Titles of unread notices (or actualized notices) are printed in bold face.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html