CommitteesCommittees(version: 257)
 
  
Committee Geologie zaměřená na vzdělávání (BUGE) - [78]
BUGE
Geologie zaměřená na vzdělávání
 
Code:78
Komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářských studijních programů [state final examination] (SZZ-BC)
5
Faculty of Science
 
Geology Oriented at Education (UGEOLV)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
[08060] doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. Chairman 1    
[08120] doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. Chairman 3    
[07923] RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. Chairman 4    
[29578] RNDr. Mgr. Vlasta Coufalová Members 29    
[08603] prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. Members 11    
[08724] Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D. Members 12    
[08930] RNDr. Irena Hanusová, Ph.D. Members 13    
[08106] doc. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D. Members 31    
[67591] PhDr. Tereza Jedličková, Ph.D. Members 36 11.10.2018  
[08994] doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. Members 15    
[31802] doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. Members 32 01.05.2012  
[08155] doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. Members 17    
[07488] doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. Members 18    
[34664] Ing. Petr Kycl Members 34 01.05.2012  
[07934] doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. Members 19    
[07929] Mgr. Karel Martínek, Ph.D. Members 20    
[07878] RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. Members 30    
[34389] Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D. Members 33 01.05.2012  
[07748] prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. Members 21    
[07698] Mgr. Michal Rajchl, Ph.D. Members 22    
[09133] doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D. Members 23    
[54085] Mgr. Václav Špillar, Ph.D. Members 37    
[34665] RNDr. Petr Tábořík, Ph.D. Members 35 01.05.2012  
[07870] RNDr. Stanislav Ulrich, Ph.D. Members 25    
[07604] RNDr. František Vacek, Ph.D. Members 26    
[08992] doc. RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. Members 27    
[24108] doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. Members 9    
[07606] prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. Members 28    
[08057] doc. RNDr. František Holub, CSc. Chairman 2   20.07.2015
[08161] Mgr. Jiří Konopásek, Ph.D. Members 16   14.01.2016
[08997] RNDr. Lucie Tajčmanová, Ph.D. Members 24   11.10.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html