CommitteesCommittees(version: 248)
 
   Login via CAS
Committee Geologie zaměřená na vzdělávání (BUGE) - [78]
BUGE
Geologie zaměřená na vzdělávání
 
Code:78
Komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářských studijních programů [state final examination] (SZZ-BC)
5
Faculty of Science
 
Geology Oriented at Education (UGEOLV)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. [08060] Chairman 1    
doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. [08120] Chairman 3    
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. [07923] Chairman 4    
RNDr. Mgr. Vlasta Coufalová [29578] Members 29    
prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. [08603] Members 11    
Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D. [08724] Members 12    
RNDr. Irena Hanusová, Ph.D. [08930] Members 13    
doc. Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D. [08106] Members 31    
PhDr. Tereza Jedličková, Ph.D. [67591] Members 36 11.10.2018  
doc. RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. [08994] Members 15    
doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D. [31802] Members 32 01.05.2012  
doc. RNDr. Martin Košťák, Ph.D. [08155] Members 17    
doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. [07488] Members 18    
Ing. Petr Kycl [34664] Members 34 01.05.2012  
doc. RNDr. Jaroslav Marek, CSc. [07934] Members 19    
Mgr. Karel Martínek, Ph.D. [07929] Members 20    
RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, Ph.D. [07878] Members 30    
Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D. [34389] Members 33 01.05.2012  
prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. [07748] Members 21    
Mgr. Michal Rajchl, Ph.D. [07698] Members 22    
doc. RNDr. Jakub Sakala, Ph.D. [09133] Members 23    
Mgr. Václav Špillar, Ph.D. [54085] Members 37    
RNDr. Petr Tábořík, Ph.D. [34665] Members 35 01.05.2012  
RNDr. Stanislav Ulrich, Ph.D. [07870] Members 25    
RNDr. František Vacek, Ph.D. [07604] Members 26    
doc. RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. [08992] Members 27    
doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. [24108] Members 9    
prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. [07606] Members 28    
doc. RNDr. František Holub, CSc. [08057] Chairman 2   20.07.2015
Mgr. Jiří Konopásek, Ph.D. [08161] Members 16   14.01.2016
RNDr. Lucie Tajčmanová, Ph.D. [08997] Members 24   11.10.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html