CommitteesCommittees(version: 252)
 
   Login via CAS
Committee Demografie navazující (DEM) - [485]
DEM
Demografie navazující
 
Code:485
Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [state final examination] (SZZ-MGR)
 
Faculty of Science
 
Demography (DEM)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
[07962] prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. Chairman 21 13.04.2017  
[08037] doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. Chairman 3    
[08172] doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. Chairman 4    
[07738] prof. doc. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc. Chairman 2    
[07819] prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. Chairman 1    
[50311] doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. Chairman 19 15.01.2015  
[08021] RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. Members 11    
[07983] RNDr. Boris Burcin, Ph.D. Members 12    
[28754] RNDr. Tomáš Fiala, CSc. Members 5    
[14313] RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. Members 16    
[08236] RNDr. Květa Kalibová, CSc. Members 7    
[08237] Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D. Members 13    
[07504] RNDr. Tomáš Kučera, CSc. Members 14    
[67284] Ivana Kulhánová, Ph.D. Members 23 13.06.2019  
[17050] RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. Members 18 13.06.2013  
[26467] doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. Members 9    
[47637] RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. Members 22 13.04.2017  
[26470] prof. PhDr. RNDr. Dr. Jiří Musil, CSc. Members 10    
[09684] RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. Members 15    
[08960] PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. Members 20 10.12.2015  
[08611] JUDr. Michal Illner Members 6   13.04.2017
[08706] Ing. Milan Kučera Members 8   13.04.2017
[07765] Mgr. Marek Tietze Members 17   13.04.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html