CommitteesCommittees(version: 246)
 
   Login via CAS
Committee Demografie navazující (DEM) - [485]
DEM
Demografie navazující
 
Code:485
Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [state final examination] (SZZ-MGR)
 
Faculty of Science
 
Demography (DEM)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. [07962] Chairman 21 13.04.2017  
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. [08037] Chairman 3    
doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. [08172] Chairman 4    
prof. doc. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc. [07738] Chairman 2    
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. [07819] Chairman 1    
doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. [50311] Chairman 19 15.01.2015  
RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. [08021] Members 11    
RNDr. Boris Burcin, Ph.D. [07983] Members 12    
RNDr. Tomáš Fiala, CSc. [28754] Members 5    
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. [14313] Members 16    
RNDr. Květa Kalibová, CSc. [08236] Members 7    
Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D. [08237] Members 13    
RNDr. Tomáš Kučera, CSc. [07504] Members 14    
Ivana Kulhánová, Ph.D. [67284] Members 23 13.06.2019  
RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D. [17050] Members 18 13.06.2013  
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. [26467] Members 9    
RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. [47637] Members 22 13.04.2017  
prof. PhDr. RNDr. Dr. Jiří Musil, CSc. [26470] Members 10    
RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. [09684] Members 15    
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. [08960] Members 20 10.12.2015  
JUDr. Michal Illner [08611] Members 6   13.04.2017
Ing. Milan Kučera [08706] Members 8   13.04.2017
Mgr. Marek Tietze [07765] Members 17   13.04.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html