CommitteesCommittees(version: 257)
 
  
Committee Matematika se zaměřením na vzdělávání (BMAT) - [3774]
BMAT
Matematika se zaměřením na vzdělávání
 
Code:3774
Komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářských studijních programů [state final examination] (SZZ-BC)
 
Faculty of Science
 
Biology Oriented at Education - Mathematics Oriented at Education (UBBM)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
[16367] prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc. Chairman 1    
[07594] doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. Chairman 2    
[07553] doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. Chairman 3    
[08720] doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. Chairman 13    
[07557] doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. Members 4    
[47872] doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. Members 5    
[07555] doc. RNDr. Emil Calda, CSc. Members 6    
[19124] Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. Members 7    
[47875] prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. Members 8    
[07591] RNDr. Pavla Pavlíková, Ph.D. Members 9    
[08455] RNDr. Eliška Pecinová, Ph.D. Members 10    
[47871] Zdeněk Půlpán, CSc. Members 11    
[29655] doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. Members 12    
[28165] RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. Members 14    
[21297] RNDr. Petra Surynková, Ph.D. Members 15    
[57399] Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. Members 20 04.05.2016  
[07551] doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc. Members 16    
[16625] Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D. Members 17    
[29656] doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. Members 18    
[29657] doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. Members 19    
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html