CommitteesCommittees(version: 247)
 
   Login via CAS
Committee Matematika se zaměřením na vzdělávání (BMAT) - [3774]
BMAT
Matematika se zaměřením na vzdělávání
 
Code:3774
Komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářských studijních programů [state final examination] (SZZ-BC)
 
Faculty of Science
 
Biology Oriented at Education - Mathematics Oriented at Education (UBBM)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc. [16367] Chairman 1    
doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. [07594] Chairman 2    
doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. [07553] Chairman 3    
doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. [08720] Chairman 13    
doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. [07557] Members 4    
doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. [47872] Members 5    
doc. RNDr. Emil Calda, CSc. [07555] Members 6    
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. [19124] Members 7    
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. [47875] Members 8    
RNDr. Pavla Pavlíková, Ph.D. [07591] Members 9    
RNDr. Eliška Pecinová, Ph.D. [08455] Members 10    
Zdeněk Půlpán, CSc. [47871] Members 11    
doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. [29655] Members 12    
RNDr. Jakub Staněk, Ph.D. [28165] Members 14    
RNDr. Petra Surynková, Ph.D. [21297] Members 15    
Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. [57399] Members 20 04.05.2016  
doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc. [07551] Members 16    
Mgr. Šárka Voráčová, Ph.D. [16625] Members 17    
doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D. [29656] Members 18    
doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. [29657] Members 19    
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html