CommitteesCommittees(version: 245)
 
   Login via CAS
Committee Ochrana životního prostředí navazující (NOZP) - [332]
NOZP
Ochrana životního prostředí navazující
 
Code:332
Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [state final examination] (SZZ-MGR)
 
Faculty of Science
 
Environmental Protection (NOZP)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. [08882] Chairman 9    
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. [08853] Chairman 2    
doc. RNDr. Iva Hůnová, CSc. [08083] Chairman 15    
doc. Ing. Petr Klusoň, Dr., DSc. [57093] Chairman 42 13.04.2017  
prof. doc. RNDr. Karel Pivnička, DrSc. [07725] Chairman 3    
doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. [34282] Chairman 33    
doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. [08323] Chairman 26    
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. [08018] Members 5    
doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. [08801] Members 7    
prof. doc. Ing. Luboš Borůvka, Dr. [08197] Members 8    
doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D. [23672] Members 34 10.01.2013  
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. [34405] Members 31    
Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. [08856] Members 43 13.04.2017  
RNDr. Petra Horká, Ph.D. [50909] Members 41 12.02.2015  
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D. [08092] Members 14    
RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. [45024] Members 36 12.02.2015  
Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. [46921] Members 40 12.02.2015  
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. [08230] Members 16    
doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. [07578] Members 17    
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. [18429] Members 18    
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. [33384] Members 37 12.02.2015  
prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. [08149] Members 19    
RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D. [34475] Members 39 12.02.2015  
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. [08589] Members 21    
Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. [07924] Members 22    
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. [07915] Members 23    
RNDr. Rudolf Přibil, CSc. [07708] Members 25    
doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D. [07660] Members 35 10.01.2013  
RNDr. Luděk Šefrna, CSc. [07635] Members 27    
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. [08338] Members 28    
RNDr. Naděžda Zíková, Ph.D. [34429] Members 38 12.02.2015  
prof. RNDr. Martin Braniš, CSc. [07988] Chairman 1   01.10.2013
prof. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc. [07658] Chairman 4   13.04.2017
Ing. Libuše Benešová, CSc. [08008] Members 6   13.04.2017
RNDr. Martin Čihař, CSc. [08573] Members 10   13.04.2017
RNDr. David Hardekopf, Ph.D. [08465] Members 11   13.04.2017
RNDr. Petra Hnaťuková, Ph.D. [14550] Members 12   13.04.2017
RNDr. Mgr. Jakub Horecký, Ph.D. [09016] Members 30   13.04.2017
RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D. [08095] Members 13   13.04.2017
JUDr. Petr Kužvart [07495] Members 20   13.04.2017
prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. [07617] Members 24   07.07.2013
prof. RNDr. Jan Němeček, DrSc. [34524] Members 32   13.04.2017
RNDr. Jaroslav Tonika, CSc. [07753] Members 29   13.04.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html