CommitteesCommittees(version: 252)
 
   Login via CAS
Committee Učitelství geografie navazující (UNZ) - [232]
UNZ
Učitelství geografie navazující
 
Code:232
Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [state final examination] (SZZ-MGR)
 
Faculty of Science
 
Teaching of Geography for Secondary Schools (UNZ)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
[08801] doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. Chairman 1    
[08000] doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. Chairman 2    
[07974] doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. Chairman 3    
[10377] prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. Chairman 4    
[08113] doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. Chairman 28    
[08230] prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. Chairman 5    
[08639] doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. Chairman 6    
[08132] doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. Chairman 32    
[07501] doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc. Chairman 7    
[09079] RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. Chairman 57 15.01.2015  
[07493] prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. Chairman 56 15.01.2015  
[08589] doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. Chairman 8    
[07937] doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. Chairman 9    
[07919] RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. Chairman 37    
[08982] doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. Chairman 38    
[08448] doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. Chairman 39    
[07707] doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc. Chairman 10    
[07816] doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. Chairman 11    
[07646] prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. Chairman 12    
[09139] doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D. Chairman 42    
[09062] RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. Chairman 44    
[09009] doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. Chairman 45    
[07853] prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. Chairman 13    
[08233] doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. Members 14    
[08262] doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. Members 58 15.01.2015  
[24643] Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D. Members 63 09.02.2017  
[09018] Ing. Miroslav Čábelka Members 62 09.06.2016  
[07960] doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. Members 22    
[08038] RNDr. Dana Fialová, Ph.D. Members 23    
[08055] RNDr. Václav Frajer Members 24    
[23876] RNDr. Martin Hanus, Ph.D. Members 50 11.04.2013  
[10693] RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. Members 54 13.02.2014  
[38635] RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. Members 61 12.11.2015  
[08074] RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. Members 25    
[09055] RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Members 26    
[08228] doc. RNDr. Radan Huth, DrSc. Members 27    
[26382] doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. Members 15    
[10694] RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. Members 53 13.02.2014  
[08799] RNDr. Vít Jančák, Ph.D. Members 29    
[08244] doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. Members 30    
[23895] RNDr. Libor Jelen, Ph.D. Members 51 11.04.2013  
[08496] RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. Members 59 12.11.2015  
[08408] Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. Members 31    
[51204] RNDr. Tereza Kocová Members 66 14.02.2019  
[09080] doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Members 33    
[07476] RNDr. Marek Křížek, Ph.D. Members 35    
[08757] RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Members 17 08.06.2012  
[15708] RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D. Members 18 08.06.2012  
[35502] RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. Members 20 08.06.2012  
[47637] RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. Members 64 08.06.2017  
[21988] RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. Members 55 13.02.2014  
[09023] RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. Members 36    
[09063] RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. Members 60 12.11.2015  
[08756] RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. Members 19 08.06.2012  
[07735] RNDr. Radim Perlín, Ph.D. Members 40    
[23673] RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. Members 65 08.06.2017  
[09024] RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. Members 52 13.02.2014  
[23893] Mgr. Petra Skalická Members 16    
[08545] RNDr. Ivan Sládek, CSc. Members 41    
[07635] RNDr. Luděk Šefrna, CSc. Members 43    
[14541] RNDr. Petra Špačková, Ph.D. Members 21 08.06.2012  
[07755] RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. Members 47    
[09025] doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. Members 48    
[08798] RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. Members 49    
[08159] RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. Members 34   13.12.2018
[08223] RNDr. Jana Temelová, Ph.D. Members 46   05.05.2014
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html