CommitteesCommittees(version: 247)
 
   Login via CAS
Committee Učitelství geografie navazující (UNZ) - [232]
UNZ
Učitelství geografie navazující
 
Code:232
Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [state final examination] (SZZ-MGR)
 
Faculty of Science
 
Teaching of Geography for Secondary Schools (UNZ)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. [08801] Chairman 1    
doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. [08000] Chairman 2    
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. [07974] Chairman 3    
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. [10377] Chairman 4    
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. [08113] Chairman 28    
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. [08230] Chairman 5    
doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. [08639] Chairman 6    
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. [08132] Chairman 32    
doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc. [07501] Chairman 7    
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. [09079] Chairman 57 15.01.2015  
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. [07493] Chairman 56 15.01.2015  
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. [08589] Chairman 8    
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. [07937] Chairman 9    
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. [07919] Chairman 37    
doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. [08982] Chairman 38    
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. [08448] Chairman 39    
doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc. [07707] Chairman 10    
doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. [07816] Chairman 11    
prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. [07646] Chairman 12    
doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D. [09139] Chairman 42    
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. [09062] Chairman 44    
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. [09009] Chairman 45    
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. [07853] Chairman 13    
doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. [08233] Members 14    
doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. [08262] Members 58 15.01.2015  
Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D. [24643] Members 63 09.02.2017  
Ing. Miroslav Čábelka [09018] Members 62 09.06.2016  
doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. [07960] Members 22    
RNDr. Dana Fialová, Ph.D. [08038] Members 23    
RNDr. Václav Frajer [08055] Members 24    
RNDr. Martin Hanus, Ph.D. [23876] Members 50 11.04.2013  
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. [10693] Members 54 13.02.2014  
RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. [38635] Members 61 12.11.2015  
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. [08074] Members 25    
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. [09055] Members 26    
doc. RNDr. Radan Huth, DrSc. [08228] Members 27    
doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. [26382] Members 15    
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. [10694] Members 53 13.02.2014  
RNDr. Vít Jančák, Ph.D. [08799] Members 29    
doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. [08244] Members 30    
RNDr. Libor Jelen, Ph.D. [23895] Members 51 11.04.2013  
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. [08496] Members 59 12.11.2015  
Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. [08408] Members 31    
RNDr. Tereza Kocová [51204] Members 66 14.02.2019  
doc. Ing. Jan Kolář, CSc. [09080] Members 33    
RNDr. Marek Křížek, Ph.D. [07476] Members 35    
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. [08757] Members 17 08.06.2012  
RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D. [15708] Members 18 08.06.2012  
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. [35502] Members 20 08.06.2012  
RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. [47637] Members 64 08.06.2017  
RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. [21988] Members 55 13.02.2014  
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. [09023] Members 36    
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. [09063] Members 60 12.11.2015  
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. [08756] Members 19 08.06.2012  
RNDr. Radim Perlín, Ph.D. [07735] Members 40    
RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. [23673] Members 65 08.06.2017  
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. [09024] Members 52 13.02.2014  
Mgr. Petra Skalická [23893] Members 16    
RNDr. Ivan Sládek, CSc. [08545] Members 41    
RNDr. Luděk Šefrna, CSc. [07635] Members 43    
RNDr. Petra Špačková, Ph.D. [14541] Members 21 08.06.2012  
RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. [07755] Members 47    
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. [09025] Members 48    
RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. [08798] Members 49    
RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. [08159] Members 34   13.12.2018
RNDr. Jana Temelová, Ph.D. [08223] Members 46   05.05.2014
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html