CommitteesCommittees(version: 252)
 
   Login via CAS
Committee Učitelství chemie navazující (UNCH) - [231]
UNCH
Učitelství chemie navazující
 
Code:231
Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [state final examination] (SZZ-MGR)
 
Faculty of Science
 
Teaching of Chemistry for Secondary Schools (UNCH)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
[07682] prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. Chairman 2    
[07608] doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. Chairman 4    
[08635] doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. Chairman 5    
[08076] doc. RNDr. David Havlíček, CSc. Members 8    
[08084] prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. Members 9    
[28351] doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. Members 22 09.02.2017  
[07577] doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. Members 11    
[08322] prof. Ing. Karel Kolář, CSc. Members 6    
[07916] doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc. Members 12    
[09093] RNDr. Simona Petrželová, Ph.D. Members 10    
[08544] doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. Members 14    
[18618] RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D. Members 21 12.02.2015  
[07513] RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. Members 16    
[07773] RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. Members 17    
[10585] RNDr. Milada Teplá, Ph.D. Members 13    
[20763] RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. Members 18    
[08978] RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. Members 19 12.02.2015  
[07844] doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc. Members 20 12.02.2015  
[07684] prof. RNDr. Jan Čipera, CSc. Chairman 1   11.04.2019
[08787] doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. Chairman 3   11.04.2019
[08796] doc. RNDr. Jitka Eysseltová, CSc. Members 7   11.04.2019
[07672] prof. RNDr. Danuše Sofrová, CSc. Members 15   05.01.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html