CommitteesCommittees(version: 247)
 
   Login via CAS
Committee Učitelství chemie navazující (UNCH) - [231]
UNCH
Učitelství chemie navazující
 
Code:231
Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [state final examination] (SZZ-MGR)
 
Faculty of Science
 
Teaching of Chemistry for Secondary Schools (UNCH)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc. [07682] Chairman 2    
doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D. [07608] Chairman 4    
doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. [08635] Chairman 5    
doc. RNDr. David Havlíček, CSc. [08076] Members 8    
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. [08084] Members 9    
doc. RNDr. Svatava Janoušková, Ph.D. [28351] Members 22 09.02.2017  
doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. [07577] Members 11    
prof. Ing. Karel Kolář, CSc. [08322] Members 6    
doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc. [07916] Members 12    
RNDr. Simona Petrželová, Ph.D. [09093] Members 10    
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. [08544] Members 14    
RNDr. Eva Stratilová Urválková, Ph.D. [18618] Members 21 12.02.2015  
RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. [07513] Members 16    
RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. [07773] Members 17    
RNDr. Milada Teplá, Ph.D. [10585] Members 13    
RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. [20763] Members 18    
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. [08978] Members 19 12.02.2015  
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc. [07844] Members 20 12.02.2015  
prof. RNDr. Jan Čipera, CSc. [07684] Chairman 1   11.04.2019
doc. RNDr. Helena Klímová, CSc. [08787] Chairman 3   11.04.2019
doc. RNDr. Jitka Eysseltová, CSc. [08796] Members 7   11.04.2019
prof. RNDr. Danuše Sofrová, CSc. [07672] Members 15   05.01.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html