CommitteesCommittees(version: 252)
 
   Login via CAS
Committee Modelování chemických vlastností nanostruktur a biostrutur (NNANO) - [230]
NNANO
Modelování chemických vlastností nanostruktur a biostrutur
 
Code:230
Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [state final examination] (SZZ-MGR)
 
Faculty of Science
 
Modelling of Chemical Properties of Nano- and Biostructures (NMOCHEVL)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
[08596] prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc. Chairman 13    
[08668] prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc. Chairman 6    
[08397] prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. Chairman 2    
[07710] prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. Chairman 3    
[07872] doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D. Chairman 28 12.05.2016  
[08957] RNDr. Ota Bludský, CSc. Members 4    
[45470] Lukasz Cwiklik, Ph.D., D.Sc. (Tech.) Members 26 12.05.2016  
[21829] Mgr. Pavel Dubský, Ph.D. Members 38 11.05.2017  
[55185] Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D. Members 37 11.05.2017  
[08036] doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. Members 14    
[08049] prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. Members 15    
[31434] RNDr. Lukáš Grajciar, Ph.D. Members 31 11.05.2017  
[08070] prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. Members 16    
[08084] prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. Members 17    
[07968] doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. Members 18    
[10514] doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D. Members 41 11.05.2017  
[08160] doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. Members 19    
[08255] RNDr. Peter Košovan, Ph.D. Members 29 12.05.2016  
[08153] prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. Members 20    
[07955] doc. Ing. Zuzana Limpouchová, CSc. Members 34 11.05.2017  
[08758] doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. Members 32 11.05.2017  
[08511] RNDr. Dana Nachtigallová, Ph.D. Members 8    
[07613] prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. Members 21    
[08557] prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. Members 22    
[49423] Maksym Opanasenko, CSc. Members 33 11.05.2017  
[07749] prof. RNDr. František Opekar, CSc. Members 23    
[07726] doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc. Members 9    
[08319] doc. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc. Members 30 12.05.2016  
[07809] doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. Members 35 11.05.2017  
[19906] RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D. Members 42 11.05.2017  
[08941] Ing. Vladimír Špirko, DrSc. Members 11    
[08647] doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. Members 27 12.05.2016  
[10507] Ing. Mariusz Marcin Uchman, Ph.D. Members 40 11.05.2017  
[08978] RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. Members 39 11.05.2017  
[07849] prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc. Members 24    
[07847] prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. Members 25    
[07841] doc. RNDr. Jiří Vondrášek, CSc. Members 12    
[08635] doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. Members 36 11.05.2017  
[36081] prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. Chairman 1   12.05.2016
[09031] prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc. Members 5   12.05.2016
[07811] prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. Members 10   12.05.2016
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html