CommitteesCommittees(version: 246)
 
   Login via CAS
Committee Modelování chemických vlastností nanostruktur a biostrutur (NNANO) - [230]
NNANO
Modelování chemických vlastností nanostruktur a biostrutur
 
Code:230
Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [state final examination] (SZZ-MGR)
 
Faculty of Science
 
Modelling of Chemical Properties of Nano- and Biostructures (NMOCHEVL)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc. [08596] Chairman 13    
prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DrSc. [08668] Chairman 6    
prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. [08397] Chairman 2    
prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. [07710] Chairman 3    
doc. RNDr. Filip Uhlík, Ph.D. [07872] Chairman 28 12.05.2016  
RNDr. Ota Bludský, CSc. [08957] Members 4    
Dr. habil. Lukasz Cwiklik, Ph.D. [45470] Members 26 12.05.2016  
Mgr. Pavel Dubský, Ph.D. [21829] Members 38 11.05.2017  
Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D. [55185] Members 37 11.05.2017  
doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. [08036] Members 14    
prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. [08049] Members 15    
RNDr. Lukáš Grajciar, Ph.D. [31434] Members 31 11.05.2017  
prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. [08070] Members 16    
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. [08084] Members 17    
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. [07968] Members 18    
doc. RNDr. Květa Kalíková, Ph.D. [10514] Members 41 11.05.2017  
doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. [08160] Members 19    
RNDr. Peter Košovan, Ph.D. [08255] Members 29 12.05.2016  
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. [08153] Members 20    
doc. Ing. Zuzana Limpouchová, CSc. [07955] Members 34 11.05.2017  
doc. RNDr. Pavel Matějíček, Ph.D. [08758] Members 32 11.05.2017  
RNDr. Dana Nachtigallová, Ph.D. [08511] Members 8    
prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. [07613] Members 21    
prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. [08557] Members 22    
Maksym Opanasenko, CSc. [49423] Members 33 11.05.2017  
prof. RNDr. František Opekar, CSc. [07749] Members 23    
doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc. [07726] Members 9    
doc. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc. [08319] Members 30 12.05.2016  
doc. RNDr. Jan Sedláček, Dr. [07809] Members 35 11.05.2017  
RNDr. Ivana Šloufová, Ph.D. [19906] Members 42 11.05.2017  
Ing. Vladimír Špirko, DrSc. [08941] Members 11    
doc. RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D. [08647] Members 27 12.05.2016  
Ing. Mariusz Marcin Uchman, Ph.D. [10507] Members 40 11.05.2017  
RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. [08978] Members 39 11.05.2017  
prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc. [07849] Members 24    
prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. [07847] Members 25    
doc. RNDr. Jiří Vondrášek, CSc. [07841] Members 12    
doc. RNDr. Iva Zusková, CSc. [08635] Members 36 11.05.2017  
prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. [36081] Chairman 1   12.05.2016
prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc. [09031] Members 5   12.05.2016
prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. [07811] Members 10   12.05.2016
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html