Committee Organická chemie - navazující (NORG) - [226]
NORG
Organická chemie - navazující
 
Code:226
Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [state final examination] (SZZ-MGR)
 
Faculty of Science
 
Organic Chemistry (NORGD)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. [08660] Chairman 20 01.05.2012  
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. [08153] Chairman 1    
prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. [08518] Chairman 19 01.05.2012  
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. [08544] Chairman 3    
prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc. [07751] Chairman 4    
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. [08471] Members 7    
prof. RNDr. Miloslav Černý, DrSc. [07689] Members 5    
doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D. [08972] Members 27 12.11.2015  
prof. RNDr. Ladislav Feltl, CSc. [22003] Members 9    
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. [08062] Members 24 01.05.2012  
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. [07968] Members 21 01.05.2012  
prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc. [08140] Members 10    
Ing. Pavel Kočovský, CSc. [50099] Members 26 12.11.2015  
prof. Ing. František Liška, CSc. [29642] Members 6    
prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc. [07948] Members 12    
Ing. Aleš Machara, Ph.D. [32770] Members 29 12.11.2015  
PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D. [55370] Members 30 10.05.2018  
RNDr. Jiří Míšek, Ph.D. [47113] Members 28 12.11.2015  
prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. [08557] Members 13    
RNDr. Ivo Starý, CSc. [07668] Members 14    
prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. [08567] Members 15    
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. [07780] Members 16    
RNDr. Martin Štícha, Ph.D. [08791] Members 31 10.05.2018  
RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D. [18908] Members 25 13.06.2013  
doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. [17539] Members 22 01.05.2012  
prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc. [07849] Members 17    
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. [07569] Members 18    
doc. RNDr. Jana Barthová, CSc. [08023] Members 8   01.05.2012
Ing. Dušan Drahoňovský, Ph.D. [21071] Members 23 01.05.2012 10.11.2014
prof. RNDr. Jiří Klinot, CSc. [08794] Members 11   10.05.2018