CommitteesCommittees(version: 257)
 
  
Committee Organická chemie - navazující (NORG) - [226]
NORG
Organická chemie - navazující
 
Code:226
Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [state final examination] (SZZ-MGR)
 
Faculty of Science
 
Organic Chemistry (NORGD)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
[08660] prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. Chairman 20 01.05.2012  
[08153] prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. Chairman 1    
[08518] prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. Chairman 19 01.05.2012  
[08544] doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. Chairman 3    
[07751] prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc. Chairman 4    
[08471] prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. Members 7    
[07689] prof. RNDr. Miloslav Černý, DrSc. Members 5    
[08972] doc. RNDr. Martin Dračínský, Ph.D. Members 27 12.11.2015  
[22003] prof. RNDr. Ladislav Feltl, CSc. Members 9    
[08062] prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. Members 24 01.05.2012  
[07968] doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. Members 21 01.05.2012  
[08140] prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc. Members 10    
[50099] Ing. Pavel Kočovský, CSc. Members 26 12.11.2015  
[29642] prof. Ing. František Liška, CSc. Members 6    
[07948] prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc. Members 12    
[32770] Ing. Aleš Machara, Ph.D. Members 29 12.11.2015  
[55370] PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D. Members 30 10.05.2018  
[47113] RNDr. Jiří Míšek, Ph.D. Members 28 12.11.2015  
[08557] prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. Members 13    
[07668] RNDr. Ivo Starý, CSc. Members 14    
[08567] prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. Members 15    
[07780] prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Members 16    
[08791] RNDr. Martin Štícha, Ph.D. Members 31 10.05.2018  
[18908] RNDr. Zdeněk Tošner, Ph.D. Members 25 13.06.2013  
[17539] doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. Members 22 01.05.2012  
[07849] prof. RNDr. Blanka Vlčková, CSc. Members 17    
[07569] prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. Members 18    
[08023] doc. RNDr. Jana Barthová, CSc. Members 8   01.05.2012
[21071] Ing. Dušan Drahoňovský, Ph.D. Members 23 01.05.2012 10.11.2014
[08794] prof. RNDr. Jiří Klinot, CSc. Members 11   10.05.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html