CommitteesCommittees(version: 274)
 
  
Committee Geografie zaměřená na vzdělávání (BUZE) - [138]
BUZE
Geografie zaměřená na vzdělávání
 
Code:138
Komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářských studijních programů [state final examination] (SZZ-BC)
 
Faculty of Science
 
Geography Oriented at Education (UZV)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
[08801] doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. Chairman 1    
[08000] doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. Chairman 2    
[07974] doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. Chairman 3    
[10377] prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. Chairman 4    
[07962] prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. Chairman 5    
[07960] doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. Chairman 48 13.02.2014  
[08038] RNDr. Dana Fialová, Ph.D. Chairman 6    
[23876] RNDr. Martin Hanus, Ph.D. Chairman 40 11.04.2013  
[08074] RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D. Chairman 7    
[08113] doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. Chairman 8    
[10694] RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. Chairman 45 13.02.2014  
[08799] RNDr. Vít Jančák, Ph.D. Chairman 9    
[08230] prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. Chairman 57 12.11.2015  
[08639] doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. Chairman 10    
[23895] RNDr. Libor Jelen, Ph.D. Chairman 41 11.04.2013  
[08408] Mgr. Jan Kabrda, Ph.D. Chairman 22 11.04.2013  
[08132] doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. Chairman 58 12.11.2015  
[08757] RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. Chairman 35 08.06.2012  
[15708] RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D. Chairman 36 08.06.2012  
[07501] doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc. Chairman 11    
[09079] RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. Chairman 52 15.01.2015  
[35502] RNDr. Viktor Květoň, Ph.D. Chairman 38 08.06.2012  
[07493] prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. Chairman 63 08.06.2017  
[08589] doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. Chairman 64 08.06.2017  
[21988] RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. Chairman 50 13.02.2014  
[07937] doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. Chairman 12    
[07919] RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. Chairman 46 13.02.2014  
[09063] RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. Chairman 51 15.01.2015  
[08756] RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. Chairman 37 08.06.2012  
[08982] doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. Chairman 25 08.06.2017  
[08448] doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. Chairman 13    
[09024] RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. Chairman 44 13.02.2014  
[07816] doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. Chairman 14    
[07646] prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. Chairman 16    
[09139] doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D. Chairman 15    
[09062] RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. Chairman 28    
[14541] RNDr. Petra Špačková, Ph.D. Chairman 39 08.06.2012  
[09009] doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. Chairman 29    
[09025] doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. Chairman 32    
[07853] prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc. Chairman 59 12.11.2015  
[08262] doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. Members 62 09.06.2016  
[24643] Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D. Members 56 15.01.2015  
[09018] Ing. Miroslav Čábelka Members 61 09.06.2016  
[44212] Mgr. Lucie Červená, Ph.D. Members 66 08.06.2017  
[08055] RNDr. Václav Frajer Members 17    
[08425] Mgr. Stanislav Grill Members 18    
[10693] RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. Members 49 13.02.2014  
[38635] RNDr. Jiří Hasman, Ph.D. Members 60 12.11.2015  
[09055] RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Members 19    
[30805] RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. Members 53 15.01.2015  
[08244] doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. Members 20    
[08496] RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. Members 54 15.01.2015  
[51204] RNDr. Tereza Kocová Members 69 14.02.2019  
[10697] RNDr. Jan Kocum, Ph.D. Members 55 15.01.2015  
[07476] RNDr. Marek Křížek, Ph.D. Members 47 13.02.2014  
[47637] RNDr. Michala Lustigová, Ph.D. Members 67 08.06.2017  
[09023] RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. Members 24    
[63643] RNDr. Ján Novotný, Ph.D. Members 65    
[07735] RNDr. Radim Perlín, Ph.D. Members 26    
[23673] RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D. Members 68 08.06.2017  
[07635] RNDr. Luděk Šefrna, CSc. Members 27    
[07755] RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. Members 31    
[08798] RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. Members 33    
[17294] RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. Chairman 43 13.02.2014 13.12.2018
[45147] Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. Chairman 42 13.02.2014 13.12.2018
[08104] RNDr. Helena Janů Members 21   13.12.2018
[08159] RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. Members 23   13.12.2018
[08223] RNDr. Jana Temelová, Ph.D. Members 30   05.05.2014
[07830] RNDr. Jana Winklerová Members 34   16.11.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html