CommitteesCommittees(version: 252)
 
   Login via CAS
Committee Učitelství biologie pro střední školy (UNB) - [137]
UNB
Učitelství biologie pro střední školy
 
Code:137
Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [state final examination] (SZZ-MGR)
 
Faculty of Science
 
Teaching of Biology for Secondary Schools (UNB)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
[07530] prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Chairman 2    
[07973] prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. Chairman 62 14.02.2013  
[07683] doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. Chairman 3    
[08378] RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. Chairman 8    
[39783] Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. Chairman 63 13.02.2014  
[08053] prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. Chairman 4    
[19624] RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. Chairman 61    
[08147] doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. Chairman 1    
[08715] doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. Chairman 31    
[08340] RNDr. Jan Mourek, Ph.D. Chairman 18    
[07615] doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. Chairman 35    
[07880] doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. Chairman 9    
[28980] PhDr. Petr Novotný, Ph.D. Chairman 82 13.06.2019  
[07729] prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. Chairman 10    
[53714] Mgr. Jana Poupová, Ph.D. Chairman 67 12.05.2016  
[14580] RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. Chairman 29    
[17238] doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. Chairman 11    
[08566] doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. Chairman 12    
[07771] doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. Chairman 13    
[07852] doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. Chairman 14    
[28078] RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D. Members 78 09.03.2017  
[09116] RNDr. Kateřina Blažová Members 23    
[07979] doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. Members 16    
[08669] prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. Members 25    
[07971] RNDr. Martin Černý, Ph.D. Members 53    
[07532] RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. Members 49    
[07891] doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. Members 22    
[08061] doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. Members 26    
[09094] RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D. Members 52    
[55716] RNDr. Irena Chlebounová Members 69 09.03.2017  
[08786] doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc. Members 27    
[04963] prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc. Members 64    
[08479] Mgr. Petr Janšta, Ph.D. Members 66 12.05.2016  
[08123] doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. Members 28    
[09109] doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. Members 17    
[08162] doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. Members 30    
[55715] Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D. Members 71 09.03.2017  
[07478] doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. Members 32    
[09158] RNDr. Alena Kubátová, CSc. Members 72 09.03.2017  
[30994] RNDr. Lukáš Kubička, Ph.D. Members 74 09.03.2017  
[07497] Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. Members 33    
[15534] Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. Members 51    
[07930] doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. Members 7    
[07911] RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. Members 34    
[07899] doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. Members 77 09.03.2017  
[09098] doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. Members 80 08.11.2018  
[08652] doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. Members 54    
[58901] Mgr. Kateřina Nodžáková Members 70 09.03.2017  
[32732] prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. Members 57    
[18902] RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D. Members 56    
[07717] RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. Members 36    
[07701] doc. RNDr. František Půta, CSc. Members 38    
[08519] RNDr. Radka Reifová, Ph.D. Members 43    
[07691] prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. Members 39    
[08804] RNDr. Olga Rothová, Ph.D. Members 40    
[08995] RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. Members 19    
[08548] doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. Members 20    
[07800] doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. Members 41    
[58351] Mgr. Marek Slovák, Ph.D. Members 79 08.11.2018  
[07669] RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. Members 50    
[51393] Mgr. Marek Stibal, Ph.D. Members 75 09.03.2017  
[09037] RNDr. David Svoboda, Ph.D. Members 81 08.11.2018  
[07637] RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. Members 44    
[16813] Mgr. Petr Šípek, Ph.D. Members 55    
[07793] RNDr. Hana Španielová, Ph.D. Members 21    
[14633] Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. Members 73 09.03.2017  
[07862] doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. Members 45    
[07540] doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. Members 46    
[46902] RNDr. Jasna Vukićová, Ph.D. Members 76 09.03.2017  
[07835] doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. Members 15    
[08634] doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc. Members 47    
[09096] RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. Members 48    
[08175] doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. Chairman 5   12.03.2015
[08119] prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc. Chairman 6   18.06.2013
[07657] prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D. Chairman 65 12.03.2015 16.03.2017
[45933] PaedDr. Dana Čižková Members 68 12.05.2016 09.03.2017
[07674] doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Members 24   09.03.2017
[13953] Mgr. Michaela Havlová Members 59   09.03.2017
[18794] RNDr. Kateřina Mikešová Members 60   09.03.2017
[07712] Karel Prášil, prom. biol., CSc. Members 37   08.11.2018
[32733] doc. Boris Rychnovský Members 58   09.03.2017
[08789] RNDr. Daniel Stančík, Ph.D. Members 42   09.03.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html