CommitteesCommittees(version: 246)
 
   Login via CAS
Committee Učitelství biologie pro střední školy (UNB) - [137]
UNB
Učitelství biologie pro střední školy
 
Code:137
Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [state final examination] (SZZ-MGR)
 
Faculty of Science
 
Teaching of Biology for Secondary Schools (UNB)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. [07530] Chairman 2    
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. [07973] Chairman 62 14.02.2013  
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. [07683] Chairman 3    
RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. [08378] Chairman 8    
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. [08053] Chairman 4    
RNDr. Vanda Janštová, Ph.D. [19624] Chairman 61    
doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. [08147] Chairman 1    
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. [08715] Chairman 31    
RNDr. Jan Mourek, Ph.D. [08340] Chairman 18    
doc. RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D. [07615] Chairman 35    
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. [07880] Chairman 9    
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. [07729] Chairman 10    
Mgr. Jana Poupová, Ph.D. [53714] Chairman 67 12.05.2016  
RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D. [14580] Chairman 29    
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. [17238] Chairman 11    
doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. [08566] Chairman 12    
doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, CSc. [07771] Chairman 13    
doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. [07852] Chairman 14    
RNDr. Šárka Bejdová, Ph.D. [28078] Members 78 09.03.2017  
RNDr. Kateřina Blažová [09116] Members 23    
doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. [07979] Members 16    
prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. [08669] Members 25    
RNDr. Martin Černý, Ph.D. [07971] Members 53    
Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D. [39783] Members 63 13.02.2014  
RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. [07532] Members 49    
doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. [07891] Members 22    
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. [08061] Members 26    
RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D. [09094] Members 52    
RNDr. Irena Chlebounová [55716] Members 69 09.03.2017  
doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc. [08786] Members 27    
prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc. [04963] Members 64    
Mgr. Petr Janšta, Ph.D. [08479] Members 66 12.05.2016  
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. [08123] Members 28    
doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. [09109] Members 17    
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. [08162] Members 30    
Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská [55715] Members 71 09.03.2017  
doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. [07478] Members 32    
RNDr. Alena Kubátová, CSc. [09158] Members 72 09.03.2017  
RNDr. Lukáš Kubička, Ph.D. [30994] Members 74 09.03.2017  
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. [07497] Members 33    
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. [15534] Members 51    
doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. [07930] Members 7    
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. [07911] Members 34    
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. [07899] Members 77 09.03.2017  
doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. [09098] Members 80 08.11.2018  
doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. [08652] Members 54    
Mgr. Kateřina Nodžáková [58901] Members 70 09.03.2017  
prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. [32732] Members 57    
RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D. [18902] Members 56    
RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. [07717] Members 36    
doc. RNDr. František Půta, CSc. [07701] Members 38    
RNDr. Radka Reifová, Ph.D. [08519] Members 43    
prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. [07691] Members 39    
RNDr. Olga Rothová, Ph.D. [08804] Members 40    
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. [08995] Members 19    
doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. [08548] Members 20    
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. [07800] Members 41    
Mgr. Marek Slovák, Ph.D. [58351] Members 79 08.11.2018  
RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. [07669] Members 50    
Mgr. Marek Stibal, Ph.D. [51393] Members 75 09.03.2017  
RNDr. David Svoboda, Ph.D. [09037] Members 81 08.11.2018  
RNDr. Nataša Šebková, Ph.D. [07637] Members 44    
Mgr. Petr Šípek, Ph.D. [16813] Members 55    
RNDr. Hana Španielová, Ph.D. [07793] Members 21    
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. [14633] Members 73 09.03.2017  
doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. [07862] Members 45    
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. [07540] Members 46    
RNDr. Jasna Vukićová, Ph.D. [46902] Members 76 09.03.2017  
doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. [07835] Members 15    
doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc. [08634] Members 47    
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. [09096] Members 48    
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. [08175] Chairman 5   12.03.2015
prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc. [08119] Chairman 6   18.06.2013
prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D. [07657] Chairman 65 12.03.2015 16.03.2017
PaedDr. Dana Čižková [45933] Members 68 12.05.2016 09.03.2017
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. [07674] Members 24   09.03.2017
Mgr. Michaela Havlová [13953] Members 59   09.03.2017
RNDr. Kateřina Mikešová [18794] Members 60   09.03.2017
Karel Prášil, prom. biol., CSc. [07712] Members 37   08.11.2018
doc. Boris Rychnovský [32733] Members 58   09.03.2017
RNDr. Daniel Stančík, Ph.D. [08789] Members 42   09.03.2017
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html