CommitteesCommittees(version: 247)
 
   Login via CAS
Committee Genetika, molekulární biologie a virologie navazující (NGEMOVI) - [129]
NGEMOVI
Genetika, molekulární biologie a virologie navazující
 
Code:129
Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [state final examination] (SZZ-MGR)
 
Faculty of Science
 
Genetics, Molecular Biology and Virology (NGEMOVI)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. [08581] Chairman 1    
doc. RNDr. Ivan Hirsch, CSc. [42870] Chairman 63 15.05.2014  
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. [08061] Chairman 36    
doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc. [08786] Chairman 2    
RNDr. Marie Kočová, CSc. [08171] Chairman 4    
doc. RNDr. Jiří Král, CSc. [07485] Chairman 40    
RNDr. Irena Lichá, CSc. [07531] Chairman 42    
RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D. [07927] Chairman 55 08.03.2012  
prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. [08646] Chairman 3    
RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. [07717] Chairman 43    
RNDr. Michaela Schierová, Ph.D. [07806] Chairman 45    
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. [08912] Chairman 65 12.05.2016  
Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D. [07839] Chairman 48    
prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. [07827] Chairman 5    
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. [07530] Members 59 14.02.2013  
doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. [08293] Members 78 14.02.2019  
RNDr. Petr Bartůněk, CSc. [08422] Members 6    
prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. [56728] Members 67 09.03.2017  
doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. [08209] Members 56 08.03.2012  
RNDr. Michal Čáp, Ph.D. [22443] Members 68 09.03.2017  
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. [07973] Members 32    
RNDr. Karel Drbal, Ph.D. [08345] Members 8    
RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. [08378] Members 52    
RNDr. Michal Dvořák, CSc. [37506] Members 9    
RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. [07532] Members 33    
prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. [08033] Members 34    
doc. RNDr. Petr Folk, CSc. [08032] Members 35    
prof. MUDr. Jiří Forejt, CSc., DrSc. [08031] Members 10    
prof. MUDr. Petr Goetz, CSc. [08825] Members 11    
Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D. [43136] Members 74 28.02.2018  
RNDr. Jiří Hejnar, CSc. [08829] Members 12    
doc. RNDr. David Honys, Ph.D. [09136] Members 13    
RNDr. Lenka Horníková, Ph.D. [47984] Members 69 09.03.2017  
prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. [08096] Members 14    
RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D. [26640] Members 70 09.03.2017  
prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc. [08838] Members 15    
doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. [08147] Members 38    
prof. RNDr. Vladimír Karpenko, CSc. [08140] Members 37    
RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D. [25071] Members 16    
doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. [07529] Members 17    
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. [08162] Members 39    
prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. [17843] Members 18    
Mgr. RNDr. Libor Krásný, Ph.D. [20376] Members 77 14.02.2019  
doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. [17316] Members 76 28.02.2018  
doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. [07478] Members 54 08.03.2012  
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. [07497] Members 41    
RNDr. Pavel Kyslík, CSc. [08625] Members 19    
RNDr. Lenka Libusová, Ph.D. [07483] Members 61 14.02.2013  
doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. [07930] Members 51    
MUDr. Zora Mělková, Ph.D. [08841] Members 20    
prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. [07913] Members 21    
RNDr. Šárka Němečková, DrSc. [08837] Members 22    
Mgr. Marian Novotný, Ph.D. [08470] Members 79 14.02.2019  
Ing. Miroslav Pátek, CSc. [08831] Members 23    
RNDr. Martin Převorovský, Ph.D. [08530] Members 80 14.02.2019  
doc. RNDr. František Půta, CSc. [07701] Members 58    
RNDr. Radka Reifová, Ph.D. [08519] Members 81 14.02.2019  
RNDr. Olga Rothová, Ph.D. [08804] Members 44    
RNDr. Martina Saláková, Ph.D. [49042] Members 71 09.03.2017  
RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. [07669] Members 60 14.02.2013  
prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc. [08247] Members 24    
doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc. [08827] Members 64 15.05.2014  
prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. [08349] Members 25    
RNDr. Michal Šmahel, Ph.D. [08840] Members 27    
RNDr. Jana Šmahelová [56741] Members 72 09.03.2017  
RNDr. Hana Španielová, Ph.D. [07793] Members 46    
Mgr. Vojtěch Šroller, Ph.D. [20999] Members 75 28.02.2018  
RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D. [08306] Members 28    
prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc. [08872] Members 29    
Mgr. Irena Vopálenská, Ph.D. [08097] Members 66 12.05.2016  
RNDr. Olga Votrubová, CSc. [07838] Members 50    
RNDr. Jaroslav Weiser, CSc. [07832] Members 30    
RNDr. Jan Závada, DrSc. [08447] Members 31    
doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. [25183] Members 73 09.03.2017  
RNDr. Blanka Zikánová [07570] Members 62 14.02.2013  
doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc. [08634] Members 57 08.03.2012  
doc. RNDr. Jindřich Bříza, CSc. [16858] Members 7   14.02.2013
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. [32722] Members 53   14.02.2013
prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc. [07654] Members 26   01.04.2017
doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, DrSc. [07840] Members 47   12.05.2016
RNDr. Sylva Zelenková, CSc. [08637] Members 49   14.02.2013
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html