CommitteesCommittees(version: 247)
 
   Login via CAS
Committee Buněčná a vývojová biologie - navazující (NBUNVYB) - [128]
NBUNVYB
Buněčná a vývojová biologie - navazující
 
Code:128
Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [state final examination] (SZZ-MGR)
 
Faculty of Science
 
Cellular and Developmental Biology (NBUNVYB)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D. [08209] Chairman 26    
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. [07973] Chairman 1    
doc. RNDr. Petr Folk, CSc. [08032] Chairman 2    
doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. [08147] Chairman 27    
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. [08346] Chairman 3    
doc. RNDr. František Půta, CSc. [07701] Chairman 6    
Mgr. Robert Černý, Ph.D. [08653] Members 46 09.03.2017  
doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc. [07965] Members 32    
RNDr. Karel Drbal, Ph.D. [08345] Members 35 14.02.2013  
RNDr. Alena Drda Morávková, MBA, Ph.D. [08378] Members 8    
doc. RNDr. Ivan Hirsch, CSc. [42870] Members 39 13.02.2014  
prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. [07509] Members 34    
RNDr. Jiří Kaňka, DrSc. [09033] Members 18    
prof. RNDr. František Kolář, CSc. [08167] Members 19    
prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. [17843] Members 20    
doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. [17316] Members 43 15.05.2014  
doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. [07478] Members 28    
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. [07497] Members 42 10.04.2014  
Christian Lanctôt, Dr., Ph.D. [37850] Members 45 09.03.2017  
RNDr. Lenka Libusová, Ph.D. [07483] Members 36 14.02.2013  
Mgr. Marie Macůrková, Ph.D. [24673] Members 37 14.02.2013  
RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D. [07927] Members 41 10.04.2014  
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. [07880] Members 16    
Mgr. Marian Novotný, Ph.D. [08470] Members 38 14.02.2013  
prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc. [07743] Members 11    
prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. [08646] Members 29    
RNDr. doc. Jana Pěknicová, CSc. [07736] Members 21    
prof. doc. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. [08487] Members 22    
RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. [07717] Members 40 10.04.2014  
doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D. [08211] Members 30    
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. [07815] Members 23    
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. [32720] Members 33    
prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. [08349] Members 24    
doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. [07648] Members 9    
RNDr. Hana Sychrová, DrSc. [08839] Members 25    
RNDr. Hana Španielová, Ph.D. [07793] Members 7    
RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D. [07760] Members 44 09.03.2017  
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. [07540] Members 10    
doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. [07835] Members 12    
prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. [07834] Members 15    
prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. [07827] Members 31    
RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. [09096] Members 13    
doc. RNDr. Josef Nedvídek, CSc. [08563] Chairman 4   08.03.2012
doc. RNDr. Olga Nováková, CSc. [07883] Chairman 5   12.03.2015
RNDr. Michal Dvořák, CSc. [37506] Members 17   12.03.2015
RNDr. Jan Moravec, Ph.D. [07903] Members 14   12.03.2015
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html