CommitteesCommittees(version: 245)
 
   Login via CAS
Committee Ekologie - navazující (NEKO) - [124]
NEKO
Ekologie - navazující
 
Code:124
Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů [state final examination] (SZZ-MGR)
 
Faculty of Science
 
Ecology (NEKO)
 
 
 
  According to the faculty settings public    
 Active
  
List of subcommittees 
  
 
export to excel
MembersFunctionOrderValid sinceValid until
prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. [08072] Chairman 1    
doc. RNDr. David Hořák, Ph.D. [08324] Chairman 23    
prof. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. [08672] Chairman 5    
doc. RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. [08652] Chairman 31    
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. [07729] Chairman 4    
prof. David Storch, Ph.D. [07662] Chairman 3    
prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D. [08373] Members 17    
Ing. Libuše Benešová, CSc. [08008] Members 15    
prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. [08669] Members 45 08.03.2012  
RNDr. Martin Černý, Ph.D. [07971] Members 21 08.03.2012  
doc. RNDr. Blanka Desortová, CSc. [09155] Members 6    
prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc. [21404] Members 7    
prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. [08033] Members 19    
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. [08853] Members 18    
prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. [08053] Members 20    
doc. RNDr. Roman Fuchs, CSc. [08606] Members 22    
RNDr. Josef Fuksa, CSc. [08052] Members 8    
RNDr. Alois Honěk, CSc. [08101] Members 9    
RNDr. Petra Horká, Ph.D. [50909] Members 63 27.02.2018  
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. [08175] Members 24    
doc. Jan Hubert, Ph.D. [08286] Members 10    
Mgr. Štěpán Janeček, Ph.D. [36895] Members 66 08.11.2018  
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. [08230] Members 25    
Mgr. Petr Janšta, Ph.D. [08479] Members 54 12.03.2015  
RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D. [26640] Members 53 12.03.2015  
RNDr. Petr Jan Juračka, Ph.D. [31130] Members 65 08.11.2018  
doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. [08123] Members 26    
Mgr. Michal Koblížek, Ph.D. [31890] Members 11    
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. [08162] Members 27    
prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. [29582] Members 12    
Mgr. Kateřina Kopalová, Ph.D. [43527] Members 58 12.05.2016  
prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. [08149] Members 28    
prof. RNDr. Jan Kubečka, Ph.D. [32908] Members 47    
RNDr. Lukáš Kubička, Ph.D. [30994] Members 52 12.03.2015  
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. [07493] Members 29    
doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. [26871] Members 13    
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. [07919] Members 57 12.03.2015  
doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. [09098] Members 30    
doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. [08186] Members 32    
RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D. [18902] Members 44 08.03.2012  
prof. doc. RNDr. Karel Pivnička, DrSc. [07725] Members 33    
prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. [07700] Members 34    
doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. [08323] Members 51 12.03.2015  
RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. [07814] Members 35    
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. [08995] Members 36    
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. [07800] Members 37    
prof. doc. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D. [18845] Members 14    
Mgr. Marek Stibal, Ph.D. [51393] Members 61 09.03.2017  
doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. [08566] Members 39    
Mgr. Jakub Straka, Ph.D. [08481] Members 55 12.03.2015  
doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. [07648] Members 41    
Mgr. Irena Šímová, Ph.D. [40772] Members 64 08.11.2018  
doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. [08272] Members 56 12.03.2015  
doc. Mgr. Jan Šobotník, Ph.D. [07623] Members 49 12.03.2015  
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. [09062] Members 48    
RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D. [08843] Members 46 08.03.2012  
RNDr. Miroslav Švátora, CSc. [07772] Members 40    
RNDr. Robert Tropek, Ph.D. [50424] Members 50 12.03.2015  
doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc. [07852] Members 42    
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. [07540] Members 59 12.05.2016  
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. [08697] Members 16    
RNDr. Jasna Vukićová, Ph.D. [46902] Members 60 09.03.2017  
Mgr. Jakub Žárský, Ph.D. [40797] Members 62 09.03.2017  
prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc. [08119] Chairman 2   18.06.2013
prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. [07795] Members 38   13.08.2018
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. [08636] Members 43   26.03.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html